Amerikaanse grootbank alweer betrokken bij frauduleus handelen

In alle stilte vecht JPMorgan Chase tegen een nieuwe aanklacht inzake een misdrijf - dit keer voor belastingfraude in Frankrijk. De verdediging van de bank is dat zijn "mensenrechten" zijn geschonden.JPMorgan Chase is de Amerikaanse bank die in 2012 gokte met de bankdeposito's van doorsnee burgers in heel Amerika door exotische derivaten te verhandelen in Londen en daarbij $ 6,2 miljard verloor. Het is ook de bank die in 2014 twee misdrijven heeft toegegeven vanwege haar rol in het faciliteren van Bernie Madoff bij het binnenharken van het geld van duizenden andere burgers en bedrijven in heel Amerika en ver daarbuiten. Het dossier van het oplichten van de kleine man leest als dat van een goed verschanste misdaadfamilie.

Maar toen deze bank op 16 april 2015 in Frankrijk werd aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan belastingfraude (waarbij voormalige bestuurders van investeringsmaatschappij Wendel betrokken waren, waaronder Jean-Bernard Lafonta en Ernest-Antoine Seillière), had ze de moed om in beroep te gaan tegen de aanklachten op grond van het feit dat haar "mensenrechten" waren geschonden, samen met het overtreden van verschillende strafwetboeken. Haar argument kwam hierop neer: de bank was niet op de hoogte gesteld van het feit dat ze het recht had om te zwijgen tijdens een verhoor. "De onderzoekskamer van het Hof van Beroep van Parijs  verklaarde het eerste verhoor en de aanklacht van de bank nietig op grond van het feit dat de onderzoeksrechters niet hadden gewaarschuwd, zoals wettelijk bepaald, dat zij haar recht kon uitoefenen het zwijgen opleggen." Volgens het Hof van Cassatie was "de reguliere tenlastelegging een noodzakelijke voorwaarde voor de geldigheid van deze verwijzing ".

Jean-Bernard Lafonta, bijgenaamd de "Mozart van Financiën", werd in 2015 veroordeeld voor het verspreiden van onjuiste informatie en handel met voorkennis, en kreeg een boete van 1,5 miljoen euro.

JPMorgan is een internationale bank die al meer dan een eeuw bestaat. Het heeft legio internationale advocaten op de loonlijst staan, werkzaam bij de meest geraffineerde advocatenkantoren ter wereld. Zouden de bank en haar advocaten na een eeuw van gerechtelijke gevechten niet moeten weten dat ze het recht hebben om te zwijgen?

Verbazingwekkend genoeg accepteerde de strafkamer van het Hof van Cassatie in Frankrijk op 26 september 2018 dit argument en vernietigde zij niet alleen de aanklacht, maar beval zij ook dat alle verwijzingen naar de bank, inclusief de namen van haar advocaten, uit de aanklacht moesten worden verwijderd.

We zouden deze redenering van de rechtbank kunnen volgen als de zaak ging over iemand die pech had en niet eerder met de wet in aanraking was gekomen, en die werd vertegenwoordigd door een simpele advocaat. Maar JPMorgan Chase is een vijfvoudig veroordeelde criminele organisatie in de Verenigde Staten, een recidiverende wetsovertreder, met de beste advocaten die je voor miljarden dollars aan winst per jaar kunt kopen.

Volgens de rechtbankverslagen werd JPMorgan Chase vertegenwoordigd door Thierry Baudet Marembert van de in Parijs gevestigde firma Kiejman & Marembert. De website van het advocatenkantoor beschrijft Marembert als volgt:
"Al meer dan twintig jaar vertegenwoordigt hij bedrijven, hun leidinggevenden en bedrijfsfunctionarissen, internationale instellingen en lokale autoriteiten, voor de rechtbank en voor verschillende regelgevende instanties."
En ook:
"…hij werkte in het kantoor van premier Michel Rocard. Hij werkte toen bij het Amerikaanse Shearman & Sterling en het Britse Linklaters, waar hij zich specialiseerde in internationale fusies en overnames, projectfinanciering en privatisering/liberalisering van gereguleerde sectoren zoals energie en telecommunicatie.”
En ook dit:
“Hij heeft cliënten verdedigd voor alle Franse strafrechtbanken, regelgevende instanties en administratieve autoriteiten (inclusief de AMF, de Rekenkamer en de tuchtrechter voor begroting en financiën).
Vanwege die ervaring treedt Thierry Marembert regelmatig op als spreker over internationale corruptie op de jaarlijkse OESO/IBA-anticorruptieconferenties.
Hij nam ook deel aan een conferentie over strafprocesrecht die werd gehouden aan de Universiteit van Panthéon Assas op 25 november 2011, waar hij sprak over de kwestie van ‘taal, taalkunde en het recht op een advocaat’."

Je zou toch uit het bovenstaande kunnen opmaken dat Thierry Marembert wéét dat een cliënt het recht heeft om te zwijgen.

De belastingfraudezaak draait om oud-directeuren en bestuurders van beleggingsonderneming Wendel. Volgens de rechtbankverslagen hadden drie directeuren en 11 senior executives een nettowinst van ongeveer 315 miljoen euro behaald uit een initiële investering van ongeveer 996.250 euro. De regeling omvatte naar verluidt een reeks neptransacties, zodat de bestuurders en leidinggevenden konden voorkómen dat ze vermogenswinstbelasting moesten betalen op aandelentoekenningen van Wendel. Sommige leidinggevenden zeiden dat ze door hogergeplaatsten werden gepest om mee te doen.

Uit de rechtbankverslagen blijkt dat er e-mails zijn die JPMorgan Chase bij de oplichtingszaak betrekken.

Om de zaak voor de Verenigde Staten en de financiële wereld nog politiek gevoeliger te maken (wat misschien verklaart waarom u er niet over leest in de mainstream zakelijke pers), bevatten sommige e-mails advies van een advocaat bij het advocatenkantoor, Debevoise & Plimpton. Terwijl de talloze rechtszaken in Frankrijk aan de gang waren, was Mary Jo White de voorzitter van de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten, de top-toezichthouder voor Wall Street.

Mary Jo White kwam naar de SEC vanuit Debevoise & Plimpton, waar ze partner was en JPMorgan Chase had vertegenwoordigd, naast tal van andere banken van Wall Street. White had de Senaat zelfs beloofd dat ze met pensioen zou gaan als ze zou worden benoemd tot hoofd van de SEC. Ze brak (zoals zoveel "nette" mensen) die belofte en keerde terug naar Debevoise & Plimpton na haar periode bij de SEC.

De Franse belastingfraudezaak tegen JPMorgan Chase is eigenlijk nooit helemaal van de grond gekomen. Het meest recente nieuws over de zaak komt niet van de Amerikaanse mainstream financiële pers, maar van JPMorgan Chase's eigen driemaandelijkse 10-Q-indiening (voor de periode eindigend op 30 juni 2021) bij de SEC. Daarin staat te lezen:
“Bij de opening van een proces tegen de managers van Wendel in januari 2021 heeft de correctionele rechtbank [strafrechtbank] de strafrechtelijke autoriteiten opgedragen om te verduidelijken of er een nader onderzoek moet worden geopend tegen JPMorgan Chase, in afwachting waarvan het proces wordt uitgesteld. In april 2021 weigerde het Hof van Cassatie het beroep van JPMorgan Chase Bank tegen de beslissing van de correctionele rechtbank van januari 2021 in dit stadium van de procedure te horen.”

Even interessant is dat de 10-Q-aanvraag van JPMorgan bij de SEC voor het tweede kwartaal van 2015, volgend op de aanklacht in Frankrijk op 16 april 2015 wegens medeplichtigheid aan belastingfraude, onvoldoende lijkt in te gaan op de feiten. Er staat:
“Wendel. Sinds 2012 onderzoeken de Franse strafrechtelijke autoriteiten een reeks transacties die zijn aangegaan door senior managers van Wendel Investissement ('Wendel') in de periode van 2004 tot 2007 om hun aandelenbezit in Wendel te herstructureren. JPMorgan Chase Bank, N.A., en daarvan de vestiging in Parijs, heeft in 2007 financiering verstrekt voor de transacties aan een aantal managers van Wendel. In april 2015 werd JPMorgan Chase Bank, N.A. ervan op de hoogte gebracht dat de autoriteiten haar rol in de transacties formeel aan het onderzoeken waren. JPMorgan Chase reageert op en werkt mee aan het onderzoek. Daarnaast is door een aantal managers een civiele procedure gestart tegen JPMorgan Chase Bank, N.A. De vorderingen staan los van elkaar, hebben betrekking op verschillende beschuldigingen en bevinden zich in verschillende stadia van de procedure.”

"Onderzocht" worden voor een "rol in de transacties" is bij lange na niet hetzelfde als "aangeklaagd" worden wegens medeplichtigheid aan belastingfraude. De Franse autoriteiten voor de rechtbank slepen en beschuldigen van het schenden van de "mensenrechten" van de bank klinkt ook niet bepaald als "meewerken".

Zelfs Jamie Dimon, de voorzitter en CEO van JPMorgan Chase, die geen graad in de rechten heeft, lijkt te kunnen begrijpen dat de zaak van een mogelijke aanklacht tegen de bank "in behandeling" is. Dat is precies wat Dimon heeft gemeld op zijn huidige BrokerCheck-pagina bij de zelfregulator FINRA. Dimon's huidige pagina meldt het volgende met betrekking tot de Wendel-zaak:
“14 strafbare feiten lopend” met betrekking tot “medeplichtigheid aan belastingfraude op grond van de artikelen 1741, 1742 en 1750 van het Franse Algemene Belastingwetboek en de artikelen 121-2, 121-6, 121-7 en 121-38 van het Franse Wetboek van Strafrecht.”
Dimon voegt ook dit voorbehoud toe:
"Dhr. Dimon maakt deze zaak openbaar omdat hij, in bepaalde opzichten die geen verband houden met het onderliggende onderzoek, geacht kan worden zeggenschap te hebben uitgeoefend over JPMCB [JPMorgan Chase Bank]. Er zijn geen beschuldigingen of feiten uiteengezet in de informatie die naar de heer Dimon persoonlijk verwijzen.”

Dimon kan echter nog een ander probleem hebben. In de driemaandelijkse indiening (10-Q) bij de SEC voor het kwartaal eindigend op 30 juni 2021, gebruikt de bank de Franse uitdrukking "mise en examen" in plaats van aan beleggers die de SEC-aanvraag lezen uit te leggen dat de Franse uitdrukking "aanklacht" betekent.

De wet- en regelgeving van de SEC vereisen duidelijke en adequate openbaarmaking van risico's en aansprakelijkheden waarmee een beursgenoteerd bedrijf wordt geconfronteerd. Schrijven in het Frans in een Engelstalig document lijkt bij lange na niet aan die kwalificatie te voldoen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][1 september 2021]

 

Afdrukken Doorsturen