FDA werpt rookgordijn op ten aanzien van goedgekeurd vaccin

Het vaccin van Pfizer/BioNtech is zoals we hebben gelezen goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. Of niet? Of wel? Of toch niet? Eigenlijk is het allebei. Een artikel over een "revolutionair" medicament, dat bij nader inzien gunstiger uitpakt voor de producent dan voor de consument. En de werkelijke reden voor de "goedkeuring" zal u verbazen.Afgelopen maandag heeft de Amerikaanse door de farmaceutische industrie gesponsorde FDA het "vaccin" van Pfizer ter bestrijding van COVID-19 (dat op de markt wordt gebracht als Comirnaty) "goedgekeurd", met name voor de preventie van COVID-19 bij personen van 16 jaar en ouder.

Het artikel dat wij eergisteren op Economedian schreven (link hier) heeft nogal wat reacties opgeleverd, vandaar dat we er vandaag nog een "follow-up" over hebben.

Allereerst: er bestaat onduidelijkheid in hoeverre onvoorwaardelijke goedkeuring is gegeven, gezien de brief die de FDA aan Pfizer heeft gestuurd. Daarin lezen wij juist dat het vaccin geen volledige goedkeuring krijgt. Het is nog steeds onder langdurige toestemming voor gebruik in noodgevallen. De proeven lopen in ieder geval tot 2025. Verwarring alom dus, want er zijn dus twee vaccins: het Pfizer-vaccin (voorwaardelijk toegestaan) en Comirnaty (goedgekeurd). Op de werkelijke, achterliggende reden hiervan komen wij aan het eind van dit artikel terug.Als u een "goedgekeurde" dosis Comirnaty wilt - jammer. Het is nog niet beschikbaar. U kunt het Pfizer-vaccin echter nog steeds geautoriseerd krijgen onder de Emergency Use Authorization. Er is veel over gesproken of dit een echte "goedkeuring" is - we zullen niet in herhaling vallen. We gaan in dit artikel de brondocumenten en gegevens met u doornemen en laten zien hoe zwak deze vermeende goedkeuring eigenlijk is.

De effectiviteit is "onbekend".
De FDA zegt dat Comirnaty “veilig en effectief is in het voorkomen van Covid-19 bij personen van 16 jaar en ouder.” Maar wat verstaat de FDA onder "effectief" en hoe effectief is het? De toezichthouder stelt (~ 6 maanden na dosis 2) dat het “91% effectief is in het voorkómen van de ziekte van Covid-19”, daarbij verwijzend naar een onderzoek waarin Pfizer "77 gevallen van Covid-19 in de vaccingroep opmerkte."

Dit roept bij ons een belangrijke vraag op. De Pfizer-studie is van een “follow-up tot en met 13 maart 2021.” Dat is ruim 5 maanden geleden. Gebruikt de FDA verouderde gegevens ter ondersteuning van de Comirnaty-goedkeuring? Met andere woorden, hoe lang duurt de effectiviteit wèrkelijk?

Pfizer heeft een antwoord voor ons. In de factsheet van 23 augustus 2021 staat: "De duur van de bescherming tegen Covid-19 is momenteel onbekend."Als u op zoek bent naar gegevens over de afnemende effectiviteit van het Pfizer-vaccin tegen Covid-19, moet u zelf zoeken. U zult het niet vinden bij de FDA of Pfizer, en de vraag is waarom u zoveel moeite moet doen om de gegevens voor de "goedkeuring" tevoorschijn te toveren.

Volgens een Brits onderzoek onder meer dan 400.000 mensen (een onderzoek dat overigens veel strenger is dan het onderzoek dat in de FDA-goedkeuring wordt genoemd), is de “effectiviteit gedaald tot 74%,vijf tot zes maanden na ontvangst van beide doses van het Pfizer vaccin."Het nieuws uit Israël is erger. Voor degenen die in januari 2021 twee doses van het Pfizer-vaccin hebben gekregen, is het vaccin "slechts 16% effectief tegen symptomatische infectie."Nog geen acht maanden nadat Covid-19-vaccins hun debuut maakten, alom geprezen als een "wonder van de wetenschap" en het "einde van de pandemie", lijkt het er nu op dat er geen einde komt aan de vaccins. Weet u nog dat het zo belangrijk was voor mensen om hun tweede dosis te krijgen? Welnu, slechts enkele maanden later is het een derde dosis geworden.... de "booster". Binnenkort is het zo belangrijk dat mensen de handen uit de mouwen steken voor hun boostershot – natuurlijk voor ieders gezondheid. Maar gelooft u werkelijk dat het eindigt met een enkele booster?


Zwangerschap.

Zoals we eerder hebben opgemerkt, heeft de Amerikaanse CDC een misleidende boodschap gepromoot over de risico's die de vaccins inhouden voor zwangere moeders. Ze gebruikten zelfrapportagestudies die raciaal scheefgetrokken studies waren (~ 79% blank en 1,4% zwart) en die waren beperkt tot het kijken naar miskramen van week 6-20. Dit zorgde ervoor dat ze 35 zelfgerapporteerde zwangerschapsverliezen na minder dan 6 weken uit het onderzoek weglieten.

De nieuwe goedkeuring vermeldt een onderzoek naar de blootstelling aan het Pfizer-vaccin tijdens de zwangerschap, dat in 2025 moet zijn voltooid. Over vier jaar zullen zwangere vrouwen dus weten of dit vaccin veilig is.

Wat betreft de huidige gegevens? Dit is wat de Comirnaty-bijsluiter zegt over het feit dat er "onvoldoende" informatie is over de vaccinrisico's voor de zwangerschap.Belangrijke vraag: heeft de producent Pfizer zèlf onderzoeken gedaan of het vaccin veilig is voor zwangere vrouwen? JA! Ze deden toxicologische studies bij vrouwelijke ratten.


Risico's voor jongeren.
Dit brengt ons bij de risico's van myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) bij jonge mensen (vooral jonge mannen). Volgens de Summary Basis for Regulatory Action van de FDA - Samenvatting Basis voor Regelgevende Actie - (gedateerd 23 augustus 2021), "hebben door de FDA en CDC ontvangen veiligheidstoezichtrapporten ernstige risico's voor myocarditis en pericarditis geïdentificeerd na toediening van Comirnaty."

Desondanks zegt de FDA dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de risico's. Dat is hun mening en daar hebben ze recht op, zullen zij zeggen. Wat zorgwekkend is, is dat ze deze mening omzetten in een mandaat, waarbij de bekende (en door medici en politici zo ongeveer heilig verklaarde) dr. Fauci aan interviewer Anderson Cooper van CNN vertelt dat "de tijd is gekomen, genoeg is genoeg."Dit is dezelfde man die werd gewaarschuwd dat sequenties van COVID-19 er gemanipuleerd uitzagen. Deelde hij dat met de burgers? Nee; in plaats daarvan vertelde hij National Geographic dat dit virus “niet kunstmatig of opzettelijk gemanipuleerd kan zijn”.In het begin van dit artikel hebben we verteld dat we het nog over de ware reden zouden hebben waarom de FDA goedkeuring heeft gegeven aan het middel Comirnaty. Even recapituleren: er zijn nu wettelijk gezien twee verschillende (Pfizer vs. BionTech), maar verder identieke producten, kunnen we stellen op basis van twee FDA-brieven en een persbericht.
De analyse van deze FDA-producten hieronder is voorlopig en kan worden gewijzigd.

Eerst de brief aan Pfizer (link hier).
Opmerkingen
:
• Er wordt geen volledige goedkeuring gegeven.
• Men verlengt de EUA (Emergency Use Authorization) om levering van het huidige Pfizer-Vaccin onder EUA mogelijk te maken vanwege beperkte levering van de
BioNTech-versie.
• “De producten zijn wettelijk onderscheiden met bepaalde verschillen die geen invloed hebben op de veiligheid of effectiviteit. (pagina 2, Pfizer-brief)
• Hier geeft de FDA stilletjes toe dat het gelicentieerde Pfizer-vaccin en het geautoriseerde Pfizer-vaccin identiek zijn wat betreft de veiligheid/werkzaamheid, maar ze zijn "wettelijk verschillend."  Dat is codetaal voor dat de ene fabrikantaansprakelijkheid heeft, terwijl de andere dat niet heeft. Het is ook code voor "we willen geen mandaat opleggen aan de EUA-productoorzaak" - het is illegaal, maar we kunnen waarschijnlijk wegkomen met een mandaat op de productlicentie."
• Dan pagina 12 AA (voorwaarden met betrekking tot het gebruik van gelicentieerd product). Dit vertelt... eh... we hebben het vaccin goedgekeurd, maar... er is nog veel van het oude vaccin, eigenlijk "een aanzienlijke hoeveelheid" en die hoeveelheid zal worden beschouwd als een EUA en zal blijven worden gebruikt.
• Waarom zouden ze dat doen? Waarom specificeren dat identieke versies van het product juridisch anders zijn? Ons inziens is dat omdat ze de vergunning nodig hebben voor een verplichte vaccinatie (in de VS). De EUA hebben ze nodig om aansprakelijkheid te ontlopen.
• Samen met de licentie komt de aansprakelijkheid te liggen bij de fabrikant 9terwijl alle EUA producten bescherming kregen tegen elke vorm van aansprakelijkheid.
• Helaas hebben onze regeringsleiders liever dat we geen verhaal halen als we gewond zijn, in plaats van Pfizer zijn product voor de rechtbank te laten verdedigen. Het zegt iets over hen, en laat zien dat de belangen van producenten hoger wordt aangeslagen dan de gezondheid van de burgers.
Feitelijk wil men dat we dènken dat het vaccin dat we krijgen een vergunning heeft, wat mensen ertoe kan brengen het vaccin te nemen  omdat ze denken dat het nu verplicht kan worden gesteld, maar in plaats daarvan zullen ze vrijwel zeker de EUA-injecties ontvangen, om Pfizer's hachje te redden. In de VS is tot nutoe nog geen enkele COVID-19 schadevergoeding uitbetaald.
• Er is een waarschuwing over myocarditis en pericarditis.

De brief aan BioNTech (Comirnaty), ondertekend door Mary Malarkey (link hier).
Opmerkingen:
• Voor “actieve immunisatie ter voorkoming van coronavirusziekte 2019 (Covid-19) veroorzaakt door ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) bij personen van 16 jaar leeftijd en ouder.”

• Analyse van […] gemelde bijwerkingen […] niet voldoende om bekende ernstige risico op myocarditis en pericarditis en een onverwacht ernstig risico op subklinische myocarditis.

• 13 postmarketingonderzoeken vereist:
  Pediatrische (3) onderzoeken < 6 maanden tot <15 jaar
  Myocarditis en pericarditis (6 onderzoeken), met een follow-up van tot 5 jaar
  Zwangerschap – teratologie (1 studie)
  Dosisniveaus, VA, effectiviteit in Kaiser-systeem (3 onderzoeken)

• De FDA omzeilde / negeerde de normale adviescommissie en het openbare opmerkingen-proces voor deze licentie. Zie pagina 2 “We hebben uw aanvraag niet doorverwezen naar de Vaccins en Adviescommissie voor verwante biologische producten want onze beoordeling van informatie, ingediend in uw BLA, inclusief de opzet van het klinische onderzoek en de onderzoeksresultaten, leverden geen zorgen of controversiële kwesties op die baat zouden hebben gehad bij een adviserende commissiebespreking.”De vele kanttekeningen die wij hebben ten aanzien van het persbericht van de FDA plaatsen wij in ons komende Weekend Magazine. Dat nummer zal in het teken staan van Covid-19 en zal vele aspecten hierover belichten.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][26 augustus 2021]

 

Afdrukken Doorsturen