"Covid-vaccin is sterilisatie bij vrouwen"

Het vaccin van BioNTech/Pfizer bevat een piekproteïne genaamd syncytin-1, essentieel voor de vorming van menselijke placenta bij vrouwen. Als het vaccin zo werkt dat we een immuunrespons vormen tegen het spike-eiwit, trainen we ook het vrouwelijk lichaam om syncytine-1 aan te vallen, wat kan leiden tot onvruchtbaarheid bij vrouwen van onbepaalde duur.


Eergisteren, op 1 december, dienden het voormalig hoofd luchtwegonderzoek van farmaceut Pfizer, Dr. Michael Yeadon, en de Duitse longarts en voormalig hoofd van het ministerie van volksgezondheid in dat land, Dr. Wolfgang Wodarg, een aanvraag in bij de EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau dat verantwoordelijk is voor de EU-brede geneesmiddelgoedkeuring, voor de onmiddellijke schorsing van alle SARS CoV 2-vaccinonderzoeken, in het bijzonder het BioNtech/Pfizer-onderzoek over BNT162b (EudraCT-nummer 2020-002641-42).

Beide heren eisen dat de onderzoeken - ter bescherming van het leven en de gezondheid van de vrijwilligers - niet worden voortgezet totdat er een onderzoeksopzet beschikbaar is die geschikt is om de aanzienlijke veiligheidsproblemen aan te pakken die door een toenemend aantal gerenommeerde wetenschappers tegen het vaccin en de onderzoeksopzet zijn geuit.

Yeadon is erg sceptisch over hoe overheden met het coronavirus omgaan. Dat kunt u zien in onderstaande video (ondertiteld):


Enerzijds eisen indieners dat, vanwege het bekende gebrek aan nauwkeurigheid van de PCR-test in een serieuze studie, een zogenaamde Sanger-sequencing moet worden gebruikt. Dit is de enige manier om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit van een vaccin tegen Covid-19. Op basis van de vele verschillende PCR-tests van sterk wisselende kwaliteit kan noch het risico op ziekte, noch een mogelijk vaccinvoordeel met de nodige zekerheid worden bepaald, daarom is het testen van het vaccin op mensen onethisch.

Bovendien eisen ze dat het moet worden uitgesloten, b.v. door middel van dierproeven, dat de reeds uit eerdere studies bekende risico's, die mede voortkomen uit de aard van de coronavirussen, worden opgelost. De zorgen zijn in het bijzonder gericht op de volgende punten:

- De vorming van zogenaamde "niet-neutraliserende antilichamen" kan leiden tot een overdreven immuunreactie, vooral wanneer de proefpersoon na vaccinatie wordt geconfronteerd met het echte, "wilde" virus. Deze zogenaamde antilichaamafhankelijke amplificatie, ADE, is al lang bekend uit experimenten met coronavaccins bij bijvoorbeeld katten. In de loop van deze onderzoeken stierven alle katten die aanvankelijk de vaccinatie goed verdroegen, na het krijgen van het wilde virus.
- De vaccinaties zullen naar verwachting antilichamen produceren tegen spike-eiwitten van SARS-CoV-2. Spike-eiwitten bevatten echter ook syncytine-homologe eiwitten, die essentieel zijn voor de vorming van de placenta bij zoogdieren zoals mensen. Het moet absoluut worden uitgesloten dat een vaccin tegen SARS-CoV-2 een immuunreactie tegen syncytine-1 zou kunnen veroorzaken, omdat anders bij gevaccineerde vrouwen dit tot onvruchtbaarheid van onbepaalde duur zou kunnen resulteren.
- In de Pfizer/BioNTech mRNA-vaccinkandidaat wordt polyethyleenglycol (PEG) aangetroffen in de vette lipide nanodeeltjescoating rond het mRNA. Zeventig procent van de mensen maakt antilichamen tegen PEG en de meesten weten het niet, waardoor een zorgwekkende situatie ontstaat waarin velen allergische, mogelijk dodelijke, reacties krijgen op een PEG-bevattend vaccin. PEG-antilichamen kunnen
ook de effectiviteit van het vaccin verminderen. Pfizer/BioNTech voegt in zijn vaccin ook een ingrediënt toe dat is afgeleid van een ongewervelde zeedier, mNeonGreen. Het ingrediënt heeft bioluminescent kwaliteiten, waardoor het aantrekkelijk is voor medische beeldvormingsdoeleinden, maar het is onduidelijk waarom het vaccin die kwaliteit zou moeten hebben.
- De veel te korte duur van het onderzoek laat geen realistische inschatting van de late effecten toe. Net als in de gevallen van narcolepsie na vaccinatie tegen varkensgriep, zouden miljoenen gezonde mensen worden blootgesteld aan een onaanvaardbaar risico als een spoedvergunning zou worden verleend en de mogelijkheid zou volgen om de late effecten van de vaccinatie waar te nemen. Toch heeft BioNTech/Pfizer blijkbaar op 1 december 2020 een aanvraag voor noodgoedkeuring ingediend.

Iedereen die gevaccineerd wordt of wil worden moet zich er rekenschap van geven dat na het toedienen van een ongekend mRNA-vaccin men de vaccinsymptomen niet langer complementair kan behandelen. Deze mensen zullen moeten leven met de gevolgen, want ze kunnen niet meer worden genezen door simpelweg gifstoffen uit het menselijk lichaam te verwijderen, net als een persoon met een genetisch defect zoals het syndroom van Down, het syndroom van Klinefelter, het syndroom van Turner, genetische hartstilstand, hemofilie, cystische fibrose, Rett-syndroom, etc.), Dat komt omdat het genetisch defect voor altijd is!
Dit betekent specifiek: als zich een vaccinatiesymptoom ontwikkelt na een mRNA-vaccinatie, kunnen medici weinig doen, omdat de schade veroorzaakt door de vaccinatie genetisch onomkeerbaar zal zijn.

Deze hele coronacrisis - en hoe regeringen daarmee omgaan - herinnert ons aan wat er in de jaren 2005-2009 in ons land gebeurde. Vanwege een pandemische dreiging kocht Nederland van 2005 tot 2009 op grote schaal antivirale middelen in. Er werd onderhandeld over prijs en levering. Maar de werkzaamheid kwam niet ter sprake, zo blijkt uit stukken die zijn verkregen via de Wet openbaarheid van bestuur. Nederland kocht voor 150 miljoen euro 5 miljoen doses. Hetzelfde gebeurt nu (en, geen paniek: het kost ons maar een paar miljard euro), met dien verstande dat men zich blindstaart op de verklaringen van de producenten dat hun vaccins voor 95% effectief zijn. Lees het artikel "Inkoop griepremmers was onbezonnen" op de website van Medisch Kontakt van 27 augustus 2014 (pas na 5 jaar werd er als gevolg van een WOB-verzoek deze informatie vrijgegeven!), en sta versteld van de overeenkomsten! Wie er beter van werd? De farmaceuten, uiteraard.


In onze weekendnieuwsbrief gaan wij uitvoerig in op het coronavirus, de ontwikkelde vaccins en de gevolgen van het beleid van onze regering hieromtrent.
[Bronnen en links alleen voor abonnee's]
[3 december 2020]

Afdrukken Doorsturen