ECB legt zombiebanken weer aan het infuus

De Europese Centrale Bank (ECB) wil de Zuid-Europese zombiebanken helpen met miljarden dollars aan noodleningen. De aansprakelijkheid van o.a. Nederlandse spaarders wordt daardoor uitgebreid. Waarom zou de zoveelste miskleunmaatregel van Mario Draghi dit keer wèl werken?


De NOS meldde gisteren o.a. het volgende:

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat banken opnieuw ondersteunen met gratis geld. Vanaf september kunnen banken voor nagenoeg niks miljarden euro's lenen van de ECB.
De ECB beoogt met de leningen dat de gunstige kredietvoorwaarden bij banken behouden blijven. De ECB is onlangs gestopt met opkopen van staatsschulden voor in totaal bijna 2600 miljard euro, en wil voorkomen dat banken daardoor op de rem gaan staan. Ook de verzwakkende economie in de eurozone speelt een rol. De Duitse economie staat bijna stil en Italië is zelfs in een lichte recessie verzeild geraakt.De afgelopen weken is er behoorlijk wat slecht nieuws over de eurozone naar buiten gekomen, waarbij door analisten de vrees werd geuit dat het late economische herstel al snel voorbij zou zijn. Gisteren hebben de nieuwste prognoses van de Europese Centrale Bank deze bezorgdheid bevestigd, met een enorme verlaging van het groei- en inflatievooruitzicht voor 2019:


De situatie is nogal gênant voor de ECB, aangezien de bank nauwelijks drie maanden geleden haar gigantische kwantitatieve versoepelingsprogramma van 2,6 biljoen (!) euro stopte. Na zoveel geld te hebben uitgegeven om het herstel te helpen, zou je verwachten dat de economie van de eurozone op schema ligt voor een duurzame groei.

Maar van enig schaamtegevoel hebben ze bij de ECB geen last, en gisteren kondigde de ECB aan dat zij in september een nieuwe ronde van zogenaamde Targeted Long-Term Refinancing Operations (TLTRO-III) gaat lanceren - een nieuwe versie van een oud beleid dat voor het eerst werd uitgevoerd in 2011 en dat zes keer werd herhaald (met verschillende modaliteiten). Vandaar dat de aankondiging van vandaag een groot déjà vu gehalte heeft.

Onder normale omstandigheden hebben commerciële banken altijd toegang tot nieuwe liquiditeiten bij de centrale bank door een aantal activa als onderpand in te leveren. Met TLTRO's zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van liquiditeit bij de ECB gewoon eenvoudiger, goedkoper en voor een langere duur.

Een ander kenmerk van TLTRO's is dat ze worden "gericht" op leningen in de reële economie. In de praktijk probeert de ECB ervoor te zorgen dat commerciële banken het TLTRO-geld gebruiken door een nog lagere (soms negatieve) rentevoet toe te passen, als banken kunnen rechtvaardigen dat zij meer hebben uitgeleend dankzij de TLTRO. Maar zoals we hieronder zullen aantonen, is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Kort door de bocht: LTRO's zijn gesubsidieerde leningen van de ECB aan particuliere banken. Zoals Mario Draghi gisteren zei: "als het geen subsidie was, zou niemand het opnemen."

Volgens de ECB zijn de nieuwe zogenaamde TLTRO's leningen met een zeer lage rentevoet. Met behulp van deze noodkredieten moeten met name de Zuid-Europese en Franse instellingen in leven worden gehouden door geld te blijven pompen in de economische cyclus (in het licht van de economische vertraging in de eurozone) en zo een kunstmatig opgeblazen vraag te creëren. Als gevolg hiervan komt het erop neer dat vooral Nederlandse en Duitse spaarders nog steeds meer dan voorheen aansprakelijk zijn voor slechte leningen (van buitenlandse banken).
De ECB heeft in juni 2014 een eerste reeks grote cashinjecties goedgekeurd, en een tweede in maart 2016. Banken in Italië, Spanje en Frankrijk hebben daarvan fors geprofiteerd, van Italiaanse banken verliepen de laatste nog uitstaande en gedeeltelijk slechte langlopende leningen van in totaal ongeveer 240 miljard euro.

Er zijn in ieder geval vier redenen waarom we de maatregel van de ECB maar niets vinden.

Ten eerste is de benadering van de ECB door de jaren heen bijzonder inconsistent. Als de Europese Centrale Bank inderdaad echt bereid was te reageren op de vertraging die al in 2019 aan de gang was (zoals haar zorgwekkende voorspelling liet zien), dan zouden de TLTRO's zo snel mogelijk gereed moeten zijn voor activering, en niet pas over zes maanden vanaf nu.

Ten tweede weet iedereen die bankzaken begrijpt dat banken technisch gezien geen ECB-geld, TLTRO's of andere vormen van "uitleenbare fondsen" nodig hebben om meer aan de economie te lenen, aangezien commerciële banken geld creëren wanneer ze leningen verstrekken. Vandaar dat de logica achter TLTRO's bijzonder theoretisch is, en nogal wat dubieuze vragen oproept.

Dan de derde reden: als banken geen geld van de ECB nodig hebben om meer krediet te verstrekken, waarom dan toch overgaan op  TLTRO's? Simpel gezegd: we vermoeden, nee we weten het eigenlijk wel zeker, dat het èchte doel van de ECB bij TLTRO's niet zozeer het stimuleren van de reële economie is, maar dat banken die door de crisis getroffen worden door gratis ECB-geld voldoende liquiditeit hebben, of om het gewoon maar duidelijk te zeggen: om ervoor te zorgen dat onbetrouwbare zombiebanken het hoofd boven water houden.

De vierde reden is dat het erg moeilijk voor de ECB is om ervoor te zorgen dat TLTRO's feitelijk "gericht" zijn. De ECB heeft geen technische middelen om na te gaan en te controleren hoe banken het geleende geld gebruiken. Een dergelijke controle wordt alleen a posteriori uitgevoerd en is natuurlijk uiterst complex. Daarnaast is het zo goed als onmogelijk om te bewijzen of nieuwe leningen dankzij de TLTRO hebben plaatsgevonden of eenvoudigweg vanwege andere factoren.

Deze zoveelste nieuwe kredietronde, die uit het niets komt, betekent dat de gelddrukmachines nog sneller gaan draaien. Vanuit het oogpunt van financiële experts is dit praktisch een onthulling van het monetaire beleid. Want zonder nieuwe geldinjecties dreigen er ernstige ontwrichtingen in de markten voor staatsobligaties.
De nationale begrotingen van verschillende eurolanden zouden ineenstorten omdat Italië, Spanje, Frankrijk en Griekenland veel hogere rentetarieven zouden moeten betalen zònder het bestaande en toekomstige opkoopprogramma's van de ECB - wat in feite voor die landen een staatsbankroet zou betekenen. (Lol)

O ja, dan hadden we natuurlijk ook nog het rentebesluit. De Europese Centrale Bank heeft besloten haar rentetarieven voorlopig op nul te houden. Deze beslissing was unaniem, omdat de eurozone op weg is naar een recessie. De ECB verwacht een groei van slechts 1,1% dit jaar in plaats van 1,7% (zie eerste grafiek op deze pagina).
Ook deze prognose zal wel niet kloppen, want de Duitse economie krimpt al een half jaar, zoals de econoom Friederike Spiecker onlangs heeft berekend. De Bundesbank is duidelijk ook in paniek, omdat het besluit van de ECB unaniem werd genomen. Dit is een niet te negéren signaal, omdat de Bundesbank zich in het verleden vaak schaamde voor en kritiek had op het lage rentebeleid.

Maar de ECB heeft niet alleen de rente verlaagd, ze heeft ook gezorgd voor een spectaculaire ommekeer. Steeds maar weer had Mario Draghi, de man die Griekenland de EU binnensjoemelde, aangekondigd dat de ECB vanaf de zomer van 2019 de rentetarieven langzaam zou gaan verhogen.
Het plotselinge afscheid van deze lang geplande strategie laat zien hoe paniekerig het leiderschap van de ECB is.

Afdrukken Doorsturen