Soedan richting de afgrond?

Amerikanen zijn ervan overtuigd dat liberale democratie  de enige levensvatbare politieke formule is voor een globaliserende wereld, en dus is het bevorderen van democratie in andere landen een belangrijk onderdeel van het Amerikaanse buitenlands beleid. Dat is het officiële verhaal, maar in werkelijkheid voert Washington smerige politiek om door middel van proxy-oorlogen en regime-omverwerpingen, goedschiks of kwaadschiks, de Amerikaanse belangen in de wereld veilig te stellen - en uit te breiden.

Uit twitterberichten van Amerikaanse overheidsfunctionarissen kunnen we opmaken dat de VS militaire interventies in Soedan heeft gerechtvaardigd op basis van "het verdedigen van de Soedanese democratie tegen een staatsgreep in het Kremlin". Het grote publiek heeft te horen gekregen dat het laatste conflict was aangewakkerd door de steun van Rusland aan de "opstandige" RSF, die zou worden toegeschreven aan de Russische belangen bij het verdedigen van naar verluidt Wagner's activiteiten in het land.

CNN publiceerde onlangs een exclusief stuk waarin werd beweerd dat "er bewijs naar voren komt dat de Russische Wagnergroep de Soedanese militieleider in dat land bewapent, en strijdt tegen het leger van Soedan". Men beweert dat satellietbeelden een verhoogde Russische militaire transportactiviteit tussen Libië en Syrië laten zien in de aanloop naar de ‘deep state’-oorlog in Soedan. Volgens CNN bevestigt dit de geruchten dat generaal Haftar, de leider van de Rapid Support Forces (RSF), generaal Mohamed Hamdan Dagalo ("Hamedti") namens Wagner voorziet van grond-luchtraketten (SAM).

De Wall Street Journal (WSJ) publiceerde een dag eerder hun eigen exclusieve stuk waarin ze beweerden dat "Libische milities en het leger van Egypte de tegengestelde kanten van het Soedan-conflict steunen", dus deze twee verhalen vullen elkaar aan. Zowel Hamedti als Wagner hebben deze beweringen echter ontkend. De Soedanese ambassadeur in Rusland bevestigde ook dat "Rusland een bevriend land voor ons is, dus we hebben direct contact gehad met [het] Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sinds het allereerste begin van die gebeurtenissen afgelopen zaterdag."

De herbevestiging door die diplomaat van Soedan's nauwe banden met Rusland is vooral belangrijk omdat hij de regering vertegenwoordigt die internationaal wordt erkend als geleid door generaal-majoor Abdel Fattah Al-Burhan, die het bevel voert over de Soedanese strijdkrachten (SAF) en een van de twee figuren is die strijden om de macht. Op dit moment hecht Khartoum daarom geen geloof aan de opkomende, door de VS geleide, berichten van de westerse mainstream media dat Rusland de RSF bewapent via Haftar-Wagner, maar dat zou snel kunnen veranderen.

Het afgeroepen staakt-het-vuren houdt geen stand. Het zou moeten leiden tot het begin van vredesbesprekingen die uiteindelijk een einde maken aan deze "deep state"-oorlog, wat onwaarschijnlijk is aangezien beide partijen duidelijk hebben gemaakt dat ze de ander volledig willen vernietigen. Mocht de SAF er niet in slagen de RSF te verslaan dan zou Burhan kunnen gokken dat het in zijn belang is om de anti-Russische beschuldigingen van de mainstream media na te papegaaien in een poging directe westerse militaire steun te krijgen.

Dat scenario is ook niet zo vergezocht, gezien het feit dat de Associated Press en Politico later beide niet bij naam genoemde functionarissen citeerden om te melden dat de VS extra troepen aan het verzamelen zijn in het nabijgelegen Djibouti om zich voor te bereiden op de mogelijke evacuatie van Amerikanen uit Soedan - wat inmiddels een feit is. Dit voorwendsel zou gemakkelijk kunnen worden uitgebuit om de SAF te bewapenen en/of de RSF aan te vallen, vooral als het Pentagon beweert dat de laatstgenoemde probeerde zijn operatie te stoppen door voort te bouwen op de bewering van vorige week dat zijn troepen schoten op een gepantserd Amerikaans diplomatiek voertuig.

Sinds augustus 2022 is er sprake van een sterk toegenomen Amerikaanse belangstelling voor Soedan:

Gezien de vijandigheid van Biden jegens Rusland, de uitbundige door de belastingbetaler gefinancierde steun van de Amerikaanse regering aan Oekraïne en de golf van recente activiteiten in Soedan, zijn de Amerikaanse belangen in Soedan misschien niet helemaal duidelijk. Veel signalen wijzen er op dat ook hier sprake is van een proxy-oorlog.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken werkt de RSF samen met de Russische "Wagner Group". Dit is waar de grote geopolitiek om de hoek komt kijken. In februari kwamen Sudan en Rusland overeen om de bouw van een Russische marinebasis in Port Sudan in de Rode Zee toe te staan. Het privéleger "Wagner" zou daar een logistieke basis moeten krijgen.Het werd beschouwd als een groot geostrategisch succes voor Rusland. Amerikaanse functionarissen hadden geprobeerd de deal kapot te maken, maar zonder succes. De Amerikaanse ambassadeur waarschuwde Soedan zelfs “uitdrukkelijk” om de overeenkomst niet te ondertekenen.

Soedan is voor Rusland een belangrijk onderdeel van zijn strategie in Afrika. Dienovereenkomstig stellen ook Russische media dat zij groot belang hebben bij stabiliteit in het land en het aan de macht houden van het leger. Welke factie van het leger aan de macht is, is niet zo belangrijk, aangezien men met beide partijen in contact staat.

De VS werden extreem "actief" na de deal. Bijna gelijktijdig met de ondertekening van de overeenkomst stuurde de regering-Biden 288 miljoen "humanitaire hulp" naar het land. Op 9 maart bezocht Victoria Nuland Soedan om te spreken over "democratie". Recentelijk  begonnen de VS en andere NAVO-landen hun burgers uit Soedan te evacueren.Nuland's voetafdrukken in Oekraïne en Soedan

Waarom geven Nuland (en Blinken) om "democratie in Soedan", vraagt u zich af? Het antwoord op deze vraag is niet zo moeilijk en voor de hand liggend: kijk naar de Amerikaanse belangen in Oekraïne en de wens om Russische vooruitzichten wereldwijd te ondermijnen. Denk aan de betrokkenheid van Nuland bij de regimewisseling in Oekraïne in 2014, ook in naam van de ‘democratie’.
Inmiddels is duidelijk geworden dat 'Toria' Nuland het 'brein' was achter de 'regime-change' van 22 februari 2014 in Oekraïne. De westerse mainstream media meldden toen dat de staatsgreep niet echt een staatsgreep was, maar een overwinning van de 'democratie'.

Een uitgelekt telefoongesprek tussen Nuland en Geoffrey Pyatt, de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, toont duidelijk bewijs van haar invloed in de Oekraïense politiek toen vice-president Biden zijn zoon Hunter Biden als gevolmachtigde naar Oekraïne stuurde om invloed uit te oefenen - met corrupte leiders en energiebedrijven zoals Burisma. De oproep en tijdlijn van gebeurtenissen die verwijzen naar regimeverandering en Burisma-details gepost door @themarketswork (Jeff Carlson) zijn hebben we hieronder weergegeven:
Het veelzeggende gesprek van Nuland met de Amerikaanse senator Marco Rubio op 8 maart 2022 over biolabs in Oekraïne helpt ook de Amerikaanse inmenging in het conflict tussen Oekraïne en Rusland te rechtvaardigen. Rusland had beweerd dat er Amerikaanse bio-laboratoria in Oekraïne waren, wat destijds grotendeels werd beschouwd als een complottheorie. Het antwoord van Nuland kan echter onbedoeld de beweringen van Rusland hebben bevestigd. Met name beweerde Rusland ook dat Hunter Biden de biolabs daar financierde om “een Californische defensie-aannemer te helpen bij het analyseren van dodelijke ziekten en biologische wapens in Oekraïne”, aldus een bericht van de New York Post.

Tijdens het gesprek gaf Nuland toe dat Oekraïne "biologische onderzoeksfaciliteiten" heeft, maar zij ontweek de vraag van Rubio. Hij vroeg of er Amerikaanse laboratoria waren met biologische wapens. Nuland maakte duidelijk dat ze "behoorlijk bezorgd was dat Russische troepen mogelijk controle over hen zouden willen krijgen".

Voor de duidelijkheid: voorafgaand aan Rubio's vragen werd het bestaan van dergelijke faciliteiten door de meesten afgedaan als speculatie. Rubio vroeg naar biologische wapens, maar haar antwoord was zorgvuldig opgesteld om de biolabs te omschrijven als uitsluitend gericht op "onderzoek". Na haar antwoord leek Rubio te draaien – om te proberen zijn vraag op te helderen – en misschien om de antwoorden van Nuland terug te leiden naar de Russen, niet naar de VS, als de slechteriken. Fragmenten uit de uitwisseling zijn hieronder:
- Rubio: “Het lijkt erop dat de Russische propagandagroepen al allerlei informatie naar buiten brengen over hoe ze een complot van de Oekraïners hebben ontdekt om biologische wapens in het land vrij te geven en die coördinatie op te heffen. Als er een incident of aanval met biologische of chemische wapens in Oekraïne zou plaatsvinden, twijfel je er dan voor 100% aan dat de Russen erachter zouden zitten?”
- Nuland: "Ik twijfel er niet aan, senator, en het is ongetwijfeld een klassieke Russische techniek om de andere man de schuld te geven van wat ze zelf van plan zijn te doen."

En nu is er dan het bericht van de WHO dat er een "hoog risico op biologisch gevaar" is in Soedan, aangezien Soedanese strijders daar een biolaboratorium hebben bezet. Het lijkt erop dat de VS mogelijk ook onderzoeksoperaties in Soedan hebben.
Het "centrale volksgezondheidslaboratorium" vormt een "groot biologisch risico", zei de WHO-vertegenwoordiger van Soedan. De laboranten zouden geen toegang meer hebben tot het laboratorium "om het aanwezige biologische materiaal en de aanwezige stoffen veilig in te sluiten". Officieel worden daar ziekteverwekkers “zoals mazelen, polio en cholera” opgeslagen. Wat daar nog meer is opgeslagen, wordt niet aan het publiek verteld. Zelfs niet wie het laboratorium runt en wie het financiert. Dat zouden belangrijkere zaken zijn dan de alarmoproep van de WHO, die sinds Covid met regelmatige tussenpozen een nieuwe zorg uit.

Het laboratorium wordt volgens de Telegraph internationaal gefinancierd en werkt onder meer samen met China, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, de WHO, het Wereldvoedselprogramma en de Wereldbank. Het woord "biowapen" vermijdt de WHO, maar wanneer mensen in dit verband iets in bezit nemen en het kunnen gebruiken om andere mensen kwaad te doen, is het een wapen. Dat zou duidelijk moeten zijn.

In het geval dat Burhan het opkomende anti-Russische verhaal van de mainstream media herhaalt en belooft Soedan's marinebasisovereenkomst met Moskou te vernietigen na het verslaan van de RSF, dan kan de regering-Biden haar militaire interventie "rechtvaardigen" op basis van "het verdedigen van de Soedanese democratie tegen de staatsgreep van het Kremlin". Het publiek zou dan te horen krijgen dat het laatste conflict was aangewakkerd door de steun van Rusland aan de "opstandige" RSF.

 

 

Amerikaanse inmenging in de Russisch-Egyptische betrekkingen

Dit zou voorspelbaar voorafgaan aan een ongekende maar vooraf geplande informatieoorlogscampagne die Rusland afschildert als een "destabiliserende" kracht in Afrika, die gericht zou zijn op het tegengaan van zijn tot nu toe zeer succesvolle pogingen om zichzelf te presenteren als een kracht van stabiliteit ter ondersteuning van legitieme regeringen. Het doel van deze bovengenoemde operatie zou zijn om de hernieuwde aantrekkingskracht van Rusland op "Democratische Veiligheid" over het hele continent uit te hollen met het oog op het omkeren van de afname van de westerse invloed daar.

Bovendien zou het potentieel opportunistische meeliften van Burhan op het eerder beschreven opkomende anti-Russische verhaal ernstige implicaties kunnen hebben voor de banden van Moskou met Caïro, vanwege de perceptie dat ze tegengestelde partijen steunen in de ‘deep state’-oorlog van Soedan. De Russisch-Egyptische betrekkingen hebben onlangs een deuk opgelopen door een schandaal na de laatste Pentagon-lekken, waarin wordt beweerd dat Caïro zijn zogenaamd geheime plan om raketten aan Moskou te leveren onder druk van Washington heeft opgegeven en in plaats daarvan ermee heeft ingestemd Kiev te bewapenen.

Gezien deze context zou het scenario van de door Egypte gesteunde Burhan (die Rusland de schuld geeft van het aanwakkeren van het laatste conflict) daarom kunnen leiden tot een snelle verslechtering van de Russisch-Egyptische banden, vooral als Caïro besluit om indirect wraak te nemen op Moskou door zijn investeringsrechten in Port Said in te perken. Die twee tekenden vorige maand een aanvullende overeenkomst over deze industriële zone, die voor het eerst werd goedgekeurd in 2018 en Rusland zou moeten helpen zijn economische betrokkenheid bij de bredere regio uit te breiden.


De Emiraten straffen voor de nauwe betrekkingen met Rusland

Dat doel zou in gevaar kunnen komen als Egypte besluit Rusland op deze manier te straffen als reactie op Burhan die opportunistisch meelift op het mainstream media-verhaal in een poging directe westerse militaire steun tegen de RSF te krijgen. Bovendien zouden de banden van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) met Egypte en de VS in dat geval ook veel gecompliceerder kunnen worden, aangezien Abu Dhabi ervan wordt beschuldigd de naar verluidt RSF-gelieerde Haftar te steunen, gunstig gezind te zijn jegens die gewapende Soedanese groep en in het geheim een bondgenootschap te sluiten met Rusland.

De meest recente genoemde beschuldiging werd onder de aandacht van het publiek gebracht als gevolg van de Pentagon-lekken, die werden ontkend door de VAE, maar samenvielen met de verzwakking van de banden met Washington, die gedeeltelijk over de groeiende banden van dat Golfland met Moskou gaan. Er zijn meer factoren in het spel dan alleen de relatie tussen Rusland en de Emiraten, maar het punt is dat de problemen van de VAE met de VS kunnen worden versterkt door de mainstream media als Burhan Rusland ervan beschuldigt de RSF via Haftar-Wagner te bewapenen.

Het verdient ook vermelding dat het andere bijbedoelde belang van Amerika bij zijn beginnende propagandacampagne tegen Rusland in Soedan is om de logistieke verbindingen van zijn geopolitieke tegenstander met de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), die zijn voortbestaan als staat te danken heeft aan de militaire steun van Moskou, te bemoeilijken. Het Kremlin is grotendeels afhankelijk van doorvoer door Soedan om zijn strijdkrachten en zijn bondgenoten daar te bevoorraden, maar dit zou kunnen worden afgesneden als Burhan op de anti-Russische kar springt en de privileges van Moskou intrekt.Afsluitende gedachten

Alles bij elkaar genomen, zijn ons inziens de VS van plan de volgende strategische doelstellingen te bereiken door het verhaal te introduceren dat Rusland de RSF bewapent:
1. Burhan verleiden om geloof te hechten aan deze beweringen in ruil voor Amerikaanse militaire steun;
2. Eisen dat hij ook de rechten op de Russische marinebasis intrekt;
3. Rechtstreekse steun aan de SAF te geven onder het mom van het financieren van een "evacuatieoperatie" in Soedan;
4. Rusland en het Afrikaanse engagementbeleid van de Verenigde Arabische Emiraten in diskrediet te brengen door beide te beschouwen als "destabiliserende krachten";
5. Pogingen in het werk stellen om een ​​crisis uit te lokken in de betrekkingen van Rusland met de Tsjadische en Egyptische buurlanden van Soedan;
6. Gebruikmaken van het bovenstaande scenario om een ​​regionale coalitie samen te stellen om de invloed van Rusland in Afrika terug te dringen;
7. Tsjaad aanmoedigen om een ​​door Frankrijk gesteund offensief van rebellen/terroristen in de Russisch-geallieerde Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) te steunen;
8. Het scenario van een proxy-oorlog kopiëren in het door Rusland gesteunde Mali om de invloed van het Kremlin in de Sahel te verkleinen;
9. Deze nieuwe Hybride oorlogs-methode perfectioneren voordat deze overal op het continent wordt toepast;
10. En zo van Afrika het slagveld van de Nieuwe Koude Oorlog te maken.

De VS hebben daarom veel redenen om deze nepnieuwscampagne door te drukken, hoewel het onduidelijk is of het uiteindelijk een van de beoogde doelstellingen zal behalen of niet.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][27 april 2023]

 

Afdrukken Doorsturen