World Economic Forum wil einde aan "schadelijk" privé autobezit

Klaus Schwab en zijn World Economic Forum (WEF) hebben een nieuw document gepubliceerd waarin een ander scenario van de Great Reset en de "bezitterloze maar gelukkige toekomst" wordt geschetst. Een nieuwe publicatie roept op tot een verbod op privébezit van auto's, omdat deze te schadelijk zijn voor de planeet.Eerder deze maand gaf het World Economic Forum van Klaus Schwab (foto, kwijlend achter het stuur) de regeringen van over de hele wereld de opdracht om de toch al torenhoge gasprijs te verhogen. Nu beweert het WEF dat mensen geen recht hebben om een ​​auto te bezitten en in plaats daarvan moeten "lopen of delen".

In een document dat onlangs door het WEF is vrijgegeven, beweren globalistische elites dat het delen van auto's deel uitmaakt van een "circulaire aanpak" die nodig is om de wereldwijde vraag naar edele metalen en fossiele brandstoffen te verminderen. Duizenden privéjets vliegen elk jaar naar Davos voor de WEF-top, maar volgens Klaus Schwab zouden gewone burgers geen auto mogen hebben.

Het WEF ziet het in het Westen al spoedig gebeuren en haar advies zou het einde van auto's moeten inluiden, althans in privébezit. Zoals bekend vechten linkse regeringen in Europa al jaren tegen automobilisten en alles wat daarmee te maken heeft.

Nu worden dus de Young Global Leaders die in regeringen over de hele wereld geïnfiltreerd zijn, verteld dat veel te veel mensen privévoertuigen bezitten en dat deze situatie moet worden veranderd door mensen uit de markt te verdrijven. Essentieel hiervoor zijn verder stijgende grondstofprijzen en verder oplopende inflatie.

Onder verwijzing naar het feit dat "de gemiddelde auto of bestelwagen in Engeland slechts 4% van de tijd wordt bestuurd", beweert het WEF dat dit betekent dat de mensen in ontwikkelde landen, waaronder de Verenigde Staten, geen recht hebben om een ​​eigen auto te bezitten. Mensen moeten hun auto verkopen en lopen of delen, want "autodeelplatforms zoals Getaround en BlueSG hebben deze kans al aangegrepen en bieden voertuigen aan waarbij je als gebruiker per uur betaalt."

Het einde van privébezit is volgens het WEF fundamenteel en kan worden toegepast op alles, van auto's tot privéwoningen tot ontwerpprincipes voor een hele stad:
“Een ontwerpproces dat zich richt op het voldoen aan onderliggende behoeften, in plaats van het kopen van producten, is van fundamenteel belang voor deze transitie. Dit is de mentaliteit die nodig is voor het herontwerpen van steden, om het gebruik van privévoertuigen en andere dingen te verminderen.”

Een deel van de "circulaire aanpak" lijkt de al torenhoge gasprijzen nòg verder op te drijven.

In een eerder deze maand gepubliceerd artikel deed het WEF een oproep aan zijn legioen van Young Global Leaders, waarin men verklaarde dat de gasprijzen die we in 2022 ervaren gewoon niet hoog genoeg zijn. Alsof gewone mensen niet genoeg pijn lijden bij de benzinepomp beweert Klaus Schwab dat de huidige prijzen ernstig "onderprijsd" zijn.

Het WEF-artikel is ingewikkeld en oneerlijk, maar het roept in feite op tot een einde aan alle belastingverminderingen voor olie-, gas- en steenkoolproductie - samen met hogere belastingen. Dit idee is niet nieuw. In principe is het hetzelfde idee als het beprijzen van fossiele brandstoffen op basis van hun koolstofgehalte. Het resultaat zou zijn dat gas tot een onbetaalbare luxe gemaakt wordt voor de overgrote meerderheid van de bevolking. De elite heeft van alle hierboven genoemde maatregelen uiteraard totaal geen last.

Volgens het WEF:
"Ten eerste moeten leidende democratieën ermee instemmen een einde te maken aan de te lage prijzen van fossiele brandstoffen, de belangrijkste factor die een transitie naar schone energie in de weg staat. De te lage prijzen in verband met de productie en verbranding van kolen, olie en gas bedroegen $ 5,9 biljoen aan economische kosten in 2020. Bijna een kwart van deze verliezen - $ 1,45 biljoen - vond plaats in 48 grote en kleinere democratieën.

De leidende democratieën van de G20 zouden zich gezamenlijk moeten inzetten voor het geleidelijk afschaffen van kosten- en belastingvoordelen voor de productie en consumptie van fossiele brandstoffen. Ze moeten ook geleidelijk een efficiëntere prijsstelling van fossiele brandstoffen invoeren door middel van belastingen of verhandelbare vergunningen om de kosten van lokale luchtvervuiling, opwarming van de aarde en andere economische schade te dekken.
World Economic Forum: “De overstap naar groene energie is de sleutel tot zowel het aanpakken van klimaatverandering als het creëren van duurzame economieën. Dit is waarom."


Er zijn nog drie bepalingen waarover u kunt lezen op de WEF-website, die allemaal de prijs van fossiele brandstoffen over de hele linie enorm zouden verhogen. Het WEF rechtvaardigt dit met de volgende verklaring:
"Door een transitie naar schone energie te vertragen, maken leidende democratieën hun economieën kwetsbaarder door te blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen. Collectief optreden om een ​​groene transitie te bevorderen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook van cruciaal belang voor de bescherming van de democratie.
World Economic Forum: “De overstap naar groene energie is de sleutel tot zowel het aanpakken van klimaatverandering als het creëren van duurzame economieën. Dit is waarom."

Het belangrijkste punt in de laatste proclamatie van Klaus Schwab is zoals gezegd dat fossiele brandstoffen momenteel "te laag geprijsd" zijn. Natuurlijk betalen consumenten momenteel de "marktprijs" voor deze brandstoffen. Blijkbaar is de “marktprijs” te laag voor het WEF.

Dit brengt ons bij de alles omvattende vraag: hoe lang - weken, dagen, maanden - zal het duren voordat we zien dat ook onze regering regelgevende maatregelen neemt om te voldoen aan dit WEF-beleid?

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][26 juli 2022]

 

Afdrukken Doorsturen