Politici willen méér, méér, méér EU

Dit artikel gaat over de wortels van de Europesche Unie. Nogal wat oprichters van de EU hadden veel op met het communisme, wat veel verklaart over hoe het er nu in de Europese Unie aan toe gaat. De weg naar het Vierde Rijk gaat volgens de principes van het communisme-socialisme-nationaal socialisme-nazisme.... en er lijkt geen houden meer aan! Heeft Duitsland de oorlog dan toch gewonnen?

Producten, mensen en regeringen veranderen in de loop der tijd, maar de kern van wat iemand of iets is blijft vaak hetzelfde.
Neem zoekgigant Google:


Of blokjesmaker Lego:


Of slobberbakkenconcern Starbucks:


Of het niet federale Federal Express:


Of neem de Europese Unie:


Zoals we hierboven laten zien, is het idee van een veelheid aan landen met uiteenlopende talen, culturen, economieën en onderliggende ideologieën, die door een opgeblazen superstaat met elkaar worden verbonden, niet bepaald nieuw. De Europese Unie profileert zich als een pan-Europees paradijs, terwijl het in feite steeds meer lijkt op de uiteengevallen Sovjet Unie.

Denk er eens over na - de Sovjet-Unie was een verzameling "socialistische republieken" die functioneerden als de facto vazalstaten, die opereerden naar goeddunken van politieke elites in Moskou. Met de EU hoeven we alleen maar een aantal namen te veranderen. In plaats van Moskou is het Brussel.

Kijk ook maar eens hoe de niet-democratisch gekozen eurocraten mensen en landen hebben behandeld die het niet eens zijn met wat Brussel dicteert, of die aangeven dat ze van plan zijn de EU te verlaten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, een voormalig communistisch activiste in Oost-Duitsland, die meer macht had dan welke andere Europese leider dan ook, heeft eerder gezegd dat het Verenigd Koninkrijk zou moeten "lijden" voor zijn Brexit-referendum. Dezelfde gevoelens zijn eerder ook al geuit tegen de eurosceptici van de 5-sterrenbeweging van Italië.

De Europese Unie begint steeds meer een probleem te worden en een probleem kun je moeilijk oplossen zonder de oorsprong ervan te kennen. We kunnen de ziekte van de Europese Unie symptomatisch niet stoppen. In plaats daarvan moeten we uitvinden waar het probleem vandaan komt. Het antwoord hierop kan velen verrassen vanwege het feit hoe verwoestend het is.

Veel mensen zullen ten onrechte beweren dat Europese politieke elites een gemeenschappelijke vrije markt wilden. Daarom zouden zij de Europese Unie hebben gevormd, om dit te bereiken. Niets is echter minder waar.

Er is een aantal mensen geweest dat rondliep met het idee van een verenigd Europa, en één figuur die hier alles mee te maken heeft is Altiero Spinelli.
Spinelli, een communist, zelfs tijdens de regering van Mussolini, was een van de meest invloedrijke mensen die de EU vormden. Hij was zes jaar lid van de Europese Commissie, van 1970-1976 (hij stapte vrijwillig op), en zeven jaar erna lid van het Europees nepparlement. Hij was een fervent voorstander van Trotski en zijn opvattingen waren zó radicaal dat de Italiaanse Communistische Partij hem eruit gooide.

Het Trotsky-isme is een afgeleide ideologie van het marxisme-leninisme, dat een permanente communistische revolutie in alle landen voorstelt, niet alleen staten waar de Trotskisten de machte overnamen. Dit laat zien hoe gevaarlijk de ideeën van Spinelli waren, zelfs tegenover niet-Europeanen.

De regering van de Duce zette Spinelli in het gevang en ondervroeg hem vervolgens tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens zijn verhoor schreef hij het Ventotene Manifest, genoemd naar het eiland waarop hij was geplaatst. Hier is een citaat uit het document: "Om te beantwoorden aan onze behoeften, moet de Europese revolutie socialistisch zijn, dat wil zeggen dat het als doel heeft de emancipatie van de werkende klassen en de realisatie voor hen van meer menselijke leefomstandigheden."


Altiero Spinelli, een fanatiek communist dus, schreef een volledig onzinnig utopisch manifest dat oproept tot het creëren van een Europese federatie, die moet worden voorafgegaan door de vernietiging van de Europese cultuur en het vermengen van iedereen met iedereen.
Klinkt u bekend in de oren? Dat het de EU menens is, blijkt wel uit het feit dat zelfs de ingang van het gebouw van het Europees nepparlement zijn naam draagt (en waarvan we denken dat al die mensen die er werkzaam zijn, slechts weinigen weten wat en wie die persoon nu eigenlijk wèrkelijk was).


Spinelli was in alle opzichten een volbloed-communist. Je kunt je afvragen wat zijn opvattingen zijn voor Europese eenheid, maar hij slaat er gewoon veel te ver mee door. Spinelli riep op tot Europees federalisme, waardoor alle Europese landen één zouden worden en het de soevereiniteit van de naties zou wegvagen.

Hoewel de man zelf al lang dood is, is het dat niet het geval met de Spinelli-groep, gecreëerd door de Belgische schreeuwbek en profiteur Guy Verhofstadt (een voormalige Belgische premier), Daniel Cohn-Bendit (voormalig co-voorzitter van de Groenen/EFA-fractie), het Franse EP-lid Sylvie Goulard en voormalig EP-vicepresident Isabelle Durant (Groenen/EFA). Het belangrijkste beleid van deze groep is om de Europese Unie weer op het pad van federalisme te brengen.

Wat gebeurt er wanneer je machiavellistische tactieken, marxisme, culturele hegemonie en globalisme combineert? Je krijgt als resultaat van die mix dan Antonio Gramsci. Een andere Italiaan, deze theoreticus van het communisme, die de belangrijkste ideologie aan de eurocraten voorstelde: het Gramscianisme. Meer toepasselijk is hij de vader van het Eurocommunisme. Mussolini heeft óók Gramsci gevangengenomen, maar hij begon na te denken over de theorie van het gebruik van de Europese eenwording als een middel om zelfs vóór Spinelli het Marxisme te bereiken. Hier zijn enkele van zijn belangrijkste ideeën:
1) Nieuwe sociale bewegingen omarmen, in het bijzonder proberen een op minderheden gebaseerde meerderheidsgroep van steun te vormen (het ondersteunen van vrouwenrechten en homorechten uitsluitene en alleen om hun steun te krijgen, bijvoorbeeld). Voor de hedendaagse situatie kunnen we hier ook migranten, zelfs illegale, aan toevoegen.
2) Culturele hegemonie bewerkstelligen - de geest van de mensen in Europa ertoe brengen een Homo Sovieticus (de Sovjetmens - een individu dat niet in staat is om te leven zonder de maatschappelijke en economische hulp van de Staat, zonder motivatie om de Staat te stoppen hen te exploiteren door middel van belastingen) te accepteren en het tot de meest "logische" norm te maken.
3) Het socialisme bereiken door een "derde" democratische "manier" - zoals Marx zei, "Democratie is de weg naar het socialisme en socialisme is een mijlpaal op de weg naar het communisme.
4) Tijdelijk afstemmen met de machtshiërarchie om al het bovenstaande te bereiken.

Plaats deze punten in de situatie van vandaag de dag, dan ziet u dat de niet-democratisch gekozen leiders van de Europese Unie deze tactieken exact zo gebruiken. En dan moeten we de invloed van Rudi Dutschke óók niet vergeten.

Dutschke, een West-Duitse socialistische studentenactivist, was een invloedrijk figuur voor velen. Op een gegeven moment zorgde zijn invloed ervoor dat een "lone wolf" probeerde hem neer te schieten. Terwijl het plan faalde, leidde het tot een golf van geweld uit de hoek van de ideologische volgelingen van Dutschke. Op dat moment vertelde hij hen om de onzin te stoppen, en stelde een "lange mars door de instellingen van de macht" voor, gebaseerd op de lange mars van het Chinese communistische leger door China.

Zijn plan was om de regeringen van Europa ten val te brengen en het communisme van binnenuit in te voeren. Dit is jarenlang de meest populaire interpretatie van zijn woorden geweest - de afgelopen jaren wordt echter gedacht dat hij alternatieve Europese bestuursorganen wilde creëren.
De Europese Unie is zo'n alternatief.

Een goed voorbeeld van een dergelijke mars door de instellingen is (bijvoorbeeld) Donald Tusk, de voormalige premier van Polen, en de huidige voorzitter van de Europese Raad. In zijn verkiezingscampagne van 2007 beloofde hij belastingen en bureaucratie te verlagen, het aantal snelheidslimieten te verminderen en de wet in het algemeen te liberaliseren.
Het duurde niet lang dat hij belastingen verhoogde en méér regelgeving invoerde. Eens een klassiek liberaal zit hij nu op een plek in de meest bureaucratische organisatie sinds de Sovjet-Unie, de Europese Unie. Tusk doet geen enkele poging om het op wat voor manier dan ook te hervormen.

En dan hebben we ook nog de eerder genoemde schreeuwlelijk Guy Verhofstadt. Velen, vóór zijn verkiezing in het Europees nepparlement, noemden men hem de "Jonge Thatcher" voor zijn steun aan privatiserineng en over het algemeen rechtse meningen.
Nu is hij de leider van Spinelli's EU-fanclub.

Hoe ziet de toekomst eruit voor de EU? Het enige wat we kunnen doen is dat de oude generatie politici die nu aan de macht zijn snel hun greep op dit gedrocht verliezen. De vrijheid van Europa staat op het spel.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, voormalig Frans president Francois Hollande en voormalig Italiaans premier Matteo Renzi betuigen hun respect bij de tombe van Altiero Spinelli,op het eiland Ventotene op 22 augustus 2016.

Ten aanzien van de EU willen we nog even kwijt dat wat door Spinelli was voorzien, het "project" slechts één echte agenda heeft gehad in alles wat het heeft gedaan: het verder toewerken naar één supranationale regering voor Europa, gebaseerd op het elimineren van nationaal eigenbelang: het zogenaamde "nationaal egoïsme". Er kan maar één richting zijn: steeds méér integratie; wat de vraag ook is, het antwoord is altijd "méér Europa".

Uiteindelijk heeft hun grote droom zichzelf gewoon overwonnen, zoals we zien in elk van die crises die zich vandaag de dag voordoen. En hoe opmerkelijk was het dat toen Angela Merkel, François Hollande en Matteo Renzi elkaar in Ventotene ontmoetten (zie foto hier boven), alles wat ze konden verzinnen was hun wens om "de Europese idealen van eenheid en vrede, vrijheid en dromen opnieuw te lanceren", gewoon diezelfde vertrouwde oude dode mantra's.

Toen ze spraken over de behoefte aan méér banen, méér gedeelde informatie van inlichtingendiensten, één Europees leger, was het precies hetzelfde "méér Europa" dat we al duizend keer eerder hebben gehoord, het enige nummer dat ze kunnen opvoeren. En hoe toepasselijk is het dat ze teruggegaan zijn naar dat trieste kleine gevangenis-eiland om het te zingen. Als er ooit een gelegenheid was dat je kon zien dat de Europese droom dood was, was het precies op die plek waar Spinelli het ruim 75 jaar geleden voor het eerst krabbelde op sigarettenpapier: Ventotene.

En nu we het toch over EU-politici hebben: het is bijzonder opletten voor die personen die de Duitse Karlspreis ontvangen (hebben). De eerste persoon aan wie die was uitgereikt, was Richard von Coudenhove-Kalergi, en dan gaan meteen alle alarmbellen af. We noemen enkele namen van personen die de prijs ontvangen hebben: Emmanuel Macron, Herman van Rompuy, Wolfgang Schäuble, Jean Claude Trichet, Donald Tusk, Angela Merkel en Jean Claude Juncker. O ja, niet te vergeten: Walter Hallstein, één van de oprichters van de Europese Unie en de eerste president van de Europese Commissie - tevens de man die de naziregering vertegenwoordigde bij officiële staatsonderhandelingen.... maar daar wordt de Europese Unie liever niet aan herinnerd.... sterker: de voorgeschiedenis van de EU wordt het liefst herschreven.
Weet u meteen wie de partners in european crime zijn (zie Wikipedia). Overigens: de Europese liefde is zelfs zó ver gegaan dat in 2002 de prijs werd uitgereikt aan.... de euro. Of de munt de prijs in ontvangst genomen heeft, weten we niet.

Wat betreft het veranderen van het uiterlijk vertoon waar we dit artikel mee begonnen: hier hebben EU-politici uitstekend werk afgeleverd. Het laat ook zien dat de massamigratie van tegenwoordig het voorlopig resultaat is van een tientallen jaren lopend project is, waarbij meer politici (en politieke partijen) bij betrokken zijn dan u denkt.
Wie zou hebben bevroed dat autoritair collectivisme en fascisme weer zouden opduiken in dezelfde regio van de wereld die er ooit zo bitter tegen gevochten heeft en waarvoor zóveel mensen hun leven hebben opgeofferd?.

Afdrukken Doorsturen