Bill Gates rolt plan uit voor wereldwijde machtsgreep

In de alternatieve media is al veel geschreven over het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie probeert de macht over de wereldwijde monitoring en reactie op pandemieën te grijpen, en dat zij uiteindelijk alle beslissingen over de gezondheidszorg van de lidstaten kan dicteren. Maar wist u dat Bill Gates, de grootste financier van de WHO ook van plan is een sleutelrol te spelen in deze machtsgreep?Alweer sinds een aantal weken informeren wij onze abonnee's over het zogenaamde "pandemiecontract", waarbij het meest opvallende is dat hierover weinig wordt verteld door de zogenaamde "kwaliteitsmedia" Het zijn juist niet de mainstream media die mensen informeren over het nu al beruchte contract en elk teken ontbreekt dat die media hun oren spitsen en achterdochtig worden. Nee, het zijn juist de alternatieve media, websites (zoals Economedian) en bloggers die deze taak  vervullen. Dus als de reguliere media en regeringen "zachtjes" terughoudend blijven over deze kwestie, kan dat niet veel goeds voorspellen.

En inderdaad, veel mensen die de details van dit plan kennen, zijn gealarmeerd en verontrust. Weken geleden schreef het "Wissenschaftliche Initiative – Gesundheit für Österreich" een open brief aan de Oostenrijkse besluitvormers in hun regering, aan het kabinet van hun bondspresident, aan de ministeries en aan de redacties. In deze brief werd erop gewezen dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zichzelf boven de grondwet van de lidstaten wil stellen. Volgens informatie van het ministerie van Volksgezondheid hebben Oostenrijkse vertegenwoordigers de totstandkoming van een "pandemiecontract" al goedgekeurd.

Dat is het: de Wereldgezondheidsorganisatie plant onder haar bevel een overeenkomst over "wereldwijde pandemieparaatheid". Dit moet het voor de WHO mogelijk maken om niet alleen maatregelen aan te bevelen aan de regeringen van haar lidstaten, maar ook om beslissingen te nemen. Beslissingen die definitief zijn en boven de grondwet van de lidstaten moeten staan. Met dit "International treaty on pandemic prevention and preparednes" zou de WHO, zodra de overeenkomst is ondertekend en van kracht is, autocratisch kunnen bepalen wat een pandemie is en welke maatregelen moeten worden genomen. De WHO zou dan in het geval van bijvoorbeeld Corona, of in het geval van toekomstige pandemieën, een wereldwijde vaccinatie-eis of andere maatregelen kunnen opleggen.

Dit heeft totaal niets te maken met democratische regels. Het is de zoveelste stap naar een New World Order, een "wereldregering", in feite een "werelddictatuur", en in dit bijzondere geval voor gezondheidskwesties - gecreëerd met de welwillende goedkeuring van de individuele regeringen die instemmen met dit pact.

Maar dan moet je wel proberen een kijkje achter de schermen te nemen. Wie zouden de begunstigden zijn van dit pact? Duidelijk de farmaceutische industrie met verschillende medicijnen en vaccins. En dat zouden, je kunt er zeker van zijn, vaccins à la Corona zijn. Dus "steeds opnieuw vaccins" en niet "levenslange vaccins" zoals bijvoorbeeld vroeger het geval was bij de pokkenvaccinatie. Bij laatstgenoemde vaccinatie werd een levenslange immuniteit opgebouwd. Dat was een vaccinatie met een klassiek dood vaccin en niet met mRNA spul.

Verder is het algemeen bekend dat de farmaceutische industrie in particuliere handen is. In landen zoals bijvoorbeeld de VS is min of meer het hele gezondheidszorgsysteem in particuliere handen. Het hele systeem zou profiteren van dit pandemische pact. En zijn het niet juist  vooral de Verenigde Staten die de WHO meer macht willen geven? Zodat het de wereld een permanente pandemie kan opleggen, of de ene pandemie na de andere - en waarmee enorme sommen geld te verdienen zijn.

Een andere interessante vraag is wie de WHO financiert. Het budget van ongeveer $ 4 miljard is deels afkomstig van vrijwillige bijdragen van WHO-leden, stichtingen, NGO's, de particuliere sector en WHO-diensten. Een Wikipedia-item is interessant met betrekking tot financiering. Er staat: "In het tweejaarlijkse budget 2018-2019 kwam volgens de WHO 15,18% van de financiering uit de Verenigde Staten, 12,12% van de Bill and Melinda Gates Foundation en 8,18% van de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI ).
GAVI wordt op zijn beurt gedeeltelijk gefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation. Deze drie donoren betalen dus meer dan 35% van het WHO-budget. En hoe luidt het gezegde ook alweer? "Wie betaalt, bepaalt". En alleen wordt gekocht wat nuttig is, wat geld in de laatje brengt. Een blik op de financieringsbronnen van de WHO leert in ieder geval dat de onafhankelijkheid van de WHO wel erg ver weg is.


Bill Gates' plan in één oogopslag
- De Wereldgezondheidsorganisatie probeert de controle te krijgen over de wereldwijde monitoring en reactie op pandemieën en, uiteindelijk, alle beslissingen over de gezondheidszorg.

- Bill Gates is van plan een sleutelrol te spelen in deze overname. Hij bouwt een pandemisch responsteam voor de WHO, genaamd het "Global Epidemic Response & Mobilization" of GERM Team, dat de bevoegdheid zal hebben om landen te monitoren en pandemische responsbeslissingen te nemen.
In de ogen van Gates zal dit team bestaan uit duizenden ziekte-experts onder toezicht van de WHO, en zal het landen volgen en beslissingen nemen over wanneer de burgerlijke vrijheden moeten worden opgeschort om de verspreiding van een ziekte te voorkómen. Maar als Covid-19 ons iets heeft geleerd, is het dat het stoppen van de verspreiding van een virus min of meer onmogelijk is, hoe draconisch de regels ook zijn. Ondertussen zijn de bijwerkingen van o.a. lockdowns en bedrijfssluitingen legio. De gezondheid van mensen lijdt onder een gebrek aan gezondheidszorg. Depressie en zelfmoord zijn omhooggeschoten. Economieën zijn failliet gegaan. Geweldsmisdrijven zijn toegenomen.
Deze theorie van virusbeheersing - het idee dat het beheersen van de bevolking een veel voorkomend virus doet krimpen en verdwijnen is een volledig nieuwe "uitvinding", de mechanisering van een primitief instinct.
Zo neem pokken een unieke positie in onder infectieziekten als de enige die mensen treft en die is uitgeroeid. Daar zijn redenen voor: een stabiele ziekteverwekker, een geweldig vaccin en honderd jaar gericht volksgezondheidswerk. Dit gebeurde niet vanwege lockdowns, maar door de zorgvuldige en geduldige toepassing van traditionele volksgezondheidsprincipes. Maar helaas leven we nu in een tijd dat niet de volksgezondheid bij politici en farmaceuten op nummer 1 staat, maar het maken van (steeds meer) winst.

- De globalistische kliek is van plan de controle te grijpen door middel van biosecurity governance (bioveiligheidsbeheer), en ze proberen dit te doen via twee verschillende wegen. Als beide aanvallen niet afgeslagen worden, komen we terecht onder totalitair bestuur.

- De eerste aanval komt in de vorm van amendementen op de International Health Regulations (IHR), waarover momenteel wordt gestemd door de World Health Assembly. Deze amendementen zullen de lidstaten van hun soevereiniteit ontnemen en de WHO een ongekende macht geven om uw medische vrijheden en burgerlijke vrijheden te beperken in naam van bioveiligheid. In o.a. Davos wordt er bij regeringsleiders op aangedrongen om aangenomen amendementen in hun land te verdedigen. Tenzij ze door lidstaten worden afgewezen, worden ze bindend in november 2022.
De IHR, aangenomen in 2005, geeft de WHO de bevoegdheid om een Public Health Emergency of International Concern (een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang - PHEIC) af te kondigen.  Dit is een speciale juridische categorie die de WHO in staat stelt bepaalde contracten en procedures te starten, waaronder contracten voor geneesmiddelen en vaccins. Hoewel de IHR de WHO al uitzonderlijke macht geeft over het wereldwijde gezondheidsbeleid, moeten de lidstaten volgens de huidige regels instemmen met de aanbevelingen van de WHO.
Dit is een belangrijke functie die men wil herzien. Volgens de nieuwe wijzigingen zou de WHO een PHEIC in een lidstaat kunnen afkondigen zonder dat die staat bezwaar kan maken. De wijzigingen omvatten ook het afstaan van de controle aan de regionale directeuren van de WHO die gemachtigd zijn om een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van regionaal belang (PHERC) uit te roepen. Samenvattend, de IHR-amendementen vestigen "een globalistische architectuur van wereldwijde gezondheidstoezicht, rapportage en management", waarschuwt de bekende Robert Malone, Ph.D., en wij, het publiek, hebben geen inspraak in de zaak. Er is geen officiële manier om feedback te geven aan de Wereldgezondheidsvergadering, ook al zullen de wijzigingen de WHO ongekende macht geven om onze rechten en vrijheden te beperken in naam van bioveiligheid. Er is niet eens een openbaar beschikbare lijst van wie de afgevaardigden zijn of wie over de amendementen zullen stemmen.
Malone heeft onlangs een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen verstrekt. Voor in totaal 11 wijzigingen wil de WHO 13 verschillende IHR-artikelen aanpassenen (artikelen 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53 en 59), waarvan het eindresultaat het volgende is:
1. “Verhoogd toezicht — Op grond van artikel 5 zal de WHO vroegtijdige waarschuwingscriteria ontwikkelen die haar in staat zullen stellen een risicobeoordeling voor een lidstaat op te stellen, wat betekent dat zij het type modellering, simulatie en voorspellingen kan gebruiken (zoals bijvoorbeeld die het risico overdreven van Covid-19 meer dan twee jaar geleden). Zodra de WHO haar beoordeling heeft opgesteld, zal zij deze communiceren aan intergouvernementele organisaties en andere lidstaten.
2. Uiterste termijn van 48 uur — Overeenkomstig de artikelen 6, 10, 11 en 13 krijgt een lidstaat 48 uur om te reageren op een WHO-risicobeoordeling en om hulp ter plaatse te aanvaarden of te weigeren. In de praktijk kan deze tijdlijn echter worden teruggebracht tot uren, waardoor deze gedwongen wordt te voldoen of te maken krijgt met internationale afkeuring onder leiding van de WHO en mogelijk onvriendelijke lidstaten.
3. Geheime bronnen — Op grond van artikel 9 kan de WHO zich baseren op niet-openbaar gemaakte bronnen voor informatie die haar ertoe kan brengen een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid af te kondigen. Die bronnen kunnen Big Pharma zijn, WHO-financiers zoals de Gates Foundation en de door Gates opgerichte en gefinancierde GAVI Alliance, evenals anderen die de macht willen monopoliseren.
4. Verzwakte soevereiniteit — Overeenkomstig artikel 12 mag de directeur-generaal, wanneer de WHO niet-openbaar gemaakte informatie ontvangt over een vermeende bedreiging voor de volksgezondheid in een lidstaat, overleggen met het noodcomité van de WHO en de lidstaat. Hij/zij kan echter eenzijdig een mogelijke of daadwerkelijke noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang afkondigen.
De autoriteit van de directeur-generaal vervangt de nationale soevereine autoriteit. Dit kan later worden gebruikt om sancties op te leggen aan landen.

Zodra de amendementen zijn aangenomen door de World Health Assembly hebben landen slechts een beperkte tijd - zes maanden - om ze te verwerpen. Zo komen we uit op de maand november 2022. Elke natie die de amendementen niet officieel heeft verworpen, zal er wettelijk aan gebonden zijn en elke poging om ze na de respijtperiode van zes maanden te verwerpen, is van nul en gener waarde.

- De tweede aanval komt via een nieuw internationaal pandemieverdrag met de WHO. Men is van plan om geïndividualiseerde geneeskunde te elimineren en algemene uitspraken te doen over hoe een bepaalde dreiging moet worden aangepakt, en dit kan alleen maar leiden tot onnodig lijden - om nog maar te zwijgen van het verlies van individuele vrijheden.

Nogmaals, we zien dat Gates in feite de WHO betaalt om te dicteren wat de wereld moet doen om hem een hoop geld te laten verdienen, omdat hij altijd zwaar heeft geïnvesteerd in de "oplossingen" die hij aan de wereld presenteert. Hoewel hij een reputatie heeft opgebouwd als filantroop, zijn zijn acties egoïstisch, en vaker wel dan niet liep het met de ontvangers van zijn "vrijgevigheid" slechter af dan voorheen. Hij doneert enorme sommen geld, maar vooral ook (via simpele en wat ingewikkelder constructies) aan zichzelf.

De onderhandelingen tussen WHO, EU en G7 over het pandemieverdrag zijn in ieder geval zeer actief, maar desondanks bijna onopgemerkt door het publiek (door een gebrek aan berichtgeving in de mainstream media). En, wat een verrassing, het initiatief voor het "International treaty on pandemic prevention and preparednes" komt van de EU, van de voorzitter van de Raad, Charles Michel. En via de Raad van de EU zal dit initiatief via de G7 en de WHO de wereld in worden geslingerd. En om welke reden dan ook, de meeste regeringen zullen dit pact ondertekenen, ook al brengt het niet alleen de nationale soevereiniteit in gevaar, het ondermijnt het ook. Op dit moment steunen 21 landen het nieuwe "initiatief".

Samenvattend wil de WHO haar pandemische leiderschap permanent maken. Het kan dan zijn macht uitbreiden naar de gezondheidszorgsystemen van elk land, en uiteindelijk een universeel of ‘socialistisch-achtig’ gezondheidszorgsysteem implementeren als onderdeel van The Great Reset - de vervolmaking van het Vierde Rijk.

Hoewel een op de WHO gebaseerd universeel gezondheidszorgsysteem momenteel niet wordt besproken, is er alle reden om te vermoeden dat dit deel uitmaakt van het plan. WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft eerder verklaard dat het zijn "centrale prioriteit" als directeur-generaal is om de wereld naar universele dekking van de gezondheidszorg te duwen. Alle macht in de handen van één man..... de Ethiopiër die drie cholera-uitbraken in eigen land toedekte. Een paar dagen geleden is hij opnieuw gekozen (voor een tweede termijn).

En aangezien de WHO haar definitie van "pandemie" heeft gewijzigd in "een wereldwijde epidemie van een ziekte", zonder de oorspronkelijke specificiteit van een ernstige ziekte die een hoge morbiditeit veroorzaakt, zou zo ongeveer alles kunnen worden aangepast om aan het pandemische criterium te voldoen. De WHO is van plan om geïndividualiseerde geneeskunde te elimineren en algemene uitspraken te doen over hoe een bepaalde dreiging moet worden aangepakt, en dit kan alleen maar leiden tot onnodig lijden - om nog maar te zwijgen van het verlies van individuele vrijheid.
Neem bijvoorbeeld Covid-19. Niet alleen is het risico op Covid niet hetzelfde voor mensen in New York en de outback van Australië, het is niet eens hetzelfde voor alle mensen in die gebieden, aangezien Covid sterk afhankelijk is van leeftijd en onderliggende gezondheidsproblemen.  De WHO dringt erop aan dat de remedie voor iedereen overal hetzelfde is, maar de risico's variëren sterk van land tot land, van regio tot regio, van persoon tot persoon.

Om af te ronden: (het GERM-team van) Gates zou de instantie zijn met de bevoegdheid om pandemieën uit te roepen en de wereldwijde respons te coördineren. Bent u klaar om alle autoriteit over uw leven, gezondheid en levensonderhoud af te staan aan mensen als Gates? We hopen toch van niet.

Eén van de weinige regeringsleiders die publiekelijk tegen het pandemieverdrag is en het niet wil ondertekenen, is de Braziliaanse Jain Bolsonaro, en Rusland zou zich onmiddellijk uit de WHO willen terugtrekken. Alle anderen zullen, "dankzij" de EU, zich moeten aanpassen aan het feit dat pandemieën en de bijbehorende maatregelen onze constante metgezellen zullen worden.

Over de pandemieovereenkomst zei de Duitse minister van Volksgezondheid Lauterbach ongeveer twee weken geleden in een interview: "We gaan nu een fase in waarin de noodtoestand het nieuwe normaal wordt".

Dat u alvast weet wat er onze kant op komt. Met goedkeuring van Brussel.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][27 mei 2022]

 

Afdrukken Doorsturen