Wereldoorlog III voor Dummies

Soms kan domheid gewoon niet worden genegeerd. Het World Economic Forum heeft duidelijk een koninklijke fout gemaakt bij het aankondigen van de nieuwe proclamatie over de 100% eliminatie van fossiele brandstof. Vermoedelijk dachten Schwab c.s. dat het Rusland bang zou maken. In plaats daarvan is Rusland al overgegaan naar "groenere weiden" waar groen staat voor olie en gas! En WEF-leden lijken opgezadeld te zitten met een afnemend IQ-inzicht....Er zijn steeds meer goed geïnformeerde mensen, blijkbaar ook de paus, die beginnen te vermoeden dat er meer aan de hand is in de wereld dan alleen de oorlog in Oekraïne. Ze zeggen dat de Derde Wereldoorlog al is begonnen en dat het vanaf nu alleen maar erger zal worden. Dit kan moeilijk te bepalen zijn terwijl we deelnemen aan de zich ontvouwende gebeurtenissen en niet het voordeel hebben van het historisch perspectief. Het valt te betwijfelen of mensen zich in 1939 realiseerden dat ze naar het begin van een groot wereldwijd conflict keken, hoewel sommigen dat misschien vermoedden.

De huidige mondiale situatie is in veel opzichten als een gigantische legpuzzel waarbij het grote publiek slechts een klein deel van het volledige plaatje ziet. De meesten realiseren zich niet eens dat er misschien meer stukken zijn en stellen niet eens deze simpele vragen: waarom gebeurt dit allemaal en waarom gebeurt het nu?

Dingen zijn ingewikkelder dan de meeste mensen beseffen. Wat ze zien is de kwaadaardige tovenaar Vladimir Poetin die met zijn leger onschuldig Oekraïne binnenvalt – zonder enige reden. Dit is een simplistische weergave, op zijn zachtst gezegd omdat niets gebeurt zonder reden. Laten we de dingen in perspectief plaatsen en zien wat er echt aan de hand is - en waarom de wereld voor onze ogen gek aan het worden is. Laten we eens kijken waar de derde wereldoorlog over gaat.Het Westen (dat we hier kunnen definiëren als de VS en de EU en nog een paar meer) houdt de hele wereld al tientallen jaren onder druk. Dit geldt niet alleen voor landen buiten het Westen, maar ook voor westerse landen die zijn afgedwaald van de dictaten van de westerse heersers. Over deze druk hebben we met regelmaat geschreven en ze toegeschreven aan allerlei motieven, waaronder neokolonialisme, gedwongen financiële hegemonie, enzovoort. Wat interessant is, vooral in de afgelopen 20 jaar, is welke landen onder druk zijn gezet en wat ze niet gemeen hebben.

Onder de onder druk staande landen vinden we Rusland, China, Cuba, Venezuela, Libië, Syrië, Servië, Thailand en Iran om er maar een paar te noemen. Er zijn ook recente toevoegingen, waaronder India en Hongarije. Om te begrijpen waarom ze onder druk zijn gezet, moeten we weten wat ze gemeen hebben. Dat is niet gemakkelijk, omdat ze in de meeste opzichten extreem verschillend zijn. Er zijn democratieën en niet-democratieën, conservatieve en communistische regeringen, christelijke, islamitische en boeddhistische landen, enzovoort. Toch zijn velen van hen zeer duidelijk gelieerd. Men moet zich afvragen waarom conservatieve en religieuze landen zoals Rusland of Iran zich zouden verenigen met goddeloze communisten in Cuba en Venezuela.

Wat al deze landen gemeen hebben, is hun verlangen om hun eigen zaken te regelen; het zijn onafhankelijke landen. Dit is onvergeeflijk in de ogen van het Westen en moet met alle mogelijke middelen worden aangepakt, inclusief economische sancties, kleurrevoluties en regelrechte militaire agressie.

Het Westen en zijn militaire arm van de NAVO hadden Rusland omsingeld met vijandige landen en militaire bases, Oekraïne bewapend en gemanipuleerd om als hamer tegen Rusland te worden gebruikt, en sancties en bedreigingen toegepast. Hetzelfde gebeurde en gebeurt in Azië, waar China met alle beschikbare middelen wordt omsingeld. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor alle hierboven genoemde onafhankelijke landen. In de afgelopen 10 jaar is de druk op die landen enorm toegenomen en bereikte het bijna een hoogtepunt in het jaar vóór de Russische invasie van Oekraïne.

In het jaar voor de oorlog in Oekraïne hebben de VS hun diplomaten de wereld rondgestuurd om de druk op te voeren. Ze waren als een rondreizend circus of een rockband op tournee, maar in plaats van entertainment leverden ze dreigementen: koop dit van ons en doe wat we zeggen, anders zijn er consequenties. De urgentie was absoluut en voelbaar, maar toen kwam de oorlog in Oekraïne en de druk liep fors op. Tijdens de eerste maand van de oorlog was het hele Westelijke diplomatieke corps volledig bezig met bedreigingen tegen de 'rest van de wereld' om de isolatie van Rusland te regelen. Dit werkte niet, wat leidde tot paniek in politieke en diplomatieke kringen in de VS en Europa.

Al die druk door de jaren heen, en alle angst en paniek toen het niet lukte, hebben duidelijk te maken met de gebeurtenissen in Oekraïne. Ze maken deel uit van hetzelfde ‘syndroom’ en hebben dezelfde oorzaak. Is het trouwens niet interessant dat een aantal van de meest beslissende oorlogen zijn geïnitieerd door - Duitsland. Hetzelfde Duitsland dat van Rusland herstelbetalingen voor Oekraïne eist? Hetzelfde Duitsland dat precies 0 marken aan herstelbetalingen heeft betaald en tot op de dag van vandaag gretig de door Hitler in beslag genomen schilderijen huisvest.Er zijn veel verklaringen voor wat er aan de hand is en de meest voorkómende is de strijd tussen twee mogelijke toekomsten; een multipolaire wereld waar er verschillende machtscentra in de wereld zijn, en een unipolaire wereld waar het Westen de wereld regeert. Dit klopt voor zover het gaat, maar er is een andere reden die verklaart waarom dit nu gebeurt en alle urgentie en paniek in het Westen.

Onlangs tweette de Nieuw-Zeelandse techgoeroe Kim Dotcom een thread over de schuldensituatie in de VS. Volgens hem overschrijden alle schulden en niet-gefinancierde verplichtingen van de VS de totale waarde van het hele land, inclusief de gronden. Deze situatie is niet uniek voor de VS. De meeste landen in het Westen hebben schulden die alleen kunnen worden terugbetaald door het hele land en alles wat het bevat te verkopen. Bovendien zijn de meeste niet-westerse landen bedolven onder in dollars luidende schulden en zijn ze praktisch eigendom van dezelfde financiers die het Westen bezitten.

De afgelopen decennia is de economie van de VS en Europa op een moeilijk te geloven niveau vervalst. Wij in het Westen hebben ver boven onze stand geleefd en onze valuta's zijn enorm overgewaardeerd. We hebben dit kunnen doen via twee mechanismen:
- het eerste is de reservestatus van de dollar en de semi-reservestatus van de euro die het Westen in staat hebben gesteld digitaal geld te exporteren en in ruil daarvoor goederen te ontvangen. Dit heeft enorme financiële macht voor het Westen gecreëerd en het mogelijk gemaakt om te functioneren als een parasiet op de wereldeconomie. We hebben veel goederen gratis gekregen, om het zacht uit te drukken.
- het tweede vervalsingsmechanisme is de toename van de schulden tot een niveau waarop we in wezen alles wat we bezitten, inclusief onze huizen en landerijen, hebben verpand om onze levensstandaard op peil te houden. We bezitten niets als de schulden er van worden  afgetrokken. De schuldenberg is al lang onaflosbaar geworden – ver buiten ons vermogen om rente over te betalen – wat verklaart waarom de rentetarieven in het Westen in de buurt van nul liggen. Elke verhoging zou de schuldenberg nog meer anaflosbaar maken en we zouden allemaal binnen een dag formeel failliet gaan.

Bovendien heeft de vervalsing kunstmatig sterke valuta's in het Westen gecreëerd, waardoor de koopkracht is toegenomen voor goederen die in niet-westerse valuta zijn geprijsd. Deze mechanismen hebben het Westen ook in staat gesteld om opgeblazen en disfunctionele diensteneconomieën te runnen waar inefficiënties onvoorstelbaar zijn. We hebben gigantische groepen mensen in onze economieën die niet alleen geen waarde creëren, maar ook systematisch waarde vernietigen. Wat nu de levensstandaard van het Westen handhaaft, is een kleine minderheid van productieve mensen, constante schuldentoename en parasitisme van de rest van de wereld.

De mensen die al deze schulden bezitten, bezitten eigenlijk alles wat we denken te bezitten. Wij in het Westen bezitten op dit moment niets - we denken alleen dat we alles hebben. Maar wie zijn onze echte eigenaren? We weten min of meer wie ze zijn omdat ze elkaar elk jaar ontmoeten op het World Economic Forum in Davos, samen met de westerse politieke elites die ze toevallig ook bezitten.

WEF's Klaus Schwab, de belichaming van het Duitse nazisme, is koortsachtig tegen de voortzetting van verschillende mensen en rassen, waaronder: zwarten uit welke natie dan ook, moslims uit welke natie dan ook, Chinezen, Aziaten – tenzij ze ermee instemmen zijn persoonlijke slaaf te zijn, homoseksuelen, zigeuners, vrijheidsstrijders en iedereen die een standpunt inneemt dat in strijd is met zijn contrarianisme van een despoot. Het is opmerkelijk dat de mensen die de hele ereld in de afgrond willen duwen - Schwab, Soros, Clinton, Rothschild, Rockefeller, Morgan en de baronnen van het totalitarisme - dichtbij of in de leeftijd van hun sterfbed zijn. Hun nakomelingen zijn in vergelijking ongeveer net zo relatief als de zoon van Sleepy Joe, Hunter Biden. En hun scherpzinnigheid is vergelijkbaar met diezelfde. Zeker, hij scoort aan de onderkant van het recent gepubliceerde gemiddelde Amerikaanse IQ - 98.

Het is duidelijk dat onze eigenaren zich steeds meer zorgen hebben gemaakt, en hun zorgen zijn toegenomen in overeenstemming met de toegenomen druk die door het Westen wordt uitgeoefend op de rest van de wereld, met name de onafhankelijke staten. Tijdens de laatste Davos-bijeenkomst was de stemming somber en tegelijkertijd in paniek, net zoals de paniek onder de westerse politieke elites toen het isolement van Rusland mislukte.De paniek van onze eigenaren en hun dienstbare politici is begrijpelijk, want we zijn aan het einde van het verhaal gekomen. We kunnen onze levensstandaard niet langer op peil houden door schuldenstijging en parasitisme. De totale schuld reikt verder dan wat we bezitten als onderpand en onze valuta's staan op het punt waardeloos te worden. We zullen niet langer in staat zijn om gratis spullen van de rest van de wereld te krijgen, of onze schuld terug te betalen, laat staan er rente over te betalen. Het hele Westen staat op het punt failliet te gaan en onze levensstandaard staat op het punt met een enorm percentage te dalen. Dit is wat onze eigenaren in paniek heeft gebracht en ze zien slechts twee scenario's:
- in het eerste scenario verklaren de meeste landen in het Westen, en alles en iedereen daarbinnen, zich failliet en wissen de schuld door middel van een dictaat - wat soevereine staten kunnen doen. Dit zal ook de rijkdom en politieke macht van onze eigenaren uitwissen.
- in het tweede scenario nemen onze eigenaren tijdens het faillissement het onderpand over. Het onderpand zijn wij en alles wat we bezitten.

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om erachter te komen voor welk scenario is gekozen. Het plan voor het tweede scenario is klaar en wordt op dit moment uitgevoerd. Het heet de "Great Reset" en is gebouwd door de mensen àchter het World Economic Forum. Dit plan is geen geheim en kan tot op zekere hoogte worden ingezien op de website van het WEF. De Great Reset is een mechanisme voor het in beslag nemen van alle zekerheden voor schulden, waaronder uw activa, de activa van uw stad of gemeente, de activa van uw staat en de meeste bedrijfsactiva die nog niet in het bezit zijn van onze eigenaren.

Dit mechanisme voor het in beslag nemen van activa heeft verschillende componenten, maar de belangrijkste zijn de volgende vier:
- afschaffing van soevereiniteit: Een soeverein (onafhankelijk) land is een gevaarlijk land omdat het ervoor kan kiezen zijn schulden niet na te komen. De afname van de soevereiniteit is een prioriteit geweest voor onze eigenaren en er zijn verschillende plannen geprobeerd, zoals het Transatlantic Trade and Investment Partnership en het Trans-Pacific Partnership. De meest succesvolle regeling is ongetwijfeld de Europese Unie zelf.
- de neerwaartse aanpassing van de economie: de westerse economie (en inderdaad de wereldeconomie) moet met een zeer aanzienlijk percentage worden verlaagd. Deze neerwaartse aanpassing is nodig omdat de westerse economie nu massaal wordt vervalst en moet worden teruggebracht tot het werkelijke niveau - dat misschien wel de helft is van wat het nu is - of meer. De langzame verwijdering heeft ook tot doel een plotselinge crash te voorkómen die massale sociale onrust zou veroorzaken wat dan weer een bedreiging zou vormen voor onze eigenaren. Een gecontroleerde takedown heeft daarom de voorkeur boven een ongecontroleerde crash. Deze gecontroleerde verwijdering is al geruime tijd aan de gang. Er kunnen veel voorbeelden worden genoemd van deze onderdrukking, waaronder het energiebeleid van de EU en de VS dat is ontworpen om de westerse economie te saboteren, en de voor de hand liggende pogingen om de vraag te vernietigen tijdens en na de epidemie, inclusief de vrij bizarre logistieke problemen die plotseling uit het niets op kwamen zetten.
- bezittingen oogsten (you will own nothing and be ‘happy’): alle activa die kunnen worden beschouwd als onderpand voor onze private en collectieve/publieke schuld zullen worden overgenomen. Dit is een duidelijk omschreven doel van de Grote Reset, maar het is minder duidelijk hoe dit moet worden uitgevoerd. Totale controle van westerse regeringen (en eigenlijk alle regeringen) lijkt daarvoor nodig. Die voorwaarde is dichterbij dan men zou denken, omdat de meeste westerse regeringen op dit moment aan Davos gebonden lijken te zijn. Het proces zal worden verkocht als noodzakelijke sociale herstructurering vanwege een economische crisis en de opwarming van de aarde en zal resulteren in een enorme daling van de levensstandaard voor gewone mensen, hoewel niet voor de elites.
- onderdrukking: veel mensen zullen dit niet leuk vinden en een opstand is een waarschijnlijke reactie, zelfs als de verwijdering geleidelijk gebeurt. Om dit te voorkómen wordt een mechanisme voor sociale controle geïmplementeerd dat de persoonlijke vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de privacy uitwist. Het is een proces dat zich nu al in een vergevorderd stadium bevindt. Het zal ook een absolute afhankelijkheid van het individu van de staat creëren. Dit moet gebeuren voordat de economische neergang kan worden voltooid, anders komt er een revolutie. Dit mechanisme wordt in het Westen al enthousiast geïmplementeerd, zoals iedereen met ogen en oren kan zien.
Rusland, China en andere onafhankelijke staten die hier niets van willen weten worden door het Westen weggezet als de "vijand".

Hoe spelen Rusland en China en de oorlog in Oekraïne een rol in dit alles? Waarom al die druk vanuit het Westen door de jaren heen en waarom nu al die paniek? Een deel van de reden voor de druk op de "dwarsliggers", met name Rusland en China, is simpelweg dat ze weerstand hebben geboden aan de westerse hegemonie. Dat is genoeg om op de zwarte lijst van het Westen te komen. Maar vanwaar de toegenomen druk in de afgelopen jaren?

De EU wordt geconfronteerd met aanzienlijke tekorten en prijsstijgingen, terwijl tarwe, olie, aardgas, zeevruchten, enz. uit Rusland worden geweerd. De mainstream media roeptoetert dat Rusland “de wereld gijzelt met voedseltekorten”, maar de waarheid is dat onze respectieve regeringen met hun sancties en "beleid" de ware boosdoeners zijn. De initiatiefnemers. De dubbelhartige verraders.

De reden is dat Rusland en China niet onderworpen kunnen worden aan een faillissement en dat hun activa niet kunnen worden geplukt. Ze hebben niet veel schulden in westerse valuta's, wat betekent dat de mensen die het Westen bezitten via schulden, Rusland en China momenteel niet bezitten (zoals ze het Westen en de met schulden belaste 'derde wereld' bezitten) en ze niet via schulden kunnen verwerven. De enige manier om ze te verwerven is door regimeverandering. Hun regeringen moeten op alle mogelijke manieren worden verzwakt, inclusief economische sancties en zo nodig met militaire middelen - dus het gebruik van Oekraïne als stormram voor Rusland en Taiwan voor China.

Het onderwerpen van Rusland en China is een existentiële kwestie voor onze Davos-eigenaren, want als ze de westerse economie neerhalen, moet al het andere ook ten onder gaan. Als de westerse economie wordt neergehaald en een groot economisch blok doet niet mee aan de ondergang, dan is dat een ramp voor het Westen. Het nieuwe blok zal enorme economische macht krijgen, en mogelijk een soort unipolaire hegemonie, terwijl het Westen afdaalt in een feodale Dark Age en irrelevantie. Daarom moet de hele wereld ten onder gaan om de Grote Reset te laten werken. Rusland en China moeten op alle mogelijke manieren worden onderworpen, evenals India en andere koppige naties.

Dit heeft de situatie waarin we ons nu bevinden aangewakkerd en zal de voortzetting van de derde wereldoorlog voeden. De westerse eigenaar-elites gaan oorlog voeren om hun rijkdom en macht te behouden. Iedereen die zich verzet, moet worden onderworpen, zodat ze het Westen kunnen volgen naar de geplande Great Reset Dark Age.

O dat doel te bereiken is er door de elite een podium gecreëerd van incompetente en corrupte regeringsleiders en handlangers. Elke leider staat onder hun gezag. De Canadese premier Trudeau is een idioot – hij denkt dat hij behouden blijft tot de piramide van immuniteit – maar net als zijn tegenhanger – Macron – is hij een vervangbare idioot. Biden en Harris zijn speciaal gekozen vanwege hun onbekwaamheid. De Duitse bondskanselier Scholz is systematisch een mislukking of een dwerg, afhankelijk van de nieuwsbron. De leugenaar Rutte is een enthousiast uitdrager van de WEF-agenda, maar heeft niet in de gaten dat hij expendable is. Over het algemeen hebben de meeste bewindslieden van EU-regeringen één ding gemeen: ze werden allemaal geselecteerd vanwege hun onbekwaamheid! Hun ego heeft de overhand.... wat natuurlijk wel een vereiste is.

De reden voor de huidige paniek onder de westerse elite is dat het Oekraïne-project niet verloopt zoals gepland. In plaats van dat Rusland bloedt op het slagveld, zijn het Oekraïne en het Westen die bloeden. In plaats van dat de Russische economie crasht, resulterend in de vervanging van Poetin door een Davos-compatibel leider, is het de economie van het Westen die crasht. In plaats van dat Rusland geïsoleerd raakt, wordt het Westen steeds meer geïsoleerd.
Niets werkt, en als klap op de vuurpijl heeft Europa de Russen de middelen en het motief gegeven om de europese economie te vernietigen door de industrie gedeeltelijk af te sluiten. Zonder Russische middelen is er geen europese industrie, en zonder industrie zijn er geen belastingen voor het betalen van werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, alle vluchtelingen en zo ongeveer alles wat de europese samenlevingen bijeenhoudt. De Russen hebben nu de mogelijkheid om een ​​ongecontroleerde crash in Europa te bewerkstelligen, wat niet is wat Davos van plan was. Bij een ongecontroleerde crash zouden de hoofden van Davos letterlijk kunnen rollen, en dat veroorzaakt angst en paniek in elitekringen. De enige oplossing voor hen is om verder te gaan met de Derde Wereldoorlog en er het beste van te hopen. Het is niet voor niets dat de NAVO de zogeheten NATO Response Force (NRF) flink uitbreidt. Op dit moment staan er 40.000 militairen uit NAVO-landen klaar om binnen korte tijd te worden ingezet. Dat moeten er 300.000 worden. Nu nog zorgen dat er genoeg wapens voor hen beschikbaar zijn......De Grote Reset van de wereldeconomie is de directe oorzaak van de onvermijdelijke Derde Wereldoorlog – ervan uitgaande dat dit is wat er aan de hand is. Wat kan hieraan gedaan worden? Vanuit het Westen is er weinig aan te doen. De enige manier is om Davos op de een of andere manier uit de vergelijking te halen, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren om twee redenen: de eerste is dat de grote krachten achter Davos te veel verweven zijn met de westerse economie en politiek. Davos is als een octopus met zijn armen en zuignappen in de elitekringen, mainstream media en regering van elk land. Ze zijn te verankerd om gemakkelijk te kunnen worden verwijderd. De tweede reden is dat de westerse bevolking teveel gehersenspoeld en onwetend is. Het niveau van hun hersenspoeling is zodanig dat een groot deel van hen eigenlijk arm wil worden – al gebruiken ze het woord ‘groen’ voor ‘arm’ omdat het beter klinkt. Er zijn echter enkele aanwijzingen dat er verdeeldheid kan zijn binnen de westerse elites. Sommigen van hen, met name in de VS, verzetten zich misschien tegen de voornamelijk door Europa ontworpen Great Reset - maar of deze oppositie reëel of effectief is, valt nog te bezien.

Buiten het Westen zijn er echter bepaalde maatregelen die genomen kunnen en moeten worden. Sommige van die maatregelen zijn ingrijpend en sommige worden momenteel uitgevoerd. Onder de maatregelen zijn de volgende:
- de onafhankelijken, geleid door Rusland, China en India, moeten een blokkade opwerpen om zichzelf te isoleren van het radioactieve Westen. Dit isolement moet niet alleen economisch zijn, maar ook politiek en sociaal. Hun economische systemen moeten worden gescheiden van het Westen en autonoom worden gemaakt. Hun culturen en geschiedenis moeten worden verdedigd tegen westerse invloeden en revisionisme. Dit proces lijkt gaande te zijn.
- de onafhankelijken moeten onmiddellijk alle westerse gesponsorde instellingen en ngo's in hun land verbieden, ongeacht of ze worden gesponsord door westerse staten of individuen. Bovendien moeten ze alle media verbieden die westerse sponsoring ontvangen en elke school en universiteit ontdoen van westerse sponsoring en invloed.
- ze moeten alle internationale instellingen tot en met de Verenigde Naties verlaten, want alle internationale instellingen worden gecontroleerd door het Westen. Die moeten ze dan vervangen door nieuwe instellingen binnen hun blok.
- ze moeten op een gegeven moment de dollar en de euro valuta non grata verklaren. Dat betekent dat ze alle schulden die in deze valuta's luiden in gebreke moeten stellen, maar geen andere schulden. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in een later stadium komen, maar is onvermijdelijk.
Dit zal een situatie creëren waarin de macht van de westerse elite in duisternis zal afdalen zonder anderen mee naar beneden te trekken - als we erin slagen om aan het nucleaire vuur te ontsnappen.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][28 juni 2022]

 

Afdrukken Doorsturen