Topman Federal Reserve Jerome Powell probeert tradingschandaal weg te poetsen

Robert Kaplan, president van de Dallas Fed, handelde in 2020 niet alleen als een agressieve hedge fund hotshot, hij deed vijf jaar lang hetzelfde bij de Dallas Fed. De topman van de Federal Reserve, Jerome Powell, probeert alles goed te praten.De cultuur van Wall Street heeft de Federal Reserve nu volledig overspoeld: het is legaal als je ermee weg kunt komen.

Meer dan vijf jaar handelde de president van de Dallas Fed, Robert Kaplan, als een hotshot van hedgefondsen in transacties van meer dan $ 1 miljoen in S&P 500-futures, terwijl hij weigerde de vereisten van het financiële openbaarmakingsformulier van de Federal Reserve te volgen en de specifieke cijfers op te sommen van zijn aan- en verkopen, zodat bij de transacties kon worden nagegaan of hij op dat moment over voorwetenschap van de Federal Reserve beschikte. Die informatie is nu maar liefst vijf jaar te laat beschikbaar voor het Amerikaanse volk.

De Dallas Fed belemmerde de vrije pers in Amerika verder om haar werk te doen door te weigeren in te gaan op de vraag of Kaplan short ging op aandelen of S&P 500-futures tijdens de pandemische crisis in 2020. Vervolgens bracht de raad van bestuur van de Dallas Fed afgelopen maandag een verklaring uit waarin stond dat Kaplan "al zijn persoonlijke belangen had verkocht met betrekking tot financiële instellingen waarop de Federal Reserve regelgevend toezicht had", toen hij toetrad tot de Dallas Fed.
Gisteren hebben we gedocumenteerd bewijs gepubliceerd dat Kaplan vier eigen producten van Goldman Sachs in eigendom had, waarvan er één zo ondoorzichtig is dat het niet eens een prospectus of aanbiedingsmemorandum heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission. (Goldman Sachs staat sinds 21 september 2008 onder toezicht van de Federal Reserve, toen het een bankholding werd om haar deel van het bailout-geld op te eisen dat de Federal Rserve in het geheim naar de handelshuizen op Wall Street toe sluisde.)

Kaplan werkte eerder 22 jaar bij een van de meest geavanceerde handelsfirma's ter wereld, het zojuistgenoemde Goldman Sachs. Hij klom op tot vice-voorzitter bij Goldman Sachs en had "wereldwijde verantwoordelijkheid voor de divisies Investment Banking en Investment Management van het bedrijf", aldus zijn officiële biografie bij de Dallas Fed.

Kaplan gaf in 2020 in totaal 68 interviews met de pers, een aantal dat de wenkbrauwen doet fronsen voor een man die ook handelt in S&P 500-futures.
Twee keer in een tijdsbestek van zes dagen in mei 2020 voorspelde Kaplan dat de werkloosheid zou stijgen tot 20 procent. Dat is een zeer gewaagde en zeer bearish oproep. Volgens de Congressional Research Service bereikte het maximale werkloosheidspercentage in 2020 in april 14,8 procent.
Naast de voorspelling van 20 procent werkloosheid, beschreef Kaplan de economische vooruitzichten in het interview ook als een "historische krimp", "zeer ernstig", en merkte op dat de consument (die tweederde van de bbp-groei in de VS vertegenwoordigt) "een lichamelijke klap had  opgelopen.” Kaplan wierp wat meer angst in de hoofden van de kijkers en voorspelde desinflatie voor zowel 2020 als 2021. (Opgemerkt moet worden dat het juist de inflatiezorgen zijn die vandaag de dag de krantenkoppen halen.)

De aard van Kaplans carrière bij Goldman Sachs betekende dat hij een expert was in wat markten beweegt. Desalniettemin gaf hij regelmatig marktveranderende voorspellingen aan de mainstream media in een tijd van marktchaos. Kaplan handelde in 2020 ook in en uit olieaandelen, waaronder aandelen van Chevron, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum en Valero Energy. Volgens Kaplan's financiële openbaarmakingsformulier voor 2020 deed hij "meerdere" transacties in elk van deze olieaandelen voor bedragen van "meer dan $ 1 miljoen".

Op 28 mei 2020 gaf Kaplan een interview aan persbureau Reuters dat de headline opleverde dat hij een voorspelling deed over "een wereldwijde olie-overvloed die tot ver in 2021 aanhoudt". Hij maakte ook de bearish opmerking in het interview dat veel kleinere bedrijven en bedrijven met veel schulden het misschien niet zullen overleven.

West Texas Intermediate (WTI), de Amerikaanse binnenlandse ruwe olie die wordt verhandeld, was ingestort van een prijs van $ 60 per vat begin 2020 tot ongeveer $ 30 op het moment van het interview van Reuters met Kaplan. Oproepen tot een "wereldwijde olie-overvloed die tot ver in 2021 aanhoudt" was geen bullish oproep voor de olievelden in Texas. WTI sprong begin april van dit jaar zelfs terug naar zijn $ 60-stand. Het is deze maand in het bereik van $ 70 verhandeld.

Vanwege de talrijke bearish opmerkingen die Kaplan in 2020 naar de media deed; gezien zijn ongekende handelsactiviteit; gezien zijn verzuim om de data van zijn transacties te melden zoals vereist is volgens de regels van de Fed-banken; en gezien de weigering van de Dallas Fed om te zeggen of hij markten aan het shorten was, is het absoluut noodzakelijk dat het Amerikaanse ministerie van Justitie deze zaak grondig onderzoekt en zijn bevindingen tijdig rapporteert. Het al vernietigende vertrouwen van het Amerikaanse volk in de Amerikaanse centrale bank staat op het spel.

Een greep uit de marktbewegende uitspraken van Kaplan in 2020 staat in bijgaand overzicht.

Dat wat betreft Kaplan. Nu blijkt dat de vrouw van president Eric Rosengren van de Boston Fed een "Secured Loan for Investment" van $ 150.000 tot $ 500.000 had bij de federaal verzekerde bank van Citigroup, Citibank. Rosengren's financiële openbaarmakingsformulier laat zien dat alle 68 van zijn aan- en verkopen in individuele aandelen en REIT's in 2020 plaatsvonden op zijn gezamenlijke rekening met zijn echtgenote.

De Gedragscode van de Boston Fed verbiedt het volgende: "een werknemer die regelmatig en doorlopend toegang heeft tot klasse I FOMC-informatie, mag niet direct of indirect eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een schuld of aandelenbelang in een primaire overheidseffectenhandelaar of een entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over een primary dealer. De werknemer wordt geacht de zeggenschap te hebben over alle schulden of aandelenbelangen van de echtgenoot of het minderjarige kind van de werknemer." (cursivering toegevoegd.)

Hypothecaire leningen op een hoofdverblijfplaats en creditcards van door de Federal Reserve onder toezicht staande financiële instellingen zijn over het algemeen toegestaan bij alle regionale Fed-banken voor haar werknemers, maar alleen als de voorwaarden niet gunstiger zijn dan voor het grote publiek.

Rosengren heeft alle FOMC-vergaderingen van de Federal Reserve bijgewoond (net als alle Fed-presidenten) sinds hij in juli 2007 president van de Fed van Boston werd. Hij heeft om de drie jaar gerouleerd met andere Fed Bank presidenten als stemgerechtigd lid van het FOMC. Hij werd voor het eerst een stemgerechtigd lid van het FOMC in augustus 2007.

Citigroup is een onder toezicht staande entiteit van de Federal Reserve en is eigenaar van de primary dealer Citigroup Global Markets. Citigroup was de grootste ontvanger van de bailout-faciliteiten van de Federal Reserve tijdens en na de financiële crash van 2008 en ontving meer dan $ 2,5 biljoen (!) aan cumulatieve leningen volgens de audit van het Government Accountability Office (GAO) van de bailout-faciliteiten.
De Federal Reserve mag geen leningen verstrekken aan insolvente instellingen, wat Citigroup een groot deel van die tijd was, maar de Federal Reserve lapte de wet aan haar laars en verstrekte de leningen toch aan Citigroup. (op Wall Street wordt het legaal geacht dat je ermee wegkomt.) De man die toezicht hield op een groot deel van die leningactiviteiten aan Citigroup, Tim Geithner, die toen president was van de New York Fed, werd beloond met de carroussel-baan van minister van financiën van de VS.

Ondanks dit alles heeft de Federal Reserve, op basis van de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens de hoorzitting van de Senaatscommissie voor het bankwezen gisteren, besloten af te zien van het vervelende detail van het gebruik van federale wetshandhaving om de handelsactiviteiten van de Fed-presidenten van Dallas Fed en Boston te onderzoeken. In plaats van het ministerie van Justitie en de Securities and Exchange Commission toe te staan te bepalen of federale wetten zijn overtreden, vertelde Powell gisteren aan senator Raphael Warnock (D-GA) dat de Federal Reserve in feite zichzelf onderzoekt.

De woordenuitwisseling ging als volgt:

Warnock: "Gisteren werd gemeld dat de regionale presidenten van de Federal Reserve Bank in Boston en Dallas ontslag nemen, na eerdere berichten dat ze actief handelden in hun privé-investeringen terwijl de bank intervenieerde op de markten.
Tijdens de Covid-19-pandemie hebben veel experts het belang onderstreept van het handhaven van de onafhankelijkheid van de centrale bank. Onafhankelijkheid is, natuurlijk, noodzakelijk vóór de pandemie, na de pandemie, tijdens de pandemie.
Hoewel geen van beiden nu als stemgerechtigde leden van het Federal Open Market Committee fungeren, is dit een klap voor het imago van de centrale bank als een onpartijdig en onafhankelijke instelling dat belast is met het handhaven van stabiliteit, prijsstelling en werkgelegenheid.
Voorzitter Powell, welke onmiddellijke acties heeft u ondernomen om de onpartijdigheid van de Federal Reserve te waarborgen en welke systemen hebben hier gefaald en hoe bent u van plan deze in de toekomst op te lossen?”

Powell: "Onze behoefte om het vertrouwen van het publiek te behouden, is de essentie van ons werk. We willen dat het publiek begrijpt dat we voor alle Amerikanen werken. Dus we houden er niet van dat deze zorgen naar voren worden gebracht. Het is echt iets dat echt heel zorgwekkend is.
Dus zodra ik ervan hoorde, heb ik ons personeel opgedragen om onze praktijken te herzien. We hebben een reeks praktijken ingevoerd rond investeringen en trading en openbaarmaking die lange tijd lijken te hebben gewerkt, alleen werkt het nu niet en dat begrijpen we. We moeten onze werkwijzen aanpassen en we zijn bezig met het creëren van ideeën en aanbevelingen daarvoor. Dat is één ding dat we doen.
"We kijken ook zorgvuldig naar het handelen (op de beurs - red.) dat is gedaan om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met onze regels en met de wet."

Even een time out op dit punt. De Federal Reserve heeft geen bevoegdheid om de wetten op de handel in effecten te interpreteren. Dat is het mandaat van de Securities and Exchange Commission voor burgerlijke zaken en het mandaat van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor strafzaken. Hoe meer Powell praat over het uitvoeren van een intern onderzoek naar dit ongekende tradingschandaal bij de Federal Reserve, hoe meer de Fed aan geloofwaardigheid verliest.

Warnock vervolgde: "De regels lijken te zijn afgeschaft. Denkt u dat er veranderingen in het handelen (op de beurs) moeten komen...." [in de rede gevallen door Powell].

Powell: “Ja. Ik ben er honderd procent zeker van dat daar behoefte aan is en die zal er zijn. Ik weet niet precies wat ze zullen zijn, maar het uiterlijk is duidelijk onaanvaardbaar. En zelfs als, zoals het geval lijkt te zijn [herhaalt Powell] het geval lijkt te zijn dat deze transacties in overeenstemming waren met de bestaande regels, dan zegt dat alleen maar dat de regels en de praktijken en de openbaarmaking moeten worden verbeterd en dat is waar we aan werken. We zullen naar dit moment toewerken ​​en dit openhartig aanpakken."

Openhartig is juist het tegendeel van wat de Federal Reserve doet. De Dallas Fed zal geen handelscijfers over Kaplan vrijgeven, wat het al meer dan vijf jaar verplicht is te doen; het zal niet zeggen of Kaplan de markt short, terwijl miljoenen Amerikanen hun baan verloren door lockdowns tijdens de pandemie en tienduizenden kleine bedrijven hun deuren moesten sluiten; en de Dallas Fed moet zijn flagrante en aantoonbaar onjuiste verklaring over Kaplan's eigendom van eigen producten van Goldman Sachs nog corrigeren.

Helaas hebben we deze vorm van "openhartig" gedrag van de Federal Reserve de afgelopen 13 jaar veel te vaak gezien. We hebben er in al die jaren op Economedian talloze keren over geschreven. De Federal Reserve heeft de media meer dan twee jaar lang tegengewerkt voor de rechtbank, tijdens en na de financiële crash in 2008, en zij weigerde de details van haar bailout-operaties aan Wall Street vrij te geven voor het publiek. Nadat een beslissing van een districtsrechtbank en een hof van beroep tegen het vonnis was ingegaan en de Federal Reserve de informatie aan de media had moeten vrijgeven, blokkeerde een consortium van de banken die werden gered de media verder door de zaak voor het Hooggerechtshof te brengen. Pas nadat het Hooggerechtshof weigerde de zaak in behandeling te nemen en senator Bernie Sanders in 2010 een amendement op de Dodd-Frank-wetgeving voor financiële hervorming regelde en opdracht gaf tot een audit door de GAO, kwamen de afschuwelijke details uiteindelijk naar buiten.

Toen miljoenen Amerikanen hun baan verloren en de huizen van miljoenen gezinnen illegaal werden afgepakt door de ontvangers van de bailout-operaties in de nasleep van de crisis van 2008, gebruikten de banken een deel van de reddingsfondsen om bonussen ter grootte van miljoenen dollars te storten op de rekeningen van hun leidinggevenden, inclusief degenen die een directe hand hadden in het creëren van de giftige subprime-instrumenten die Wall Street en de Amerikaanse economie opbliezen. (Zoals we het artikel begonnen: op Wall Street is het legaal als je ermee weg kunt komen.)

Tijdens de hoorzitting van eergisteren noemde senator Elizabeth Warren Powell "een gevaarlijke man" vanwege zijn deregulering van waarborgen bij de megabanken op Wall Street. Ze liet ook de geweldige onthulling vallen dat ze niet op hem zal stemmen voor een tweede termijn als Fed-voorzitter.

Powell is inderdaad een gevaarlijke man als hoofd van de centrale bank van de Verenigde Staten en zijn vastberadenheid om dit tradingschandaal met een intern onderzoek te laten verdwijnen, maakt hem des te gevaarlijker. Zoals we eerder aangaven faalden een tiental wettelijke waarborgen die deze handel hadden moeten voorkomen, en het grote publiek verdient een onafhankelijk wetshandhavingsonderzoek om erachter te komen waarom.

Het bestuur en de controles van de Federal Reserve om belangenconflicten te voorkómen zijn herhaaldelijk bekritiseerd door overheidsaccountants. Toen de GAO tijdens en na de financiële crash van 2008 een audit uitvoerde van de bailoutfaciliteiten van de Federal Reserve, ontdekte ze een reeks gebreken in de manier waarop de Fed deze programma's had uitgevoerd. Een van de punten van kritiek was dat tweederde van de contracten die de Fed toekende om haar kredietfaciliteiten te beheren, geen aanbestedingscontracten waren. Erger nog, veel van de no-bid-contracten gingen naar de banken die de Fed van de financiële ondergang aan het redden was.

Zoals we eerder schreven staat de Federal Reserve (ondanks het feit dat JPMorgan Chase is beschuldigd van en schuld bekend heeft voor vijf misdrijven) sinds 2014 toe de bewaarder te zijn van meer dan $ 2 biljoen aan Agency Mortgage-Backed Securities die de Fed heeft opgekocht in het kader van zijn QE-programma's (Quantitative Easing).

We komen nu in een periode waarin we zullen ontdekken of SEC-voorzitter Gary Gensler en de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland bereid zijn om in te grijpen en de belangen van het Amerikaanse volk naar behoren te dienen en de geloofwaardigheid van de centrale bank van de Verenigde Staten te herstellen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][30 september 2021]

 

Afdrukken Doorsturen