In de VS bestaat "too big to fail" niet meer

JPMorgan Chase, officieel de meest risicovolle bank in de VS, krijgt toestemming van federale toezichthouders om First Republic Bank te kopen. Een update op ons artikel van vanmorgen.

Op Wall Street is het bedrijfsmodel dat je eet wat je doodt. Jamie Dimon en de bank die hij bestuurt, JPMorgan Chase, verslonden zojuist First Republic Bank nadat Dimon de ergste "redding" van First Republic in de geschiedenis van bankreddingen had georkestreerd. (Zie ons artikel van vanochtend). Gezien de uitkomst moet men zich afvragen of deze reddingsflop toeval of opzet was.

Zeven weken na Jamie Dimon's "redding" waren First Republic en haar preferente aandelen door kredietbeoordelaars afgewaardeerd tot junk; de gewone aandelen hadden 98% van hun marktwaarde verloren en sloten afgelopen vrijdag op $ 3,51. De koers vanmorgen vroeg stond op $ 1,90 in de voorbeurshandel; de langlopende obligaties werden verhandeld tegen 43 cent per dollar; en spaarders bleven de bank ontvluchten.

En om al die ingelegde gelden die een vlucht namen uit te betalen, moest First Republic dure leningen afsluiten bij de Federal Reserve, de Federal Home Loan Bank van San Francisco en een kredietlijn van JPMorgan Chase, waardoor de toekomstige winstgevendheid in gevaar kwam. De rentekosten van die leningen waren in veel gevallen aanzienlijk hoger dan de tarieven die het had vastgezet op de jumbo-woninghypotheken die het had verstrekt aan zijn vermogende klanten en de door de overheid gesteunde obligaties die het had gekocht tijdens jaren van lage rentetarieven op Amerikaans schatkistpapier.

De verklaring van JPMorgan Chase over de overname van First Republic vanmorgen gaf aan dat het "niet de bedrijfsschuld of preferente aandelen van First Republic overneemt" en dat de "FDIC verliesdelingsovereenkomsten zal verstrekken die betrekking hebben op verworven eengezinswoninghypotheken en commerciële leningen, evenals $ 50 miljard aan financiering met een looptijd van vijf jaar en een vaste rente.”

Het zogenaamde reddingsplan van Dimon, aangekondigd op 16 maart, sloeg vanaf het begin nergens op. Het bestond uit 11 banken die in totaal $ 30 miljard bijeen schraapten om gedurende 120 dagen als onverzekerde deposito's in First Republic Bank te plaatsen. Vier banken droegen tweederde van de totale deposito's bij, waarbij JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo elk $ 5 miljard voor hun rekening namen. Morgan Stanley en Goldman Sachs legden elk $ 2,5 miljard neer; terwijl Bank of New York Mellon, State Street, PNC Bank, Truist en U.S. Bank elk $ 1 miljard stortten.

Maar ten tijde van dit "heroische vertoon van daadkracht" bloedde de spaargeldenberg van First Republic Bank omdat het al te veel onverzekerde spaargelden had - die boven de FDIC-limiet van $ 250.000. En de verliezen op onderwaterhypotheken en laagrentende obligaties haalden elke dag de krantenkoppen. Wat het nodig had, was een injectie van langetermijnkapitaal, niet een injectie van meer onverzekerde spaargelden met een kortetermijnhorizon.

Om de vanmorgen genoemde hooivorken van de andere 10 banken op afstand te houden (die meehielpen aan het reddingsfonds van $ 30 miljard aan onverzekerde spaargelden), zei JPMorgan Chase in zijn verklaring dat het de 10 banken zal terugbetalen voor de gelden die ze elk hebben bijgedragen.

Wat deze ochtend de wenkbrauwen doet fronsen op Wall Street en bij de hele regering-Biden, is dat JPMorgan Chase door zijn toezichthouders al is gerangschikt als de meest risicovolle bank in de VS. Door het nòg groter te maken, wordt het gewoon veel  systeemrisicovoller.

JPMorgan Chase's geschiedenis van het opslokken van concurrenten is zowel verbluffend als een aanklacht tegen federale banktoezichthouders. In 1955 fuseerde Chase National Bank met The Bank of the Manhattan Company om Chase Manhattan Bank te vormen. In 1991 kondigden Chemical Bank en Manufacturers Hanover hun fusie aan. Beide banken waren ernstig verzwakt: Chemical door slechte vastgoedleningen en Manufacturers door slechte leningen aan ontwikkelingslanden. In 1995 fuseerde Chemical Bank met Chase Manhattan Bank. In 2000 fuseerde JPMorgan met Chase Manhattan Corporation. In 2004 fuseerde JPMorgan Chase met Bank One. In 2008, tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis, mocht JPMorgan Chase Washington Mutual kopen. Dit zijn slechts de grootste bankconsolidaties. In de loop der jaren heeft Chase tientallen kleinere banken overgenomen.

Ten tijde van JPMorgan Chase's aankoop van Washington Mutual in 2008 was WaMu het grootste bankfaillissement in de Amerikaanse geschiedenis. JPMorgan Chase mag nu First Republic Bank kopen, het op een na grootste bankfaillissement in de Amerikaanse geschiedenis. Dit druist in tegen het uitvoerend bevel van president Biden van 9 juli 2021, waarin hij beloofde dat zijn regering "zou waken voor buitensporige marktmacht" en antitrustwetten zou handhaven. Met betrekking tot banken schreef de Amerikaanse president:
“Om ervoor te zorgen dat Amerikanen keuzes hebben tussen financiële instellingen en om te waken tegen buitensporige marktmacht, wordt de procureur-generaal, in overleg met de voorzitter van de raad van bestuur van het Federal Reserve System, de voorzitter van de raad van bestuur van de Federal Deposit Insurance Corporation , en de Comptroller of the Currency, aangemoedigd om de huidige praktijken te herzien en uiterlijk 180 dagen na de datum van dit bevel een plan goed te keuren voor de revitalisering van het toezicht op fusies onder de Bank Merger Act en de Bank Holding Company Act van 1956 (Public Law 84-511, 70 Stat. 133, 12 U.S.C. 1841 et seq.) die in overeenstemming is met de factoren opgesomd in 12 U.S.C. 1828(c) en 1842(c).”

De Bank Holding Company Act, een federale wet, verbiedt banken die "meer dan 10 procent van het totale bedrag aan spaargelden van verzekerde bewaarinstellingen in de Verenigde Staten" controleren, een andere bank te kopen.

Volgens zijn melding aan federale toezichthouders had JPMorgan Chase op 31 december 2022 $ 2,01 biljoen aan spaargelden bij binnenlandse kantoren en $ 426 miljard aan spaargelden bij buitenlandse kantoren, voor een totaal van $ 2,4 biljoen. Volgens de FDIC waren er op 31 december 2022 in totaal $ 17,7 biljoen aan binnenlandse spaargelden bij alle Amerikaanse banken en spaarverenigingen. Dat betekent dat JPMorgan Chase 11,36% van de totale Amerikaanse binnenlandse deposito's in handen had, ruim boven de limiet van 10%, en dat deze bank dus niet in aanmerking had moeten komen om nog een bank te kopen om nog gevaarlijker te worden.

Maar een of andere slimme advocaat of lobbyist op Wall Street had de slimme vooruitziende blik om vast te houden aan de wetgeving dat het marktaandeelplafond kon worden kwijtgescholden als bij de overname een of meer banken in gebreke zouden blijven of dreigen in gebreke te blijven. Dit voorbehoud is ongeveer net zo logisch als het "reddingsplan" van Jamie Dimon. Precies wat de Verenigde Staten niet nodig hebben in tijden van een bankencrisis, wanneer een of meer banken in gebreke blijven, is om een meer systemische toekomstige bankencrisis in te voeren door grote banken te consolideren.

Bovendien heeft de bank onder de leiding van Jamie Dimon als voorzitter en CEO van JPMorgan Chase een ongekende vijf misdrijven en een strafblad verzameld waar de Gambino-misdaadfamilie waarschijnlijk jaloers op is. En toch blijven de mainstream media Dimon de hemel in prijzen als de wijze en voorzichtige tovenaar van Wall Street. (Zie ons artikel van 13 november 2019: "De criminele activiteiten van JP Morgan Chase").

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][1 mei 2023]

 

Afdrukken Doorsturen