De olifant in de kamer

Deze episode van hybride industriële/commerciële oorlog, in de vorm van een terreuraanslag op energie-infrastructuur in internationale wateren, signaleert de absolute ineenstorting van het internationale recht, overstemd door een "onze manier of helemaal niet", "op regels gebaseerde" orde.Het was een uitgekiende operatie, die stiekem werd uitgevoerd in de ondiepe diepte van de Oostzee. Volgens recente informatie zou het in principe onderzeeërs moeten uitsluiten (schepen die de Oostzee binnenvaren zijn beperkt tot een diepgang van 15 meter). Wat betreft toekomstige "onzichtbare" schepen, deze konden alleen rondhangen met toestemming van Kopenhagen - aangezien de wateren rond Borholm vol zitten met sensoren, wat wijst op de angst voor een inval door Russische onderzeeërs.

De druk op de leidingen nam exponentieel af, maar volgens mediaberichten van vandaag zou de druk stabiel zijn en ontsnapt er zo goed als geen gas meer. De pijpleidingen van zowel NS als NS2 kunnen op korte termijn ook worden gerepareerd, maar naar het zich laat aanzien zal dat niet voor de komst van Koning Winter gebeuren. De vraag is of Gazprom – die de focus inmiddels vooral gericht heeft op verschillende grote Euraziatische klanten – de moeite zou nemen, vooral gezien het feit dat Gazprom-schepen zouden kunnen worden blootgesteld aan een mogelijke NAVO-zeeaanval in de Oostzee.

De economie en burgers van de EU hadden die gasvoorziening hard nodig. Toch zou de EUrocratie in Brussel – die min of meer heerst over natiestaten – niet in actie komen, omdat ze zelf worden geïnstrueerd door het rijk van chaos, leugens en plundering - u weet wel wie we bedoelen. Zoals de vlag er nu bij hangt is een strategische onomkeerbaarheid al vanzelfsprekend; de bevolking van verschillende EU-landen zal een enorme prijs betalen en ernstige gevolgen ondervinden van deze aanval, op korte, middellange en lange termijn.


Dwarsliggers in de EU

We schakelen even over naar een artikel met een recent citaat van de Hongaarse premier Viktor Orban:
“Het gewapende conflict in Oekraïne zal tot 2030 voortduren, met als gevolg dat Oekraïne de helft van zijn grondgebied zal verliezen en de EU op dat moment zal ophouden te bestaan. Dit conflict had lokaal kunnen zijn, maar door tussenkomst van het Westen werd het mondiaal, waardoor de EU-economie werd vernietigd.”

Viktor Orban lijkt ook de steun – althans de stilzwijgende steun – te hebben van de de Visegrad Group, bestaande uit vier landen, de V4. Het is een informele regionale samenwerkingsvorm tussen de vier Centraal-Europese landen: Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije, die niet alleen verbonden zijn door regionale en soortgelijke geopolitieke situaties, maar vooral door gemeenschappelijke geschiedenis, tradities, cultuur en waarden . De V4 werd in februari 1991 opgericht in Visegrád, Hongarije, door de vier lidstaten.

De bovenstaande verklaring is een reactie van premier Viktor Orban op de (niet democratisch gekozen) president van de Europese Commissie, Ursula van de Leyen, die verklaarde Hongarije af te snijden van de 7,5 miljard euro waar het land recht op heeft in het kader van het zogenaamde cohesiebeleid van de Europese Unie. Het is het belangrijkste investeringsbeleid van de EU, een soort COVID-compensatie.

Volgens de EU-regelgeving verleent het Cohesiefonds steun aan lidstaten met een bruto nationaal inkomen (bni) per hoofd van de bevolking dat lager is dan 90% van het EU-27-gemiddelde. Het doel van de subsidie is het versterken van de economische, sociale en territoriale samenhang van de EU. Binnen dat kader heeft het cohesiebeleid tot doel alle regio's en steden van de Unie ten goede te komen en economische groei, het scheppen van banen, het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, duurzame ontwikkeling en milieubescherming te bevorderen.

Dus, waarom de dreiging? Omdat het beleid van de Hongaarse regering de Europese Commissie niet aan staat? Of dat Viktor Orban weigert Rusland sancties op te leggen? Nee, omdat hij zijn recht op een soevereine staat uitspreekt - en als leider van Hongarije wordt hij gesteund door ongeveer 70% van de bevolking - van al degenen die nationale soevereiniteit belangrijker vinden dan het volgen van het dictaat van een ter ziele gegane Europese Unie, een Amerikaanse vazalconstructie bij uitstek. En – hoewel oorlog nooit gerechtvaardigd is – begrijpt Viktor Orban waarom Rusland maatregelen moest nemen om het Russische volk in het Donbas-gebied te beschermen, plus om de nazi-staat Oekraïne te demilitariseren – en dan met name de Azov-bataljons die aan de zijde van Hitlers troepen vochten tegen de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

En dan hebben we het nog niet gehad over de constante en steeds toenemende druk van de door Washington/Pentagon aangestuurde NAVO, die het liefst Rusland zou willen binnendringen; plus het feit dat geen van de twee akkoorden van Minsk (september 2014 en april 2015), gesponsord door Frankrijk en Duitsland, over het oplossen van het conflict in Oekraïne, ooit werd nageleefd.

Bekijk nog even dit volledige BBC-verslag over de Amerikaanse mevrouw Victoria Nuland, plaatsvervangend staatssecretaris in 2014 ("F**k the EU"), en meer. Dit gesprek vond plaats enkele dagen vóór de door het Westen georganiseerde en gefinancierde (VS, EU, NAVO) Maidan Coup van 22 februari 2014 tegen de legitiem en democratisch gekozen president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj.

Ook moeten we de twintig of dertig 4e-graads (oorlogstype) biologische, door de VS gefinancierde en gebouwde laboratoria op het grondgebied van Oekraïne, niet vergeten. Dit werd door mevrouw Nuland zelf toegegeven voor een Amerikaans congrescomité. Deze laboratoria waren een direct gevaar voor Rusland. Is het dan gek dat president Poetin niet bleef toekijken hoe de NAVO het Oekraïense leger bewapende en trainde met hun "boots on the ground"?

Dit alles is natuurlijk bekend bij de Europese Commissie. Urslua von der Leyen kent de waarheid over Oekraïne, maar blijft liegen tegen het Europese volk, massaal geholpen door de haar ten dienste staande, kritiekloze mainstream media. Daarom zijn de meeste Europeanen onwetend en verblind voor de feiten. Gezien deze omstandigheden vraagt men zich af of er een moedwillige agenda bestaat voor de zelfvernietiging van de Europese Unie. Daarover hebben wij geen enkele twijfel, en de leiders van de EC kennen die. Sterker nog, ze weten precies wat ze doen. Washington/NAVO hebben hun beste kandidaten gekozen om hun snode agenda uit te voeren. Het kan geen toeval zijn dat de Europese Unie geregeerd wordt door de meest incapabele (regerings)leiders en beleidsmakers, die dan vaak ook nog een geschiedenis van corruptie en slecht leiderschap met zich meedragen.

Uiteraard zijn er ook "deskundigen" die erop wijzen dat alleen Rusland haar eigen pijpleidingen kan hebben gesaboteerd. "Alleen Rusland" had Nord Stream kunnen opblazen, zegt de voormalige Duitse inlichtingenchef Gerhard Schindler tegen de Duitse Die Welt. Of we aan zijn oordeel nu veel waarde moeten hechten is nog maar de vraag, want deze man werd gedwongen te vertrekken nadat hij was betrapt op spionage voor de NSA bij de Airbus Group, de Franse regering, de Europese Commissie en zelfs de Duitse industriële titaan Siemens.

Zouden we trouwens bijna vergeten het over Italië te hebben.

Toen Italië zich voorbereidde op de verkiezingen van afgelopen zondag 25 september, en een coalitie van rechtse partijen, die allemaal tegen sancties voor Rusland waren , als winnaar uit de bus leek komen, was Von der Leyen er als de kippen bij om opnieuw - met haar vinger wijzend naar Italië - de Italianen eraan te herinneren dat ze moesten stemmen volgens het Europese mandaat, neoliberaal natuurlijk, en voor de globalistische agenda. Zij liet (dit was twee dagen voor de verkiezingen) doorschemeren dat het land straffen zou kunnen krijgen zoals die onlangs zijn opgelegd tegen Hongarije en Polen mochten de (toen nog aanstaande) verkiezingen resulteren in de voorspelde ruk naar rechts. "Mijn benadering is dat welke democratische regering ook bereid is om met ons samen te werken, we samenwerken", zei ze in antwoord op een vraag of ze "zorgen" had over de Italiaanse parlementaire stemming van zondag, waarin de conservatieve Fratelli d'Italia (Broeders van Italië) naar verwachting de eerste plaats zouden innemen. "Als de dingen in een moeilijke richting gaan, ik heb gesproken over Hongarije en Polen, dan hebben we tools", legde von der Leyen uit. Die instrumenten, die tools, hebben betrekking op het inhouden van geld uit het Cohesiefonds. Deze verklaring leidde in ieder geval tot een steeds grotere Italiaanse stem voor rechts.

De verkiezingsuitslag is intussen duidelijk. Een coalitie onder leiding van Giorgia Meloni's partij Broeders van Italië. Meloni zal naar verwachting de meest rechtse regering van het land vormen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het zal ook de extreemrechtse League omvatten, geleid door Matteo Salvini, evenals Forza Italia, geleid door drievoudig premier Silvio Berlusconi. Salvini hekelde de “beschamende arrogantie” van Von der Leyen en riep de EC op om “de vrije, democratische en soevereine stem van het Italiaanse volk te respecteren!”

De Italiaanse coalitiepartijen zijn allemaal niet erg EU-vriendelijk. Ze zullen zeker niet hardhandig wordenaangepakt door Von der Leyen. En dat weet ze, evenals al haar mede=samenzweerders van de Europese Commissie, en degenen die de bevelen geven: Washington, de NAVO, het Pentagon en het gigantische onzichtbare financiële complex achter het WEF's Globaliseringsproject, denk aan de Great Reset.

Wat als Italië en/of Hongarije de EU zouden verlaten?

Italië was een van de oorspronkelijke leden van de Europese alliantie, die zijn oorsprong vindt in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG), respectievelijk opgericht bij het Verdrag van Brussel van 1948, het Verdrag van 1951 van Parijs en het Verdrag van Rome van 1957.

Laten we ook niet vergeten dat het oorspronkelijke idee voor een Europese Unie, de oprichting van het Verdrag van Rome, kwam van de Rockefellers. Ze wisten toen al dat een herbouwd Europa, vooral met Duitsland aan de leiding, een ongewenste concurrentie voor de Verenigde Staten zou kunnen worden. Maar als een associatie van landen met één munt, gebouwd op de nazifundamenten van het Derde  Rijk, konden ze worden gecontroleerd. Maar dat uiteindelijke Vierde Rijk mag nooit één land worden, vergelijkbaar met een federatie in Amerikaanse stijl. Dat zou als economisch blok te gevaarlijk zijn. Met de eveneens geplande vernietiging van de Sovjet-Unie door een Koude Oorlog en alle nep-gevaar-propaganda die daarmee gepaard ging, en die in 1991 met succes eindigde voor de VS, zag het er goed uit voor dat enkele Rijk.

Maar toen kwam Vladimir Poetin, en niets ging zoals het Westen, voornamelijk Washington, het zich had voorgesteld. Omdat Europa in de ban was geweest van een ingebeeld "gevaar" van de USSR was zij al snel onder de vleugels geplaatst van haar "beschermer" en "mentor", Washington, het Pentagon en vervolgens de steeds groter wordende NAVO. In feite had Europa geen eigen leger. De NAVO zou zorgen voor de verdediging van Europa. De enige toenmalige visionair die de ondergang van Europa onder de NAVO en zonder haar eigen leger zag en voorspelde was generaal Charles de Gaulle, de president van Frankrijk tot 1969. Hij zorgde ervoor dat Frankrijk niet in de NAVO zat, totdat de Franse president Sarkozy (inmiddels justitieel veroordeeld) Frankrijk opnieuw toe liet treden tot het Atlantisch Bondgenootschap in 2009.

Weer terug naar Italië. Het zou inderdaad het einde kunnen zijn van de Europese Unie zoals wij die kennen, als Italië het bondgenootschap verlaat, of nog beter, wanneer Italië en Hongarije het bondgenootschap verlaten. Als Hongarije de EU zou verlaten, zou ze hoogstwaarschijnlijk worden gevolgd door haar bondgenoten van de Visegrad-groep (V4 = Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije).


Sabotage aan Nord Stream

Maar er is meer: de ontploffingen onder water van de Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen.
Op 27 september 2022 hebben verschillende diepzee-explosies beide Duits-Russische gaspijpleidingen, Nord Stream 1 en 2 vernietigd. Dit veronderstelt dat geen enkele druk vanuit de bevolking of het bedrijfsleven, of een herzien besluit van de Duitse regering of het parlement, de beslissing van Duitsland om Rusland sancties op te leggen en om te weigeren Russisch gas te kopen, zou kunnen terugdraaien.

Het is ons inziens onmogelijk dat de Europese Unie, met het hoofdkantoor in Brussel, samen met de NAVO, niet op de hoogte was van het vernietigingsplan. Daarom zien wij hierin een opgedragen zelfmoordactie van de EU, die vrijwillig de Duitse economie vernietigt, en daarmee een groot deel van de Europese/EU-economie – en de levensstandaard van de Europese bevolking dramatisch verslechtert. Opdat deze lang geplande, door Washington gedicteerde en door de EU overeengekomen daad van zelfvernietiging niet ongedaan gemaakt kan worden, moesten de twee pijpleidingen worden vernietigd. Vier explosies in totaal, zoals geregistreerd door Denemarken en Zweden. Onbehandeld gas puilt uit zee, nabij Denemarken. De desastreuze gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid kunnen nog niet worden beoordeeld. Feit is datde waarde van het ontsnappende gas na twee dagen al geschat werd op 2 miljard euro.

Inderdaad, het terugdraaien van hun toewijding aan Washington om Europa te vernietigen was een risico voor de westerse elite, de VS/NAVO. Als Duitsland haar destructieve beslissing om ethische of gewetensredenen zou laten varen, om haar bevolking te behoeden voor een voorspelde "extreem koude winter", en voor een imploderende economie - waarvan we momenteel getuige zijn - zou de westerse globalisering, alias het New World Order-plan, mislukken.

Deze pijpleidingexplosies zijn een openlijke oorlogsverklaring aan de bevolking van Europa. En dit – zeer waarschijnlijk – met volledige kennis van Brussel, d.w.z. de Europese Commissie, of in ieder geval het hoofd van de EC. Al op 22 februari 2022, in antwoord op de vraag van een journalist wat Washington zou doen als Duitsland zou besluiten, ondanks de huidige sancties tegen Rusland, om toch Russisch gas te kopen om hun economie en mogelijk het leven van veel Duitsers te redden, zei Biden dat ze middelen hadden om de pijpleidingen van de Oostzee  te saboteren. Zie onze eerdere artikelen over Nord Stream, hier en hier.

Deze zaak wordt vreemder en vreemder als we weten dat gelijktijdig met de sabotage de Baltische pijp van Noorwegen naar Polen gedeeltelijk werd geopend, een "nieuwe gastoevoercorridor" die "de Deense en Poolse markten" bedient: eigenlijk een kleine aangelegenheid, gezien maanden geleden hun sponsors moeite hadden met het vinden van gas, en nu zal het nog moeilijker zijn, met veel hogere kosten. En vergeet ook niet dat Nord Stream 2 al tijdens de constructie was aangevallen - in de open lucht. In februari probeerden Poolse schepen actief te voorkómen dat het Fortuna-pijpenlegschip NS2 zou afmaken. De leidingen werden gelegd ten zuiden van – u raadt het al – Bornholm.

De NAVO van haar kant is zeer actief geweest met onderwaterdrones. De Amerikanen hebben toegang tot Noorse onderwaterdrones voor lange afstanden die kunnen worden aangepast met andere ontwerpen. Als alternatief hadden professionele marineduikers ingezet kunnen worden bij de sabotage, ook al zijn de getijstromen rond Bornholm een serieuze zaak. Het grote plaatje onthult ons inziens het collectieve Westen in absolute paniek (vanwege de ondoorgrondelijkheid van Poetin), met Atlanticistische 'elites' die tot alles bereid zijn hun toevlucht te nemen - schandalige leugens, moorden, terrorisme, sabotage, totale financiële oorlog, steun aan neonazi's - om te voorkómen dat ze in een geopolitiek en geo-economische afgrond terechtkomen.

Op 2 september 2022 hebben Russische inlichtingendiensten al Amerikaanse/NAVO-militaire manoeuvres gemeld met onderwaterdrones, geladen met explosieven. Informatie hier. Het meest waarschijnlijke scenario is dat op 26 september 2022 speciale onderwatertorpedo's van de VS en de NAVO Nord Stream 1 en 2 opbliezen.Toeval, toch? Hier is er nog een, natuurlijk niet gemeld:

Het werd niet bekendgemaakt omdat dit met explosieven beladen apparaat toebehoort aan het Amerikaanse leger of de NAVO (of mogelijk Zweden, een land dat samen met Finland smeekt om lid te worden van de NAVO). Als het was geïdentificeerd als Russisch, zouden de krantenkoppen groter zijn dan de Mount Everest.


Whodunit?

Het brengt ons bij de kernvraag welk westers inlichtingenapparaat de sabotage-actie heeft ontworpen. Eerste kandidaten zijn natuurlijk de CIA en MI6 – met misschien wel medewerking van Polen terwijl vermoedelijk zelfs Denemarken hierbij een rol gespeeld kan hebben: het is onmogelijk dat Kopenhagen niet op zijn minst werd “ingelicht” over de op handen zijnde actie.
In april 2021 - we hebben het al eerder genoemd - stelden Russen vragen over de militaire veiligheid van Nord Stream (gebruik Google Translate). Toen escaleerde de situatie rond de Nord Stream 2-gasleiding ernstig. Een combinatie van burgerschepen en oorlogsschepen oorlogs, onderzeeërs en gevaarlijke manoeuvres rond het pijpleidingschip Fortuna. Poolse militaire vliegtuigen vlogen rond en over de "bouwplaats".Ongeacht alle - indirecte - aanwijzingen dat ook Brussel volledig op de hoogte was van deze "oorlogsdaad" tegen Europa, gelanceerd door de VS/NAVO, neemt de massale en zoals gewoonlijk bedrieglijke hypocriete houding van de EU beschamende proporties aan. Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, zei woensdag dat het blok "diep bezorgd" was over de schade aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 die Rusland via de Oostzee met Duitsland verbinden. "Europa belooft een 'robuuste en verenigde' reactie op vermoedelijke sabotage van twee Russische gaspijpleidingen."

Mogelijk krijgen we dus te maken met de zaak van een EU/NAVO-lid dat betrokken is bij een sabotagehandeling tegen de nummer één EU/NAVO-economie. Dat is een casus belli. Afgezien van de verschrikkelijke middelmatigheid en lafheid van de huidige regering in Berlijn, is het duidelijk dat de BND – de Duitse inlichtingendienst – evenals de Duitse marine en geïnformeerde industriëlen vroeg of laat eieren voor hun geld moeten kiezen.

Nu is het pijnlijk duidelijk dat de Amerikaanse fluwelen handschoenen uit zijn als het gaat om de vazalstaten. EU-onafhankelijkheid: verboden. Samenwerking met China: verboden. Onafhankelijke handelsverbindingen met Azië: verboden. De enige plek voor de EU is om economisch onderworpen te zijn aan de VS: een smakeloze remix van 1945-1955. Met een perverse neoliberale draai: wij zullen uw industriële capaciteit bezitten en u zult niets hebben.

Wat betreft de pijpleidingen: de sabotageactie heeft mogelijk blijvende onherstelbare schade achtergelaten, indien het niet snel wordt gerepareerd, omdat het binnendringende zeewater de pijpleidingen snel kan aantasten, zei een Duitse niet met naam genoemde functionaris, volgens een bericht van nieuwszender RT (dat door de Europese Commissie onder censuur is geplaatst en door burgers in de Unie dus niet kan worden geraadpleegd)..

Wie gaat de schade op tijd herstellen, zodat corrosie geen blijvende schade kan veroorzaken? Duitsland zal hoogstwaarschijnlijk geen toestemming van de VS/NAVO hebben om dit te doen, en Rusland – nou ja, de NAVO zal er alles aan doen om dat te voorkómen. In dit stadium is Rusland wellicht het meest geïnteresseerd in het stoppen van de gasstroom, om de economische verliezen en mogelijke milieuschade een halt toe te roepen. Maar zoals we in het begin schreven zal Gazprom wel drie keer nadenken vóór zij met reparatie zal beginnen.De vernietiging van Europa

Samengevat wijst alles in de richting van de vernietiging van Europa: de ontmanteling van de Europese Unie. De veronderstelde One World Order-regering wil niet omgaan met een blok van landen met 500 miljoen mensen en een geschat bbp van US$ 17 biljoen equivalent (2022), de facto de derde grootste economie ter wereld, na de VS en China (2022: VS en China respectievelijk $ 20 biljoen en $ 19,9 biljoen).

De vernietiging van de Europese economie en de vernietiging van de EU – de alliantie van Europese landen die nooit door Washington een federatie hebben mogen worden, zoals de Verenigde Staten van Amerika – is een plan waarvan de EC zich ten volle bewust is en mee heeft ingestemd. Dit kan ook het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU verklaren. De agressieve provocaties tegen Italië, één van de grondleggers van de EU, plus Hongarije en door associatie de V4, zijn de strategie van het Rijk om de EU in te laten storten, uitgevoerd door de Europese Commissie zelf.

Veelzeggend is de opmerking van de Amerikaanse  minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken dat de VS sabotage van de Nord Stream-pijpleiding zien als een "enorme kans" om EU-landen van Russische energie te ontdoen. Naarmate de winter nadert, zei Blinken dat de VS willen dat de EU minder brandstof verbruikt. Washington probeert volgens hem al jaren de EU-leiders te overtuigen om Russisch gas te ruilen voor Amerikaans vloeibaar aardgas. Tegen verslaggevers in Washington pochte Blinken dat de VS nu "Europa's grootste leverancier van LNG" is. Naast het leveren van zijn eigen brandstof aan Europa, zei Blinken dat de VS samenwerkt met Europese leiders om manieren te vinden om "de vraag te verminderen" en "de overgang naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen".
Wat een toeval......


Afrondend

Rusland bevindt zich midden in een energieoorlog met Europa. Waarom zou het zijn wapen, de Nord Stream pijpleidingen, opblazen in de maanden vóórdat het zijn grootste effect zou hebben? Als je je capaciteiten wilt demonstreren, bombardeer en saboteer je jezelf niet opzettelijk.

De dwingende diplomatiestrategie van Rusland was gebaseerd op het functioneren van de Nord Stream pijpleidingen, waardoor Poetin de kraan kon dichtdraaien en weer kon openzetten wanneer hij krijgt wat hij wil. De EU – Duitsland in het bijzonder – vertoonde al tekenen van moeheid van de energieoorlog. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz weigert voortdurend wapens te sturen die zijn regering al heeft beloofd aan Oekraïne. Ongetwijfeld waren de EU-sancties in oorlogstijd tegen Rusland al aan het verzwakken. De Europese Unie heeft haar beperkingen op het binnenkomen van Russische kunstmest in de EU al opgeheven, en Rusland vroeg hen om de beperkingen op te heffen op Russische kunstmest die naar ontwikkelingslanden wordt verzonden. Daarnaast begonnen steeds meer burgers aan te dringen op het afschaffen van de sancties tegen Rusland en de Nord Stream 2 in gebruik te nemen.

De zwakkere positie van Rusland is in het voordeel van Oekraïne, maar het heeft volgens ons niet de capaciteiten om de kritische infrastructuur in de Oostzee zelfstandig te saboteren. Polen profiteert enigszins. Nord Stream is nu juist gebouwd om Polen uit de transfervergoedingen te halen en om hun macht over de energie die via zijn grondgebied naar Europa stroomde te verminderen.

De voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken en huidig EP-lid, Radosław "Radek" Sikorski, zette aanvankelijk een boodschap op Twitter om de Verenigde Staten te bedanken voor het opblazen. Hij verwees ook naar een video van president Joe Biden van eerder dit jaar, blijkbaar met de belofte dat de VS de pijpleidingen zouden kunnen afsluiten in het geval van een invasie van Oekraïne. Sikorski's meest innemende eigenschap is zijn vermogen om te trollen en te provoceren. Maar deed hij dat ook?

Wel vinden we - figuurlijk gesproken, natuurlijk, de vingerafdrukken van de VS op deze operatie, wat het einde zou betekenen van de NAVO zelf. Geen enkele Duitse regering zou in dat geval de woede van het Duitse publiek over de daad van de Verenigde Staten weerstaan. De vraag is wat het Duitse antwoord op deze affaire zal zijn.

Ongeacht de methodologie en de actoren die op de hoogte waren, dit is een rekening die - bij voorbaat - is terugbetaald voor de onvermijdelijke collectieve nederlaag van het Westen in Oekraïne. En een grove waarschuwing aan het Zuiden dat ze het opnieuw zullen doen. Waar de VS (en haar handlangers) kennelijk niet aan gedacht heeft is dat een directere Amerikaanse betrokkenheid bij de explosie Poetin kan dwingen om de Verenigde Staten als een volledig oorlogvoerende partij te gaan behandelen en haar infrastructuur zal aanvallen (bijvoorbeeld de onderzeese kabels in internationale wateren, zeg de bodem van de Atlantische Oceaan).

Waar misschien nog weinigen aan gedacht hebben is dat de VS al eerder in een situatie als nu zijn terechtgekomen. Zo'n 10 jaar geleden zijn de VS een proxy-oorlog begonnen in Syrië. Waarom? De Amerikanen wilden een pijpleiding dat Qatar (via Syrië en Turkije) zou verbinden aan Europa. Assad weigerde want hij wilde een pijpleiding Iran-Iraq-Syrië-Europa. Wat er van Syrië is geworden zien we vandaag de dag.
Recente belangwekkende informatie 

Denemarken is lid van de NAVO en de Joint Expeditionary Force, evenals een deelnemer aan het gemeenschappelijk defensiebeleid van de Europese Unie. In de afgelopen maanden is het aantal geallieerde militaire uitrusting in de Oostzee vele malen toegenomen. Bij het eiland Bornholm, in het gebied waar het lek zich voordeed, is een Amerikaanse militaire basis gesitueerd. Een krachtige explosie vindt plaats in de buurt van Bornholm, maar door een wonder lieten de saboteurs geen spoor van hun aanwezigheid achter.

De Deense minister van Defensie heeft vorige week een ontmoeting gehad met de secretaris-generaal van de NAVO, de VS-marionet Stoltenberg. De explosies gebeurden immers heel dicht bij de exclusieve economische zone van Denemarken (EEZ). Dat gebeurde precies op dezelfde dag dat de Europese Commissie (EC), het feitelijke politieke bureau van de NAVO, haar obsessie lanceerde voor haar handelsmerken: méér sancties tegen Rusland, waaronder het 'certified-to-fail'-plafond voor de olieprijzen. Denemarken gaat er dus al bij voorbaat bij uit dat de NAVO niet betrokken is bij de sabotage-acties.....

Rusland domineert de wereldwijde markt voor nucleaire brandstof, wat de Verenigde Staten zorgen baart. De pers in Duitsland blijft zich zorgen maken over de mogelijke rol van de Verenigde Staten en meldt dat het Kremlin misschien een exportverbod oplegt, wat de energiecrisis in de Verenigde Staten zal verergeren.
Washington zoekt momenteel naar manieren om de afhankelijkheid van zijn eigen kerncentrales van Russische kernbrandstof te verminderen, meldt Bloomberg. Omdat Rusland ongeveer veertig procent van de wereldvoorraad heeft, en het is ook de Russische Federatie die bijna een kwart van de nucleaire brandstof levert voor 93 operationele Amerikaanse kernreactoren.
Dit is momenteel een grote zorg voor de oorlogszuchtige Biden-administratie, en daarom zoeken ze volgens het artikel naar manieren om deze verslaving te beëindigen.
Er is geen vervanging voor Russische splijtstofstaven op de wereldmarkt, en het vergroten van de productiecapaciteit zal zeker enkele jaren in beslag nemen.

De OPEC+ Alliantie heeft besloten om op 5 oktober een vergadering te houden van de ministeriële monitoringcommissie en alle hoofden van de alliantie in Wenen. OPEC+-leden zijn al begonnen met het bespreken van een extra productieverlaging voor november, en de kans dat de komt is "waarschijnlijk". Zoals gemeld door Reuters, zou de Russische delegatie op deze vergadering de alliantie kunnen voorstellen om de olieproductie met ongeveer 1 miljoen vaten per dag te verminderen. Volgens andere bronnen zijn OPEC+-leden zelf "gefocust op het verminderen" van 500 duizend naar 1 miljoen vaten per dag. Dit maakt het voor Rusland en Saoedi Arabië mogelijk om, met behoud van hun reserves en productiesnelheden, de strategische reserves van de VS fors te laten verminderen (en om de prijspariteit te handhaven).

China stuurt LNG dat zij koopt van de VS door naar Europa, met een vette winst... meldt de Wall Street Journal.
Het Chinese ENN zal naar verwachting een winst maken van tussen de $ 110 miljoen en $ 130 miljoen op een enkele scheepslading van vloeibaar aardgas naar Europa.De industriële gebieden van Duitsland zijn volgestouwd met Anglo-Amerikaanse bases en in het niet-denkbeeldige geval dat sociale onlusten uitbreken in industriële regio's zijn Anglo-Amerikaanse bases er mogelijk een doelwit.Op de linker afbeelding staan Anglo-Amerikaanse bases en op de rechter een gecombineerde lijst van de 1500 grootste industriële bedrijven in Duitsland...En de saboteurs lieten die bedrijven achter zonder North Stream pijpleidingen...

De internationale spanningen worden flink opgevoerd. De Britse Telegraph meldt dat Rusland het Verenigd Koninkrijk van verschillende kanten kan aanvallen, ook vanuit de ruimte, aldus het hoofd van de defensiestaf Tony Radakin. Eerder zei een expert op het gebied van internationale betrekkingen van de Universiteit van Leicester, professor Andrew Footer, dat Groot-Brittannië niet over de middelen beschikt om Russische ballistische raketten te onderscheppen en te vernietigen, waaronder het "Kinzhal"-raketsysteem. Moeten we uit dit soort kommentaren concluderen dat de Britten weten dat ze medeschuldig zijn... En dat veel burgers het weten, en dat ze weten dat die hetl weten?

En het wordt nog erger: Gazprom dreigt het Oekraïense energiebedrijf Naftofgaz aan te klagen wegens onbetaalde rekeningen. Dat zou leiden tot het einde van het Russisch gas dat via Oekraïne naar de EU gaat. Alsof dat allemaal nog niet ernstig genoeg was, is Duitsland contractueel verplicht om tot 2030 jaarlijks minimaal 40 miljard kubieke meter Russisch gas af te nemen. Gazprom heeft wettelijk het recht om betaald te worden, zelfs zonder gas te leveren. Dat is de geest van het langetermijncontract. En het gebeurt al: door sancties krijgt Berlijn niet al het gas dat het nodig heeft, maar moet het toch betalen.

De Britse premier Liz Truss geeft Poetin de schuld van het crashen van de Britse economie:
Gelezen op de site van The Hill: Waarnemers van de NAVO hebben opgemerkt dat de alliantie in de afgelopen 20 jaar, te beginnen met de Amerikaanse invasie van Irak in 2003, allesbehalve eensgezind is geweest op het gebied van oorlog en vrede. Bovendien hebben de volkeren van de NAVO-landen in de loop van de tijd een toenemende desinteresse getoond in de risico's van militaire conflicten. Uit een peiling van het Pew Research Center uit 2015 bleek dat van de NAVO-landen alleen in de VS en Canada een meerderheid van het publiek het gebruik van militair geweld steunde als een ander NAVO-land werd binnengevallen. Vorig jaar ondervroeg de European Council on Foreign Relations (ECFR) 60.000 mensen in zijn 11 lidstaten en kwam tot de conclusie dat, met marges van ruim 2 tegen 1, de publieke opinie is dat hun landen neutraal moeten blijven in elk conflict tussen de VS en Rusland of China. Wat deze verontrustende indicatoren ons vertellen, is dat de realiteit en de houding van de Europeanen tegenwoordig heel anders zijn dan die bij de geboorte van de NAVO in 1949.

Tenslotte: vooral aan westerse zijde wordt in toenemende mate gezegd dat Rusland mogelijk kernwapens gaat inzetten tegen Oekraïne. Het gebruik van kernwapens door Rusland is alleen mogelijk als het in overeenstemming is met de bepalingen van de Dmitriy Peskov-doctrine. Maar we vragen ons af waarom Rusland kernwapens zou gebruiken in Oekraïne als het de energietoevoer in 24 uur voor heel Oekraïne kan uitschakelen?


Als voldoende hooggeplaatste niet-corrupte politici, en vooral zakenmensen en ceo's, zich bewust worden van het Masterplan kan het gestopt worden of kan op zijn minst de economische vernietiging van Europa gestopt worden. De EU in haar huidige vorm is een schande. Het ontmantelen ervan en terugkeren naar soevereine natiestaten zou een voordeel zijn voor de mensheid. Het zou een frisse, niet-globalistische start mogelijk maken – één grote stap verwijderd van een geglobaliseerde nieuwe wereldorde.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][3 oktober 2022]

 

Afdrukken Doorsturen