Steeds meer Britten willen een harde Brexit

Zoals u weet komt aan alle geduld op enig moment een einde, en het machtsspel waarmee de Europese Unie denkt het Verenigd Koninkrijk op de knieën te krijgen, stoot steeds meer Britten af, met andere woorden: veel Britten die eerstniet bijzonder geïnteresseerd waren in de EU komen er nu achter met wat voor soort wellustelingen je daar in Brussel van doen hebt.

Eén van de beste signalen dat voor veel mensen het geduld nu echt opraakt, is een petitie die de afgelopen twee dagen in sneltreinvaart is gegroeid en die we nog niet eerder hebben gezien.

De petitie van initiatiefnemer Michael Rudkin roept het Verenigd Koninkrijk op om de EU te verlaten zonder een deal met de EU te sluiten, een harde Brexit dus, om voortaan handel met EU-landen na te streven op basis van WTO-verdragen (Zwitserland heeft al verklaard dat het niet uitmaakt wat voor soort contract met de EU gesloten is, en of er al dan niet een contract gesloten wordt, zij de handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk ongewijzigd in stand houden).

We hebben er vaker op gewezen dat een harde Brexit (in tegenstelling wat in de EU wordt beweerd) geen catastrofe zou veroorzaken, aangezien alle EU-leden met elkaar verbonden zijn via WTO-overeenkomsten zoals de GATT-overeenkomst.

Dit besef, gekoppeld aan de woede over de machtswellustelingen in de EU, wordt nu weerspiegeld in cijfers. De petitie van Michael Rudkin zal vandaag waarschijnlijk de grens van 100.000 overschrijdenen, wat resulteert in een discussie in het Brits parlement (de discussie is als een optie geformuleerd, maar tot nu toe heeft het in het democratische V.K. altijd plaatsgevonden wanneer 100.000 Britten een petitie steunden), en over een onderwerp als de Brexit zal deze discussie in ieder gevàl plaatsvinden).

Belangrijker dan een discussie in het Lagerhuis is echter de druk die uitgaat van 100.000 aanhangers van de petitie. Dat zijn waarschijnlijk mensen die deel uitmaken van (een van de meerderheid van) de burgers die Paul Lazarsfeld en Bernhard Berelson hebben benoemd als opinieleiders in hun Erie County Study: burgers die de meningen van anderen kunnen beïnvloeden, en middels rechtstreekse verkiezingen direct druk kunnen uitoefenen op door hen gekozen vertegenwoordigers.

Afdrukken Doorsturen