Hoe herken je een neo-nazi?

Vergeet het door de filmindustrie neergezette beeld dat rechtse neo-azi's xenofobe kale mensen zijn in uniformen met zwarte hoge laarzen - dat zijn gewoon domkoppen die geen enkele relatie hebben met de politiek. Vandaag de dag zien we steeds meer perfide ideeën van de neonazi's bij veel europese regeringen die een actief beleid met nationaal-socialistische elementen vóórstaan, en net als de dictator Adolf Hitler de islam graag willen omarmen en ons moeten leiden naar één Rijk, één Volk, één Leider.

Het neo-nazisme is de hervatting van de nationaalsocialistische ideologie na de Tweede Wereldoorlog en het einde van de nazi-dictatuur. De term "neo-nazisme" kenmerkt groepen personen en activiteiten die een verbintenis aangaan met de ideologie van het nationaal-socialisme. De volgers worden neonazi's genoemd. Veel hedendaagse politici, hun partijen, de vele aanhangers en bijna alle bekende mainstream media gaan in de wereld vandaag de dag opnieuw met deze walgelijke Hitler-ideologie om. Om neonazi's sneller te ontmaskeren, volgen hier enkele tips:

1.) Neo-nazi's zijn tegen natiestaten en willen een "verenigd"' Europa.
Vergelijkbaar met de nationaalsocialisten onder Adolf Hitler, verwerpen extreemrechtse partijen en personen het instandhouden van nationale staten en dromen zij van een grotendeels grenzeloos en "verenigd" Europa onder één centrale regering, zoals dat onder het nationaal-socialisme een integraal onderdeel was van de nazi-ideologie voor Europa. Verder zijn ze voor het afschaffen van kleine landjes, zoals b.v. Liechtenstein, Monaco of zelfs Zwitserland. Niet op nationaal niveau denken, maar tegen de natiestaten zijn, daarvoor pleit de nationaal-socialistische gedachte.

2.) Neo-nazi's zijn voor de oostelijke uitbreiding van de EU en de NAVO.
Adolf Hitler's droom was om Rusland te onderdrukken en een "oosterse alliantie" te creëren met de Baltische staten, de Balkan, Oekraïne, Wolga en Georgië. Dus, onder de nazi's, zouden de legers van de oostelijke liga elkaar op de slagvelden ontmoeten en verpletteren. Tegenwoordig wordt de term "oostwaartse uitbreiding van de EU en de NAVO" gebruikt, waarbij gewerkt wordt aan een beoogde extra pan-europese militarisering (het idee van Merkel en Macron) van een Europees leger. Wie dat nastreeft, steunt, of daarvoor propaganda maakt moet toch wel een neo-nazi zijn.

3.) Neo-nazi's steunen een gemeenschappelijke Europese economische ruimte.
In 1940 beschreef de Nazi Reichswirtschaftsminister, president van de Duitse Reichsbank, Walter Funk, in zijn boek "Europäische Wirtschaftsgemeinschaft", de noodzaak om een "Centrale Europese Unie" en een "Europese Economische Ruimte" alsmede vaste wisselkoersen te creëren. Funk was Hitler's persoonlijke economische adviseur en veroordeelde oorlogsmisdadiger.
We vinden dit ook in de huidige politiek terug, zelfs de vaste wisselkoers: de euro. Degenen die deze ideeën tegenwoordig ondersteunen, stimuleren of in de praktijk brengen, moeten zich toch wel profileren als neo-nazi's?

4.) Neo-nazi's steunen de verdrijving van joden.
Joden in Europa moeten opnieuw bang zijn om jood te zijn en hun uitzetting is alweer enige tijd aan de gang. Dit keer echter vaardiger dan 80 jaar geleden. Gevestigde Europese politieke partijen van nu laten dit over aan moslimmigranten, zodat ze zelf hun handen kunnen schoonwassen. Migranten uit moslimlanden zijn tot 94% antisemitisch. Zo ziet bijvoorbeeld momenteel de autochtone bevolking in Duitsland antisemitisme onder moslims (Turken tot 74% anti-semitisch) als een steeds groter wordend probleem, wat dan ook nog wordt aangemoedigd door de massa-immigratie.
Dit blijkt uit een recent rapport over antisemitisme van een commissie van deskundigen. Was in 2015 volgens de wereldkaart van het anti-semitisme in Duitsland bijvoorbeeld het percentage van antisemieten nog tussen de 5-9,9%, sindsdien is dat meer dan verdubbeld (dus in feite sinds het begin van de massale migratie). Nergens is racisme zó uitgesproken als in islamitische staten.
Aanhangers van dit migratiebeleid ondersteunen de uitzetting van joden, in een nieuw jasje gestoken, en zouden daarom als neo-nazi's kunnen worden aangemerkt, vanwege hun sympathie voor antisemieten en racisten.

5.) Neo-nazi's zijn gepassioneerde Rusland-haters.
Russofobie of Russische vijandigheid is een negatieve houding tegenover Rusland en de Russen. Racistische Russofobie was in Duitsland wijdverspreid tijdens het nationaal-socialistische tijdperk. De mainstream media die de EU en haar regeringsleiders hondsgetrouw ten dienste staan, voeren al vele jaren een walgelijke en populaire agitatie in vlekkeloos nazi-jargon tegen Rusland, vaak gericht op individuen om racisme tegen het Slavische ras te verbergen.
Soms onder het mom van de sport, zoals bij de Olympische Winterspelen of andere Wereldkampioenschappen, de permanent volgehouden leugen van een annexatie van de Krim of opruiende verhalen over naar verluidt door de staat vervolgde homoseksuelen. De verspreiding van haat tegen Rusland domineert opnieuw de westerse politiek en de mainstream media en het zijn vanwege de historische achtergrond duidelijk nationaal-socialistische ideeën en een typisch kenmerk van de neonazi's, waardoor men ze duidelijk kan herkennen. Net als de nationaal-socialisten onder de dictator Adolf Hitler, uiten ze de wildste beschuldigingen zonder enig bewijs daarvoor te hebben en slaan ze ophitsende taal uit, terwijl ze staan te popelen om Rusland binnen te vallen.

6.) Neonazis ondersteunen de uitbreiding van de islam.
Adolf Hitler over de Islam:

Haben wir schon die jüdische Welt auf uns genommen – Das Christentum ist so etwas Fades- hätten wir viel eher noch den Mohammedanismus übernommen: Diese Lehre der Belohnung des Heldentums: der Kämpfer allein hat den siebenten Himmel! Die Germanen hätten damit die Welt erobert, nur durch das Christentum sind wir davon abgehalten worden.

(Vertaling: Hebben we de joodse wereld al op ons genomen - het christendom is zo iets vervaagt - hadden we eerder het Mohammedanisme overgenomen: deze doctrine van de beloning van het heldendom: alleen de jager heeft de zevende hemel! De Germanen zouden er de wereld mee veroverd hebben, alleen het christendom heeft ons dit belet.)   uit: Hitler's Tafelgesprekken – Enigma Books. ISBN 1929631480

Massamoordenaar Heinrich Himmler verklaarde in 1944 in een toespraak voor partijfunctionarissen:

Ich muss sagen, ich habe gegen den Islam gar nichts, denn er erzieht mir in dieser Division seine Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten praktische und sympathische Religion!

(Vertaling: Ik moet zeggen dat ik helemaal niets tegen de islam heb, omdat het mij leert dat het zijn mensen opleidt en hen de hemel belooft als ze hebben gevochten en stierven in de strijd. Een voor soldaten praktische en sympathieke religie!)

Talloze regeringen in Europa ondersteunen actief de verspreiding van de islam in hun land door massale immigratie en zij integreren tegenwoordig steeds meer moslims in hun politie-apparaten en legers - vaak mensen die zonder identiteitspapieren Europa zijn binnengekomen (gestuurd). De veronderstelde deugden van deze bevolkingsgroep zijn om de invloed van hun eigen troepen te vergroten voor een grote oorlog tegen Rusland. Het basisidee is ook hier gebaseerd op nationaal-socialistische ideeën en je zou zeggen dat dat alleen kan worden goedgekeurd door neo-nazi's.

7.) Neo-nazi's beperken de vrijheid van pers en meningsuiting.
Onder Adolf Hitler werden tal van verordeningen uitgevaardigd die de mensen en de pers moesten verbieden alles te kunnen uiten en zij onderdrukten hiermee het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting. Daarom drong Hitler's propagandaminister Joseph Goebbels er bij de Duitse pers op aan te zorgen voor discipline met betrekking tot de nieuwe propaganda-taal. De nazi-handlanger beval op aanwijzing van Hitler dat beledigingen tegen moslims voortaan onwenselijk waren. Deze bijna identieke verklaring werd door de Europese Commissie in 2016 uitgegeven, met name dat de europese regeringen van Brussel de instructie kregen journalisten "op dit punt een strenge training te laten volgen".
In het 83-pagina's tellende rapport, verklaarde de Commissie: "ECRI is van mening dat, gelet op het feit dat moslims steeds meer in de schijnwerpers staan, vooroordelen worden gegenereerd als gevolg van de recente terroristische acties van Islamitische Staat over de hele wereld tegen hen. Het tonen van een roekeloze veronachtzaming, niet alleen voor de waardigheid van de overgrote meerderheid van de moslims. Ook hier is het achterliggende idee voor dit besluit de ideologie van de nazi's in het Derde Rijk en politici en overheden die die nu uitsragen. Ook hier zou je kunnen zeggen dat er nog steeds neo-nazi's loslopen.

8.) Media - de grootste verschuiving naar rechts sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Natuurlijk hebben de neo-nazi's ook hun aanhang in de media. Meer dan 90% van het hedendaagse medialandschap in de Europese Unie en deels in Zwitserland is de "gemoderniseerde" voortzetting van opruiende nazi-publicaties zoals "Der Angriff", "Der Stürmer" en "Völkischer Beobachter". Hoewel ze proberen de schijn van linkse media te wekken en om altijd te proberen anderen te beschuldigen "rechts" te zijn, gaat het er om de aandacht af te leiden van hun eigen nationaal-socialistische gezindheid. Zij zijn actief in het stabiliseren van het nieuwe "juiste" systeem, en werken aan een "uniform" beleid voor één Europa, de verdrijving van de joden, de oostwaartse uitbreiding van de EU, de militarisering in het oosten, de islamisering van Europa en het idee om een ​​gemeenschappelijke economische ruimte te bevorderen.
In Duitsland worden de reguliere media zelfs al aangeduid als "de bruine mediakolom van Merkel". Nieuwslezers, talkshowspresentatoren, commentatoren en zelfs pseudo-comedians zijn de vertegenwoordigers van een recent verleden. Zouden zij ook neo-nazi's kunnen zijn?

Als u mensen, partijen, politici of media ontdekt die aan de nationaal-socialistische criteria voldoen, vwees dan alert: de nazi-ideologie promoot een derde wereldoorlog in Europa, het liefst met een agressieoorlog tegen Rusland en een totale onderwerping van de burgers. En als we zien hoe de Europese Unie zich verder ontwikkelt tot het Vierde Rijk, dan krijgt u het er nog best druk mee.

Afdrukken Doorsturen