NEXIT..... meteen..... nu het nog kan!!

De Italiaanse staat heeft een schuldenberg van € 2,3 biljoen. De Italiaanse financiële instellingen zitten op een stapel leningen met een risico van meer dan € 300 miljard. Deze accumulatie van risico's vond plaats dankzij Mario Draghi als president van de Italiaanse centrale bank. Het aankoopprogramma van staats- en bedrijfsobligaties van de huidige president van de ECB als "lender of last resort" (geldschieter in laatste instantie) voor een bedrag van € 2,6 biljoen (!!) diende waarschijnlijk in de eerste plaats de redding van zijn vaderland. Ons geld verdwijnt straks als sneeuw voor de zon!

Italië bevindt zich in een precaire financiële positie en heeft met 2,3 biljoen euro nu meer schulden dan Duitsland. Met de middelen van het Euro-noodfonds ESM kon het land niet langer worden gered van een faillissement (voor zover landen failliet kunnen gaan, natuurlijk).

De Italiaanse financiële instellingen zitten weer op een berg van meer dan € 300 miljard aan "slechte" leningen. Bovendien hebben Franse banken en hun Italiaanse dochterondernemingen vorderingen op Italië van € 311 miljard. Hiervan zijn ongeveer voor een slordige € 63 miljard staatsobligaties.

Met het oog op de toenemende zorgwekkende situatie worden de Italiaans-Franse wensen voor een "verdieping" van de monetaire unie luider. Dit omvat een verhoging van het "Single Resolution Fund", het bankenafwikkelingsfonds. In 2024 zal het echter slechts een relatief luizige € 55 tot 60 miljard aan bijdragen van banken in de eurozone zijn opgepot. Maar deze bedragen zijn peanuts wanneer een grote bank echt moet worden gered. Vooral wanneer "de financiële markten" beginnen te speculeren tegen Italië en zijn banken.

Brussel en Parijs zouden dan in de eurozone hoog van de toren blazen, "in naam van Europa" om "de monetaire unie te voltooien" of "de bankenunie te verdiepen". Tenslotte zou het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) waarschijnlijk gebruikt moeten om het bankenafwikkelingsfonds weer te redden.
Dit is al in het geheim mogelijk gemaakt: in strijd met de Europese wetgeving worden gewoon banken geherkapitaliseerd. Het verdelen van risico's in de Europese Monetaire Unie (EMU) is echter al lang aan de gang, bijvoorbeeld met het obligatie-opkoopprogramma van de ECB.

Alle voorstellen van de EU-Commissie van Jean-Claude Juncker en Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB), om de EMU te verdiepen zijn echter geschikt om het fundament onder de EU weg te slaan. Het is de vraag hoe lang de Duitse goedkeuring van dit project dan nog gehandhaafd blijft. Immers: voor het redden van de euro, doorgaan en het voltooien van die eenheidsworst, is het niet toegestaan om het volledige aansprakelijkheidsconcept van de EMU los te laten en de concurrentie op de kapitaalmarkten - toch het credo van de Unie - af te schaffen.

Als de Duitse politici zich in hun eurofiele fanatisme zich laten meeslepen door Draghi en Juncker & Co. in de - hoe dan ook - overname van de Italiaanse bankenrisico's "in naam van Europa", dan moet men niet verbaasd zijn als het vermoeden van een samenzwering tegen de burgers in de noordelijke eurozone hier achter zit. Omdat die namelijk voor het grootste deel van de ellende moeten opdraaien.
Dat zou zondermeer een hernieuwde opleving tot gevolg hebben voor alle populistische partijen in Europa en het einde betekenen van diverse oude, gevestigde, in hun vastgeroeste denkpatroon vastzittende politieke partijen.

Dat achter de coulissen al de koers is ingezet voor de redding van Italië kunnen we herleiden uit het feit dat de Italiaan Andrea Enria in januari 2019 het hoofd van het bankentoezicht van de ECB zal worden.
Wat een ironie: opnieuw een Italiaan!
Zo eentje als Mario Draghi.
In hun thuisland staan de banken op instorten, zoals nergens anders in Europa het geval is.

Draghi was van 2006 tot 2011 gouverneur van de Banca d'Italia, Enria zat er van 2008 tot 2010 in als hoofd van de raad van bestuur. Dus de twee zijn een goed op elkaar ingespeeld team. Enria staat al vele jaren aan het hoofd van de EU Banking Authority EBA en kent de situatie natuurlijk van nabij: Italië en zijn banken vormen het grootste probleem van de Europese Unie.

In zijn boek "Die Draghi-Krise" beschrijft Markus C. Kerber hoe de nieuwe regering van de schuldenwereldkampioen van de Europese Monetaire Unie (met in totaal ongeveer 2,3 biljoen euro aan schulden van de publieke sector) voor de ongelovige en verbijsterde Europese elite de lang gekoesterde Italiaanse droom gerealiseerd wil zien.
Rome wil namelijk een aanzienlijk deel van de Italiaanse schulden voorgoed in de balansen van de centrale banken terecht laten komen. Want een schuld die niet wordt terugbetaald, maar eeuwig volgens het roll-over-principe op de balans van een centrale bank staat, doet de Italiaanse staat geen pijn.

Draghi is die weg al ingeslagen, terwijl hij tot nu toe met zijn krachtig afgedwongen aankoopbeleid ongeveer 2,6 biljoen euro aan overheidsschulden in de balansen van de ECB en de centrale regionale centrale banken heeft geduwd.
Het Europese Hof van Justitie heeft dit nu gesanctioneerd in verband met het verbod op overheidsfinanciering zoals in de EU-verdragen is opgenomen. Zou een Italiaanse centrale bankier, die Griekenland de euro heeft binnengesjoemeld met frauduleuze praktijken, daar ècht van wakker liggen?

Het is belangrijk te weten dat de Italiaanse banken meer zijn dan alleen maar pandjesbazen en geldschieters. Ze zijn ook de grootste publieke financiers in Italië. Natuurlijk weet Draghi dat als de grootste bankentoezichthouder van de eurozone. Juist vanwege deze functie waren er al verschillende klachten in 2016, die de deelname en het permanente lidmaatschap van Mario Draghi in de zogenaamde G30-groep bekritiseerden, omdat dit niet langer de onafhankelijkheid van de ECB als toezichthoudend orgaan garandeert. De Ierse EU-ombudsman Emily O'Reilly onderzocht de zaak en besloot dat dit een zzak van uitgesproken "wanbeheer" was.

Deze kliek wordt beschouwd als een particuliere lobbyorganisatie van de financiële sector - een kartel van het grootkapitaal. En het is al vóórgekomen dat een aantal deelnemers overhaast de zaal verlieten om snel te bellen met hun handelaren, zoals de verantwoordelijke bestuurder van de ECB, Benoit Coeré, vertelde in zijn commentaar op het toekomstige rentebeleid.
Natuurlijk werd niemand gestraft voor deze enorme handel met voorkennis. Er werd namelijk altijd genoegen genomen met mondelinge toezeggingen dat een dergelijke uitwisseling van informatie niet zal worden herhaald. Alleen gebeurt het nu in kleinere kring.

Draghi was van 2002 tot 2005 vicevoorzitter en Managing Director bij Goldman Sachs. Alleen die bank, die destijds het Griekse ministerie van Financiën heeft geadviseerd om met het doen van valutaswaps onnauwkeurige schulden en een onjuist tekort te melden aan het Europese statistiekbureau Eurostat. Alleen op deze manier kon Griekenland worden toegelaten tot de eurozone.
Met catastrofale gevolgen, zoals we nu weten. En het was wel zeker Draghi die de boeken van Italië kookte in het cruciale kwalificatiejaar voor de euro, 1998, waarbij het Italiaanse begrotingstekort verlaagde van 7,7% in 1995 tot 2,7% in 1998. 

Na jaren gouverneur van de Italiaanse Centrale Bank (Banca d'Italia) te zijn geweest, volgde hij Jean-Claude Trichet op 1 november 2011 op als president van de ECB. Als bankentoezichthouder publiceert die ECB bijna alleen geaggregeerde cijfers voor het bankwezen in het hele eurogebied. Zaken van individuele landen zoals Italië worden met de mantel der liefde bedekt.

De beoordeling van Italiaanse banken is daarom altijd de verantwoordelijkheid geweest van de centrale bank Banca d'Italia. Ook onder Draghi. Maar deze centrale bank is verrassend genoeg niet in staatseigendom, maar is in privébezit van 120 Italiaanse banken en verzekeringsmaatschappijen. Net zo min als de Amerikaanse Federal Reserve van de overheid is.... er is net zoveel federaals aan als bij Federal Express.... niets dus.
Het is waar dat er bij de oprichting van het eurosysteem er nauwlettend op is gelet dat de nationale centrale banken onafhankelijk blijven van de overheid. Maar aan de particuliere eigenaren van de centrale banken in Italië, Frankrijk en België heeft men totaal niet gedacht.
En dat heten dan financiële deskundigen te zijn.

Natuurlijk zijn de eerdere omissies van Draghi als hoofd van de centrale bank in het Italiaanse bankentoezicht gevoed door die eigendomsstructuur. En oook om die reden staat het hele financiële kaartenhuis in Italië op punt van omvallen.

Geen wonder dat de nieuwe regering - een alliantie van de radicale democratische vijfsterrenbeweging en nationalistische Lega - in juni 2018 had gesteld dat er voor 250 miljard euro aan Italiaanse schulden, meestal opgepot door Italiaanse banken, "geneutraliseerd" zou moeten worden. Destijds hebben zij ook al gepraat over een parallelle valuta naast de euro, en zelfs over dem ogelijkheid van een exit uit de euro.

En zoals het de bancaire sector betaamt: de Banca d'Italia kende in hetzelfde jaar een trots dividend uit van EUR 3,3 miljard aan haar eigenaars. Tegelijkertijd was het in staat rentebesparingen te realiseren, dankzij het sinds 2015 ingevoerde grootschalige ECB-programma voor het opkopen van obligaties. Dat het niet obligaties van de beste kwaliteit zijn - om het maar zachtjes uit te drukken - moge duidelijk zijn.

De gelijktijdige renteverlagingen door de ECB waren natuurlijk een flagrante concurrentieverstoring. Dit werd onthuld toen, na de chaotische regeringsvorming in mei 2018 en de erop volgende uitspraken, dit onmiddellijk leidde tot de verkoop van Italiaanse vastrentende waarden op de vrije financiële markten. De daaropvolgende rentestijging van maximaal 3 procentpunten bewees de negatieve beoordeling van de "markten", dat wil zeggen de internationale opkopers van staatsobligaties. Slechts 13% van de beleggers hierin is gevestigd buiten de eurozone. De Italiaanse centrale bank bezit nu 24%, andere centrale banken in de eurozone 20%. Binnenlandse banken, verzekeringsmaatschappijen en andere beleggers hebben daarvan 43% in hun boeken staan.

NEXIT...... meteen..... nu het nog kan!!

Afdrukken Doorsturen