Een sigaar uit eigen doos

President Macron belooft de protesterende burgers in Frankrijk méér loon. Het addertje onder het gras: het kerstgeschenk moet uit de belastingen, bijeen te brengen door vooral de burgers, worden betaald.

Hopelijk geloven de Franse woedende burgers in de gele veiligheidshesjes niet in mythologische figuren. Anders moeten ze vandaag erg teleurgesteld zijn. Emmanuel Macron, beter bekend als "Jupiter", beloofde deze mensen in zijn televisie-toespraak een geweldige kerstgeschenk, maar in werkelijkheid is het een van Sinterklaas overgebleven fopsurprise.

In plaats van de Ffranse bevolking de trieste waarheid te vertellen, namelijk dat hij zo goed als gebroken is, beloofde hij vanuit zijn elite-entourage prachtig verpakte geschenken voor de armen, de weduwen, de gepensioneerden en de rechtelozen ...
Hij had een ontroerend woord klaar voor al degenen die tekort zijn gedaan, maar het kost net zo weinig als een beetje spijt, namelijk niets.
Of deze boodschap bij de gele hesjes aankomt, is een andere zaak.

Bij het uitpakken van de geschenken zullen de gelukkigen waarschijnlijk snel hun eerste twijfels hebben gehad. Macron biedt hen vanaf januari 2019 een directe koopkrachtverhoging - zoals geëist door de gele hesjes, de Gilets Jaunes. Maar wat betekent het als een verhoging van het minimumloon met 100 euro per maand niet door de werkgevers wordt betaald, of dat de bedrijven geen sociale lasten betalen voor belastingvrije overuren? Zij worden namelijk door de Saat gecompenseerd...

De rekening van al zijn beloften komt terecht bij de belastingbetalers en het socialezekerheidsstelsel. De dikke vrienden van de "president van de rijken", zoals de bijnaam van Macron is, hoeven daarentegen geen eurocentime méér te betalen.
We zouden niet zo ver willen gaan om Macron als president van de rijken te noemen. Nee, hij is de president van de super-rijken. Dat waren ook de woorden van oud-president Hollande op de vraag of Macron president van de rijken was. Het antwoord, dat te lezen is in een interview in L'Express, van Hollande: "Ce n'est pas vrai. C'est le président des TRÈS riches." Een ander voorbeeld dat daarvan getuigt, is dat de werkgevers volgend jaar 40 miljard euro minder hoeven af te dragen voor het socialeverzekeringsstelsel.

Macron wil en zal dus geen eurocentime van de exorbitante belastingdouceurtjes voor de superrijken terugnemen (alleen al de rijkste staatsburger van Frankrijk, Bernard Arnault, heeft een half miljard aan vermogensbelasting teruggekregen). Het was zelfs de eerste maatregel die Macron nam, toen hij achter zijn Louis XV-bureau in het Elysée-paleis ging zitten. De rekening van de kerstcadeaus zou kunnen oplopen tot € 15 miljard, volgens voorlopige prognoses van het Sociaal Comité van de Nationale Assemblee.

In werkelijkheid schrijft Macron op deze manier een ongedekte cheque uit. Hij probeert de sociale vrede te kopen - ten koste van de al meer dan lege schatkist. Uiteindelijk zullen de burgers die in opstand gekomen zijn tegen de buitensporige en oneerlijk verdeelde belastingdruk, de rekening moeten betalen. De dubieuze logica hierachter is: wie een concessie eist, mag het zelf betalen!

Als de staatsbegroting niet volledig uit balans wil geraken, zoals de minister van Economische Zaken al lang geleden heeft aangekondigd, dan moeten de overheidsuitgaven worden teruggeschroefd. Wat deze bezuinigingsmaatregelen voor de Fransen betekenen, weten vooral de mensen in plattelandsgebieden, die al steeds minder in staat zijn om toegang te krijgen tot openbare diensten en infrastructuren. Vooral die mensen hebben sinds half november met hun gele hesjes gedemonstreerd tegen "die daarboven" in Parijs.

Macron denkt dus de oplossing voor het conflict gevonden te hebben voor al die mensen, volgens het principe "de vervuiler betaalt". Zij hebben van hem de rekening gekregen voor het beëindigen van hun opstand. Dat is bijna te cynisch om waar te zijn.

Terwijl in de mainstream media nog steeds gesproken wordt over de toespraak en hoe het Franse volk hierop zal reageren, heeft het intussen al geruime tijd gereageerd. In Frankrijk zijn vandaag studenten de straat op gegaan om zich bij de gele hesjes aan te sluiten en hun educatieve eisen in het spel te brengen.

De veelgeprezen concessies van Macron hebben er alleen maar toe geleid dat de demonstranten hun eisen hebben verhoogd. Geen wonder, want de strijdkreet van de demonstranten is "Macron - Demission", dus Macron - neem ontslag. Het neoliberale beleid waar Macron voor staat is mislukt. Voor veel mensen is geld niet langer voldoende, Frankrijk heeft een ondoordringbaar oerwoud van directe en indirecte belastingen, waardoor het het land is met de hoogste belastingen in de EU, met een staatsquote van 56%. Ter vergelijking: in Duitsland is dit 44%.
Terwijl veel Fransen elk dubbetlje moeten omdraaien heeft Macron vanaf de eerste dag dat hij president was zich gedragen als een olifant in de porceleinkast. Tegen werklozen heeft hij gezegd dat ze de straat moeten oversteken om een baan te zoeken, en in augustus nog heeft hij in Denemarken de Fransen afgeschilderd als koppige Galliërs. Hij laat in ieder geval zien dat hij totaal geen idee heeft wat er onder het volk speelt - en eigenlijk interesseert hem dat ook niet. Dit alles schiet bij de Fransen in het verkeerde keelgat: enerzijds belastingverlagingen voor de rijken en aan de andere kant belastingverhogingen voor de middenklasse en de armen, en ook nog een ongelooflijke arrogantie van de president jegens de werklozen tegen de achtergrond van bijna 10% werkloosheid in het land.

Macron wil het desastreuze Nederlandse en Duitse "beleid" overnemen met ingrepen in de sociale sector en meer goedkope (part-time) banen creëren, de besteedbare inkomens laten dalen en de winsten voor de grote ondernemingen (en hun ceo's) opschroeven, maar dat is moeilijk te realiseren als de lonen voor zeer veel mensen ontoereikend zijn voor huur en voeding.


Ondertussen pleiten vakbonden voor een algemene staking en Macron lijkt zelfs de politie niet te vertrouwen, omdat tegen de ontevreden mensen ook de Nationale Garde en gedeeltelijk het leger (met EU-materieel!) werd ingezet. Ook vertrouwt hij de burgers niet meer, want op daken van openbare gebouwen werden zaterdag scherpschutters gesignaleerd (overigens werd dat eerder dit jaar in Berlijn ook gedaan, wat iets zegt over de persoon Merkel), en werden met scherven en 25 gram TNT gevulde traangasgranaten op de lichamen van betogers afgevuurd (wat in strijd is met de wet) - met de uitdrukkelijke bedoeling burgers te intimideren en te verwonden.


Macron kan alleen maar hopen dat de gele hesjes tijdens de vakantie van kerst en oud en nieuw hun acties verminderen, of zelfs staken. De vraag is of dat het geval zal zijn, want zo niet dan wordt het voor Macron erg moeilijk.

Afdrukken Doorsturen