De effectenbeurs van de toekomst is gearriveerd - eentje met een heel donker verleden

Op 4 mei 2020, toen Jay Clayton de voorzitter was van de beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) ten tijde van de Trump-administratie, verleende de SEC goedkeuring voor een nieuwe nationale beurs genaamd MEMX, waarvan enkele eigenaren (megabanken van Wall Street) hebben toegegeven dat zij allen schuldig zijn aan in totaal negen collectieve misdrijven - als gevolg van aanklachten die waren ingediend door het Amerikaanse ministerie van Justitie. What can possibly go wrong?JPMorgan Chase is verantwoordelijk voor vijf van die misdrijven; Goldman Sachs en een dochteronderneming daarvan zijn verantwoordelijk voor twee misdrijven; Citigroup en UBS voor elk één misdrijf. De andere eigenaren van MEMX zijn: Bank of America, BlackRock, Charles Schwab, Citadel Securities, E*TRADE, Fidelity Investments, Flow Traders, Jane Street, Manikay Partners, Morgan Stanley, TD Ameritrade, Virtu Financial, Wells Fargo en Williams Trading.

In de brief van de SEC waarin wordt meegedeeld dat MEMX toestemming krijgt om te functioneren als een nationale effectenbeurs, staat ook dat de SEC erop vertrouwt dat MEMX "frauduleuze en manipulatieve handelingen en praktijken voorkòmt, rechtvaardige en billijke handelsprincipes bevordert ..."; "geen oneerlijke discriminatie tussen klanten, emittenten of dealers toestaat ..." en dat het "beleggers en het algemeen belang beschermt".

De SEC heeft die omschrijvingen in haar brief opgenomen omdat dat wordt geëist van een Self Regulatory Organization (SRO), een aanduiding die wordt gegeven aan alle nationale effectenbeurzen in de Verenigde Staten. Toestaan dat veroordeelde misdadigers, die zich herhaaldelijk hebben beziggehouden met marktmanipulatie, zichzelf mogen reguleren en hun eigen beurs kunnen runnen, is om het netjes te zeggen zorgwekkend, vooral omdat vijf van de eigenaren van MEMX eerder werden beschuldigd van price fixing op de Nasdaq-beurs.Naast de zorgen die wij hebben over deze beurs, blijkt ook dat het geen handelsvloer heeft waar menselijke handelaren de activiteiten van andere menselijke handelaren kunnen controleren. Links ziet u een foto van hoe de 16.000 vierkante meter grote handelsvloer van de New York Stock Exchange eruitziet. Rechts daarvan is een foto van de MEMX-website met de enige fysieke faciliteit die het op zijn website heeft geplaatst. De vacatures bij MEMX geven aan dat het een "Fully Remote Workforce" heeft die kan werken in de momenteel goedkeuring verlenende staten New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania, Florida, Illinois, Kansas, Georgia, North Carolina, Nevada en Oregon.

Misschien omdat Nasdaq er heel goed van op de hoogte was hoe vijf van deze MEMX-eigenaren hun aandelenmarkt in de jaren '90 hadden gemanipuleerd, diende John Zecca, de Chief Legal Officer en Chief Regulatory Officer van Nasdaq, een brief in bij de SEC (waarin hij zijn zorgen uitsprak) vóórdat de Commissie toestemming gaf voor de MEMX-applicatie om een nationale beurs te runnen.

In de brief stond onder andere:
“...terwijl Nasdaq zich voorbereidt op het vooruitzicht om geconfronteerd te worden met nog een nieuwe speler in een groeiend veld van concurrenten, merkt Nasdaq op dat elke goedkeuring door de Commissie van de MEMX-toepassing een aanzienlijk verschil in de regelgevende behandeling van de gevestigde beurzen zal benadrukken. Het zou inderdaad inconsequent zijn als de Commissie grote banken en broker-dealers, die een groot deel van de orderstroom voor aandelen in de Verenigde Staten beheersen en die in veel gevallen hun eigen alternatieve handelssystemen bezitten of exploiteren [Dark Pools], toestemming geeft om een consortium te vormen om een nieuwe nationale effectenbeurs te bezitten en te exploiteren, zonder ook toe te staan dat beurzen die eigendom zijn van investeerders, zoals Nasdaq, soortgelijke locaties bezitten of exploiteren onder dezelfde voorwaarden als de banken en broker-dealers."

Niet alleen staat de SEC megabanken zoals JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America's Merrill Lynch toe om Dark Pools te exploiteren (waar aandelenhandel in het duister plaatsvindt), maar de SEC staat deze bedrijven al jaren toe om de aandelen van hun eigen bank te verhandelen in hun eigen Dark Pool. En elk van deze megabanken mag ook biljoenen (!) dollars aan ondoorzichtige derivatencontracten aanhouden, ondanks dat derivaten een belangrijke oorzaak waren van de financiële ineenstorting in 2008.

Maar de bedorven kers op deze explosieve corruptietaart is dat JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America door de federale toezichthouders óók toestemming krijgen om federaal verzekerde banken te exploiteren die samen biljoenen dollars aan spaargeld van doorsnee Amerikanen bezitten.

Jay Clayton, die zoals gezegd aan het roer stond van de SEC toen MEMX werd goedgekeurd, had eerder 8 van de 10 grootste Wall Street-banken vertegenwoordigd als hun underwriting counsel in de drie jaar vóórdat hij SEC-voorzitter werd onder Trump. Tot die banken behoorden vijf van de MEMX-eigenaren: JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America/Merrill Lynch.

Een andere dubieuze acteur die een MEMX-eigenaar is, is Citadel Securities, onderdeel van de uitgestrekte tentakels van miljardair Ken Griffin op de Amerikaanse markten. Citadel Securities heeft een gigantisch deel van de detailhandel veroverd door royale betalingen voor de orderstroom aan ten minste negen online brokers.
(Zie ons artikel "GameStop-orderverwerker Citadel is geen Robin Hood" van 2 februari 2021).
Leden van het Amerikaanse Congres maken zich steeds meer zorgen dat de motivatie van Citadel Securities om voor deze orderstroom te betalen, is om te kunnen handelen tegen onervaren retailhandelaren, op Wall Street bekend als "dom geld", om hun eigen winst op oneerlijke wijze te verbeteren. De disciplinaire geschiedenis van Citadel Securities bevestigt die theorie.

Op 25 juni 2014 kreeg Citadel Securities een boete van in totaal $ 800.000 door de verschillende toezichthouders voor ernstig wangedrag bij haar handelspraktijken. Citadel betaalde de boetes op de gebruikelijke manier, zonder de beschuldigingen toe te geven of te ontkennen. De New York Stock Exchange beweerde dat het volgende was gebeurd: “Het bedrijf stuurde meerdere, periodieke uitbarstingen van orderberichten, met 10.000 orders per seconde, naar de effectenbeurzen. Deze buitensporige berichtenactiviteit, waarbij honderdduizenden orders voor meer dan 19 miljoen aandelen betrokken waren, vond twee tot drie keer per dag plaats.”

Bovendien heeft Citadel volgens de New York Stock Exchange "ten onrechte 2,75 miljoen aandelen van een entiteit short verkocht, waardoor de aandelenkoers van de entiteit in een periode van elf minuten met 77 procent is gedaald." In een ander geval resulteerde de handel in Citadel volgens de New York Stock Exchange in "een onmiddellijke stijging van de koers van het effect met 132 procent".

Op 9 januari 2014 heeft de New York Stock Exchange Citadel Securities LLC beschuldigd van 502.243 keer wash-sales met behulp van haar computeralgoritmen. Een wash-sale is waar de koper en de verkoper dezelfde entiteit zijn en er geen verandering in het uiteindelijke eigendom plaatsvindt. (Wash-sales zijn illegaal omdat ze de aandelenkoersen omhoog of omlaag kunnen manipuleren.) Citadel Securities betaalde een boete van $ 115.000 voor deze 502.243 overtredingen en kwam er mee weg. Dat is minder dan 23 dollarcent per overtreding.

Op 13 januari 2017 schikte de SEC een zaak tegen Citadel Securities voor $ 22,6 miljoen aan boetes en teruggaven, waarbij men beweerde dat het volgende was gebeurd: “…twee algoritmen die door Citadel Securities worden gebruikt, hebben geen retailorders tegen de beste waargenomen koers geïnternaliseerd en evenmin getracht de beste koers op de markt te verkrijgen. Deze algoritmen werden geactiveerd toen ze verschillen in de beste koersen op marktfeeds identificeerden, waarbij de SIP-feeds werden vergeleken met de directe feeds van beurzen. Eén strategie, bekend als FastFill, internaliseerde onmiddellijk een order tegen een koers die niet de beste koers was voor de order die Citadel Securities opmerkte. De andere strategie, bekend als SmartProvide, stuurde een order naar de markt die niet geprijsd was om onmiddellijk de beste koers te krijgen die Citadel Securities opmerkte.”

Meer recentelijk, op 16 juli 2020, stemde Citadel Securities in met een boete van $ 700.000 door de zelfregulator van Wall Street, FINRA, voor het uitvoeren van klantenorders tegen lagere koersen dan het voor eigen rekening handelde. Citadel Securities mocht de aanklachten niet toegeven of ontkennen. De activiteiten vonden plaats over een tijdsbestek van jaren. Op 13 november 2020 heeft FINRA Citadel Securities een boete van $ 180.000 opgelegd voor het niet markeren van 6,5 miljoen aandelentransacties als short sales. Citadel heeft de beschuldigingen niet toegegeven of ontkend, maar heeft de boete betaald. De activiteit vond plaats tussen 14 september 2015 en 21 juli 2016, blijkt uit gegevens van FINRA.

Na de beurscrash van 1929 en de Grote Depressie die daarop volgde, werd de Amerikaanse Senaatscommissie voor het bankwezen (aangemoedigd door publieke verontwaardiging) om drie jaar lang hoorzittingen te houden over de self-deal en gemanipuleerde handel door de grote banken van Wall Street. De hoorzittingen genereerden gedurfde koppen op de voorpagina's van de kranten die de diepgewortelde corruptie aantoonden in de handelspraktijken op Wall Street die tot de crash hadden geleid. Dat niveau van publieke aandacht bracht het Congres ertoe om de Securities Exchange Act van 1934 aan te nemen, die de Securities and Exchange Commission in het leven riep en deze in staat stelde om beursvennootschappen, clearingbureaus en beurzen te registreren, reguleren en overzien.

De '34 Act, zoals die op Wall Street bekend staat, citeerde specifiek het nationale belang om uit te leggen waarom beurzen federaal gereguleerd moesten worden. De wetgeving maakt de volgende kritische punten met betrekking tot hoe corrupte handel tot economische rampen kan leiden:
- "Vaak zijn de koersen van effecten op dergelijke beurzen en markten vatbaar voor manipulatie en controle, en de verspreiding van dergelijke koersen geeft aanleiding tot buitensporige speculatie, wat resulteert in plotselinge en onredelijke schommelingen in de koersen van effecten die (a) afwisselend onredelijke expansie en onredelijke inkrimping van het kredietvolume dat beschikbaar is voor handel, transport en industrie in de handel tussen staten, veroorzaken; (b) de juiste waardering van de waarde van effecten belemmeren en zo een eerlijke berekening van belastingen die verschuldigd zijn aan de Verenigde Staten en aan de verschillende Staten door eigenaren, kopers en verkopers van effecten verhinderen, en (c) de eerlijke waardering van onderpand voor bankleningen voorkomen en/of de effectieve werking van het nationale banksysteem en het Federal Reserve System belemmeren."
- “Nationale noodsituaties, die wijdverbreide werkloosheid en de ontwrichting van handel, transport en industrie veroorzaken, en die de handel tussen staten belasten en de algemene welvaart nadelig beïnvloeden, worden versneld, geïntensiveerd en verlengd door manipulatie en plotselinge en onredelijke schommelingen van de effectenkoersen en door buitensporige speculatie op dergelijke beurzen en markten, en om aan dergelijke noodsituaties het hoofd te bieden wordt de federale regering tot zulke hoge kosten gedwongen dat ze de nationale kredietwaardigheid belasten.”

Tientallen miljoenen Amerikanen hebben tijdens en na de financiële ineenstorting in 2008 de nachtmerrie van een slecht gecontroleerd Wall Street meegemaakt. Het is duidelijk dat de Dodd-Frank-wetgeving voor financiële hervorming van 2010 de hervormingstaak niet volbracht. Het is lang voorbij de tijd voor de Amerikaanse Senaatscommissie voor het bankwezen om uitgebreide hoorzittingen te houden en serieuze wetgeving aan te nemen die het publiek daadwerkelijk zal beschermen tegen de corrupte Wall Street-kliek.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][12 juli 2022]

 

Afdrukken Doorsturen