Paniek op de beurzen aangaande Credit Suisse

De Zwitserse wereldbank Credit Suisse, een tegenpartij op het gebied van derivaten van grote banken van Wall Street en Amerikaanse verzekeraars, heeft vrijdag de alarmbellen op de markten laten rinkelen en heeft bij opening van Wall Street nog meer zorgen gewekt.De 5-jaars kredietverzuimswap (credit default swap - CDS), een maatstaf voor het risico van wanbetaling van zijn schuld, sprong vrijdag naar 250 basispunten en vandaag tot 350 basispunten in de vroege ochtendhandel van de beurs in New York verhandeld.De grote stap in de CDS op Credit Suisse heeft een verdere invloed op de koers van zijn gewone aandelen. De aandelen sloten vrijdag in New York op $3,92, slechts een paar cent verwijderd van het laagste punt ooit, en daalden vervolgens nog eens 10% in de vroege ochtendhandel in Europa vandaag.

Wanneer een grote tegenpartij op het gebied van derivaten een uitbarsting begint te zien in zijn kredietverzuimswaps, heeft dat gevolgen voor de aandelenkoersen van alle grote banken van Wall Street met een aanzienlijke blootstelling aan derivaten. Het verhoogt ook het risico van systemische besmetting - zoals gebeurde tijdens de financiële crisis van 2008 toen Citigroup en Lehman Brothers wankelden terwijl zij ook belangrijke tegenpartijen waren bij derivaten. De volgende grafiek toont de dramatische dalingen in niet alleen Credit Suisse in het afgelopen jaar, maar ook in Nomura (NMR), Deutsche Bank (DB), Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM) en Citigroup (C).De reputatie van Credit Suisse heeft de afgelopen jaren grote klappen gekregen. Op 26 maart 2021 faalde het family office hedgefonds Archegos Capital Management, met margestortingen naar zijn prime brokers en het ging failliet, waardoor grote investeringsbanken met meer dan $ 10 miljard aan verliezen bleven zitten. Credit Suisse nam het leeuwendeel van die verliezen op zich en erkende een verlies daarop te lijden van meer dan $ 5 miljard.

Om de aard van de enorm riskante structuur van de derivaten die leidden tot het opblazen van Archegos te begrijpen, verwijzen wij naar ons uitvoerige artikel: Activiteiten hedgefondsen en grootbanken in VS doen denken aan 2008.

Credit Suisse was ook diep verstrikt in het Greensill Capital-schandaal en heeft daardoor ernstige reputatieschade opgelopen. Beleggers in aandelen net zo nerveus te maken is ook het feit dat Credit Suisse in zijn jaarverslag 2021 toegaf dat sommige van zijn miljarden aan derivaten moeilijk nauwkeurig te waarderen zijn. Het schrijft:
“Bovendien houdt de Groep financiële instrumenten aan waarvoor geen prijzen beschikbaar zijn en die weinig of geen waarneembare inputs hebben (niveau 3). Voor deze instrumenten vereist de bepaling van de reële waarde een subjectief onderzoek en beoordeling, afhankelijk van de liquiditeit, prijsaannames, de huidige economische en concurrerende omgeving en de risico's die van invloed zijn op het specifieke instrument. In dergelijke omstandigheden wordt de waardering bepaald op basis van het eigen oordeel van het management over de veronderstellingen die marktdeelnemers zouden gebruiken bij de prijsstelling van het asset of de verplichting (inclusief veronderstellingen over risico). Deze instrumenten omvatten bepaalde OTC-derivaten, waaronder rente-, valuta-, aandelen- en kredietderivaten, bepaalde aan bedrijfsaandelen gekoppelde effecten, hypotheekgerelateerde effecten, private equity-beleggingen, bepaalde leningen en kredietproducten, waaronder hefboomfinanciering, bepaalde syndicaatsleningen en bepaalde hoogrentende obligaties.”

Onder "Grote risico's" noemt het jaarverslag 2021 van Credit Suisse het volgende risico voor zijn investeringsbank:
“Leningacceptatie en kredietverlening aan zakelijke klanten, markten en handelsactiviteiten, inclusief effectenfinanciering en derivatenproducten met wereldwijde institutionele klanten, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en hedgefondsen; door het gebruik van derivaten kunnen klanten posities innemen die zijn blootgesteld aan schommelingen in risicofactoren zoals rentetarieven, kredietspreads, wisselkoersen of aandelenkoersen.”

Alle ogen op Wall Street zullen deze week gericht zijn op Credit Suisse en vooral ook andere grote banken op Wall Street, in een poging om te onderscheiden welke banken het sterkst zijn blootgesteld aan Credit Suisse als tegenpartij voor derivaten.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][3 oktober 2022]

 

Afdrukken Doorsturen