EU: fascistische dictatuur in een democratische vermomming

Merkel en Macron, en in hun kielzog de Europese Unie, hebben aangekondigd dat de EU haar eigen leger- en inlichtingendiensten moet hebben. Waarom? Europeanen moeten worden beschermd tegen gemene, roofzuchtige, potentiële vijanden. Zoals bijvoorbeeld de VS. En nee, we verzinnen dit echt niet..

"We moeten onszelf beschermen tegen China, Rusland en zelfs de Verenigd Staten van Amerika", vertelde Macron top de radio van de Franse zender Europe 1.
Hij rekent de Verenigde Staten dus bij het rijtje vijanden van de EU. Laat dat even tot u doordringen.
De VS, waar nu Trump de president is, is een vijand. En het ergste is: Merkel is het met Macron eens. Dit laat zien hoe ver verwijderd van de realiteit de socialistische leiders van de EU zijn geworden - en hoe diep ze zijn gezonken. En het laat ook zien waarom de EU in het mondiale politieke moeras als een baksteen wegzakt.
Macron vergeet kennelijk dat 520.000 Amerikanen tijdens twee wereldoorlogen hun leven gaven, opdat Europeanen vrij konden zijn en (min of meer) onafhankelijk. Ook de Fransen.... bij Jupiter!

En Merkel.... een paar dagen voordat ze zei een EU-leger te willen, liet ze zien wat ze echt bedoelde. Tijdens het vredesforum in Parijs verklaarde Merkel dat "alleen door globalisme en gedeelde (VN) waarden de wereld de verschrikkingen van het verleden kan overwinnen en een nieuwe toekomst kan bwerkstelligen".
Door te laten zien dat de EU trouw is aan de waarden van de VN, laat Merkel zien dat haar herhaalde oproepen tot "tolerantie" in feite betekenen dat zij vindt dat het afgelopen moet zijn met alle discussies over wat EU-bureaucraten de waarheid vinden. En het gaat ook om het beëindigen van het recht van soevereine naties om zowel hun eigen zaken te regelen als zichzelf te verdedigen.
Voor de goede orde: de VN is geen "macht voor het goede" in de wereld. Het is een corrupte, socialistische bureaucratie, bestuurd door mensen zonder enige verantwoordelijkheid, geldverspillende bureaucraten uit de hele wereld die weinig of geen waarde hechten aan de basisideeën van vrije verkiezingen, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrije markten.

En Macron, die heeft de eerste stappen naar dat Europese leger hij inmiddels al gezet.

Met op de achtergrond de massale protesten tegen hun bezuinigingsbeleid (waaronder het verhogen van de accijnzen op brandstoffen), kondigde de regering onder president Jupiter Macron afgelopen maandag de herinvoering van de militaire dienst in Frankrijk aan. De eerste dienstplichtigen worden binnen zeven maanden opgeroepen. Uiterlijk 2026 moeten ongeveer 800.000 Franse burgers die 16 jaar zijn, hun leven ter beschikking stellen van de Franse elite.

De Franse media hebben bijna ondubbelzinnig verklaard dat dit initiatief tot doel heeft de oppositie van de arbeidersklasse te onderdrukken door nationalisme en militarisme. "In een tijd waarin Frankrijk verscheurd wordt door verdeeldheid die de cohesie bedreigt," schreef Le Parisien, "lijkt het idee om de dienstplicht opnieuw te introduceren een actueel initiatief."
Twee dagen later, op woensdagavond, maakte Macron bekend dat strijdkrachten worden ingezet tegen protesten op het Franse eiland Réunion.

In de hele Europese Unie (EU) bereiden de heersende elites zich achter de schermen voor om de dienstplicht opnieuw in te voeren wanneer deze is afgeschaft of opgeschort. Na het uiteenvallen van de Sovjetunie in 1991, wat daarmee ook het einde betekende van de Koude Oorlog, was dit het geval in 1997 in ons land en Frankrijk, 2001 in Spanje, 2005 in Italië, 2008 in Polen en 2010 in Duitsland. Maar nu blijkt het een kort intermezzo te zijn. Nadat Zweden vorig jaar zijn terugkeer naar de militaire dienst aankondigde en Frankrijk dus nu, wordt dit onderwerp ook besproken door andere belangrijke EU-mogendheden, waaronder Duitsland.

De Europese arbeidersklasse heeft, na twee verwoestende wereldoorlogen, een diepe, historisch gewortelde oppositie tegen militarisme. Uit een Gallup-enquête van 2015 bleek dat slechts 29% van de Fransen bereid zou zijn om voor hun land te vechten; In de peiling in 2017 van "Generation What" bleek dat 60% van de adolescenten dit idee verwierp.

Met een "approval-rate" van slechts 20% in de peilingen over de regering Macron probeert Jupiter zijn ware plannen te verbergen. De regeringsvertegenwoordigers komen met absurde excuses: de planning voor de militaire dienst van volgend jaar duurt slechts één maand en is alleen van toepassing op 16-jarigen (terwijl die jongeren in feite nog volop studeren); niet elke jongere zal in gevechtseenheden dienen; ambtenaren van het ministerie van Onderwijs zouden hierbij betrokken zijn; het leger zou tieners moeten instrueren in "crisisbeheer" en "duurzame ontwikkeling".

Echter, de dertiger jaren in de vorige eeuw, toen Europa in fascisme en oorlog was verwikkeld, hebben een onvergetelijke indruk achtergelaten, toen de bourgeoisie nationalisme en militarisme gebruikt om de klassenstrijd te onderdrukken, waarmee het een meedogenloze objectieve dynamiek in gang bracht.
Wat in werkelijkheid betekent dat een terugkeer naar de algemene militaire dienst niet het gevolg is van de eufemismen en versluieringen van de officiële politiek, maar van de objectieve crisis van het kapitalistische systeem van de wereld, dat al meer dan een kwart eeuw betrokken is bij imperialistische oorlogen.

De bewering dat het einde van de USSR het einde van de geschiedenis betekent, is absurd. In feite breken alle historische conflicten die de wereld in twee wereldoorlogen hebben gedompeld, opnieuw uit. Voor al diegenen die niet willen dat zij of hun kinderen gedwongen gaan vechten in oorlogen zoals in Afghanistan, Syrië of Mali, of de "bevrijding" van steden in eigen land, lijkt er nog slechts één uitweg: het massaal wegstemmen van de heersende elite bij verkiezingen.

De escalatie van oorlogen en de toename van de rivaliteit tussen de grootmachten in de wereld heeft in de afgelopen 25 jaar een kwalitatief nieuwe fase van de kapitalistische crisis ingeluid. Bang om zijn wereldheerschappij te verliezen, heeft Washington in 2017 een strategie voor nationale veiligheid aangenomen, die "grote machtsconflicten" prioriteit geeft boven de "oorlog tegen het terrorisme".
Met het begin van de handelsoorlogen tussen de VS en de EU pleiten Berlijn en Parijs voor één EU-leger dat kan concurreren met Amerika.

Ook uit de diverse disciplines van het Amerikaanse leger klinken geluiden op voor een verplichte militaire dienst. De website "Military.com" meldt dat sinds 2001 de Verenigde Staten $ 5,6 biljoen is uitgegeven aan de Amerikaanse "defensie" en zijn troepen van Uncle Sam in minstens 76 landen in oorlog geweest.
De vraag rijst dan: "Kan een vrijwilligersleger hier een actieve rol in spelen?" De gepensioneerde generaal-majoor Dennis Laich, een voorstander van de dienstplicht, zegt het volgende: "Als u het goed bekijkt, zijn slechts drie van de tien Amerikanen geschikt voor de verdediging van het land en slechts 15% van hen is daartoe ook bereid. Een onhoudbare situatie ... "

Toen Macron twee weken geleden de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog bezocht - ter gelegenheid van de 100ste herdenkingsdag van het einde van de oorlog - zei hij dat de EU een leger nodig had dat niet alleen Rusland en China, maar ook de Verenigde Staten kon weerstaan.

In een poging om te kunnen wedijveren met een door de VS geleide militaire alliantie en tegelijkertijd te strijden tegen haar eigen burgers, in de lidstaten van de EU, grijpen de imperialisten van de EU weer terug naar het fascistische nationalisme. Met het debat over de herinvoering van de dienstplicht aapt de Grote Koalitie het beleid van het rechtse alternatief voor Duitsland (de AfD) na: minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer betuigde zijn medeleven met de deelnemers aan de neo-fascistische aanslagen in Chemnitz, waarbij een joods restaurant werd aangevallen. In Frankrijk prees Macron de dictator en antisemiet Philippe Pétain, maar wijselijk verwees hij alleen naar Pétains gedrag in de Eerste Wereldoorlog als oorlogsheld, en niet dat van hem in de Tweede Wereldoorlog, als collaborateur met de nazi's. De bedoeling van die "rechtse taal" is uiteraard alleen bedoeld om de krachtenbundeling van rechts te ondermijnen.

Nu willen Merkel en Macron en anderen dus een Europees leger. Als ze dat proberen zal het op een fiasco uitdraaien - hierover hebben we eerder deze week een artikel geschreven (link hier). Het zal niets worden: zo ongeveer alle lidstaten van de EU hebben een leger dat gewoon niet werkt. Zouden bijvoorbeeld Poolse, Griekse, Spaanse of Italiaanse soldaten in een verenigd EU-leger hun leven geven voor bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk, in het geval van een oorlog (en dan ook nog afhankelijk van wie die begonnen is)?

Dat zo'n Europees leger ook niets wordt komt omdat de EU lang geleden haar defensie-verantwoordelijkheid heeft ge-outsourced aan de VS.
Ons eigen leger beschikt over te weinig munitie, heeft geen geld voor fatsoenlijke kleren voor haar soldaten, heeft een politieke leiding die er al vele kabinetten achtereen weinig van bakt en laat zien niets van defensie te weten. Dan hebben we een Duits leger dat nauwelijks functionele gevechtseenheden heeft, en waarvan de vliegtuigen grotendeels op de grond staan en waarvan de schepen zelden varen. Frankrijk is niet beter. De hele Europese Unie zou een plotselinge invasie van bijvoorbeeld Poetin's Rusland in het geheel niet kunnen weerstaan. En dat zou dan allemaal onder de leiding van EU-bureaucraten anders gaan?
Er zijn twee redenen waarom Europa als continent nog niet is bezet: enerzijds omdat de VS via de NAVO nog (te) nadrukkelijk aanwezig is, anderszijds omdat Rusland totaal niet de intentie heeft dat te willen - eerder zoekt dat land het in samenwerking met de westerse landen op diverse terreinen.

Nee, de werkelijke reden hebben we eerder genoemd: een Europees leger zou een optimaal instrument kunnen zijn voor het onderdrukken van de burgers van de EU en het vernietigen van alle lidstaten, hun culturen en hun normen en waarden. Ook daarom móet het Migratieverdrag in Marrakesh ondertekend worden.

Afdrukken Doorsturen