EU: de grootste misleiding van de eeuw

De grootste misleiding van de eeuw is de oprichting van een totalitaire, fascistische en bureaucratische superstaat die de Europese Unie (eigenlijk al 60 jaar) aan het vervolmaken is. Begonnen met een "vrijhandelszone" is het veranderd in de huidige centraal gestuurde superstaat die de grens tussen het fascisme en het communisme overschrijdt. Vanaf het eerste begin heeft het plan het punt bereikt waar er geen weg terug lijkt. Dat moment is bijna gekomen met voorstellen voor voortgezette centralisatie van de macht, een macht die zal vernietigen van wat er nog west-europees over is, wat niet veel is, in ieder geval niet wat de nationale soevereiniteiten binnen de EU betreft.

Dit is precies in overeenstemming met de bij de elite heersende opvatting om de macht voortdurend te centraliseren, en de eurosovjetten hebben hun controle over de wereldmassa's aanzienlijk vergroot.
Het plan voor een centraal gecontroleerde fascistisch-communistische Verenigde Staten van Europa gaat eeuwen terug. Het stond immera al op het verlanglijstje van de Tempeliers (1129), lang voordat het gewone volk er ooit wat over had gehoord. De drijvende kracht achter het denkbeeld van de Europese Unie is te herleiden tot het Huis van Rothschild, en het geheime genootschap van het Rothschild-zionisme.

De voortdurende toenemende invloed van de Rothschild-clan op de mensheid vereist voortdurend een gecentraliseerde kracht en het plan is om dat stadium te bereiken. De binnenste cirkel van die clan zit rond de "Bilderberg"-tafels om overal te dicteren wat er in de wereld gebeurt. Dit is de reden voor de onophoudelijke centralisatie van de macht op alle gebieden in ons leven, waaronder de Europese Unie - met soortgelijke verschijnselen over de hele wereld - de voedselketen, biotechnologie, energievoorziening, medicijnen, media, militaire macht (NAVO) en wat nog meer.
De macht wordt geconcentreerd in de handen van een paar mensen en grote bedrijven onder de noemer "globalisering". Het menselijk leven zoals het op dit moment wordt ervaren, wordt bestookt met een gigantisch mind-controlled programma dat de wereldbevolking stap voor stap leidt naar deze Orwelliaanse nachtmerrie. Elke dag weer worden (met behulp van de mainstream media) manipiulatietechnieken gebruikt om ons daarheen te brengen.
Iedereen kan en moet die leugens en dat bedrog doorzien.

De Pan-Europese Unie sluit aan bij de Rothschilds en de Habsburgers die eeuwenlang in Europa heersten over het Heilige Roomse Rijk. Speciale aandacht verdient Otto van Habsburg die later president van de Pan Europese Unie werd. De naam Europese Unie werd al meer dan 60 jaar geleden gebruikt voordat de term werd gekaapt voor de EU-superstaat van vandaag de dag. Onder de belangrijkste financiers voor de Europese Unie bevond zich de Rothschild-zionist en dito-ondergeschikte, Max Warburg.

De Europese Unie was een essentieel element in het streven naar wereldwijde controle. Max Warburg werd de bankier voor Hitler en hij was ook directeur van IG Farben - de Rothschild-creatie die Hitler aan de macht bracht en het concentratiekamp in Auschwitz leidde. Zijn broer Paul Warburg was de drijvende kracht achter de oprichting van - voor de mensen catastrofale - Amerikaanse Federal Reserve in 1913, die de economie voor de Rothschilds heeft gekaapt en tot op de dag van vandaag de touwjtes in handen heeft. Max Warburg was ook een erkende financier van Vladimir Lenin, Trotsky en de Russische revolutie (namens de Rothschilds).

De Bilderberg Groep is sindsdien een baken geweest in de gemeenschappelijke markt, nu de EU. Het Verdrag van Rome dat de Common Bilderberg Group - de schaduwclub - tot stand bracht, werd tijdens de Bilderberg-bijeenkomsten gevoed.
Zo was het ook met de vorming van de euro-eenheidsmunt volgens Bilderberg-voorzitter Viscount Etienne Davignon, een goede vriend van Herman van Rompuy (oud-lid van Bilderberg) en voormalig voorzitter van de EU-Raad.
De toenmalige voorzitter van de Bilderberg, de corrupte rokkenjager prins Bernhard, lanceerde de EU voor het eerst in 1954 in Arnhem. Prins Bernhard was van oorsprong een Duitse aristocraat (zonder geld) en officier geweest van de Reiter SS van Hitler. In 1940, gingen Bernhard’s oude vrienden bij I.G. Farben, het bedrijf dat het Zyklon-B gas produceerde dat gebruikt werd in de gaskamers van de concentratiekampen, samen met  SS topman Heinrich Himmler bij Hitler lobbyen voor de invoering van een Europese munt, de voorloper van de huidige euro. Bernhard  wist door te trouwen met onze prinses Juliana in het Nederlandse koningshuis binnen te dringen.

Foto van het gala na afloop van het huwelijk van Juliana en Bernhard. Toenmalig koningin Wilhelmina eiste ook nog dat het Horst Wessellied zou worden gespeeld. Enthousiast gingen de rechter-armpjes van de ere-gasten omhoog, om Hitler te bejubelen.

Bernhard was een goede vriend van Prins Phillip - beiden nazi's en voorstanders van eugenetica - en samen richtten zij het Wereld Natuur Fonds op, - nu WWF - om milieu-overwegingen ten voordele te benutten om het wereldwijde concept van een Nieuwe Wereld Orde te bevorderen. De gecreërde illusie van het door de mens veroorzaakte broeikaseffect en de klimaatverandering staan daarbij - nu nog steeds - centraal.

Prins Bernhard (r.) en Josef Retinger stelden eerst publiekelijk regelmatige vergaderingen van Europese ministers van Buitenlandse Zaken voor, van waaruit de douane-unie voortkwam, later bekend als de Benelux. Toen werd de visie van één Europa aangekondigd waarin landen een deel van hun soevereiniteit zouden afstaan.

De volgende die in beeld kwam was Jean Monnet, een vriend en medewerker van Retinger, beiden legden verantwoording af aan de Rothschilds. Monet werd de "Vader van Europa" genoemd vanwege zijn werk voor het Europese project. Hij beschreef het Europese project in een brief van 30 april 1952 aan een vriend als volgt:

Europe nations should be guided towards the superstate without their people understanding what is happening. Successive steps, each disguised as having an economic purpose, but which will eventually and irreversibly lead to federation can accomplish this. (Europese landen moeten naar de superstaat worden geleid zonder dat hun burgers begrijpen wat er gebeurt. Opeenvolgende stappen, elk vermomd als dat het een economisch doel dient, maar die uiteindelijk en onomkeerbaar tot een federatie zullen leiden, kunnen dit bereiken).

En zo gaat het vandaag de dag nog steeds.Monnet was bij deze zwendel van groot belang door in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te richten, die fuseerde tot een centraal gecontroleerde kolen- en staalindustrie in West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg. Gaandeweg werd gedacht dat de supranationale autoriteiten, onder toezicht van de Europese Raad van Ministers in Brussel en de Vergadering in Straatsburg, alle activiteiten van het continent zouden beheren. Er zou een dag komen waarop regeringen zouden moeten toegeven dat een geïntegreerd Europa een voldongen feit is, zonder dat zij inspraak hebben bij het vaststellen van de onderliggende principes.
Het enige wat ze dan nog hoefden te doen, was al deze autonome instellingen samenvoegen tot één enkele federale regering en vervolgens een Verenigde Staten van Europa verkondigen.

En kijk eens waar we vandaag zijn - het is allemaal gepland, vanaf de eerste dag, lang geleden. Het momentum versnelde toen de zes leden van de Gemeenschap voor Kolen en Staal de twee "Verdragen van Rome" in 1957 ondertekenden om de Europese Economische Gemeenschap (EEG) of "Gemeenschappelijke Markt" te creëren, samen met het Verdrag van Rome van Euratom - de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.
De EEG werd alleen gepromoot als een vrijhandelszone die goed zou zijn voor banen en de economie. Zoals Monnet had gezegd: "... dit kan worden bereikt zonder dat de burgers begrijpen wat er gebeurt. Opeenvolgende stappen, elk vermomd als dat het een economisch doel dient, maar die uiteindelijk en onomkeerbaar tot een federatie zullen leiden, kunnen dit bereiken."

Ondersteuning kwam van de Rothschild-afdeling in de VS, vooral tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van Rome, dat leidde tot de Gemeenschappelijke Markt - de EEG. Monnet en zijn actiecommissie hielden officieus toezicht op de onderhandelingen en zodra er obstakels opdoken, werd het diplomatieke apparaat van de Verenigde Staten gewaarschuwd, meestal via ambassadeur Bruce ... die onmiddellijk toegang had tot het top-echelon van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Destijds was het gebruikelijk dat, als Monnet dacht dat een bepaald land tijdens de onderhandelingen moeilijk ging doen, de Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiger in dat land de minister van Buitenlandse Zaken benaderde om de mening van de Amerikaanse regering mee te delen... die in vrijwel alle gevallen overeenkwam met het standpunt van Monnet - de Rothschild-visie.


Het plan was om de soevereiniteit van de lidstaten stuk voor stuk uit te hollen. Denk niet dat er geen sprake was van een samenzwering, want alles is lang van tevoren gepland.

De visserijsector is bijna volledig vernietigd door overeenkomsten en EU-vangstquota die specifiek zijn bedoeld om voltijdse visserij financieel onmogelijk te maken. Sir Crispin Tickell, een onderhandelaar voor het Verenigd Koninkrijk, heeft toegegeven dat de regering de volledige implicaties van het lidmaatschap heeft verdoezeld en hij zei dat de regel was: "Praat hier niet openlijk over" (PDF hier).
Ze logen allemaal vanaf het begin, maar dat is wat de elite doet - ze liegen en bedriegen. We noemen er een paar:  David Cameron, George (W) Bush, Barack Obama, de Clinton-zwendelaars, en ga zo maar door. De voormalige Britse premier Heath werd decennia later in een BBC-interview gevraagd of hij al die tijd had geweten dat Groot-Brittannië zich had aangemeld voor een federale Europese staat.
Hij antwoordde: "Ja, natuurlijk".

Op dezelfde manier was het plan om de kolenindustrie (volgens de Europese blauwdruk) te vernietigen, samen met de vakbonden, die de "fout" hadden gemaakt grote aantallen mensen in beweging te brengen: de verdeel-en-heers politiek.

De Britse premier Margaret Thatcher benoemde in 1975 haar vriend Lord Victor Rothschild als haar "beveiligingsadviseur" en zij koos zorgvuldig op grond van persoonlijkheid en gemakkelijk kunnen manipulern. Ze zorgde ervoor dat de Britse maakindustrie, de kolen- en staalindustrie, instortte.

Het is wel grappig dat Thatcher de reputatie had fel gekant te zijn tegen de toenemende macht van de Europese gemeenschap van Rothschild, maar haar beleid bracht de veranderingen teweeg die reeds waren overeengekomen ten tijde van Edward Heath, de voormalige premier, toen hij onderhandelde over toetreding om de Britse basis van de industrie te ontmantelen..... ten gunste van de financiële en dienstverlenende sectoren.

Thatcher deed precies wat de Rothschilds van haar verlangden, met haar financiële "gratis voor iedereen". Haar zogenaamde "Big Bang" deregulering van het financiële centrum van de City of London opende de deur naar parasieten zoals door het Rothschild gecontroleerde misdaadsyndicaat Goldman Sachs en het mondiale economische systeem. De Big Bang was een ingrijpende hervorming die de stad Londen tot het grootste financiële centrum van Europa maakte.

De European Act, die de handelsbelemmeringen in heel Europa heeft doen verdwijnen, en het Verdrag van Maastricht voor de Europese Unie, hebben de nationale soevereiniteit fundamenteel uitgehold, zodat het woord Economie kon worden geschrapt en de naam Europese Gemeenschap overbleef, voordat het later in de Europese Unie werd veranderd. Het werd gevolgd door de oprichting van een Europese Centrale Bank en een gemeenschappelijke munt.

Het concept van één Europa met gecentraliseerde controle, beheerd door een Europese Centrale Bank, een eenheidsmunt, regionale administratie en gemeenschappelijke arbeidswetgeving, transport en industriebeleid, dat is precies wat Hitler en de nazi's van plan waren met Europa. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Duitse bondskanselier vandaag op de website van Die Welt verkondigt dat de lidstaten van de EU (méér) soevereiniteit moeten overdragen aan de EU. Dat is zij met Jupiter overeengekomen. En dat beiden de buitengrenzen van de EU ook wagenwijd willen openstellen voor legale en illegale migranten zal dan ook geen verrassing zijn.
Weten we dat ook alvast.....

Tientallen jaren lang was liegen tegen het publiek van Europa standaard beleid, totdat alles op zijn plaats zat om de situatie onherstelbaar te maken. Bij de weinige keren dat publieke referenda resulteerden in een tegenstem om verdere centralisatie van macht toe te staan, negeerden politici ze eenvoudigweg of dwongen ze een nieuw referendum af voor een ander resultaat, en zo nodig nog eens.
Zodra ze de beslissingen hadden gekregen die ze wilden, waren er geen referenda meer.  In ons land hebben de Zweedse minister Ollongren en premier Rutte dab ook in sneltreinvaart korte metten gemaakt met dit inspraak-instrument voor de burgers.

Toen de Fransen en de Nederlanders tegen een voorgestelde Europese Grondwet stemden met een marge die waarschijnlijk niet zou worden vernietigd door een nieuwe stemming, veranderden de bureaucraten gewoon de naam van Europese Grondwet in Verdrag van Lissabon, terwijl 98% van de Grondwet-tekst in dat Verdrag gehandhaafd bleef.
Vervolgens werd er doodleuk gezegd (o.a. door onze premier Balkenende) dat de Franse en Nederlandse "nee"-stemmen uitgebracht waren voor de Grondwet, maar dat die nu ongeldig waren omdat het geen grondwet, maar een Verdrag was geworden. U ziet: ook christenen hebben er geen probleem mee te liegen en te bedriegen.

Dat liegen en bedriegen zien we ook in ons land steeds meer. Zo is D'66 voorstander van een dwingend referendum, heeft het correctief referendum (de enige wijze voor de burgers voor inspraak) de nek omgedraaid, maar vervolgens niet één stap gezet om dat dwingend referendum mogelijk te maken. Op dezelfde wijze maakt deze partij nu goede sier met de "gekozen burgemeester", maar vervolgens gebeurt ook hier niets om dat te realiseren.
Over onze premier die leugen op leugen stapelt, hebben we het maar niet.... iedere burger wéét dat hun regeringsleider een pathologische bedrieger is (en vervolgens stemt men gewoon weer op zijn partij.... de overeenkomsten met Berlusconi zijn wat dat betreft groot). En hij vindt liegen trouwens ook niet erg.Het Verdrag van Lissabon dat in 2009 in werking trad, gaf zóveel macht aan het bureaucratische centrum, inclusief de nieuwe functie van voorzitter van de Europese Raad, dat de snelheid van centralisatie en erosie van soevereiniteit over het hele scala van overheidsbeleid een geheel nieuwe fase in ging. Hoe meer macht gecentraliseerd is, des te meer macht centraal staat om nog verder en sneller te centraliseren.

De georkestreerde economische implosie van Griekenland, Ierland, Portugal, Italië en Spanje heeft een enorm probleem veroorzaakt bij het zoeken naar een oplossing en wat men nu wil bereiken is het verwijderen van wat er nog overgebleven is van de nationale soevereiniteit, om zo de problemen die zij hebben gecreëerd "op te lossen".
Het is de bekende probleem-reactie-oplossing die leidt tot een nieuwe gigantische stap op weg naar de totalitaire staat van Europa. De euro was nooit bedoeld als doel op zich. Het uiteindelijke plan voorziet in één wereldwijde valuta. De euro was het handvat om alle individuele valuta's die er eerder waren te verwijderen.
Het plan is om een wereldmunt in te voeren, door o.a. de Amerikaanse dollar uiteindelijk te vernietigen en over te stappen naar een wereldwijde valuta met alle implicaties voor wereldwijde controle. De eurocrisis is het excuus - zoals Monet al zei - om nieuwe voorstellen voor verdere centralisatie en integratie in de EU op te stellen, in overleg met twee andere Rothschild-spelers, Mario Draghi en Jean Claude Juncker.

Met andere woorden, de (uiteraard niet-democratisch gekozen) leiders van de Europese Commissie en ECB zijn allemaal grote insiders die het in de schaduw geschreven script volgen. Hun document van zeven pagina's, gelekt naar de Britse Guardian, riep op tot het nemen van snelle stappen om de bankenunie tot stand te brengen, gevolgd door een volledige economische en politieke unie om de uitdagingen van de economische crisis het hoofd te bieden - of (opnieuw) zoals Jean Monnet het in 1952 stelde: "Dit kan worden bereikt zonder dat de burgers begrijpen wat er gebeurt. Opeenvolgende stappen, elk vermomd als dat het een economisch doel dient, maar die uiteindelijk en onomkeerbaar tot een federatie zullen leiden, kunnen dit bereiken."

Of zoals de grote Portugese graaier Barroso het Europees nepparlement in zijn "State of the Union" vertelde: "De enige oplossing voor de schuldencrisis - die systematisch is gecreëerd - zal een ander verdrag zijn om een "diepe en echte economische en monetaire unie" tot stand te brengen, een politieke unie, met een coherent buitenlands- en defensiebeleid."
Wat dat laatste betreft: Macron en Merkel hebben het er niet voor niets over: zij willen één Europees leger (en Rutte natuurlijk ook, want ook hier liegt hij als hij zegt er tegen te zijn).

Het Westen zei dat de Sovjet-Unie zó slecht was dat ze een Koude Oorlog moesten opstarten met een ongelooflijke toename van nucleaire wapens om "de vrijheid te beschermen". En nu is de EU het equivalent van de Sovjet-Unie, maar dan onder een andere naam, en probeert ze de bureaucratische dictatuur achter een Europees nepparlement zonder democratische keuzevrijheid te verbergen, een nepparlement dat verplicht is elk voorstel goed te keuren - waarr de echte macht bij de bureaucraten ligt.
Het echte machtscentrum is Brussel, waar de EU-Commissie zit en geleid wordt door de niet-democratisch gekozen Juncker, die vindt dat naties gevaarlijk zijn omdat ze overdreven democratisch zijn. "Beslissingen van de meest democratische instellingen ter wereld hebben het vaak mis", is zijn stelling.

Misschien denkt u als lezer dat het allemaal in het belang van de burgers is. We vinden het geniaal als je zo'n gedachte weet te bewerkstelligen, vooral als je weet dat het uiteindelijk gaat over slavernij van de argeloze burgers. De Europese Commissie stelt wetgeving voor, via hun president en een kabinet van niet-verkozen commissarissen.... en alleen in theorie beslist een combinatie van het nepparlement en de Raad van Europa - samengesteld door een minister van elke lidstaat - of zij het accepteren of niet.
In werkelijkheid is het hele proces vanaf de eerste dag zo dichtgetimmerd.

Het flagrante feit is niet de incompetentie die de EU op haar economische knieën heeft gebracht, of het opgelegde economische beleid dat landen opzadelt met een catastrofe om vervolgens te worden "gered" door bijdragen van andere landen (de transfer-unie). Als het probleem alleen incompetentie zou zijn, zou de taak veel eenvoudiger zijn en zouden de machthebbers zich concentreren op het vervangen van de incompetente mensen door gekwalificeerde. Dat is niet zo. Ze zijn zeer competent in het volgen van een agenda van berekende incompetentie met als doel een enorm probleem te creëren bij het zoeken naar een oplossing.
Het is een samenzwering om van Europa een totalitaire staat te maken.
De EU is een MONSTER geworden.

Het stimuleren van de economie gaat meer over meer centralisatie van macht, terwijl "vrijhandel" wordt gebruikt om de wereldstandaardisatie van wetten, voorschriften, economie, wetshandhaving en militairen te rechtvaardigen op precies dezelfde manier als nu in de EU gebeurt. Het is een grote stap naar een wereldregering, een wereldleger en alles wat daarbij hoort. Al deze mensen zijn leugenaars en bedriegers.

De EU is een belangrijk toonbeeld van wat de postindustriële, post-democratische samenleving wordt genoemd, waarin ongekozen bureaucraten, technocraten en "deskundigen" hun wil kunnen opleggen aan een onderdrukte menselijke samenleving. Dat zien we elke dag gebeuren.

Bovenstaande voorbeelden van "Problem-Reaction-Solution" tonen de routekaart naar totalitarisme, het zijn de meest gebruikte en meest effectieve technieken van de manipulatie en massale perceptie. Bewustwording hiervan maakt je meteen zoveel moeilijker voor de gek te houden, met de dagelijks opgezette problemen, rampen en conflicten - die continu door de mainstream media op ons worden afgevuurd. Het is in ons eigen belang om NU WAKKER TE WORDEN en dit totalitarianisme TE STOPPEN voordat het te laat is.

De Italiaanse komiek en nu politicus Beppe Grillo zei het volgende over de EU: "We zijn op weg naar veranderingen waar onze leiders nog niet op anticiperen...". Begrijpt u nu de enorme weerstand van Brussel tegen het beleid van de Italiaanse regering? Het gaat helemaal niet over begrotingstekorten en dat soort zaken, het gaat over macht en geld, en Italië lijkt een te grote meloen om door te slikken.

Het publieke sentiment over de Europese Unie is over het algemeen behoorlijk negatief, met nieuwe woorden zoals "robotisering", "Global Compact" en "masterplannen". Het lijkt erop dat zowel onze politieke processen als ons financiële systeem in een val zitten en als we er niet uitkomen, kan er geen hoop ten goede zijn.
Het EU-beleid, voor zover je het beleid kunt noemen, is niet goed genoeg voor Europa en de hele wereld. Groei, groei, banen en opnieuw groei ... Het komende decennium zal 50% van de banen verloren gaan. De eersten die hun baan verliezen, betreft het armste segment van de middenklasse dat wordt verdrongen door technologie en robotica. Netwerken zullen geavanceerder worden. We zijn op weg naar veranderingen waar onze "leiders" nog niet op anticiperen.

Soberheid (bezuinigen) is ook zo'n term die als iets goeds wordt gebracht. Soberheid betekent dat het belangrijkste doel van de economie is om de geld uit te sparen - de pest is alleen dat in onze economie geen plaats is gemaakt voor sparen. We worden gedwongen onze normen en waarden los te laten (hallo, migranten!) en ons eigen land in de uitverkoop te gooien.
Of wat te denken van de term "duurzaamheid".... de kapstok om allerlei maatregelen aan op te hangen (in ons land bijvoorbeeld het verbannen van goedkoop gas in ruil voor dure warmtepompen.... waarvoor dan weer extra gasgestookte centrales nodig zijn om de energie voor op te wekken - of gewoon weer nieuw bedachte belastingen in te voeren).
Los van deze normen, waarden en Europese cultuur worden onze staalproductie-installaties, mode- en wijnhuizen - om maar wat te noemen - op het spel gezet. Milaan is de thuisbasis van een grote internationale beurs voor de voedingsindustrie, maar de sponsors zijn McDonald's, Novartis en Coca-Cola. We zitten in een omgekeerde wereld, een door onze regeringsleiders gecreërde corpocratie en we moeten weer wakker worden om het te begrijpen. En als we het niet begrijpen, zullen we een gemakkelijke prooi zijn voor de anderen.

De oplossing is even simpel als radicaal: de verandering van een bestaand, op privéschulden gebaseerd gebaseerd monetair systeem naar schuldenvrij geld, uitgegeven niet door centrale banken, maar door de bevolking via de gekozen regering.
Laat de TBTF-banken - Too Big To Fail - failliet gaan, zonder uitzondering.
Regeringen moeten de hoeveelheid geld beheersen en NIET private bankiers die met hun controle over geld een "boom or bust" initiëren. Banken moeten alleen het geld uit kunnen lenen dat ze op de bank hebben en voor meer geld moeten ze concurreren op de open markt. Banken moeten 100% reserves aanhouden - "fractionele reserve" moet worden afgeschaft.
Volg het voorbeeld van IJsland met het oudste parlement ter wereld, meer dan 1000 jaar oud: zij hebben hun problemen uit het verleden met steun van 93% van de bevolking en in een vervolgreferendum opgelost, 70% van de burgers was tegen toetreding tot de Europese Unie. Ze hebben het enige juiste gedaan wat we in de EU zouden moeten doen.

Vandaag de dag, in ons gekke geldsysteem, moet de overheid van ons geld lenen en vervolgens er rente over betalen. Dat is waarom ze het de Nationale schuld noemen. Al ons geld is gemaakt uit schulden. Politici die zich richten op het verminderen van de Nationale Schuld als antwoord, weten waarschijnlijk niet wat de Nationale Schuld eigenlijk is. Het verminderen van de Nationale Schuld zou neerkomen op ons geld te verminderen - en daar is al te weinig van.
Nee, je moet dieper gaan. Je moet aan de wortel van dit probleem komen of we zullen dit nooit oplossen. De oplossing is niet nieuw of radicaal. Amerika deed het vroeger. Politici vochten er vroeger met grote bankiers over. Het zit allemaal in onze geschiedenis - nu helaas - in het verre verleden.
Maar waarom kunnen we het niet gewoon nog een keer doen?
Waarom kunnen we niet gewoon ons eigen geld uitgeven, schuldenvrij?
We moeten de centrale banken buitenspel zetten.
Dat is het juiste antwoord. Dat is de enige hervorming die een groot verschil zal maken in ieders leven - zelfs wereldwijd.

Deze oplossing is het geheim dat al meer dan 100 jaar voor ons verborgen is gehouden...

Afdrukken Doorsturen