Federal Reserve doet onthutsende ontdekking

Terwijl de Federal Reserve in New York $ 3 biljoen in de repomarkt pompt, profiteren de twee megabanken van Wall Street Morgan Stanley en Goldman Sachs van het lenen in het kortingsvenster van de Fed. Beetje bij beetje worden de acties van de Fed, wel zeker quantitative easing, ondanks het feit dat de Fed geen enkele zinnige mededeling daarover doet, ontrafeld.

Vorige week werd Jim Grant, hoofdredacteur van Grant's Interest Rate Observer, geïnterviewd door Rick Santelli van de Amerikaanse omroep CNBC. Grant zei dat de Fed sinds 17 september "meer dan $ 3 biljoen" heeft gepompt in repo-leningen aan Wall Street. Santelli vroeg of de Fed de repomarkt effectief had genationaliseerd. Grant zei: "Er is geen goede prijsbepaling meer en we hebben te maken met beheerde tarieven."



Voor het eerst sinds de financiële crisis pompt de Federal Reserve Bank van New York elke week honderden miljarden dollars naar handelshuizen op Wall Street om liquiditeit te bieden aan de repo-markt (terugkoopovereenkomst) waar financiële instellingen op basis van  onderpand kortlopende leningen aan elkaar verstrekken. De liquiditeit was op deze markt opgedroogd tot het punt dat op 17 september de rentetarieven voor overnachtingleningen stegen van de typische 2% naar 10%. De Fed zette toen zijn geldsluizen open en bracht de rentetarieven omlaag. Maar zelfs nadat de rente weer omlaag ging, is de New York Fed doorgegaan met het verstrekken van deze enorme leningen, waardoor over Wall Street de vrees werd aangewakkerd over wat er daar nu ècht achter de schermen gebeurt.

Tot nu toe heeft Fed-voorzitter Jerome Powell geprobeerd het verhaal neer te zetten dat de Fed alleen "technische" aanpassingen doorvoert via zijn open-markttransacties in plaats van een nieuw massaal reddingsprogramma voor Wall Street te lanceren. Het Amerikaanse Congres heeft nagelaten ook maar één hoorzitting over deze ernstige kwestie te houden, zelfs terwijl het programma in omvang is gegroeid. Afgelopen donderdag kondigde de Fed aan dat men, naast zijn dagelijkse aanbod van $ 120 miljard aan overnachtleningen en tweemaal per week een aanbod van $ 35 miljard aan 14-daagse leningen, de komende maand drie extra leningen zal toevoegen, in totaal $ 55 miljard aan 28- en 42 daagse leningen.


Er is geruisloos enig bewijs op de website van de Federal Reserve geslopen wat de Fed van plan is voor de volgende Wall Street-crisis sinds in ieder geval 11 augustus 2011. Dat is toen Morgan Stanley Bank NA opdook als een lener bij het Discount Window (kortingsvenster) van de New York Fed, waarbij MSB een overnachtinglening van $ 1 miljoen ontving tegen een tarief van 0,75%, tegen een toegezegd onderpand van $ 13,6 miljard. Deze praktijk van Morgan Stanley met het Discount Window van de New York Fed is sinds die tijd voortgezet. De Fed publiceert haar kortingsvenster met een vertraging van twee jaar. Volgens de meest recente gegevens voor het derde kwartaal van 2017 ontving Morgan Stanley Bank NA op 13 september 2017 een kortlopende lening van $ 500.000 in het kortingsvenster tegen een rentetarief van 1,75%, tegen een toegezegd onderpand van $ 10,7 miljard.

Morgan Stanley Bank NA is de federaal verzekerde bank van Morgan Stanley, een met vele tentakers uitgestrekkende Wall Street-investeringsbank die tijdens de laatste financiële crisis meer dan $ 2 biljoen aan geheime doorlopende leningen van de Fed ontving (zie onderstaande grafiek van de audit van de federale instantie.)
Op 29 september 2008, de dag dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aanvankelijk het voorgestelde TARP-reddingsplan (ten laste van de belastingbetaler) verwierp (dat uiteindelijk en publiekelijk $ 10 miljard zou injecteren in Morgan Stanley), ontving het in het geheim $ 61,28 miljard van de Primary Dealer Credit Facility (kredietfaciliteit voor de primary-dealers) van de Fed.

Goldman Sachs voert deze periodieke testruns ook uit met het Discount Window van de New York Fed sinds 15 oktober 2013, toen het $ 100.000 leende tegen 0,75% en tegen een onderpand van $ 325.000. Het meest opvallend aan de situatie met Goldman Sachs is dat de testruns zijn dóórgegaan op het niveau van $ 100.000 tot het derde kwartaal van 2017, maar op 20 september 2017, toen het zijn typische $ 100.000 leende, was het tegen een toegezegd onderpand van $ 12,37 miljard.
Volgens het Office of the Comptroller of the Currency, wanneer rekening wordt gehouden met de derivaten van Goldman Sachs, bedraagt de totale kredietblootstelling aan kapitaal 372%.

Zowel Morgan Stanley als Goldman Sachs waren tot september 2008 investeringsbanken zonder toegang tot het kortingsvenster van de Fed. Beide banken vroegen en kregen
toestemming om bankholdings te worden en hierdoor kregen zij het recht om te lenen bij het kortingsvenster van de Fed, het weekend nadat Lehman Brothers faillissement had aangevraagd op 16 september 2008.

Volgens onze bronnen eist of vraagt de Federal Reserve dat elke bank die mogelijk behoefte heeft aan "daglicht(geld)-opnamen" van haar reserves bij de regionale banken van de Federal Reserve, of misschien moet lenen uit het kortingsvenster, dat die bank (volgens een bepaalde formule) een hoeveelheid verpand onderpand bij de Federal Reserve-bank waarvan zij lid zijn, handhaaft.

De grootste en gevaarlijkste banken in de Verenigde Staten zijn lid van de New York Fed. Maar om redenen die tot nu toe nog niet zijn verklaard, vinden we onder de megabanken op Wall Street alleen de namen Morgan Stanley en Goldman Sachs op de Discount Window-lijst van testrun-leners sinds 2011.
De naam van JP Morgan Chase, een misdadige onderneming met drie gerechtelijke uitspraken waarvan de handelsbalie (trading desk) voor kostbare metalen is momenteel onderwerp is van een lopend crimineel onderzoek voor racketeering (met meerdere aanklachten al uitgesproken), komt niet voor bij het uitvoeren van testruns.
Citigroup, de grootste ontvanger van de reddingsleningen van de New York Fed tijdens de financiële crisis, ontving meer dan $ 2,5 biljoen aan geheime doorlopende leningen vanuit het Discount Window, de Primary Dealer Credit Facility en andere Fed-programma's vanaf 2007 tot tenminste het midden van 2010 (zie ook onderstaande tabel.)

We weten echter dat JPMorgan Chase een vast onderpand heeft bij de Fed omdat het hiernaar verwijst in haar meest recente 10-Q-aanvraag bij de Securities and Exchange Commission. De verklaring van JPMorgan Chase luidt:


Per 30 september 2019 had de Firma ook ongeveer $ 313 miljard aan beschikbare leencapaciteit bij FHLB's [Federal Home Loan Banks], het kortingsvenster bij de Federal Reserve Bank en andere centrale banken als gevolg van door de Firma toegezegd onderpand aan dergelijke banken. Deze leencapaciteit sluit het voordeel uit van effecten die worden gerapporteerd in de HQLA [High-Quality Liquid Assets] van de Firma of andere onbezwaarde effecten die momenteel zijn verpand aan het kortingsvenster van de Federal Reserve Bank. Hoewel beschikbaar, beschouwt de Firma deze leencapaciteit bij het kortingsvenster van de Federal Reserve Bank en de andere centrale banken niet als een primaire bron van liquiditeit.



De reden dat JPMorgan Chase en andere megabanken van Wall Street niet willen zeggen dat zij het kortingsvenster als een belangrijke bron van leningen beschouwen, is dat er een eeuwenoud stigma is aan lenen verbonden van dat venster. Er wordt verondersteld dat als u moet lenen van de Fed, dat bekend staat als de "ultieme, laatste geldschieter", dit komt omdat u in zo'n moeilijke situatie verkeert dat andere financiële instellingen u niet zullen lenen.

De Federal Reserve voerde tijdens de financiële crisis een meerjarige veldslag in een poging om de geld ontvangende banken van zijn enorme reddingsprogramma's, waaronder het kortingsvenster, niet te noemen. Na het verliezen van de zaak bij het District Court en Second Circuit Appellate Court, heeft een groep Wall Street-banken genaamd de Clearinghouse Association (waaronder JPMorgan Chase en Citigroup) de zaak voorgelegd aan het Amerikaanse Hooggerechtshof, dat weigerde de zaak te behandelen.

Daardoor werd de Federal Reserve gedwongen om de details van zijn enorme Discount Window-leningen op 31 maart 2011 vrij te geven - bijna drie jaar nadat Bloomberg News-verslaggever Mark Pittman voor het eerst een Freedom of Information Act-verzoek voor de gegevens had ingediend en werd tegengewerkt. (Pittman stierf vóórdat de gegevens werden vrijgegeven.)
 

Uit de gegevens bleek dat dezelfde banken die onder toezicht stonden van de Fed in New York, de grootste ontvangers waren van de obsceen hoge bedragen van geheime leningen van de Fed. Ondanks zijn duidelijke onbekwaamheid bij het toezicht op deze kolossen, blijft het hun toezichthouder, zelfs nadat de Dodd-Frank-wetgeving voor financiële hervorming in 2010 door het Congres werd aangenomen.

Eén programma van de New York Fed, de Primary Dealer Credit Facility (PDCF), gaf $ 8,95 biljoen uit aan doorlopende leningen tegen twijfelachtige onderpand-achtige aandelen en junk bonds - in een tijd waarin beide in vrije val verkeerden. Citigroup ontving $ 2,02 biljoen van dat programma. Morgan Stanley was de tweede grootste kredietnemer in dat programma en ontving $ 1,9 biljoen. Merrill Lynch ontving $ 1,8 biljoen. (Zie GAO-controletabel hieronder.)



GAO-gegevens over de noodleningen van Fed tijdens financiële crisis. Het $ 16,1 biljoen totaal omvat geen kortingsleningen uit het Discount Window, Single Tranche Open Market Operations en talloze andere Fed-programma's. Het werkelijke totaal van reddingshulp van de Fed overschreed $ 29 biljoen !

Vandaag de dag lijkt de New York Fed weer terug te zijn in het spel van het elektronisch overmaken van biljoenen dollars - uit het niets - en het uitdelen aan banken van Wall Street (en Deutsche Bank?) die opnieuw bewijzen dat ze te groot zijn om te controleren, om zichzelf te besturen en uiteen moeten worden getrokken voor het welzijn van niet alleen de VS, maar de hele financiële wereld.

Tot onze verbazing lazen we een fraai artikel op Bloomberg. Na 11 jaar renterepressie geeft de Fed nu toe dat aanhoudende lage rentes instabiliteit kunnen veroorzaken. Ja, u leest het goed!
We citeren uit het Bloomberg-artikel:


Continuing low interest rates could dent U.S. bank profits and push bankers into riskier behavior that might threaten the nation’s financial stability, the Federal Reserve said in a report released Friday.
The latest version of the twice-yearly report, meant to flag stability threats on the Fed’s radar, highlighted the rate squeeze facing banks and insurers, noting that it could erode lending standards.



De aanhoudend lage rentetarieven kunnen Amerikaanse bankwinsten aantasten en bankiers in risicovoller gedrag brengen dat de financiële stabiliteit van de natie zou kunnen bedreigen, zei de Federal Reserve in een vrijdag gepubliceerd rapport (PDF)
De nieuwste versie van het tweejaarlijkse rapport, bedoeld om stabiliteitsbedreigingen op de radar van de Fed te signaleren, benadrukte de renteverlaging waarmee banken en verzekeraars worden geconfronteerd, en merkte op dat het de kredietnormen kan aantasten.





In het artikel staat ook het volgende:


"Over the past couple of years, equity prices have been high relative to forecasts of corporate earnings," according to the report. "However, other measures of investors’ risk appetite in domestic equity markets are in the middle of their historical ranges".



"De afgelopen jaren zijn de aandelenkoersen hoog geweest ten opzichte van de voorspellingen van de bedrijfswinsten", aldus het rapport. "Andere maatregelen voor de risicobereidheid van beleggers op de binnenlandse aandelenmarkten bevinden zich echter in het midden van hun historische waarden".



De Federal Reserve bedoelt toch niet een indicator als de Shiller CAPE-ratio (Cyclically Adjusted Price Earnings - cyclisch gecorrigeerde koerswinst) ... die in de buurt komt van het niveau dat werd bereikt op Black Tuesd
ay van 1929.


En dan hebben we ook nog de voormalige Fed-voorzitters Ben Bernanke en Janet Yellen die het streefpercentage van de Fed Funds (Upper Bound) van eind 2007 tot eind 2015 op bijna nul hebben gehouden (en vervolgens uiteindelijk het streefpercentage in december 2015 hebben verhoogd).



En toen hadden we óók nog de gezamenlijke tarief-repressieregimes van Bernanke en Yellen. Let op de daling van de 10-jaars Treasury-opbrengst van meer dan 4% in 2008 tot minder dan 2% vandaag de dag.



Inderdaad, de Fed is plotseling tot het besef gekomen (na 11 jaar beleid met lage tarieven) dat die lage tarieven instabiliteit kunnen veroorzaken. Een onthutsende ontdekking!

Afdrukken Doorsturen