De kristallen bol van het nieuws

Er zijn Oekraïners die terugkeren naar hun land… en de EU heeft besloten dat er een Marshall Plan moet komen om het land opnieuw op te bouwen – kosten zo ongeveer $1 biljoen. Dat meldde onder andere The Economist, de kristallen bol van het nieuws. Waarom? Omdat ze de uitkomst creëren nadat ze de voorspelling hebben gegeven. Met andere woorden, The Economist is de boodschapper of spreekbuis van de Rothschild's. Wat ze zeggen - gebeurt....De uitvoering van het Amerikaanse Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog wordt vaak genoemd als het begin van de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en hun Europese vazalstaten bondgenoten tegen de Sovjet-Unie. In die tijd hadden de Sovjets feitelijk de controle over een groot deel van Midden- en Oost-Europa overgenomen en hun satellietrepublieken gevestigd als communistische naties. Het doel van het Plan was om het communisme te bestrijden en de "internationale orde" te stabiliseren. Gemaakt door George Marshall die onder Franklin D. Roosevelt en Truman diende, beschuldigde McCarthy Marshall ervan een "communist" te zijn. Ironie?

“Hoe kunnen we onze huidige situatie verklaren, tenzij we geloven dat hooggeplaatste personen in deze regering samenwerken om ons een ramp te bezorgen? Dit moet het product zijn van een grote samenzwering, een samenzwering op een schaal die zó immens groot is dat elke eerdere dergelijke onderneming in de geschiedenis van de mensheid in het niet valt. Een samenzwering van schande zo zwart dat, wanneer het eindelijk wordt onthuld, de opdrachtgevers voor altijd de vervloekingen van alle eerlijke mannen zullen verdienen." ~ McCarthy

In feite diende het Marshallplan om een enkelvoudig orgaan te creëren, de EU-Verenigde Staten, en de installatie van de NAVO, de VN en de CIA, onder het mom van een verenigde Nieuwe Wereld-regering.

De belangrijkste partner van Marshall was Henry Stimson, een oorlogszuchtige man die het Manhattan-project en de nucleaire bombardementen op Japan promootte. Stimson hielp de Amerikaanse betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog veilig te stellen via de VS als een adjunct van Groot-Brittannië. Na WOI streefde Stimson ernaar om soevereine regeringen over te geven aan een "wereldregering" als middel om wereldwijde controle en vrede te bereiken. Een vroege versie van Klaus Schwab, zullen we maar zeggen.

Tijdens WO I en WO II stonden deze mannen erom bekend dat ze Groot-Brittannië begunstigden als de wereldleider waaraan de VS trouw verschuldigd waren. Amerika werd beschouwd als hun schaduw en het doel van het Amerikaanse leger en macht was om de uiteindelijke Nieuwe Wereld te ondersteunen waarin Groot-Brittannië de centrale heerser zou zijn binnen de oprichting van onder meer de NAVO, de VN en de CIA.

Nu roepen de EU en het onafhankelijke VK op tot de instelling van een nieuw marshallplan onder het mom van Oekraïne. Betaald door de belastingbetalers. Gisteren beschreef de Duitse bondskanselier Olaf Scholz de verwoesting waarvan hij getuige was in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, en vergeleek het met Oekraïne. Scholz werd geboren in 1958 – 13 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Als zodanig lijkt ook hij aan een Biden/Rutte-geheugenverlies te lijden.......

De Soros-afhankelijke Deutsche Welle zegt het volgende: “Het programma (Marshall Plan) hield in dat de VS leningen verstrekte om Europese wederopbouwinspanningen te financieren, evenals goederen, grondstoffen en voedingsmiddelen naar Europa te importeren. Meer dan $ 12 miljard (ongeveer $ 150 miljard in huidige dollars; € 142 miljard) werd verstrekt aan 16 verschillende landen - waaronder West-Duitsland, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië - tussen 1948 en 1952. West-Duitsland ontving ongeveer $ 1,5 miljard. De geldinjectie heeft niet alleen het economische herstel in Europa op gang gebracht, maar heeft ook nieuwe markten geopend voor de Verenigde Staten.”

Met andere woorden: het Marshallplan maakte van ongelijkheid in rijkdom een steunpilaar voor de toekomst! Het beroofde Amerikaanse belastingbetalers terwijl het bankiers en industriëlen verrijkte - terwijl het een socialistische economie en regering installeerde in Europa. Nu roept de EU op tot een nog grotere ongelijkheid in rijkdom - voor dezelfde bankiers en industriëlen vóór de definitieve implementatie van een mondiale samenleving van de werkende middenklasse.

De kosten in dollars omgerekend naar vandaag om heel Europa weer op te bouwen bedroegen $ 150 miljard - Oekraïne, een uniek oostelijk land met een bbp per persoon van ongeveer $ 3500 - vereist een kostenstijging van 700%. Het is duidelijk dat winsten een grote rol spelen bij deze fraude.

De G-7-top die deze week gehouden wordt, is bedoeld om de uitvoering van een overwegend door de VS betaald (voorgeschoten) Marshall-plan te bespreken. Tegelijkertijd heeft Scholz echter aangekondigd dat de oorlog in Oekraïne nog lang niet voorbij is, aangezien het VK, de VS en andere Europese landen dóórgaan met grotere vernietiging van Oekraïne, door de voortdurende toestroom van westerse wapens. Je verzint zoiets niet.... En dat met een wapenvoorraad bij westerse landen die bijna op een minimum staat.....

Duitsland heeft verklaard dat, gezien hun aanzienlijke investeringen in Oekraïne, internationale investeringen moeten worden gelabeld om een Marshallplan uit te voeren. De grootste exportpartner van Oekraïne vóór de inval was...China met 12,1%. Vreemd genoeg staat de VS als handelspartner op de 12e plaats en het VK op de 16e - nauwelijks hun enorme oorlogsinspanningen waard! In wezen betalen de VS de rekening voor China, Polen, Italië en Turkije. En als alles doorgaat voor de lieve som van $ 1 biljoen - duizend miljard dollar..... en dat is dan nog een voorzichtige raming.

Tot op heden heeft Frankrijk ongeveer $ 2 miljard gedoneerd, het VK ongeveer $ 1,3 miljard, Duitsland $ 1 miljard, China $ 2,37 "miljoen" en de US $ 54 miljard! Op dit moment heeft Duitsland verklaard dat ze geen wapenvoorraad meer hebben om Oekraïne te geven, dus de VS, onder leiding van desk-jockey Austin, zal meer dan waarschijnlijk de Amerikaanse middelen verder uitputten, inclusief de Amerikaanse gasvoorraad die benodigd is in geval van oorlogstijd.

De Amerikanen moeten zich klaar maken voor een enorme ramp als de VS worden aangevallen. Aangezien Scholz een eindeloze oorlog in Oekraïne heeft verklaard, is het onduidelijk hoe die wederopbouw uitgevoerd zou kunnen worden. Worden we weer door Duitsland een wereldoorlog in gerommeld?

Hoewel de focus op Oekraïne op zijn best een afleiding is, stelt The Economist (de spreekbuis van de Rothschild's) dat onrust over de hele wereld onvermijdelijk is nu voedsel- en gastekorten beginnen toe te nemen. Benadrukkend dat steden het meest zullen worden getroffen - gaat men ervan uit dat rellen en chaos de norm zullen zijn. Net als in de wetteloosheid van Portland en Minneapolis zal het doordringender worden...

Als The Economist schrijft dat de pandemieregels van het vax-mandaat in februari 2022 zullen eindigen, dan gebeurt dat. Als The Economist zegt dat de VS en het VK hun hele wapenvoorraad aan Oekraïne zullen geven, gehoorzamen die regeringen. Als The Economist stelt dat de inflatie in de VS een wereldwijd record zal bereiken, dan gebeurt dat ook. Ze zijn géén voorspeller die in een kristallen bol kijkt, ze zijn de fabrikant van de realiteit. En de Federal Reserve?  Die staat op de stoep bij de Bank of International Settlements (BIS). De oprichters van de BIS zijn onder meer een Britse bankier die nazi-sympathieën had en een beëdigd lid van de Britse Privy Council en een nazi-vrijmetselaar.

The Economist in het artikel: De lastige reconstructie van wereldwijde toeleveringsketens. Volgens de Rothschilds is "veerkracht gevaarlijk". Als de pandemie en de oorlog in Oekraïne er niet waren, was de geplande globalisering met uitsterven bedreigd. Maar als resultaat van deze twee gefabriceerde agenda's van chaos, stelt The Economist dat het nu mogelijk is om het mondiaal kapitalisme opnieuw uit te vinden door middel van zakelijke belanghebbenden in bestuurskamers! Verder verklaren deze marxisten dat toeleveringsketens de voorraden van $ 9 biljoen hebben gereduceerd tot $ 0.

The Economist verklaarde dat Oekraïne lid móet worden van de Europese Unie. De criteria voor elk land om toe te treden zijn: een vrije markteconomie, een stabiele democratie en rechtsstaat, een democratisch bestuur en mensenrechten, een functionerende markteconomie en de aanvaarding van alle EU-wetgeving. Aan géén van de criteria wordt voldaan door Oekraïne. Toch buigt Ursula von der Leyden voor haar meesters en herhaalt zij de eis van The Economist.

De EU-strategie om energietekorten en voedseltekorten te bestrijden is het invoeren van "rantsoenering". Hoewel er in Rusland voldoende olie beschikbaar is en een geweldige tarweoogst, hanteert de EU dezelfde krankzinnige struisvogelbenadering als Oekraïne wanneer ze geconfronteerd wordt met een "dialoog". Geen dialoog - geen handhaving van juridische verplichtingen - geen compromis - geen opening naar vrede - men gebruikt het scenario gewoon om enorme ontberingen en mogelijke doodvonnissen voor burgers te veroorzaken!

Na deze aankondiging heeft Von der Leyen (waarvan haar voorouders er slaven op na hielden) namens àlle EU-leden een maandelijkse toewijzing van het budget aan Oekraïne beloofd, evenals forse financiering voor de wederopbouw, waarvan Zelensky heeft gezegd dat het de wereld in het begin $ 1 biljoen zal kosten.

Volgens Von der Leyen zullen commerciële gebouwen in de EU verplicht worden om zonnepanelen te installeren... Maar de top drie zonne-energiebedrijven zijn allemaal gevestigd in China. Verrassing! Dit betekent dat de EU de Chinese economie prima ondersteunt, maar Rusland is verboden terrein! Een interessant raadsel, tenzij je je realiseert dat het communistische model van China een voorkeursalliantie is boven het anti-nazi-model van Rusland. De economische aspecten van het plan zijn volledig "onhoudbaar", aangezien een recessie betekent dat er minder mensen werken en minder belastingen zijn om te stelen, omdat witwasbetalingen aan Oekraïne belangrijker worden geacht dan het welzijn van de eigen burgers.

Von der Leyen leidt haar peloton terwijl de productie van haar cellulaire hersenfuncties afneemt tot Neanderthaler-proporties van wetenschap, logica en rationeel denken. En dus is hun agenda een dag des oordeels. En ze weten het. En de reden voor deze dag des oordeels is een blame game van dat "Rusland het deed". Rusland zorgde ervoor dat Zelensky niet onderhandelde. Rusland zorgde ervoor dat de westerse landen de dood van Rusland bekrachtigden. Rusland veroorzaakte de aanbodtekorten – de voedseltekorten – omdat geen enkel land in alles zelfvoorzienend was. En gezien het feit dat Rusland Soros en de Rothschilds uit het land heeft geknikkerd…. is Rusland de schuld van alles.

Ondertussen roept Zelensky westerse landen op om oorlog te gaan voeren met China over Taiwan... Zelensky zou wel een kind kunnen zijn van Soros - figuurlijk gesproken, natuurlijk. In deze wereldwijde tit-for-tat hebben Rusland en Nicaragua hun strijdkrachten gebundeld en zullen van juli tot december gezamenlijke lucht- en zeeoefeningen houden. De driehoek Cuba, Nicaragua en Venezuela kan gevolgen hebben voor de VS. Rusland toevoegen is een zet die de verliezende positie van Amerika versterkt. Bovendien rakan Amerikaanse wapenvoorraden uitgeput door het verzenden van wapens naar Oekraïne. Terwijl een dreigend conflict over Taiwan een rampzalig verlies zou zijn als de VS zouden proberen een oorlog uit te lokken.

Weinig wapens, afgenomen voorraden verarmd uranium, uitgeputte gasreserves, dat zijn geen goede signalen voor een defensieconflict. Voeg aan de strijd een uitgeput aantal dienstplichtig personeel toe en de VS heeft zichzelf gepositioneerd als "easy targets" indien de spanningen in de wereld te hoog oplopen. Terwijl miljarden zijn toegewezen aan het Pentagon, zijn er geen extradefensiecontracten afgesloten met wapenfabrikanten. Tot er een contract, een bedrag en een datum van voltooiing is, worden er geen wapens vervaardigd om een afnemende inventaris aan te vullen. Dat is allemaal bekend bij bondgenoten en vijanden.

The Economist blijft ondertussen de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen in diskrediet brengen - zij lijkt de volgende zondebok te zijn die haar nalatenschap zal doen instorten. Het verhogen van de Federal Reserve-rentetarieven is een beleid dat geen ander effect heeft gehad dan het creëren van inflatoire stagflatie. Terwijl de Federal Reserve eigenlijk maar twee functies heeft: de rente verhogen en verlagen. Een tamelijk idiote manier om relevant te lijken.

Wat Yellen in de weg zit is niet haar incompetentie, maar het feit dat de particuliere onderneming die we de Federal Reserve noemen nooit enig voordeel of invloed heeft gehad op de markten en gewoon een gefabriceerde fraude is. Papiergeld ondersteund door "loze beloften" is precies hoe er eindeloze hoeveelheden papiertjes gedrukt kunnen worden. We weten dat Canada nul goudreserves heeft... maar hoe zou de financiële wereld reageren als blijkt dat de VS er ook geen heeft? De reserves van de Fed worden nooit gecontroleerd. De reserves worden bepaald via een “econometrisch model”. Ze zijn nooit visueel bevestigd of ontkend. Het is gewoon nep - net zoals Yellen. In veel westerse landen is elk stukje gegevens en informatie dat we vandaag de dag voorgeschoteld krijgen, nep. Propaganda wordt volop gemaakt en verspreid. Verkiezingen zijn nep, want politici houden zich toch niet aan hun gedane beloften. Prijzen zijn nep, want economische statistieken worden vervalst.

Het zeer linkse Politico heeft tijdens de opstand in Oekraïne verklaard dat Oekraïne aan het winnen is. Blijkbaar betekent winnen dat de Amerikaanse belastingbetalers 7 miljard dollar per maand moeten betalen aan Zelensky/Oekraïne en 1 biljoen dollar voor de herstructurering van het land. Vreemd genoeg beweren Oekraïense soldaten, ondanks deze toestroom van contant geld (!) aan een door en door corrupt land, dat ze geen wapens hebben en door hun regering worden uitgeleverd. Met andere woorden – belastingbetalers geven geen geld of voldoende wapens voor (de burgers van) Oekraïne – er stroomt volop geld voor corrupte politici die contante bonussen incasseren voor hun mediavertoning.

Wacht niet met voorbereidingen te treffen.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][27 juni 2022]

 

Afdrukken Doorsturen