Schokkend detail in verslag New York Fed

Een onthutsend feit uit het meest recente verslag van de New York Fed: aan het einde van het jaar 2021 bezat haar trading-afdeling 38% van alle Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 tot 30 jaar.Afgelopen dinsdag bracht de trading desk van de New York Fed haar jaarverslag uit dat laat zien wat ze in 2021 van plan was. De New York Fed is de enige van de 12 regionale Fed-banken van de Federal Reserve die een trading desk-operatie heeft met snel-doorkiesnummers naar Wall Street's handelshuizen, dus we zijn altijd geïnteresseerd in het lezen van de "officiële" versie van wat daar gebeurt.

Het verslag is een grondig opgeschoonde versie van de feiten ter plaatse - er staat bijvoorbeeld niets in het verslag dat erop wijst dat de New York Fed een tweede handelsvloer heeft gevestigd in de buurt van de futures-beurs in Chicago.)

Er staat echter één paragraaf in het onlangs uitgebrachte verslag dat ons de adem beneemt. Het onthult dat de handelsoperatie van de New York Fed (officieel de System Open Market Account of SOMA genoemd) momenteel 38% van alle uitstaande Amerikaanse staatsobligaties -  met een resterende looptijd van 10 tot 30 jaar - bezit. (Zie de laatste twee alinea's op pagina 35 van het verslag.)

Er zijn meerdere redenen waarom dit een schokkend detail is. Ten eerste is de Amerikaanse schatkistmarkt enorm qua omvang – met $ 22,6 biljoen (!) tegen het einde van 2021. Dat één entiteit een groot deel van de markt controleert, is zeer zorgwekkend. (Uit hetzelfde verslag blijkt dat de trading-afdeling van de New York Fed 25% van alle looptijden van uitstaande staatsschulden bezat.)

De trading-afdeling van de New York Fed, die dus 38 procent van de staatsobligaties met een looptijd van 10 tot 30 jaar bezit, is ook zeer verontrustend, omdat het looptijdbereik van die stukken een dramatische impact heeft op de rentevoet van de 30-jaars woninghypotheek met vaste rente, in de VS (historisch gezien) onder starters de populairste hypotheek. Het betekent dat het opslokken door de New York Fed van deze 10-jaars en 30-jaars Amerikaanse staatsobligaties, voor een bedrag van 38% van de markt, een kunstmatige vraag naar deze instrumenten heeft gecreëerd die anders niet zou bestaan. Dat betekent op zijn beurt dat de hypotheekrente kunstmatig lager – véél lager – is gehouden dan anders het geval zou zijn geweest.

Nog verontrustender is dat het betekent dat de recente aankondigingen van de Federal Reserve - dat zij haar aankopen van schatkistpapier zal verminderen en haar balans zal inkrimpen door het bedrag van de hoofdsombetalingen die naar nieuw schatkistpapier worden overgeheveld te verminderen - een dramatisch effect zullen hebben op de woninghypotheekrente.

Uit bijgaande tweede grafiek is te zien hoe de 30-jaars hypotheek met vaste rente is gestegen sinds de Federal Reserve op 3 november 2021 haar eerste aankondiging deed van het afbouwen van kwantitatieve versoepeling (QE) en de daaropvolgende afbouwaankondigingen. De 30-jaars hypotheek met vaste rente is gestegen van gemiddeld 3% naar 5,25% op 19 mei van dit jaar - een stijging van 75%. De dramatische piek in het tarief over een periode van slechts zeven maanden heeft veel starters uit de markt geprijst.

(Grafiek: 30-jaars hypotheekrente met vaste rente, 3 november 2021 tot 19 mei 2022)


De Federal Reserve noemt haar aankopen van staatsobligaties en andere schuldinstrumenten "Quantitative Easing" of QE. De Fed begon tussen 2008 en 2012 aan drie rondes van QE in een poging de Amerikaanse economie te stimuleren en weer op de rails te krijgen nadat Wall Street in 2008 de economie had laten crashen met zijn derivaten en subprime-schuldbommen.

Toen de repomarkt in de herfst van 2019 explodeerde, voerde de New York Fed haar QE-operaties weer op en voerde ze verder op toen de corona-pandemie in 2020 toesloeg. In juni 2020 begon de Fed in totaal $ 120 miljard aan schulden (effecten) op te kopen, per maand, een groter bedrag dan tijdens de financiële crisis van 2008.

De balans van de Fed is gegroeid van 924 miljard dollar op 26 december 2007 – vóór de financiële crash van 2008 – tot 8.990 miljard dollar (8,99 biljoen!), gisteren.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][26 mei 2022]

 

Afdrukken Doorsturen