Het TTIP-spook waart weer rond in Brussel

Twee jaar na de opschorting van het zeer controversiële Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) bereiden EU-lidstaten en de Europese Commissie mandaten voor nieuwe handelsbesprekingen met de VS voor. Maar er is niet veel veranderd: opnieuw lopen lobbyisten van de grote concerns door de gangen van EU-onderhandelaars om de agenda (en de eindresultaten) voor de besprekingen vast te stellen, terwijl de Europese Commissie de banden met grote bedrijven aanhaalt. Het TTIP-spook waart met een zweem van grootschalige corruptie opnieuw door Brussel.

Op 12 januari jl. schreven we een artikel over een "nieuw TTIP", en we vertelden toen o.a.

De Europese Commissie probeert bij nieuwe onderhandelingen over een handelsverdrag druk uit te oefenen op de VS
- en kondigt een mandaat aan. Brussel wil de landbouw buiten de onderhandelingen houden. De Amerikanen zien daar niets in - komt TTIP
terug via de achterdeur?In juli 2018 introduceerden de Amerikaanse president Donald Trump en de president van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker "een nieuwe fase in de relatie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie". Sindsdien zijn EU- en VS-functionarissen bezig met het voorbereiden van nieuwe handelsbesprekingen. Beide partijen hebben in januari dit jaar concept-onderhandelingsmandaten gepubliceerd.

Hoewel de Europese Commissie volhoudt dat "dit een nieuw proces is, dat geen verband houdt met TTIP", zouden onderhandelingen de meeste controversiële aspecten van TTIP via de achterdeur kunnen terugbrengen. Tussen 2013 en 2016 was er ten aanzien van TTIP een ongekende publieke en parlementaire weerstand, in de hele EU. Bezorgdheid over de handelsovereenkomst varieerde van de bedreigingen voor openbare diensten, en het feit dat TTIP extreme bevoegdheden zou geven aan bedrijven om "wettelijke" bescherming te krijgen die het openbaar belang zouden schenden. Daarnaast bestond er toen en nu nog steeds enorme weerstand tegen de invoer van ongewenst genetisch gemodificeerd (GMO) voedsel en schaliegas in de EU.
Nu er alweer enige tijd nieuwe handelsbesprekingen tussen de EU en de VS gaande zijn, steken die angsten opnieuw de kop op.

Twee jaar na het opschorten van de TTIP-gesprekken zijn veel van de spoken van het veelbesproken TTIP-verdrag alweer bezig ons te achtervolgen. Sinds de bijeenkomst van Trump enJuncker heeft de Europese Commissie verschillende stappen ondernomen om de invoer van controversiële Amerikaanse producten zoals schaliegas en GMO-soja en maïs uit te breiden. Dit doet onherroepelijk denken aan de TTIP-tijden, waar de Europese Commissie de EU-veiligheidsnormen afwakte vóórdat de officiële onderhandelingen begonnen, puur en alleen om de VS te behagen en naar de onderhandelingstafel te halen.

Na de massaal gesubsidieerde aanleg van nieuwe pijpleidingen, terminals en andere gasinfrastructuur is Europa bijvoorbeeld nu de grootste afnemer van Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG). Dit is voornamelijk gefrackeerd gas (schaliegas), dat uitermate schadelijk is voor het milieu, klimaatvervuilend en ernstige sociale gevolgen heeft. De invoer van GGO-soja uit de VS om de EU-landbouwbedrijven te overvoeren is eveneens geëxplodeerd en de Europese Commissie heeft zojuist de weg vrijgemaakt voor biodiesel uit Amerikaanse soja - hoewel de eigen EU-cijfers zeggen dat het dubbel zo slecht is voor het klimaat als fossiele diesel.

Nog alarmerender is dat de EU de onderhandelingen over "regelgevende samenwerking" wil hervatten, wat betekent dat zaken als voedselstandaarden en veiligheidsvoorschriften grotendeels achter gesloten deuren door grootzakelijke- en handelsexperts zouden kunnen worden vastgesteld. De agenda "regelgevingsamenwerking" zou worden nagestreefd via formele handelsbesprekingen over de zogenaamde "conformiteitsbeoordelingen" en een reeks informele dialogen buiten de democratische controle van het Europees nepparlement.
Volgens een uitgelekt document van de Europese Commissie van oktober 2018 kunnen deze besprekingen betrekking hebben op veel gebieden, van geneesmiddelen tot EU-voedselveiligheidsregels (inclusief controversieel GGO-voedsel en met hormonen behandeld rundvlees).

"Regulatory Cooperation" was een van de aspecten van TTIP waartegen de meeste weerstand bestond. Het riskeert de introductie van ernstige obstakels voor alles wat zou indruisen tegen de belangen van multinationale ondernemingen op het vlak van de wetgeving van de EU en de VS, ten nadele van milieu- en gezondheidsbescherming. De Amerikaanse Kamer van Koophandel noemde ooit samenwerking op het gebied van regelgeving "a gift that keeps on giving" -  voor grote bedrijven welteverstaan.

Net als bij TTIP domineren achter de schermen van de Europese Commissie lobbyisten van bedrijven bij de voorbereiding van de onderhandelingen, ten koste van vakbonden, milieu- en consumentenorganisaties. Dit blijkt uit interne documenten die de Europese Commissie heeft vrijgegeven aan Corporate Europe Observatory als reactie op een verzoek onder de EU-toegang tot informatieverplichtingen (een soort WOB-verzoek).

In de vier maanden na de Juncker/Trump-bijeenkomst in juli 2018 bespraken functionarissen van de handelsafdeling van de Europese Commissie de transatlantische handel met externe belanghebbenden, in 49 vergaderingen en zoals Brussel het graag wil hebben: achter gesloten deuren - want de buitenwereld mag niet teveel te weten komen van de corrupte dealtjes die door corrupte personen worden gesloten.
Slechts vijf van deze bijeenkomsten (10%) waren gehouden met vakbonden, milieu- en consumentengroepen. De andere 90% was met bedrijven zoals de in de VS gevestigde farmaceutische gigant Eli Lily, de Amerikaanse agribusiness corporatie Bunge, en het door schandalen overladen Duitse autoconcern Volkswagen, of met zakelijke lobbygroepen zoals de Europese werkgeversfederatie BusinessEurope en de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Dit betekent dat EU-onderhandelaars voor elke vergadering met een publiekrechtelijke groep zij tien vergaderingen hadden met lobbyisten van bedrijven (PDF hier).
Het geeft aan waar de Europese Unie de prioriteiten legt en waar de belangen liggen.Deze (letterlijk en figuurlijk) enge banden tussen onderhandelaars van de EU en lobbyisten van bedrijven doet denken aan de eerdere TTIP-besprekingen, die grotendeels werden gedicteerd voor en door grote bedrijven. Een zweem van grootschalige corruptie hangt over de nieuwe onderhandelingsactiviteiten.

De frequente ontmoetingen van de Europese Commissie met lobbyisten van bedrijven zijn bijzonder verontrustend wanneer gekeken wordt naar de wensen van de industrie bij een transatlantische handelsovereenkomst. De farmaceutische lobby van de VS, PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, de lobby voor Eli Lily, Pfizer, Sanofi en anderen), wil de komende onderhandelingen gebruiken om de Europese regels voor betaalbare medicijnen aan te vechten. Nu al kan worden gesteld dat lidstaten van de EU als gevolg hiervan miljardenhoge claims te wachten staan.
Een ambtenaar van EU-handelscommissaris Cecilia Malmström ontmoette PhRMA-lid Eli Lilly in september 2018.

Ondertussen wil de US Grains Council (Amerikaanse Graanraad), die lobbyt voor agenten van de agribusiness zoals Bunge, Cargill en de gifmengers van Bayer-Monsanto, gesprekken over samenwerking op regelgevingsgebied gebruiken om de export van GGO-producten (Frankensteinvoer) naar Europa te verhogen, de niveaus van bestrijdingsmiddelenresiduen in voedingsmiddelen te verhogen (glyfosaat voortaan ook op uw bord en in het bier) en de inspanningen van de EU te ondermijnen om hormoonverstorende chemicaliën te reguleren. Ambtenaren van de handelsafdeling van de Europese Commissie ontmoetten lobbyisten van Bunge, een lid van de Graanraad, in november 2018.

Al meer dan twee decennia ... hebben handelsovereenkomsten gemeenschappen schade berokkend... We hebben een fundamenteel andere aanpak nodig - een die prioriteit geeft aan de behoeften van mensen en onze planeet plaatst boven bedrijfswinsten.

Om dat te kunnen bereiken zal er eerst flink met de bezem door de Brusselse politiek en bureaucratie geveegd moeten worden.

Terwijl de ontwerpmandaten van de Europese Commissie voor de nieuwe transatlantische besprekingen tot dusverre alleen betrekking hebben op tariefverlagingen en samenwerking op regelgevingsgebied, pleiten lobbyisten van bedrijven voor een veel bredere TTIP-achtige handelsovereenkomst, zoals de Amerikaanse regering vanaf het begin voor ogen stond.
Onder zo'n deal zou de Grains Council van de VS een agressieve marktopeningsagenda voor voedsel en landbouw kunnen uitdragen (die de druk op het levensonderhoud van boeren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zou verhogen). De Amerikaanse Kamer van Koophandel en AmCham EU zouden verregaande dereguleringen van diensten kunnen eisen (die de rechten van burgers op elementaire diensten als water en gezondheid en financiële stabiliteit zouden kunnen bedreigen), strenge beschermingsmaatregelen voor intellectueel eigendom (die betaalbare gezondheidszorg en medicijnen zouden kunnen ondermijnen), limieten voor uitzonderingen op EU-gegevensprivacy, evenals andere controversiële elementen in de TTIP-stijl.
EU-hoofdonderhandelaar Ignacio Garcia Bercero ontmoette AmCham-lobbyisten en een delegatie van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in november 2018.

Wat de boeven van de Europese Commissie betreft: het lijkt erop dat ze proberen hun contacten met lobbygroepen uit de industrie  te verbergen, belangengroepen die ernaar streven het toekomstige transatlantische handelspact te beïnvloeden.

Hoewel de Europese Commissie een lijst met lobbybijeenkomsten over de toekomstige handelsgesprekken heeft vrijgegeven als reactie op een WOB-verzoek om toegang tot informatie, heeft zij zonder meer geweigerd toegang te verlenen tot een deel van haar correspondentie met lobbyisten (met het argument dat het *proest* "te veel werk" zou zijn).
De overige 55 documenten - inclusief verslagen van vergaderingen met grote bedrijven en lobbygroepen zoals BusinessEurope en de Amerikaanse Kamer van Koophandel - zijn nog syeeds niet vrijgegeven, hoewel de informatieaanvraag alweer drie maanden geleden werd verzonden, gevolgd door verschillende herinneringen en suggesties om het te kunnen bespoedigen.

De Europese Commissie heeft ook geweigerd het publiek te vertellen wie de handelsbesprekingen met de VS precies voorbereidt. De reden ligt voor de hand: als deze informatiebekend zou worden, zou het kunnen laten zien welke economische sectoren het doelwit van de Amerikanen (en de EC) zijn, evenals de logische strategie die ze waarschijnlijk zullen volgen.
De betrokkenheid van toezichthouders van het Europees Agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) zou bijvoorbeeld aangeven dat Europa's normen voor voedselveiligheid aan de orde waren gekomen. Maar toen de Europese Commissie gevraagd werd wie de "uitvoerende werkgroep" was, een werkgroep opgericht door Commissievoorzitter Juncker en de Amerikaanse president Trump om de onderhandelingen voor te bereiden, antwoordde de Europese Commissie in november 2018 dat zij geen lijst had met de leden van de groep. Moet u nagaan: u richt een werkgroep op maar weet niet wie de deelnemers zijn. Dat moeten we dus geloven. Het Juncker-politburo weigerde ook om verslagen van vergaderingen over wat in de context van de groep was gebeurd, vrij te geven.

Nogmaals, dit doet sterk denken aan de geheime TTIP-besprekingen, die bekritiseerd werden door burgers, journalisten, parlementariërs en de Europese Ombudsman. Deze laatste had kritiek op het feit dat: "traditionele methoden voor het voeren van internationale handelsbesprekingen ... worden gekenmerkt door vertrouwelijkheid en beperkte inspraak van het publiek. Die traditionele methoden zijn slecht uitgerust om de legitimiteit te genereren die noodzakelijk is voor de TTIP-overeenkomst, die in zijn meest ambitieuze vorm zou kunnen resulteren in een transatlantische interne markt, met bindende regels op een groot aantal gebieden die van invloed zijn op het dagelijks leven van de burger."

Meer in het bijzonder had de Ombudsman de Europese Commissie voorgesteld "proactief agenda's van vergaderingen en verslagen van vergaderingen met lobbygroepen te publiceren", en ook al hun opmerkingen te publiceren "tenzij de afzender goede redenen voor vertrouwelijkheid heeft en een niet-vertrouwelijke samenvatting voor publicatie verstrekt".

Het zal u niet verbazen dat bij de huidige handelsbesprekingen tussen de EU en de VS de Europese Commissie ook op dit vlak schijt heeft aan alles en iedereen, behalve haar eigenbelang. Dat leidt tot de kernvraag: waarom doet zij dat? Wat is er te verbergen? Komt het doordat de EU - net als de regering van Trump - bereid is om een handelsovereenkomst te sluiten die alleen ten goede zou komen aan grote bedrijven? Het antwoord kan ons inziens niet anders dan bevestigend zijn. Immers: niet alleen ons land, maar ook de EU, de VS, eigenlijk de hele westerse wereld is een grote corpocratie. Afdrukken Doorsturen