De EU is er voor de EU, en niet voor u

Wat hebben de controversiële upload-filters en de Nord Stream II-gasleiding met elkaar gemeen? Niets. Niettemin hebben Duitsland en Frankrijk beide onderwerpen met elkaar verbonden. Een maffia-deal die niets met enige vorm van democratisch handelen te maken heeft - en de volgende deal zal niet lang op zich laten wachten.

Een petitie met vijf miljoen handtekeningen en demonstraties met vele tienduizenden deelnemers mochten niet baten. Het Europees nepparlement stemde voor de implementatie van de hervorming van het auteursrecht, met als resultaat een stemmenverhouding van 348:274. Een meerderheid van slechts vijf stemmen was genoeg om een blokkade te werpen over eventuele amendementen. Over deze maffiapraktijken tijdens de stemming hebben we eerder geschreven ("Europarlement draagt het vrije internet ten grave" - link hier).

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken moet de EU-hervorming van het auteursrecht nog worden bevestigd door de EU-Raad. Deze instantie zal naar verwachting op 9 april bijeenkomen. De vraag is: hoe zal Duitsland gaan stemmen?
Waarom Duitsland? Vooral in dat land is de weerstand tegen het upload-filter bijzonder groot. Burgers eisen dan ook van hum politici dat zij de hervorming zullen afwijzen, heel eenvoudig omdat de Duitse regering in het regeerakkoord had afgesproken af te zien van dat upload-filter. Als Duitsland zich op 9 april tegen hervorming van het auteursrecht verzet (wat wij niet waarschijnlijk axhten, Merkel kennende) zal de hervorming niet van kracht worden!

De (dure) uploadfilters zijn officieel bedoeld om te controleren of bij het uploaden de inhoud auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat. Beschermde inhoud zonder licentie mag niet worden gepubliceerd. Er zijn wel wat uitzonderingen.
Dit zijn platforms die aan drie voorwaarden voldoen: ze moeten minder dan vijf miljoen gebruikers hebben, minder dan 10 miljoen euro aan jaarinkomsten verdienen en minder dan drie jaar oud zijn. Waarbij wij ons dan weer afvragen: hoeveel platforms zullen er in de toekomst drie jaar bestaan ​​en dan weer sluiten?

De angst en waarschijnlijkheid dat deze uploadfilters te veel filteren, is niet ongegrond. Hoe moet zo'n filter bijvoorbeeld een satire herkennen of zal het in de toekomst verboden zijn om te citeren? De angst voor het (door overheden) censureren is bijzonder groot. We zullen zien welke waarde we aan dat coalitiepapier (en de belofte van de Duitse regering) kunnen toekennen.

Zoals gezegd heeft de EU zich niets van de publieke weerstand tegen haar censuurmiddel aangetrokken - wellicht iets om met de Europese verkiezingen te onthouden. Maar de bazen van de media-conglomeraten hoorden nog niet de luide knallen van champagnekurken of er werd al druk uitgeoefend om het upload-filter snel uit te breiden naar "terrorististische" content (en de Europese Commissie wil dat er vóór de EU-verkiezingen er doorheen gejast hebben!). [PDF hier]
Een Europese Commissie die zich bemoeit met het besluitvormingsproces van het Europees nepparlement..... wie kijkt daar nog van op?

Eén van de problemen bij een uploadfilter is de vaagheid van het woord "terrorist"; hoe definieer je "terrorist'" zó dat een machine dit van tevoren kan herkennen?
Een voorbeeld: kun je religieuze geschriften die geen vrede willen brengen, maar "het zwaard", met een automatische filter het etiket "terrorist" geven? 
Als u hierop met "ja" heeft geantwoord, dan vindt u kennelijk dat er een verbod op de Bijbel met komen: "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard". - Mattheus 10:34).
We weten het, veel in de Bijbel moet je figuurlijk interpreteren, maar hoe kun je dat uitleggen aan een upload filter - of EU-bureaucraten).

Vorige week hadden we ook geschreven over de cruciale rol die het "uploadfilter" daarin gaat vervullen. Het vreemde toeval van twee onderwerpen waar we toen aan refereerden, werd voor het eerst gemeld door de Frankfurter Allgemeine. "Altmaier offert start-ups voor auteursrechten op", was het artikel waarin een verrassende verwijzing naar het Duits-Franse geschil over Nord Stream II werd gemaakt.

Zoals bekend lag Parijs dwars betreffende de Duits-Russische pijpleiding, het project Nord Stream II, dat Europa van goedkoop Russisch gas moet voorzien. In deze zaak vroeg Berlijn eind januari Franse steun voor deze Duits-Russische gasleiding. Maar Parijs eiste er een prijs voor terug - een scherpere aanpak in de zaak van het auteursrecht op het internet. Daarom werd Altmaier teruggefloten door bondskanselier Angela Merkel, aldus genoemde Duitse krant.  We citeren:

In die tijd was Frankrijk terughoudend om te reageren op Duitse verzoeken om de EU-gasrichtlijn, die belangrijk is voor de aanleg van de Nord Stream 2-gasleiding. Het tijdelijke samenvallen met de kwestie van de auteursrechten op het internet bood nu nieuwe mogelijkheden om de knoop door te hakken. De Fransen behoren traditioneel tot de voorstanders van zeer streng auteursrecht in de EU. (...) In de gasrichtlijn zagen de Fransen nu een mooie troefkaart: in Brussel noemde een vertegenwoordiger van Frankrijk dit nuttige toeval gewoon open en bloot, vernam deze krant. Het ministerie van Economische Zaken gaat uit van een verbinding tussen de twee onderwerpen.


Uiteraard is dit moeilijk te bewijzen - maar er bestaat een groot, gerechtvaardigd vermoeden dat er een "verbinding" is gemaakt. In Brussel doet zelfs een nieuwe verdenking de ronde: de smerige deal tussen Merkel en Macron van Frankrijk is beslist niet de laatste geweest.

Er zijn namelijk opnieuw twee Duits-Franse kwesties: de Duitse beperkingen op wapenuitvoer - en de Franse aarzeling ten aanzien van nieuwe handelsbesprekingen met de Verenigde Staten. Macron wil wapens verkopen, Merkel wil een deal met de Amerikaanse president Donald Trump (TTIP 2.0) en hiermee de EU-markt open te gooien voor milieu-onvriendelijke, gezondheid-schadende, dure producten uit de VS.

Vandaag hebben de EU-ambassadeurs zich over het Amerikaanse handelsgeschil gebogen. Iedereen is geïrriteerd door de Franse blokkade (want kennelijk wil iedereen Merkel's voorbeeld volgen), en men zegt: Macron gokt voor meer tijd. Hij wil niet de indruk wekken dat hij buigt voor Trump, in ieder geval niet vóór de Europese verkiezingen.

Wat gebeurt er als Merkel hem een deal aanbiedt? Zou dat niet een "goede" mogelijkheid zijn voor Macron om daarvóór te gaan?  We zullen het antwoord over een paar weken te weten komen, als we zien hoe dit verhaal eindigt. Maar welk onderwerp we dan ook aansnijden: of het nu om referenda gaat, om de vrijheid van meningsuiting, migratie, werkloosheid, noe maar op, steeds slaagt de EU erin zich van haar donkerste kant te laten zien.

De EU handelt niet veel anders dan enig ander systeem: om te overleven en zich te vergroten zijn invloed op andere gedeeltelijke en de naburige systemen noodzakelijk. Om de werking van de EU te begrijpen, komen we met de volgende door ons gehanteerde stelling: "Wat de EU doet, doet zij om haar macht te vergroten en dus haar overlevingskansen - maar het blijkt meestal niet het slimste te zijn".
Hiervan afgeleid hebben we ook nog een tweede stelling: wie in Brussel als bureaucraat wil leven, moet zichzelf wegcijferen en zich overgeven aan de macht van Brussel - de heersende niet-democratisch gekozen elite, natuurlijk.)

Noch vrijheid van meningsuiting, noch vrijheid van keuze noch te veel ondernemersvrijheid zijn in het belang van de macht van Brussel, althans niet op de korte termijn.

Brussel maakt er geen geheim van dat zij de EU ziet als concurrent van China - maar China ziet teveel vrijheid van haar burgers als een directe bedreiging voor zijn macht en dienovereenkomstig wordt er door de overheid geacteerd. De EU is dan nog wel geen concurrent, maar het lijkt wel een snelle leerling te zijn..... ten aanzien van de mensenrechten, welteverstaan.

Mensen (kiezers) die dus de macht van de EU willen versterken, moeten dus de macht van Brussel logischerwijs versterken - en daarmee de vrijheid van de burger beperken. Politici in de EU-lidstaten zijn daar dan ook druk mee bezig.

Degenen die meer macht naar Brussel wil overhevelen (soevereiniteit afstaan) maar tevens belooft de vrijheid van de burger te garanderen of te handhaven, die liegt, of laten we het wat vriendelijker zeggen: die denkt niet zo goed na. Vrijheid betekent ook het systeem zèlf uitdagen - maar hoe kan macht bestaan ​​als delen van het systeem datzelfde systeem uitdagen?

Tegenwoordig zien we mensen (zelfs premiers) die zichzelf "liberaal" noemen, maar de facto méér EU eisen - maar goed, we zien ook christelijke kerk-leiders die de islam voorstaan.

Het EU-project begon eens als een douane-unie, maar steeds vaker zien we quasi-religieuze "No-Hate-Speech" propaganda van Brussel, en kunnen we niet anders dan constateren dat de EU een politiek (machts)project is geworden dat meer en meer de kenmerken van een post-religieuze sekte aanneemt, en sekten hebben de neiging niet te veel vrijheid aan anderen te verlenen.
Wat is de relatie van de EU met de vrijheid van de burgers? Zoveel mogelijk of zoveel als nodig? Liberale, problematische EU-beslissingen, gecombineerd met de onwetendheid van hun hardste apologeten, heeft ons ervan overtuigd dat "zoveel mogelijk vrijheid" niet meer bestaat.

Degenen die een sterke EU willen, moeten zwakke burgers in zwakke lidstaten willen. Omgekeerd, degenen die een sterke EU willen, moet een speciale EU zijn, die beperkt is tot een economisch verbond en oké wat technische normen moeten kunnen voorschrijven. 

Het is een hele relevante vraag waarom de EU de vrijheid van de burgers wil inperken, omdat de vraag impliceert dat er al sprake van is dat de algemeen geldende, westerse "normen en waarden" in de verre wandelgangen van de Brusselse bureaucratie ver te zoeken zijn. Als wij als vrije burgers tot de conclusie komen dat Brussel niet het recht heeft om onze vrijheid weg te nemen, is de vraag waarom zij het zouden moeten hebben, overbodig.

Wanneer werd er ooit over gestemd, in Lissabon of in Berlijn, in Rome of Warschau, of de EU zo diep kan ingrijpen in het dagelijks leven van elke burger? Vandaag de dag wordt er vanuit Brussel besloten dat je te moe bent om een ​​auto te besturen (en dat centraal gecontroleerd moet worden), morgen besluiten de robots dat je "vol haat" zit en overmorgen wordt er geregeld dat je daarom om veiligheidsredenen geen auto mag rijden.

Het Brusselse "Vierde Rijk in wording" zal méér macht willen - veel apparatsjiks die zich aanmelden voor Brussel laten er geen twijfel over bestaan ​​dat ze Brussel meer macht willen géven. Daarom houden wij bij de EU-verkiezingen de "Nexit"optie in gedachten - wetende dat er (wat Nederland betreft) daarvoor nog een lange weg te gaan is.

Afdrukken Doorsturen