VS lijkt aan te sturen op oorlog in Oekraïne

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heeft op vrijdag 21 januari publiekelijk in Genève onthuld dat hij niet zal onderhandelen over een niet-oorlogsakkoord met de Russen omdat hij dat niet kan. Deze boodschap is al goed doorgedrongen tot de Russen, de Fransen en Duitsers en tot verschillende hoge functionarissen van de regering-Biden. Een analyse van de toespraak van Blinken in Genève laat zijn onvermogen zien om met de Russen te onderhandelen - hij lijkt zelfs op oorlog aan te sturen.De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heeft op vrijdag 21 januari publiekelijk in Genève onthuld dat hij niet zal onderhandelen over een niet-oorlogsakkoord met de Russen omdat hij dat niet kan. Deze boodschap is al goed doorgedrongen tot de Russen, de Fransen en Duitsers en tot verschillende hoge functionarissen van de regering-Biden.

Het bewijs van Blinkens onvermogen zit in de woorden die hij zegt.

Het was tijdens de laatste wereldoorlog - toen Amerikaanse beleidsmakers bijna geen informatie hadden over hoe hun Duitse tegenhangers dachten en wat ze van plan waren - dat een groep Amerikaanse sociologen werd ingeschakeld door het Ministerie van Oorlog, zoals het Pentagon toen heette, om wat toen inhoudsanalyse heette van Duitse propaganda. Eén van de sociologen, een Russische emigrant genaamd Nathan Leites, paste dezelfde methode toe op Sovjetpublicaties om te ontdekken wat Leites de operationele code van het Politburo noemde. Dat was in 1951. Het werd onmiddellijk gebruikt door Amerikaanse onderhandelaars tijdens de onderhandelingen over de wapenstilstand in de Koreaanse Oorlog, die in juli van dat jaar begonnen en twee jaar duurden. Tegen die tijd had Leites een vervolg gemaakt, A Study of Bolshevism. Beide werden betaald en gepubliceerd door RAND, de denktank die in 1945 werd opgericht door de Amerikaanse luchtmacht, de Douglas Aircraft Company en het Ministerie van Oorlog.

Sindsdien is de methode niet meer gebruikt door functionarissen van de Amerikaanse regering, althans niet door RAND en ook niet in het openbaar door enige Amerikaanse socioloog.

Wanneer de RAND-methode wordt toegepast om te analyseren wat Blinken de Amerikaanse pers vertelde na zijn ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, blijkt dat Blinken geenszins van plan is om onder welke voorwaarden dan ook met de Russen te onderhandelen over een niet-aanvalsverdrag. Volgens de wetenschappelijke methode die door de beste en slimste Amerikanen is bedacht om met hun vijanden om te gaan, blijkt nu uit Blinkens eigen woorden dat hij niet kan begrijpen wat de Russen hem vertellen. In de geest achter de woorden is er maar één dwangmatig idee - Rusland aanvallen, straffen, vernietigen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het transcript van de verklaring van Blinken en antwoorden op vragen op zijn persconferentie gepubliceerd.

De persconferentie van Blinken vindt u hieronder.


Blinkens ontmoeting met Lavrov duurde slechts 90 minuten. De sessie op 10 januari tussen hun plaatsvervangers, Wendy Sherman en Sergei Ryabkov, had bijna acht uur geduurd. Dat hebben we eerder al geanalyseerd.

Op zijn parallelle persconferentie in Genève legde Lavrov uit: "Punctualiteit kan in principe geen slecht teken zijn. We hebben de vergadering anderhalf uur gepland. Het was vrij duidelijk wat we gingen bespreken. Het was niet nodig om alles te herhalen wat werd gezegd tijdens de Russisch-Amerikaanse besprekingen in Genève op 10 januari van dit jaar en tijdens de vergadering van de Rusland-NAVO-Raad op 12 januari van dit jaar."

"We hoorden de eerste reactie van de Verenigde Staten (tot nu toe mondeling) op wat in die twee formaten werd besproken op het niveau van onze afgevaardigden. Zoals de Amerikaanse zijde had gevraagd toen zij voorstelde deze bijeenkomst te houden, was de reactie voorlopig. We waren hiervoor gewaarschuwd. Het ging vergezeld van verhelderende vragen aan ons gericht, waarvan de antwoorden Washington (A. Blinken vertelde me dit aan de telefoon) zullen helpen om een schriftelijke reactie voor te bereiden op onze schriftelijke concepten van het verdrag met de Verenigde Staten en de overeenkomst met de NAVO. Dat is wat er vandaag is gebeurd."

De opmerkingen van Lavrov kunt u hier terugvinden.  Lavrov sprak geïmproviseerd; in tegenstelling tot Blinken las hij niet voor uit een voorbereid script of aantekeningen.


Lavrov zei dat het voor hem voorbarig was om te "kauwen" over wat de bedoelingen van Blinken, of de plannen van de Amerikaanse regering - Lavrov maakt onderscheid tussen hen - zijn voor oorlog in Europa. “Ik kan niet zeggen dat we op de goede of verkeerde weg zitten. Dat zullen we begrijpen als we de Amerikaanse reactie ‘op papier’ krijgen op alle punten van onze voorstellen.”

"Dit was geen onderhandeling", verklaarde Blinken, "maar een openhartige uitwisseling van zorgen en ideeën." Voor inhoudsanalyse zijn de vragen van de verslaggevers en overbodig redactiemateriaal verwijderd; de tekst van Blinken telt 3.359 woorden. Deze zijn overgebracht naar een documentbestand waar conventionele tekstzoekanalyses zijn uitgevoerd.

In de tekst van Blinken kwam het woord "exchange" (uitwisseling) maar één keer voor. Toen Blinken het woord "idea" (idee)' gebruikte, bedoelde hij het zijne. Dit woord kwam vijf keer voor - vier ervan verwijzen naar de ideeën van Blinken, geen naar die van Lavrov. Het woord "concern" (bezorgdheid) kwam 23 keer voor en is één van Blinkens meest gebruikte inhoudelijke termen. Hij gebruikte het 7 keer voor Rusland; 8 keer voor de VS en 8 keer neutraal verwijzend naar de wederzijdse of tegengestelde zorgen van beide kanten.

Blinken definieerde wat hij bedoelde met "concern" (bezorgdheid) en gebruikte de term "security" (veiligheid) 15 keer - 8 keer om te verwijzen naar wat hij de Amerikaanse veiligheid of die van zijn bondgenoten noemde; 5 keer neutraal; slechts twee keer naar de Russische veiligheid. "Actions" (acties) gebruikte Blinken vaak - 15 vermeldingen. Slechts twee keer bedoelde Blinken Amerikaanse acties, en slechts één keer werd de term neutraal gebruikt. De overgrote meerderheid van de "acties", 12 in totaal, is Russisch in het vocabulaire van Blinken: ze zijn ofwel "military" (militair), "destabilizing" (destabiliserend), "escalatory” (escalerend), "aggressive”" (agressief), "threatening” (bedreigend), of "challenge or undermine peace and security not only in Ukraine but throughout Europe and, indeed, in the world" (uitdagen of ondermijnen van vrede en veiligheid niet alleen in Oekraïne, maar in heel Europa en zelfs in de wereld).

"Defense" (defensie) werd 8 keer gebruikt, maar alleen in relatie tot de VS of zijn bondgenoten, voornamelijk Oekraïne. Blinken erkent niet dat Rusland enige "concern" (bezorgdheid) heeft of "action" (actie) onderneemt om zichzelf te verdedigen. "Interests" (belangen) was een term die Blinken vier keer toepaste, maar uitsluitend voor Rusland.

"Agression" (agressie) kwam 15 keer voor in Blinkens briefing van bijna 30 minuten; waarbij we de tijd die de journalisten nodig hadden om hun vragen te stellen niet meerekenen, Blinken gebruikte elke 1,5 minuut “aggression” en paste het alleen toe op Rusland. Volgens Blinken is er geen Oekraïense aanval geweest op de republieken Donetsk en Lugansk in het oosten van het land; geen burgeroorlog; geen legitieme Oekraïense oppositie tegen het regime van Kiev. Buiten de Oekraïne, voegde Blinken eraan toe, heeft "Rusland een uitgebreid scenario van agressie, afgezien van militaire actie, inclusief cyberaanvallen, paramilitaire tactieken en andere middelen om hun belangen agressief te behartigen zonder openlijk militaire actie te gebruiken."

"Militair" (x7) is voornamelijk wat Blinken toeschrijft aan Rusland. "Invade" (binnenvallen) (x6) en "aanval(len)" (x2) zijn uitsluitend Russisch. "Reactie" (x5) is uitsluitend wat de VS doet, en bijna altijd "united" (verenigd) (x4).

In het ontwerp van het niet-aanvalsverdrag van Rusland met de VS, gepresenteerd op 17 december, is het "kernbelang van de veiligheid" van Rusland de stopzetting en vervolgens terugtrekking van de inzet van Amerikaanse kernwapens onder NAVO-dekking bij de zee- en landgrenzen van Rusland. Blinken noemde de term "missile" (raket) niet en de enige verwijzing die hij naar kernwapens maakte, was naar het nucleaire programma van Iran. Zelfs dat veranderde Blinken in een Russische verantwoordelijkheid. “We hopen dat Rusland de invloed die het heeft en de relatie die het heeft met Iran zal gebruiken om Iran dat gevoel van urgentie te geven, en evenzeer, dat als we dat niet kunnen doen omdat Iran weigert de noodzakelijke verplichtingen op zich te nemen , dat we een andere weg zullen inslaan in het omgaan met het gevaar van het vernieuwde nucleaire programma van Iran.” Dit was Blinkens verwijzing naar het Israëlische aanvalsplan op Iran; hij lijkt het te omarmen.

Blinken heeft het fundamentele punt van de Russische voorstellen in de ontwerppacten voor de VS en de NAVO genegeerd. Hij heeft de gesprekken van Sherman met Ryabkov over het verminderen van de dreiging van een nucleaire oorlog in Europa en tussen Rusland en de VS afgewezen. In plaats daarvan betekenen de woorden die Blinken heeft gekozen méér oorlog aan het Oekraïense front. De enige "terms" (voorwaarden) (x8) waarnaar hij verwees, zijn niet de voorwaarden die hij bereid is te "negotiate" (onderhandelen) (x1) met Rusland, maar de "terms of the assistance we’re providing to Ukraine for its defense, in terms of the work we’re doing at NATO to prepare as necessary to further reinforce the Alliance, and continuing to define and refine massive consequences for Russia with our allies and partners when it comes to financial, economic and other sanctions". (voorwaarden van de hulp die we Oekraïne bieden voor zijn verdediging, als het gaat om het werk dat we doen bij de NAVO om zich zo nodig voor te bereiden om het Bondgenootschap verder te versterken, en enorme gevolgen voor Rusland blijven definiëren en verfijnen met onze bondgenoten en partners als het gaat om financiële, economische en andere sancties.)

Getest in twee zware oorlogen, en tijdens de Koude Oorlog, voorspelt de RAND-methode voor het meten van de bedoeling van de tegenstander dit over Blinken - hij wil oorlog met Rusland; hij denkt totaal niet aan een alternatief.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][23 januari 2022]

 

Afdrukken Doorsturen