Europese Unie maakt het vrije internet kapot

Het Europees nepparlement gaat gewoon door met de nieuwe verordening "Terrorist Content Regulation", een dwingende richtlijn waarvan ze in Brussel en Straatsburg zeggen dat het "terroristische" inhoud van het web moet verwijderen, maar wat uiteindelijk gewoon verdergaande censuur is. Het vrije internet moet kapot, de grote spelers als Google en Facebook krijgen gecentraliseerde macht en de vrijheid van meningsuiting moet zoveel mogelijk worden afgeschaft.

Vorige week schreven we (niet voor de eerste keer) over de echt vreselijke "Terrorist Content Regulation", de verordening inzake terroristische Inhoud, die zijn weg zoekt (en vindt) door het regelgevingsproces van de Europese Unie. Zoals we hebben opgemerkt, is dit artikel 13 op steroïden. Alles wat slecht is in artikel 13 is erger in de Terrorist Content Regulation, ook al krijgt het veel minder aandacht - vooral in de mainstream media heerst hierover windstilte.

Misschien is de reden dat het zo weinig aandacht krijgt het feit dat het net door het goedkeuringsproces van een parlementaire commissie van de EU is gegaan. Dit was in de LIBE-commissie, die zogenaamd verantwoordelijk is voor de bescherming van de burgerlijke vrijheden. En toch lijkt het erop dat ze het er allemaal doorheen jassen.

De tekst, zoals die is aangenomen, stelt dat een autoriteit (administratief of gerechtelijk) elke gebruiker van het internet kan bevelen om een inhoud in minder dan een uur tijd te verwijderen. Deze onrealistische verplichting zal kleine en middelgrote platforms te gronde richten en, in tegenstelling hiermee, Google en Facebook versterken - ondernemingen die al veelvuldig samenwerken met staten om massale en ongecontroleerde censuur af te dwingen - wat dan ook precies de bedoeling is van de verordening die de Europese Commissie afgelopen september heeft voorgesteld.

Het geven van de bevoegdheid aan een bestuursorgaan om te beslissen wat "terroristische" inhoud is en dat niet aan een rechter over te laten, kan en zal gemakkelijk leiden tot het censureren van politieke tegenstanders en sociale bewegingen. Als de tekst gestemd door de LIBE-commissie bepaalt dat deze autoriteit onafhankelijk moet zijn, is dit niet genoeg. Elke lidstaat heeft zijn eigen interpretatie van het begrip onafhankelijkheid. In Frankrijk is de regering van mening dat de officier van justitie een onafhankelijke autoriteit is, terwijl het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich hierover anders heeft uitgesproken.
De genoemde wereldomvattende bedrijven zullen dus de rechters worden van wat wel en wat niet op internet gezegd kan worden. De rijke, gevarieerde en gedecentraliseerde aard van het web zal dit niet overleven.

Opnieuw heeft het Europees Parlement bewezen dat het een nepparlement is, en dat het geen weerstand kon bieden aan de druk van de Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten. Na de goedkeuring van de auteursrechtrichtlijn twee weken geleden, is deze stemming een nieuwe en zelfs agressievere stap richting massale en geautomatiseerde censuur.

Blijkbaar heeft de LIBE-commissie enkele andere problematische elementen van de verordening verwijderd - maar heeft zij ook haar poging opgegeven om de dienstvoorwaarden wettelijk niet bindend te maken voor platformen om inhoud te verwijderen, zelfs als dit legaal is. De commissie laat echter de eis om content binnen 1 uur te verwijderen, staan, wat zorgwekkend is. Ook zouden sommige leden vain het EU-nepparlement wijzigingen (PDF) willen voorstellen om iets toe te voegen aan de vreselijke dingen die LIBE heeft verwijderd.

Deze "antiterrorismewetgeving" biedt zelfs eens niet de middelen om het officieel gestelde doel te bereiken: het voorkómen dat groepen zoals Islamitische Staat of Al Qaida hun propaganda verspreiden naar mensen die al verleid werden door hun (vreselijke) retoriek.

Het grenst aan het absurde om dit nog een keer te moeten herhalen: op internet kan elke censuurwet worden ontweken door gemotiveerde personen die toegang willen hebben tot gecensureerde inhoud. Als gevolg hiervan zal het enige effect dat deze wet zal hebben de "collateral damage" zijn: het grote publiek mag niet langer worden blootgesteld aan terroristische inhoud (en dit is een sterke "mag"), maar het mag ook niet weten welke informatie er voor hen verborgen is gehouden, zoals onvermijdelijk zal gebeuren.

Onder het mom van technologische oplossingsgerichtheid speelt deze verordening in op (door overheden aangewakkerde) angst voor terrorisme, om de vrijheid van meningsuiting op het internet verder te beheersen en te verwijderen, en mogelijke politieke tegenstand (tegen de EU) in te perken.

De nieuwe tekst gaat nu weer terug naar het hele EU-nepparlement, misschien al volgende week.

Met het probleem dat zo weinig aandacht van het publiek krijgt (vooral in vergelijking met zaken zoals de EU-auteursrechtrichtlijn), is er nul procent kans dat dit gedrocht tegengehouden gaat worden.
Het is weer een voorbeeld van zaken waar politici ofwel de ballen verstand van hebben, ofwel de problemen helemaal niet begrijpen en denken dat er iets moet gebeuren om "terroristische inhoud" te stoppen, ofwel dat zij het wel weten en begrijpen - wat de situatie nòg ernstiger maakt.
Het feit dat de Europese Commissie en nu de eerder genoemde commissie dit laten doorgaan, is een aanfluiting. Maar zoals we eerder hebben opgemerkt: de EU is van plan het internet te slopen, en de vrijheid van meningsuiting op termijn af te schaffen.

Afdrukken Doorsturen