Amerikanen spelen Russisch roulette

De bedoelingen van de VS in relatie tot Rusland omvatten ook oorlog, en dat land is volgens eigen zeggen op alle fronten daar op voorbereid. Er is een deadline van een week vastgesteld voor de VS om een document met hun voorstellen in te dienen.Wat zal er op het stuk papier van de Amerikaanse regering worden geschreven, nu de Russische regering weet - haar inlichtingendiensten weten het, de hackers van Solar Winds weten het - wat er niet is geschreven op de papieren die plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman voorlas tijdens de gesprekken in Genève met de Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov, afgelopen maandag?

Sergei Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, kondigde donderdagavond aan dat de VS hun voorstellen om het risico op oorlog te verminderen nu op papier moeten zetten. Of anders, zei Lavrov ook tegen Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zal de VS in staat van oorlog zijn met Rusland. Genoeg van de "arrogantie van de hoogste graad" en "schuim op de mond", zei Lavrov tegen Blinken. Dat "de minister van Buitenlandse Zaken van een ernstige staat dergelijke dingen verklaart" is.... Lavrov liet de krachtterm onuitgesproken.

"We hopen dat de beloften die nu in Genève en Brussel zijn gedaan, worden nagekomen. Ze gingen over het feit dat de Verenigde Staten en de NAVO hun voorstellen ‘op papier’ zouden zetten. We hebben hun duidelijk en herhaaldelijk uitgelegd dat we artikelsgewijs reacties willen krijgen op onze documenten. Als er iets niet geschikt is, laat ze dan uitleggen waarom en het ‘op papier’ zetteb. Als het passend is met wijzigingen, dan moeten deze ook schriftelijk worden gedaan. Als ze iets willen uitsluiten of toevoegen - een soortgelijk verzoek. Een maand geleden hebben we onze gedachten schriftelijk kenbaar gemaakt. Er was tijd genoeg in Washington en Brussel. Beiden beloofden hun reactie ‘op papier’ te zetten."

Lavrov zwaaide met het Amerikaanse stuk papier om eraan te herinneren dat het stuk papier dat de Britse premier Neville Chamberlain op 30 september 1938 (hoofdafbeelding) liet zien, bij zijn terugkeer van gesprekken met de Duitse kanselier Adolf Hitler, dat het de regel bevatte waarin stond "de wens van onze twee volkeren om nooit meer oorlog met elkaar te voeren". Dat bleek onjuist te zijn - Hitler meende het niet; Chamberlain wist het niet zeker, maar wilde dat zijn kiezers het geloofden, plus tijd om voorbereidingen te treffen.

Lavrov kondigde aan dat Rusland nu weet dat het de bedoeling van de VS is om oorlog te voeren; en dat Rusland voorbereid is en al op alle fronten in staat van paraatheid verkeert.

Dat Sherman maandag tegen Ryabkov had gezegd dat "de Verenigde Staten en Rusland het erover eens zijn dat een nucleaire oorlog nooit kan worden gewonnen en nooit mag worden uitgevochten" is gewoon onjuist, heeft Lavrov nu verklaard – tenzij wat volgt Shermans document is. Op dat stuk papier moeten er “wettelijke garanties zijn dat de NAVO niet wordt uitgebreid naar het Oosten, wettelijke garanties dat er geen (kern)wapens worden ingezet in onze aangrenzende gebieden die een bedreiging vormen voor de veiligheid van Rusland, en in principe de terugkeer van de configuratie van de Europese veiligheidsarchitectuur tot 1997, toen de oprichtingsakte tussen Rusland en de NAVO werd ondertekend. Op basis hiervan werd vervolgens de Rusland-NAVO-Raad opgericht. Dit zijn drie belangrijke vereisten. De rest van de voorstellen hangt af van hoe het gesprek over deze drie initiatieven verloopt."

De verklaring van Lavrov verwierp ook de pogingen om in te grijpen in de onderhandelingen tussen Rusland en de VS door Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO die het einde van zijn ambtstermijn nadert; en Josep Borrell, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. "Stoltenberg," zei Lavrov, "was shaking the air". Borell was “emotioneel en niet erg beleefd” geweest.

De woordvoerster van Lavrov, Maria Zakharova, volgde donderdag op haar briefing met de opmerking: “Het lijkt erop dat er twee J. Borrells zijn: de ene is degene die spreekt en de tweede is degene die schrijft. Of er is een J. Borrell, die spreekt, maar andere mensen schrijven voor hem. Zowel in stijl, als in taal, en in de gebruikte uitdrukkingen zijn deze teksten niet van één persoon. Dat is duidelijk."

De enige overgebleven gesprekspartner in Europa die Lavrov als serieus beschouwt, is Frankrijk. Duitsland bleef onvermeld; de Britten waren ongeloofwaardig, merkte Lavrov op; de Amerikaanse Senaat lijdt aan een "zenuwinzinking ... een psychologisch punt dat moeilijk uit te leggen is."

Hier staat de volledige tekst van Lavrovs interview in het Russisch - een Nederlandse vertaling is voorbehouden aan onze abonnee's..


Van links naar rechts: Sergei Lavrov en interviewers voor Channel 1, Dmitri Simes (videolink) en Vyacheslav Nikonov.

Zakharova’s briefing staat hier.

In haar persconferentie na de besprekingen in Genève afgelopen maandag, had Sherman acht punten van schijnbare convergentie tussen de twee staten uiteengezet. Ze beweerde ook dat ze wist wat er op Ryabkovs papier stond: "Minister Ryabkov en ik kennen elkaar heel goed. We werkten samen aan de deal over chemische wapens in Syrië. We hebben samen aan het gezamenlijke alomvattende actieplan [Iran] gewerkt. We hebben kennelijk ook gewerkt aan de SSD [Strategic Stability Dialogue] in mijn rol als plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken. We kennen elkaar heel, heel goed. Dus we kunnen heel eerlijk tegen elkaar zijn voor zover we kunnen, wetende dat we hier zijn voor onze nationale belangen en zeer loyaal zijn aan die nationale belangen."

Lavrov keerde de bewering van Sherman om. "We kennen de Amerikaanse onderhandelaars vrij goed. We hebben hen vele malen bij verschillende gelegenheden ontmoet, waaronder onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma en het START-3-verdrag. Ze begrepen ongeveer wat het gesprek zou zijn. Het was voor ons van fundamenteel belang om de directe instructies van de Russische president Vladimir Poetin op te volgen. Hij zei dat we verplicht zijn om deze kwesties met betrekking tot de hele architectuur van de Europese veiligheid op de meest strikte manier te formuleren. Er is niet alleen de eenzijdige eis van Rusland om het niet te staken en niets te doen dat ons ontevredenheid bezorgt, maar ook principes die erop gericht zijn de veiligheid van iedereen te waarborgen zonder iemands belangen te schenden en zonder de veiligheid van iemand te schaden."

Lavrov verwierp uitdrukkelijk de poging van Sherman om de nationale belangen van Rusland op Russische bodem te dicteren door de terugtrekking te eisen van troepen die in het westen en zuiden van het land oefenen - terug naar hun kazernes. "Ik denk niet dat het nodig is om de absolute onaanvaardbaarheid van dergelijke vereisten uit te leggen. We zullen ze niet bespreken."

Ook niet genoemd is de terugtrekking van ongeveer 10.000 Russische troepen naar hun kazernes, aangekondigd door het Russische leger op 25-26 december. Tot dusverre is er geen erkenning door de VS, noch een wederzijdse reactie.


Bron: https://www.reuters.com/

"We zullen de stand-bymodus voortzetten, maar het kan niet lang duren",en Lavrov waarschuwde dat deze concessie tijdelijk is. "We zijn gewend om uit te gaan van de wrede realiteit", voegde hij eraan toe. “Het houdt in dat ons een schriftelijke reactie wordt beloofd. We wachten het af en dan bepalen we onze volgende stappen. Wat betreft optimisme hebben we een spreekwoord: 'Wat is een pessimist? Een pessimist is een goed geïnformeerde optimist.'”

Zakharova besloot haar briefing: “We wachten nu al op de details en kijken niet naar hun emotionele stemming en gevoelens. We wachten op een antwoord van hen."

De bijzonderheden op het Amerikaanse papier lijken niet wederkerig te zijn en doen er daarom niet toe, benadrukten Lavrov en Zakharova. Lavrov identificeerde de weigering van de VS en de NAVO om "de inzet van substantiële strijdkrachten op permanente basis op het grondgebied van de nieuwe leden" in te trekken; en de VS en de geallieerde afwijzing van wederzijdse verificatie van kernkopinstallaties in Roemenië en Polen. Wat betreft de Aegis-raketten met dubbele capaciteit, zei Lavrov dat hun inzet op de grond of op zee geen tijdelijke regeling kan zijn. "Het initiatief om geen schokwapens in de buurt van de grenzen van Rusland in te zetten - dit is een nuttige zaak, maar afgezien van de belangrijkste eis van niet-uitbreiding van de NAVO naar het Oosten, is het onwaarschijnlijk dat het van groot belang zal zijn."

Lavrov verzuimde de nucleair bewapende operaties van de Amerikaanse marine in de Oostzee en de Zwarte Zee te noemen. Als er op deze fronten vertrouwenwekkende maatregelen moeten worden genomen, zal de Russische zijde de komende dagen de Bosporus in de gaten houden om te zien of het aantal Amerikaanse marineschepen en andere NAVO-schepen die noordwaarts de Zwarte Zee in trekken lijkt te dalen in vergelijking met vorig jaar. Een website van de Turkse marine maakt het voor iedereen mogelijk om dat te observeren.


Bron: Foreign Warships On Bosphorus in 2022


Bron: https://turkishnavy.net//

Zakharova beschreef de details van de voortdurende versterking van de Oekraïense troepen door de VS en de escalatie van de aanvalscapaciteiten aan het Donbass-front. "Ze zijn van plan om dit jaar een aantal gezamenlijke militaire oefeningen te houden, waarvan de omvang vele malen groter zal zijn dan in het verleden. Zoals bekend werd uit berichten, waaronder de media, keurde Washington eind december 2021, in tegenstelling tot de verklaarde wens van de Amerikaanse autoriteiten om bij te dragen aan de vreedzame oplossing van het conflict, de toewijzing van nog eens $ 200 miljoen aan Kiev goed voor de levering van munitie, elektronische oorlogsuitrusting en dodelijke wapens aan Oekraïne. Daarnaast heeft een groep Republikeinen bij het Lagerhuis van het Congres een wetsvoorstel ingediend 'over garanties van de onafhankelijkheid van Oekraïne door versterking van zijn defensiecapaciteit', waarin wordt voorzien in de toewijzing van nog eens 450 miljoen dollar aan Kiev, waarvan 100 miljoen dollar voor de aankoop van luchtverdedigingsuitrusting/raketverdediging en oorlogsschepen. Het is ook de bedoeling om het aanbod aan wapens uit te breiden…".

Sherman zei dat ze Ryabkov had verteld: "Wij geloven dat echte vooruitgang alleen kan plaatsvinden in een klimaat van de-escalatie, niet in escalatie. Als Rusland aan tafel blijft en concrete stappen onderneemt om de spanningen te de-escaleren, denken we dat we vooruitgang kunnen boeken." De reactie van Moskou op donderdag is dat dit net zo leeg en vals is als het stuk papier dat Hitler aan Chamberlain gaf. Lavrov en Zakharova zeggen dat ze de Amerikaanse bedoeling kennen en dat ze niet doen alsof ze Chamberlain zijn.

Ze hebben de Amerikanen ook verzocht stipter te zijn dan de Duitsers. Lavrov heeft een deadline van een week gesteld voor de levering van het papier; hij zei niet of het een kalender- of werkweek was.

We zijn benieuwd of de Amerikanen ingaan op de harde eis van de Russen, maar voor een supermacht die zijn eigen zwakte niet beseft, is een
knallende oorlog met Rusland geen fluitje van een cent.

Op dit moment, slechts enkele dagen na de Russische deadline die vorige week werd aangekondigd voor de VS en de NAVO om hun schriftelijke voorstellen te doen om de dreigende oorlog in Europa te stoppen, verdoezelen de mainstream media, propaganda en cyberoorlogvoering de fundamentele realiteit op het terrein langs het Oekraïense front. Simpel gezegd: als de oorlog zal zijn waarvoor de functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en Victoria Nuland en de Canadese functionarissen Chrystia Freeland en Justin Trudeau zeggen dat ze zullen vechten in de Donbass, dan zal het Oekraïense regime van Vladimir Zelensky worden verslagen, en zal Oekraïne ophouden een staat te zijn. Dit is een recept dat de kok die het proeft niet zal overleven.

De Amerikanen en Canadezen zullen misschien denken dat hun landen van de rest van deze nederlaag zullen kunnen profiteren. Dat zou de Galicische regio zijn, tussen Lvov in het westen van Oekraïne en Krakau in het zuiden van Polen, waarover het Duitse leger regeerde tussen 1941 en 1943, voordat het op de vlucht sloeg voor het Rode Leger.

Ze kunnen ook een berekening hebben gemaakt dat de nieuwe Amerikaanse sancties waarmee ze tegen Rusland dreigen, zo verlammend zullen zijn dat de uitkomst van een oorlog de voorkeur zal hebben boven de huidige situatie - die uitkomst zou een onafhankelijk katholiek, Oekraïens sprekend Galicië zijn binnen zijn nazi-grenzen; de verdwijning van orthodox-christelijke, Russisch sprekende Donbass in de Russische federatie; en Rusland door de westerse wereld voor de nabije toekomst financieel in quarantaine geplaatst.

Is dit de "we kunnen niet verliezen" berekening van Blinken, Nuland en Freeland – de van oorsprong drie Oekraïners die het oorlogsbeleid van beide staten van Noord-Amerika hebben overgenomen?

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][17 januari 2022]

 

Afdrukken Doorsturen