EU-ambtenaren sjoemelen er wat op los

De sjoemelpraktijken van de ambtenaren van de EU-organisatie zijn talrijk. We weten al van het vroegtijdig klokken voor de aanwezigheid om vervolgens snel te vertrekken. Het daggeld is dan veiliggesteld. Of het feit dat parlementsleden niet personeel aannemen van de aan het verstrekte riante toelage, maar het werk door een gezinslid laten doen....
Vandaag een fenomeen dat ook al jaren circuleert in brede eurokringen - maar de mainstream media niet haalt.

Tijdens de laatste zitting van het Europees nepparlement in Straatsburg bleef één stem onopgemerkt: de afwijzing van de plenaire vergadering van het nepparlement om af te zien van de immuniteit van de leider van de Europese Parlementaire Fractie van de aan de EVP gelieerde New Democracy-partij in Griekenland. Het gaat hier om een zaak van belastingontduiking die een voormalige assistent van europarlementariër Manolis Kefalogiannis aan het licht bracht. Zij beweerde dat het EP-lid had gevraagd om een ​​deel van haar salaris aan hem terug te betalen - een bedrag van in totaal € 127.000 volgens een recent persbericht.

Het Griekse rechtssysteem en OLAF, die parallel lopende onderzoeken uitvoeren, zullen hun conclusies trekken over de zaak van Kefalogiannis. Als blijkt dat de vermeende illegale activiteit in België heeft plaatsgevonden, kunnen ook de nationale autoriteiten erbij betrokken raken.
Maar in dit artikel gaat we niet dieper in op dit specifieke geval. We parkeren Kefalogiannis even aan de zijkant. Dit artikel gaat over een corrupt systeem waarmee misbruik als hierboven genoemd kan plaatsvinden. Want zelfs als Kefalogiannis niet fraudeerde, blijkt dat dat soort praktijken binnen de organisatie van de Europese Unie routinematig in veel meer gevallen te worden gedaan dan de mainstream media ons vertellen.

De praktijk dat leden van het Europees nepparlement een deel van de bezoldiging van assistenten of wetenschappelijke adviseurs (of wat dan ook op de visitekaartjes mag staan) terugnemen - onder de tafel welteverstaan -, is inderdaad niet bepaald het best bewaarde geheim van Brussel.

De methode is eenvoudig. Aan elke Europarlementariër wordt elke maand meer dan 20.000 euro gegeven om personeel aan te nemen (€ 24.146, om precies te zijn). Personeel in Brussel en lokaal personeel in hun thuisland. Stel je voor dat je als aspirant-jongere die de strijd met de politiek wil aangaan, wordt opgeroepen voor een sollicitatiegesprek met je toekomstige werkgever, de nieuwe of het herkozen lid van het Europees nepparlement.
Als je ruimschoots aan de kwalificaties voldoet en je wordt uitgenodigd bij dat parlementslid te gaan werken, wordt je natuurlijk gevraagd wat je netto wilt verdienen.

Het is je eerste, tweede of derde baan en je weet dat er - vooral vandaag de dag - veel concurrentie is, dus stel dat je zegt € 3.500 euro. Je moet dan net verbaasd zijn als de deal doorgaat, maar je krijgt wel te horen dat er € 7.000 aan je wordt overgemaakt, waarvan je dan telkens weer € 3.500 cash teruggeeft. De politicus (wordt gezegd) moet namelijk ook iets bijdragen aan de betreffende politieke partij, wat o.a.  natuurlijk ook bestemd is voor de volgende herverkiezingscampagne.

En zo gebeurt het.

Elke maand laat je een envelop achter op het bureau van je nieuwe baas met het overeengekomen bedrag - vlak naast de andere twee enveloppen die je collega's hebben achtergelaten. Of, in de iets meer geslepen gevallen, ga je naar de bank en geeft u een tweede betaalkaart af, zodat je baas het geld zelf (van je rekening) kan afhalen.

Dit zijn slechts twee van de vele methoden waarvan bekend is dat ze door politici in Brussel en Straatsburg worden gebruikt. In die regio's is het geen geheim. Veel mensen in Brussel weten dat het gebeurt, en het wordt maar een tijd dat het probleem op straat komt te liggen.
Er is trouwens een soortgelijk probleem met de kantoortoelage waarbij het grootste deel van de € 4.416 die parlementsleden maandelijks krijgen, door hen wordt behandeld - onterecht, natuurlijk - als een extra belastingvrij salaris.

In de zaak van Manolis Kefalogiannis wordt gesteld dat hij zou hebben gepoogd fraude te plegen, resulterend in een verlies voor de Europese Unie van meer dan € 73.000, voor pogingen om een deel van het salaris van zijn assistent onrechtmatig te misbruiken, waarbij het gaat om een bedrag van € 4.240 per maand tussen juli 2014 en eind 2016.

De reden dat de Kefalogiannis-zaak actief onder het tapijt geveegd wordt (of hij nu schuldig is of niet), is omdat het ertoe kan leiden dat er misschien wel klokkenluiders de publiciteit gaan zoeken, geïnspireerd door het momentum of de kracht van de # metoo-campagne.

En in een verkiezingsjaar zou dat verwoestend kunnen uitpakken voor het Europese project. Daarom zou het geen verrassing moeten zijn dat de immuniteit van Kefalogiannis niet werd opgeheven. En het zou ook geen verrassing moeten zijn dat alles achter de schermen wordt gedaan om de kwestie zo lang mogelijk onder de pet te houden. Alles is geoorloofd om te voorkómen dat er schade wordt toegebracht aan het Europese project, en in breder verband: het Europees nepparlement. Moet toch te realiseren zijn, want het is tenslotte een heel klein en vooral eng wereldje.....

Afdrukken Doorsturen