De Franse financiële schijnvertoning

De voormalig Franse president Chirac zei het, en we vertalen even wat hij bedoelde: "Een deel van het geld dat we in onze zakken hebben, is afkomstig van de eeuwenlange exploitatie van Afrika, en we moeten dit geld teruggeven om Afrika te ontwikkelen."  Het gaat hier om de CFA-franc, de franc van de Franse koloniën, later genoemd de franc van de Financiële Samenwerking, een erfenis van Frankrijk en zijn voormalige koloniën. Het is strikt genomen een massavernietigingswapen van Afrikaanse economieën, want als garantie voor de converteerbaarheid van deze valuta hoopt het Afrikaanse kapitaal zich (via de Franse centrale bank) op bij de Europese banken, terwijl de bevolking wordt gedreven door armoede.

Wist u dat het "democratische" Frankrijk meer dan $ 500 miljard aan Afrikaans geld beheert en niemand van de Franse mainstream media aandacht besteedt aan deze donkere kant van het vroegere Franse imperium?
Het Franse Macron-"management" geeft Afrikaanse staten de mogelijkheid om elk jaar slechts 15% van hun eigen geld te gebruiken. Als zij meer buitenlandse valuta, vreemde valuta, nodig hebben, moeten zij geld lenen op de financiële markten omdat 65% van hun eigen geld bewaard en beheerd (gebruikt) wordt door het Franse ministerie van Financiën.

Frankrijk is nog één van die landen die veel Afrikaanse landen exploiteren, in strijd met de Franse grondwet en de regels van de internationale vrijhandel. Dit perverse systeem ten dienste van transnationaal kapitaal is in het verleden als eens aan de kaak gesteld door de Europese Unie, maar Frankrijk is niet bereid een einde te maken aan dit koloniale systeem dat garant staat voor vele miljarden dollars uit Afrika. En zoals het zo vaak gaat in de Europese Unie: als je maar groot genoeg bent, en je een grote bek kunt opentrekken, krijg je je zin.... en in dit geval gebeurt er dus helemaal niets.

Overal in de wereld zien we - vooral onder jonge generaties - een toenemende weerstand tegen verschillende koloniale erfenissen uit het verleden... zo ook in Franstalig Afrika.  Eén van de meest alledaagse symbolen van die erfenissen is het zogenaamde CFA-bankbiljet.
De wat?
De Franc de la Communauté Françaises d'Afrique (frank van de Franstalige gemeenschap van Afrika - wikipedia) wordt in veertien West- en Centraal-Afrikaanse landen gebruikt en de munt is gekoppeld aan de euro, en daarvóór aan de Franse franc.

Frankrijk heeft nog steeds de macht over de volledige "soevereiniteit" van veertien Afrikaanse landen sinds 1961: Benin (voormalig koninkrijk Dahomey), Burkina Faso, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Mali (voormalig Franse Soedan) Niger, Senegal, Togo, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, CongoBrazzaville, Equatoriaal-Guinea en Gabon.
De marionettenegeringen van Frankrijk in deze 14 Afrikaanse landen houden er een rijke levensstijl op na terwijl de burgers er leven in absolute armoede en wanhoop.

De munt, (die wordt geproduceerd in Frankrijk, in Puy-de-Dôme, in de plaats Chamalières, waarvan de burgemeester niemand minder is dan Louis Giscard d'Estaing, de zoon van de voormalige president Valery Giscard d'Estaing) kent West- en Centraal-Afrikaanse versies en werd in 1945 geïntroduceerd. Het voornaamste doel (zei men toen) was het bewerkstelligen van een gemakkelijke import vanuit de koloniën naar Frankrijk.
Destijds was de waarde van 1 CFA 1,7 Franse frank. Nu is 1 CFA ongeveer 0,00152 euro waard.
Voor de dekolonisatie werd de CFA beschouwd als bescherming tegen inflatie en instabiliteit, maar veel economen zijn het erover eens dat de munt ondanks de scherpe devaluatie te duur is voor de export. Boeren in de CFA-landen kunnen niet concurreren met de prijzen voor ruwe grondstoffen uit bijvoorbeeld Azië en Zuid-Amerika.
Daarbij worden deze landen gedwongen de helft van hun buitenlandse valuta bij de Franse centrale bank te stallen, wat Frankrijk te veel invloed geeft in Afrika en de Afrikaanse landen te weinig zeggenschap over hun monetair beleid. Ook zijn de West- en Centraal-Afrikaanse versies van de CFA niet vrij inwisselbaar, wat regionale samenwerking hindert.

De kritiek rond de CFA richt zich niet alleen op Frankrijk, maar ook op Afrikaanse leiders. Jongerenbewegingen die in Senegal en Burkina Faso de afgelopen jaren lang regeerders met grootschalige demonstraties van hun troon wisten te wippen, hebben afschaffing van de CFA steeds tevergeefs centraal gesteld in hun eisenpakket. Maar in het verleden zijn die pogingen meteen afgestraft. De eerste leiders van onafhankelijk geworden Afrikaanse landen die zich uit de CFA probeerden terug te trekken, kregen te maken met aanslagen of staatsgrepen.

Het CFA-debat valt samen met de jarenlange kritiek op een andere financiële strop: de "koloniale belasting" die Afrikaanse ex-koloniën aan Frankrijk (moeten) betalen voor de vooronderstelde "voordelen van de kolonisatie", de ontwikkeling van het land zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een infrastructuur. Aan deze afspraak van rond de jaren zestig, die een uitruil was voor een vredige dekolonisatie, zijn veertien Afrikaanse landen nu nog altijd gebonden. Frankrijk beschouwt het nog steeds als terugbetalingen voor een uitstaande schuld. Het precieze totaalbedrag van deze belasting is onduidelijk - wel is bekend dat de betreffende landen 85% van hun buitenlandse reserves bij de Franse centrale bank (en de Rothschilds) moeten stallen. Het is veel meer dan de "genereuze ontwikkelingshulp" die het moederland aan Afrikaanse landen verstrekt.

Vanuit Parijs is er een veelbetekenende stilte over de CFA-discussie. Macron, die niet alleen in Frankrijk maar ook in Afrika uitgekotst wordt, maakte vorig jaar een slechte beurt toen hij tijdens de G20 in Hamburg zei dat Afrika "vooral een beschavingsprobleem" heeft. Wat dat betreft zijn de uitspraken van voormalig president Chirac veelzeggender:Jaques Chirac: " We moeten eerlijk zijn en erkennen dat veel van het geld bij onze eigen banken afkomstig is van het functioneren van de economie op het Afrikaanse continent ." Ook veelzeggend was zij uitspraak in maart 2008: "Frankrijk zonder Afrika zal zich bevinden op het niveau van een derdewereldland ."

We hebben het hier over landen die hun rijkdom (grondstoffen) laten wegroven door het "beschaafde" Westen. En natuurlijk, zoals we in de "democratische" Europese Unie "genieten" van de "voordelen" van de euro hebben deze landen een valuta waar ze weinig mee kunnen uitrichten. Wel een zin met veel aanhalingstekens, vindt u niet?

Alles begon toen Sekou Touré, de Guinese leider en de eerste gekozen president van het land, in 1958 besloten om een einde te maken aan de Franse koloniale overheersing en te kiezen voor de nationale onafhankelijkheid van het land .
Resultaat was dat er scholen, kinderdagverblijven, openbare gebouwen en ziekenhuizen met de grond werden gelijkgemaakt. Boeken, geneesmiddelen, auto's, infrastructuur, tractoren, noem maar op, werden vernietigd of de onderdelen ervan kapotgemaakt. Paarden, ezels, koeien, geiten, kippen overleefden het niet op boerderijen. Voedselvoorraden , zoals tarwe en maïs, werden vergiftigd of vernietigd.
Miljoenen mensen werden vermoord.
Het doel van deze Franse genocide, deze holocaust in Guinee die moeilijk terug te vinden is in de geschiedschrijving, was een duidelijke boodschap aan de oligarchien van andere Afrikaanse Franse koloniën om de weg van de onafhankelijkheid van Sekou Touré niet te volgen.
Inderdaad, geen ander land heeft ooit de moed gevonden om het voorbeeld van de grote Afrikaanse leider te volgen. De andere Afrikaanse landen hebben hun " onafhankelijkheid " gevonden in compromissen en onderhandelingen met de Franse "cultuur ", het land van "de Verlichting."

Door de jaren heen heeft Frankrijk de zogenaamde terugtrekking van de Franse en Europese kolonisten in Afrika en de "onafhankelijkheid" van de Afrikaanse landen, vergezeld laten gaan met moordenaars van het Vreemdelingenlegioen, gebruikt voor moorddadige zakelijke  coups tegen de nieuw-verkozen presidenten in landen die een zekere status van "onafhankelijkheid" wensten. In de afgelopen 50 jaar zijn er zo'n 67 coups gepleegd in 26 Afrikaanse landen. H]iervan waren er 16 voormalige Franse koloniën. Het gevolg hiervan is dat 61% van de staatsgrepen in Afrika werd gemaakt in voormalige Franse koloniën.

Trouwens, vergeet ook niet dat Gaddafi op aandringen van de Franse president Sarkozy werd vermoord, omdat hij en zijn kliek wilden  voorkómen dat hij (Gaddafi) een Afrikaanse munteenheid zou creëren, de Afrikaanse dinar - een regelrechte aanval op het Westen. Binnen een paar jaar is een van de meest welvarende landen van Afrika verandert in een Lybische puinhoop.
En wat te denken van het vermoorden van Saddam Hoessein vanwege niet bestaande massavernietigingswapens (hallo George!)?

Westerse landen, en Frankrijk in het bijzonder, hebben zich flink tegoed gedaan aan Afrikaanse rijkdommen.... en dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. De Banque de France heeft meer dan drieduizend ton goud in depot, waarvan het merendeel afkomstig is uit voormalige Franse koloniën. Of neem Mali: ongeveer 6.000 Fransen verblijven er in Mali. Zogenaamd om de bevolking te bschermen in de strijd tegen de oprukkende rebellen, maar deze oorlog gaat in feite over niets anders dan het bemachtigen van natuurlijke Malinese rijkdommen zoals uranium, goud en petroleum. Ons Nederlandse leger verricht en hand- en spandiensten met 250 man (tot 1 januari a.s.).

Van de nieuwbakken president Macron hebben de Afrikaanse "koloniën" weinig te verwachten. Jupiter wordt liever niet herinnerd aan de ondergrondse kernproeven in (het destijds Franse) Algerije, of de kernproeven in Frans Polynesië. En de kapitaalstromen vanuit Afrika richting Frankrijk zijn nog steeds een welkome aanvulling op de schatkist.

Afrika wordt wakker en begint zich te roeren. Daarom zijn er de door het Westen georkestreerde migrantenstromen richting Europese Unie. Niet om de gelukszoekers een betere toekomst te geven - die krijgen ze toch niet - maar om te voorkómen dat er in Afrika op grote schaal revoluties en coups uitbreken. Dat zijn namelijk obstakels om het globalisme tot een hoogtepunt te brengen. En wat de EU betreft: de door Sarkozy en andere regeringsleiders enthousiast gepromote rassenvermenging zorgt er óók voor dat de rechten, normen en waarden van Europese burgers in recordtempo worden afgebouwd. Want als de heersende elite ergens een hekel aan heeft dan zijn het wel mondige burgers!

Afdrukken Doorsturen