Hoe de EU zich bij de neus laat nemen door Big Pharma.... en onze gezondheid daarvan de dupe is

Glyfosaat, een actief ingrediënt binnen Monsanto's Roundup-herbicide, is onlangs opnieuw goedgekeurd door het europees nepparlement. De informatie die aan de parlementsleden was gegeven, werd door het Duitse federale instituut voor risicobeoordeling (BfR) geplagieerd, vol met industriële "wetenschappelijke feiten"..... geschreven door Monsanto.

We hebben in het (recente) verleden vaak geschreven over glyfosaat, de voor de menselijke gezondheid schadelijke onkruidverdelger. Het is dan ook moeilijk om te bepalen of iets meldenswaardig is als het gaat om glyfosaat, een actief ingrediënt dat wordt gebruikt in Bayer/Monsanto's beruchte "Roundup-herbicide", een product dat door veel landen illegaal is verklaard (maar door Canada, de Verenigde Staten en de Europese Unie niet).
Al een aantal jaren strijden landen tegen de verwoestende gezondheids- en milieueffecten van de Roundup-herbicide. Sri Lanka verbood het product bijvoorbeeld (vijf jaar geleden) volledig vanwege de link met een dodelijke nierziekte, terwijl veel andere landen de carcinogene effecten hebben genoemd.
De wetenschap is vrij duidelijk en de verontrustende gegevens van onderzoeken worden al decennia lang gepubliceerd. Fernando Manas, Ph.D. aan de Nationale Universiteit van Rio Cuarto in Argentinië, schetst hoe "er bewijs is van hoge niveaus van genetische schade bij mensen van Marcos Juarez (Argentinië), die kunnen voortvloeien uit onbedoelde blootstelling aan pesticiden." (bron hier)

Niemand kan echt aantonen waarom glyfosaat overal ter wereld moet worden goedgekeurd, vooral niet als je naar de wetenschapsresultaten kijkt. Glyfosaat heeft recentelijk de krantenkoppen gehaald, want de zaak van de oud-conciërge Dewayne Johnson was de eerste rechtszaak waarin werd aangetoond dat glyfosaat kanker veroorzaakt. De rechter velde een hard oordeel voor de fabrikant.
Er zijn duizenden en duizenden soortgelijke lopende zaken. Elke jury of rechter die al het wetenschappelijke bewijs beoordeelt, kan niet anders beslissen, en het geval van Johnson was een goed voorbeeld waaruit bleek dat glyfosaat zijn kanker had veroorzaakt.

Als het voor mensen zó slecht is, hoe is het dan mogelijk dat deze producten worden goedgekeurd?
Het komt als gevolg van corrupte regelgevende instanties, zoals (vooral) in de VS, en dan met name de Food and Drug Administration (FDA) en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De lijst met voorbeelden is erg lang als het gaat om corruptie en overheidsrelaties met bedrijven zoals Monsanto. Dit is namelijk nog de enige manier waarop deze producten worden goedgekeurd, het is geen wetenschap, het is gewoon lobbyen voor inspanningen en duistere politiek.


Er wordt algemeen aangenomen dat Roundup een van de veiligste pesticiden is... Ondanks zijn reputatie was Roundup verreweg het meest toxisch onder de geteste herbiciden en insecticiden. Deze inconsistentie tussen wetenschappelijk feit en industriële claim kan worden toegeschreven aan enorme economische belangen, waarvan is gebleken dat ze gezondheidsrisicobeoordelingen vervalsen en besluiten over gezondheidsbeleid vertragen. (R. Mesnage et al., Biomed Research International, Volume 2014 (2014), artikel ID 179691).


EU-toezichthouders hebben onlangs besloten om glyfosaat opnieuw toe te laten en hun besluit was gebaseerd op een beoordeling die werd geplagieerd uit rapporten van de sector. Het is vrij achterlijk dat overheidsinstanties van de Europese Unie, die toezicht moeten uitoefenen op producten aangaande de volksgezondheid, jarenlang hebben vertrouwd op de wetenschappelijke rapporten van het betreffende bedrijf dat deze producten produceert, in plaats van op zoek te gaan naar onafhankelijke wetenschappelijke studies.

Een groep leden van het europees nepparlement heeft besloten een onderzoek in te stellen naar beweringen dat het Duitse federale instituut voor risicobeoordeling (BfR) zich bezondigde aan "copy and paste"-praktijken bij Monsanto-onderzoeken.

De Britse Guardian zegt hierover:

De bevindingen van de studie zijn vrijgegeven uren voordat een parlementaire stemming over het aanscherpen van een onafhankelijke controle van het pesticiden-goedkeuringsproces. De auteurs zeiden dat ze "duidelijk bewijs vonden dat het BfR opzettelijk de indruk wekte van een onafhankelijke beoordeling, terwijl de autoriteit in werkelijkheid slechts de inschatting van de branche-aanvrager weergaf.
Molly Scott Cato, een groen EP-lid, zei dat de omvang van het vermeende plagiaat door de BfR-auteurs, die door de nieuwe krant werden getoond, "buitengewoon zorgwekkend" is.Molly Scott Cato vertelde verder tegen de Guardian:

Dit verklaart waarom de beoordeling van de Wereldgezondheidsorganisatie over glyfosaat als een waarschijnlijk carcinogeen voor de mens zo in strijd was met EU-beoordelaars, die dit giftige pesticide een "schone gezondheidsverklaring" gaven, waarbij waarschuwingen voor de gevaren werden afgewend.


De studie vond plagiaat in de helft van de hoofdstukken waarin gepubliceerde studies over het gezondheidsrisico werden beoordeeld, wat betekent dat de helft van de informatie rechtstreeks van Monsanto zèlf afkomstig was, omdat het plagiaat van de industriële wetenschappen betrof. En wat doet de industrie? Jane Goodall, hoewel ze refereert aan GMO's, slaat de spijker op de kop:

Als onderdeel van het proces portretteerden ze de verschillende zorgen als slechts de ongefundeerde meningen van slecht geïnformeerde individuen - en bespotten ze die als niet alleen onwetenschappelijk, maar anti-wetenschappelijk. Vervolgens zijn ze aan het werk gegaan om het publiek en overheidsfunctionarissen ervan te overtuigen dat, door de verspreiding van valse informatie, er een overweldigende consensus van deskundigen bestond, gebaseerd op solide bewijsmateriaal, dat GMO's veilig waren. (bron)


Bovenstaand citaat komt uit een boek geschreven door advocaat Steven Druker, die de FDA aanklaagde en documenten ontdekte die aantoonden hoe de Amerikaanse toezichthouder de wetenschap en corrupte wetenschappers manipuleerde om GMO's goedgekeurd te krijgen. U kunt hierover in dit PDF meer in detail lezen.

Hetzelfde geldt voor glyfosaat.
De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) baseerde haar aanbeveling dat glyfosaat voor openbaar gebruik veilig was, op de beoordeling door de BfR. Volgens de EFSA: "bevat het rapport geen nieuwe wetenschappelijke informatie die de beoordeling en conclusies van glyfosaat ter discussie stelt. EFSA staat volledig achter de integriteit van zijn risicobeoordelingsproces en zijn conclusies over glyfosaat."

Het is natuurlijk van de gekke dat men nog vraagtekens zet bij glyfosaat - de schadelijke effecten zijn al heel lang bekend en men zou beter moeten weten, gezien soortgelijke gebeurtenissen met DDT in het verleden.

Een rapport van het Pesticide Action Network North America (PANNA) zei er in oktober 2012 (!) al over (PDF):

Kinderen zijn tegenwoordig zieker dan een generatie geleden. Van kinderkanker tot autisme, geboorteafwijkingen en astma, een breed scala van kinderziekten en aandoeningen neemt toe. Onze beoordeling van de nieuwste wetenschap laat er weinig twijfel over bestaan: pesticiden zijn een belangrijke motor voor deze ontnuchterende trend.


Vergeet ook niet dat het gebruik van glyfosaat als een raket omhoog is gegaan, een toename van 1500% tussen 1995 en 2005, en 100 miljoen pond van dit spul wordt elk jaar alleen al in de Verenigde Staten op meer dan een miljard hectare gebruikt - en de producten zijn niet alleen voor eigen consumptie maar vinden hun weg over de hele wereld.

Die rommel is aangetroffen in ons eten, onze dranken, onze favoriete snacks, enz. Het wordt zelfs aangetroffen in de borstvoeding van moeders en in urinemonsters van mensen in heel Europa (bron PDF hier).

De belangrijkste toxische effecten van glyfosaat, zoals geïdentificeerd door MIT's Dr. Stephanie Seneff, zijn onder meer:
- het doodt gunstige darmbacteriën en laat pathogenen overwoekeren
- het Interfereert met de functie van cytochroom p450 (CYP-enzymen)
- het heeft schadelijke invloed op belangrijke mineralen (ijzer, kobalt, mangaan, etc.)
- het interfereert met synthese van aromatische aminozuren en methionine - leidt tot tekorten in kritische neurotransmitters en foliumzuur
- het onderbreekt sulfaatsynthese en sulfaattransport

Wanneer worden ze in Brussel eens een keer wakker en vinden ze de volksgezondheid belangrijker dan de winsten van (in dit geval) de farmaceutische industrie?


Ondanks de macht die deze bedrijven hebben over regelgevende overheidsinstanties gaat het om mensen die dit spul daadwerkelijk sproeien. Dit is de reden waarom verandering op individueel niveau moet plaatsvinden. Op een dag zal gregeld moeten zijn dat niemand Roundup-herbicide nog mag spuiten of gebruiken, omdat onze levens er letterlijk van afhankelijk zijn.
We worden door deze bedrijven gewoon als winstobject gebruikt en zij profiteren van onze onwetendheid. Ons eigen bewustzijn wordt tegen ons gebruikt. De leugens en de wetenschappelijke fraude die op grote schaal plaatsvindt om deze producten op de markt te krijgen, overtuigen mensen in feite ervan dat ze veilig zijn. Het is nog steeds moeilijk voor sommige mensen om te accepteren, laat staan om het idee te koesteren dat onze regelgevende instanties - die er toch voor òns, burgers, zouden moeten zijn, ooit bewust iets zouden doen om ons schade te berokkenen. Daarom is het bewustzijn hierover zo belangrijk en daarom moeten we ons eigen onderzoek doen en niet blind afgaan op wat dr door ons gekozen pilitici en hun handlangers, de mainstream media, ons "vertellen".


Ter informatie: eerder schreven we enkele kritisch artikelen over de gemakzucht (en vermeende belangen) van EU-politici bij het toekennen van goedkeuringscertificaten an de diverse industrietakken, en genetisch gemanipuleerd voedsel (GMO)..

Links hier.
Spelen met gif

EU staat import van voor de gezondheid schadelijke maïs toe
Concerns in Brussel en EU-lidstaten delen de lakens uit

Afdrukken Doorsturen
2019-01-16mensheid-wordt-steeds-dommer