Grootbanken VS tot over hun oren in derivaten - die AIG opbliezen

Goldman Sachs' federaal verzekerde bank verliest $ 1,2 miljard aan rentederivaten-weddenschappen - en niemand die het ook maar iets interesseert.

Een week voor Kerstmis, toen de meeste Amerikanen hun aandacht hadden gericht op de impeachmentprocedures of op (de voorbereidingen voor) de kerstvakantie, publiceerde in alle stilte het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) zijn kwartaalverslag over de handels- en derivatenactiviteiten van de casinobanken van Wall Street.
Het bevatte iets opmerkelijks in, letterlijk, rode inkt. Uit het rapport bleek dat Goldman Sachs Bank USA, gek genoeg een federaal verzekerde bank die wordt geruggesteund door de Amerikaanse belastingbetaler en die deel uitmaakt van de Goldman-imperium, in het derde kwartaal van dit jaar 1,24 miljard USD handelsrente-derivaten had verloren.
Volgens de Federal Deposit Insurance Corporation heeft de bank slechts $ 149,8 miljard aan deposito's, terwijl het OCC meldt dat het voor maar liefst $ 49.000 miljard aan fictieve derivaten (nominale bedrag) heeft.

Winsten in andere derivaten-handelsgebieden, zoals de $ 1,14 miljard Goldman Sachs Bank USA die vreemde valuta derivaten verhandelde, liet de federaal verzekerde eenheid van Goldman Sachs toe om $ 71 miljoen netto handelswinst te behalen op de derivaten-weddenschappen die zij tijdens het kwartaal had gedaan, volgens het OCC-rapport.

Als u de relevante geschiedenis wilt begrijpen waarom de New York Fed momenteel elke week honderden miljarden dollars naar de handelshuizen van Wall Street pompt, volgt hier een korte handleiding over de snelle financiële ineenstorting op Wall Street in 2008.
Wall Street-banken waren zich er in 2008 goed van bewust dat ze een kaartenhuis hadden gecreëerd door biljoenen (!) dollars van hun derivaten-weddenschappen te plaatsen bij zwakke tegenpartijen. Maar ze wisten niet hoeveel blootstelling elke bank had of welke tegenpartijen het eerst zouden instorten, omdat de derivaten-weddenschappen meestal privécontracten tussen twee tegenpartijen waren. Die situatie is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Dus de banken van Wall Street stopten eenvoudigweg met het lenen aan elkaar waardoor de kredietmarkten vastliepen.

Dat dwong de Federal Reserve ertoe om $ 29 biljoen (!) in alle richtingen te gooien om niet alleen Amerikaanse banken op Wall Street te redden, maar ook de buitenlandse banken die aan de andere kant van deze roekeloze en onverantwoorde derivatenhandel stonden.

Deze grafiek van de Financial Crisis Enquiry Commission (pdf) laat zien hoe grote derivatencasino's Goldman Sachs en de andere grote Wall Street-banken in juni 2008 waren geworden.

Phil Angelides, de voorzitter van de Financial Crisis Enquiry Commission (FCIC) verklaarde het volgende op 30 juni 2010, tijdens een hoorzitting belegd om "De rol van derivaten in de financiële crisis" te onderzoeken.

Ik moet zeggen dat ik ondanks 30 jaar ervaring in huisvesting, financiën en investeringen - zowel in de publieke als in de particuliere sector - weinig waardering had voor de enorme hefboomwerking, risico's en speculaties die in de duistere wereld van derivaten groeiden. Blijkbaar ook niet de "captains of finance" noch onze leiders in Washington.

De omvang van de derivatenmarkt is even verbluffend als de groei ervan. De notionele waarde van vrij verkrijgbare derivaten groeide van $ 88 biljoen in 1999 tot $ 684 biljoen in 2008. Dat is meer dan tien keer de grootte van het bruto binnenlands product van alle landen. Kredietderivaten groeiden van minder dan een biljoen dollar aan het begin van dit decennium tot een piek van $ 58 biljoen in 2007. Deze derivaten vermenigvuldigden zich over onze financiële markten, ongezien en niet-gereguleerd. Terwijl ik deze wereld heb verkend, heb ik het gevoel dat ik een bank ben binnengelopen, een deur opende en een casino zag zo groot als New York, New York. We moeten "geschokt, geschokt" zijn dat er gegokt wordt.

Toen de financiële crisis in de herfst van 2008 tot een hoogtepunt kwam, wist niemand wat voor soort derivaten gerelateerde verplichtingen de andere jongens hadden. Onze vrije markten werken wanneer deelnemers goede informatie hebben. Toen duidelijkheid het belangrijkst was, lieten Wall Street en Washington het afweten...

In juni 2008 had Goldman's derivatenboek een verbluffende notionele waarde van $ 53 biljoen.Na een decennium van zogenaamde financiële hervormingen laten Wall Street en Washington het nog steeds afweten en Goldman heeft nu een federaal verzekerde bank om in derivaten te gokken terwijl de federale toezichthouders geeuwen, het Congres verder dereguleert en de New York Fed zijn multi-biljoen dollar grote bailoutstroom gaande houdt.

We hebben niets voor niets al vaker gezegd dat naar onze mening dit het meest corrupte tijdperk in de geschiedenis van Wall Street en zijn lakeien in Washington is. Wat uiteindelijk de hele financiële wereld (en dan ook echt: wereld) ten gronde kan (en zal) richten.

Afdrukken Doorsturen