De tijd moet Deutsche Bank redden

Duitsland mag graag andere lidstaten van de EU de maat nemen, maar in het bijzonder geeft de Merkel regering voortdurend kritiek op Italië - ondermeer vanwege de bankroete banken en staatssteun die die instellingen gegeven wordt (en natuurlijk omdat Merkel een gloeiende hekel heeft aan het beleid van Salvini). De Duitsers vinden zelfs dat de slechte leningen als voorwendsel moeten worden gebruikt om een eind te maken aan de europese depositoverzekering.
Maar tegelijkertijd is Deutsche Bank bijna nog gevaarlijker...... dan heel Italië!

Dat vinden ook veel leden van het Europees nepparlemen. Die hebben maandagavond met vertegenwoordigers van de Deutsche Bank en de financiële toezichthouder in een EU-hoorzitting in Brussel om tafel gezeten.

De hoorzitting (video hier) werd georganiseerd door het "TAX3 Speciaal Comité" (van de Europese Unie) voor financiële criminaliteit, belastingontwijking en belastingontduiking. Het overleg zou moeten dienen om de illegale activiteiten waaraan Deutsche Bank deelnam beter te begrijpen. De Duitse financiële waakhond, BaFin, was ook aanwezig. Gezien de onbevredigende antwoorden uitten de leden van het Europees nepparlement zware kritiek op het optreden van de vertegenwoordiger van Deutsche Bank.

Na de onthullingen van de afgelopen vijf jaar (Luxleaks, Panama Papers, Voetbal Leaks en Paradise Papers), heeft het Europees nepparlement op 1 maart 2018 besloten om die speciale commissie voor financiële criminaliteit, belastingontwijking en belastingontduiking op te richten. Dat is dus TAX-3 geworden.Op de agenda stond het enorme witwasschandaal van Danske Bank, waarin de "Deutsche" zou zijn verwikkeld. Verder natuurlijk ook het Cum-Ex schandaal. Veel mensen weten nog goed hoe het staat met de crises bij de grootste Duitse bank - de financiële instelling rolt van het ene schandaal in het andere. Daarnaast spelen natuurlijk ook de fusieplannen met Commerzbank een rol.

De Duitsee minister van Financiën Scholz is al bezig met het maken van plannen voor een nieuw mega-instituut, waarmee de "Deutsche" - en dus Duitsland - eindelijk naar de eredivisie van de bankwereld zou moeten kunnen stijgen. Maar dezelfde Scholz, die veel ervaring heeft met faillissementen uit zijn geboorteplaats Hamburg (o.a. de noodverkoop van zombiebank HSH Nordbank, waarbij Hamburg en Sleeswijk-Holstein voor zo'n 15 miljard euro het schip in gingen), blijft met de vinger wijzen naar Italië als het gaat om het vertragen van het afschaffen van het europese depositogarantiestelsel, dat is overeengekomen sinds 2012.
Uiteraard is hij ook tegen het verstrekken van financiële hulp aan Italiaanse banken.

En dan te bedenken det balanstotaal van de "Deutsche" nog steeds bijna net zo groot is als het bruto binnenlands product van Italië, zoals het voormalige parlementslid F. De Masi opmerkt. Het bruto derivatenbezit bedraagt maar liefst 48 biljoen euro. U leest het goed: 48 biljoen!
Dat is 48.000.000.000.000 euro.

Zelfs zijn parlementaire collega S. Giegold van de Groenen beziet de "Deutsche" met argusogen. "De lijst van financiële schandalen van de Deutsche Bank is beschamend lang", zei hij vóór de hoorzitting in het Europees nepparlement. Het publiek en de aandeelhouders verdienden een eerlijk antwoord op de risico's van de bankaansprakelijkheid. Daar valt niets op af te dingen.

P.S. Zoals te verwachten, verleende Deutsche Bank niet veel medewerking tijdens de hoorzitting in het Europees nepparlement. De TAXE-commissie reageerde boos, hier meer over.

P.S.2. Voor beleggers van Deutsche Bank kunnen de resultaten (aandelenkoers) dan tegenvallen, het personeel dat er nu nog werkt heeft er weinig last van. We hebben het hier wel over een bank waar meer dan duizend medewerkers meer dan € 1 miljoen per jaar verdienen. Toch is het rendement op eigen vermogen (rendement na belasting op het materiële vermogen) slechts 0,4%.
In de bedrijfs- en investeringstak bedroeg over 2018 de totale vergoeding € 3,97 miljard, voor een totaal van 37.726 werknemers. Dit is een gemiddelde van € 105.000. Deutsche Bank ziet eruit als een kunstwerk van Thomas Piketty's kapitaal, satirisch verwrongen om een ​​wereld te presenteren waarin, in een tijd van langzame groei, de arbeidskosten ten koste gaan van het kapitaal.
De compensatie in dezelfde afdeling is gedaald van € 4,4 miljard in 2017, maar er was toen méér personeel (het gemiddelde was iets minder dan € 107.000, dus niet significant verschillend). Ondertussen is sinds 2016 de koers van het aandeel fors gekelderd.De slechte prestaties van Deutsche Bank-aandelen worden vaak aangehaald als bewijs van een falend bedrijfsmodel. Maar dit werpt een eenvoudige vraag op: voor wie? Vanuit het perspectief van aandeelhouders is het falen duidelijk. Maar vanuit het perspectief van het personeel heeft het bedrijf een extreem hoog rendement. De komende rekening voor de belastingbetalers blijft oplopen. Voorlopig hopen de Duitse regering en de toezichthouders op het wonder dat de tijd alle wonden zal helen.
Ze vergeten echter dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken.

Afdrukken Doorsturen