EU haalt weer eens trukendoos uit de kast

De Italiaanse budgettaire en financiële crisis wordt alleen maar erger. Het conflict tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie over de begroting wordt ook steeds groter. Het lijkt er niet op dat de Italiaanse regering wil toegeven aan de eisen van de Commissie, die zich baseert op in elkaar geflanste, willekeurige rekenmethoden. De Europese Commissie zou voor de verandering eens democratische veranderingen, ditmaal in Italië, moeten accepteren.

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de regels voor de 3%-begroting en het 60% tekort, zoals de Europese Commissie die hanteert, ontstaan zijn? Verderop in dit artikel de ontluisterende verklaring.

Op de EU-agenda staan nog steeds twee crises waarvoor de eurocraten geen oplossing kennen. Nu komen beide - de schuldenruzie met Italië en het Brexit-drama - tot een voorlopig hoogtepunt. Om voor de buitenwereld vooruitgang te veinzen wordt teruggevallen op de goocheldoos. Tijd om wat trucs uit te halen.

Bij het schuldengeschil met Italië (de Brexit behandelen wij later) zet de Europese Commissie vol in op het tijdpad. Al komende woensdag wil ze een tekortprocedure tegen Italië beginnen. De redenen hiervoor zijn de oude schulden - en niet het nieuwe begrotingsplan.

Normaal gesproken kan de Europese Commissie pas in actie komen als een begrotingswet in werking treedt en het leidt tot schendingen van de EU-regels - in het geval van de nieuwe regering in Rome zou dit pas in het voorjaar van 2019 mogelijk zijn. Maar zolang wil de zuip- en vreetcommissie van Juncker niet wachten. Daarom hebben ze de tuukendoos uit de kast gehaald - en onderzoeken ze de mogelijkheid voor een procedure op grond van artikel 126, lid 3 van het EU-Verdrag.

Het gaat dan om een "buitensporig tekort" - dat zijn de oude schulden (de bekende "130%"), die ruim boven de toegestane EU-grens van 60% van het bbp liggen.
Het is echter maar de vraag of deze taktiek standhoudt. Italië zit immers al jaren op een schuldenberg. Die is de laatste jaren niet geslonken, ook niet toen de regering in Rome nog steeds braaf voldeed aan de eisen van Brussel.

Om aan de regels te voldoen, zou het tekort, dat boven het toegestane quotum van 60% ligt, binnen 20 jaar moeten worden verlaagd. In het geval van Italië zou dat een korting van 3,5 procentpunten per jaar betekenen.
Dit kan echter alleen worden volgehouden bij een hoge economische groei, waarschuwt financiëel expert Giegold. Maar dat is precies wat er bij Italië mist - ondanks structurele hervormingen die werden aangewakkerd door de regeringen van Monti, Letta en Renzi.
Misschien dat er iets fout zit in het systeem? Dat is vrijwel zeker het geval.

De voormalige Italiaanse premier Monti noemde destijds de EU-begrotingsregels "dom", de huidige minister van Binnenlandse Zaken Salvini vindt ze "stom".  Zijn de Italianen aan het raaskallen?  Welnee: in twee recente rapporten worden nogal wat vraagtekens gezet bij de (Duitse) regelgeving die de Europese Commissie hanteert.

Als eerste halen we een studie aan die we eerder hebben genoemd. Het gaat om het jaarverslag van de European Fiscal Board, dat de Europese Commissie adviseert. Zoals gewoonlijk is het goed verborgen op de website van de EU-autoriteit (link hier - PDF). Bij hun onderzoek naar de begrotingsregels concluderen de deskundigen dat het regelgevingskader van de EU veel te gecompliceerd en tegenstrijdig is geworden - als gevolg van de haastig geïntroduceerde hervormingen tijdens de eurocrisis. We citeren:

The reforms of the SGP have given rise to a framework that presents internal inconsistencies.


De deskundigen pleiten voor een radicale vereenvoudiging van de regels - en overwegen zelfs om die voor het begrotingstekort af te schaffen. Het gaat gewoon over de regels die Rome momenteel overtreedt.

Het grappige van alles is dat de 3%-tekort en 60%-schulden bovengrenzen geen enkel macro-economisch fundament hebben. Ze werden in juni 1981 door een volledig onbekende jonge Franse econoom, Guy Abeille, "toevallig uitgevonden", en nog wel binnen een paar uur, zo ongeveer omdat die persoon iets in mekaar moest draaien. 

Hij werkte toen bij de begrotingsafdeling van het ministerie van Financiën, en hij kreeg de opdracht om een economisch criterium vast te stellen dat door de President Mitterrand in zijn toespraken kon worden gebruikt. Bij gebrek aan iets beters, stelde Abeille dit relatief eenvoudige criterium voor, waarbij hij zich baseerde op een tekort/bbp-verhouding die, volgens Abeille's eigen bekentenis, "niets meet" en op een standaard (3%) werd vastgezet, die "geen andere grondslag heeft dan die van de omstandigheden" (het Franse begrotingstekort van de tijd bereikte reeds bijna 3% van het bbp).
In een interview met France Info op 24 februari 2016 herhaalde hij dit standpunt door zich af te vragen of "het niveau van 3% van de overheidstekorten nog steeds economische waarde heeft".
Kortom: er liggen geen macro-economische studies aan ten grondslag, het is een toevalsproduct. Deze "harde" regels zijn voor het functioneren van een optimale monetaire unie totaal niet relevant, maar de Europese Commissie blijft er gewoon in geloven.

Op dit moment kan de Europese Commissie lidstaten dwingen om belastingen te verhogen en de uitgaven te verminderen. Deze kosten worden gedragen door nationale overheden - de Europese Commissie heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor haar (vaak foute) beslissingen. Dit is een model dat niet werkt.
Nationale regeringen dragen de politieke consequenties voor hun uitgaven en belastingen. Het risico bestaat dat zij de beslissingen van niet-democratisch gekozen functionarissen zullen betwisten die geen enkele verantwoordelijkheid (willen) nemen.

Dit is in het verleden een paar keer gebeurd. In 2003-04, toen hun economieën het niet goed deden, spraken de Duitse en Franse regeringen samen met de Europese Commissie over hun begrotingen. De Europese Commissie wilde dat beide landen hun begrotingstekorten verminderden. Dat gebeurde niet, in tegendeel: beide beleidsregels zijn toen gewijzigd "à la tête du client".
Vandaag de dag doet de Italiaanse overheid hetzelfde. Het is een overheid die een aantal beloften heeft gedaan aan haar kiezers en dat nu wil uitvoeren. Dat heeft gevolgen voor de begroting. De Europese Commissie probeert nu die democratisch tot stand gekomen  veranderingen de kop in te drukken (en het liefst wil ze de Italiaanse regering wippen).
De nieuwe Italiaanse regering zou de politieke prijs betalen voor het niet nakomen van haar verkiezingsbeloften - waar Brussel dan ook op aanstuurt. De Europese Commissie deed dit niet toen de Franse en Duitse regeringen in 2003-04 hetzelfde (als Italië nu)  hebben gedaan.

Het tweede rapport is afkomstigvan de in Brussel gevestigde denktank Bruegel, die ook de Europese Commissie adviseert. Het rapport heeft de (vertaalde) titel "Europese begrotingsregels vereisen een grote revisie"  - de titel dekt de lading. Link hier.
Deze experts hebben ook kritiek op:

The rules contributed to excessive fiscal austerity during the crisis, thus helping to aggravate and prolong its economic, social and political consequences.


De begrotingsregels - dat wil zeggen het stabiliteitspact, het fiscaal pact, het sixpack en het twopack - zouden niet alleen de eurocrisis niet hebben voorkomen, maar ook verergerd door de opgelegde bezuinigingen, aldus de auteurs. Dit hebben we in het verleden vaker gemeld.
Maar momenteel is de kritiek op het EU-concept van het "structurele tekort", dat een centrale rol speelt in het debat over de Italiaanse begroting, nog fraaier. Nog een citaat uit het Bruegel-rapport:

In addition, the rules suffered from large measurement problems. They are based on a valid theoretical concept – the structural budget balance – but this is not observable and its estimation is subject to massive errors.


Ofwel: het concept van een "structureel afgewogen budget" kan in de praktijk niet worden nagekomen omdat het gebaseerd is op schattingen - en onderhevig is aan "enorme fouten". En met dergelijke wankele theorieën en het manipuleren met cijfers wil de Europese Commissie een - alles behalve - democratisch gekozen regering en haar financieel-politieke beslissingen naar haar hand zetten?

O ja, we zouden nog even terugkomen op de Brexit....

Nog nooit is er zó transparant onderhandeld over een internationale overeenkomst - zoals nu over het lidmaatschap tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie - meldt althans EU-onderhandelaar Barnier. Maar de waarheid is totaal anders - er zijn wel degelijk geheime besprekingen gehouden, in de "tunnel".

Dat lezen we in de Britse "Guardian" - en de krant geeft ook details. Na de botsing op de EU-top in Salzburg verliet de Britse premier May in een razende bui de bijeenkomst. Besloten werd een geheim onderhandelingskanaal op te richten. De leiding berustte - zoals zo vaak - in het Duitse kamp: Barniers plaatsvervangster S. Weyand. Zij kreeg de opdracht om op een "technisch niveau" nieuwe mogelijkheden voor een deal te onderzoeken - dus in het geheim.

Het zwaartepunt is niet verrassend, namelijk de "backstop", het besluit over de toekomstige grens tussen de EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. Weyand kwam hierbij de Britten een stuk tegemoet. Maar de douane-unie, die nu met May zou zijn afgesproken, stortte de onderhandelingen in de 'tunnel' in een diepe crisis. Kort voor de laatste EU-top in oktober stortte dit hele bouwwerk in toen de Britse Brexit-minister Raab de resultaten verwierp.

Met het zoeken naar de gevonden oplossing hebben ze hem omzeild - geen wonder dat hij vandaag zijn ontslag heeft ingediend. Het blijft een geheime deal waarover wordt onderhandeld, achger de rug om van de burgers van de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Het doet denken aan de onderhandelingen tussen Griekenland en de EU in 2015. In die tijd werd de Griekse ex-minister van financiën Varoufakis (in feite de enige materie-deskundige) door druk van Merkel op een zijspoor gezet - als gevolg van geheime besprekingen tussen premier Tsipras en de Duitse bondskanselier.

Het was niet transparant en zelfs toen was er een ontslag - Varoufakis ruimde het veld. Bovendien werden de EU-voorwaarden door de meerderheid van de Grieken (gehouden in een controversieel referendum) verworpen.

Niettemin had Merkel de geheime deal doorgedrukt - zou dat dit keer ook zijn gebeurd?

Afdrukken Doorsturen