Amerikaanse toezichthouder FDIC zegt dat spaarders met geld bij buitenlandse banken het zelf maar uit moeten zoeken

De inbeslagname van buitenlandse spaargelden bij de failliete bank SVB door de Amerikaanse toezichthouder FDIC opent de doos van Pandora bij grootbanken JPMorgan Chase en Citi - die samen een gecombineerde $ 1 biljoen aan buitenlandse spaargelden hebben die niet door de FDIC verzekerd zijn.

Als u de bankencrisis hebt gevolgd, heeft u waarschijnlijk minstens tien keer gelezen dat op 12 maart in de VS de federale banktoezichthouders, met toestemming van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, een beroep deden op de "systeemrisico-uitzondering" om zowel verzekerden en onverzekerde spaarders te beschermen, mensen die rekeningen aanhielden bij de twee banken die in maart failliet gingen: Silicon Valley Bank en Signature Bank.

Daarom waren er zaterdagavond rond 17.30 uur lokale tijd schokkende kreten te horen toen de Wall Street Journal (paywall) het verbluffende nieuws publiceerde dat spaarrekeningen van spaarders in de vestiging van Silicon Valley Bank op de Kaaimaneilanden in beslag werden genomen door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), ingelegde gelden die ze waarschijnlijk nooit meer zullen terugzien.

Zoals we eerder hebben gemeld kan de FDIC volgens deAmerikaanse wet geen spaargelden verzekeren die door Amerikaanse banken op buitenlandse bodem worden aangehouden. Wat het wel kan doen, is die spaargelden verkopen aan de bank die de omgevallen bank overneemt. In het geval van Silicon Valley Bank was First Citizens Bancshares de overnemende bank, die blijkbaar weigerde de buitenlandse spaargelden over te nemen in de geheimhoudingsjurisdictie van de Kaaimaneilanden, een jurisdictie die recentelijk het meest opviel vanwege de huisvesting van het crypto-fraudehuis van Sam Bankman-Fried.

The Journal meldde dat Silicon Valley Bank op 31 december 2022 $ 13,9 miljard aan buitenlandse spaargelden aanhield met een onbekend bedrag dat resteerde op de datum van het faillissement en de FDIC-curatelestelling op 10 maart. De Journal meldde ook dat "op 31 maart de FDIC de spaarders van de Kaaimaneilanden van SVB heeft laten weten dat ze niet gedekt zouden worden door de depositoverzekering en dat ze zouden worden behandeld als 'algemene concurrente schuldeisers', volgens documenten die door de zakenkrant zijn beoordeeld, evenals interviews met werknemers van meerdere firma's."

Als toevoeging aan wat zeker politieke gevolgen zullen zijn, omvatten de inleggers die met de gebakken peren blijven zitten in het filiaal op de Kaaimaneilanden 'investeringsfirma's in China en andere delen van Azië'. Die spaarders kunnen niet blij zijn als hun spaargelden in beslag worden genomen terwijl alle anderen worden beschermd, of ze nu een depositoverzekering hadden of niet.

Wat de Wall Street Journal eigenlijk met deze publicatie heeft gedaan, is een doos van Pandora openen met betrekking tot de enorme sommen buitenlandse spaargelden die worden aangehouden in buitenlandse filialen van JPMorgan Chase en Citigroup's Citibank - die geen van alle worden gedekt door FDIC-verzekeringen. Het roept verder de vraag op waarom de banktoezichthouders van deze twee megabanken op Wall Street deze gevaarlijke situatie hebben laten gebeuren.

Volgens het door Citibank ingediende eindejaarsverslag (call-report) had het een verbluffende $ 622,6 miljard aan spaargelden bij buitenlandse kantoren. (Zie pagina 34 van het call-report.) Volgens het call-report, aan het einde van het jaar ingediend door JPMorgan Chase Bank N.A., had het $ 426 miljard aan spaargelden bij buitenlandse kantoren. (Zie pagina 34 van het gelinkte rapport.) Samen hadden deze twee banken dus iets meer dan 1 biljoen dollar aan spaargelden op buitenlandse bodem – die niet gedekt werden door de Amerikaanse depositoverzekering.

Wat betreft de vraag of het depositogarantiestelsel van het buitenlandse rechtsgebied van toepassing zou zijn op de spaargelden van Amerikaanse banken in het buitenland, biedt de FDIC de volgende verklaring van twee zinnen in een recent rapport: "Spaargelden bij  buitenlandse kantoren van Amerikaanse banken zijn niet verzekerd door de FDIC. Sommige rechtsgebieden bieden enige depositoverzekeringsdekking van deze spaargelden; de bedragen van de dekking, indien van toepassing, variëren per rechtsgebied."

In de meeste gevallen bieden depositoverzekeringen in het buitenland een veel lagere spaargeldenbescherming dan de $ 250.000 per deposant, per bank, die in de VS wordt aangeboden.

JPMorgan Chase en Citibank hebben ook blootstelling aan onverzekerde binnenlandse spaargelden - dat wil zeggen bedragen van meer dan $ 250.000 per rekeninghouder in hun bankfilialen op Amerikaanse bodem. Aan het einde van het jaar had JPMorgan Chase $ 1,058 biljoen aan onverzekerde deposito's in binnenlandse filialen, terwijl Citibank $ 598,2 miljard aan onverzekerde deposito's had in binnenlandse filialen. Het combineren van binnenlandse en buitenlandse onverzekerde deposito's versus de $ 1,4 biljoen die Citibank aan het eind van het jaar aan totale spaargelden had, betekent dat 87% van de spaargelden van Citibank geen FDIC-verzekeringsbescherming had. Dat komt heel dicht in de buurt van de 90% van de onverzekerde spaargelden van Signature Bank toen deze op 12 maart ontplofte en onder curatele van de FDIC werd gesteld.

Gezien Citibank's geschiedenis van balanceren op de rand van de afgrond en gered worden door exorbitante bedragen van haar financiële "toezichthouders" tijdens en na de financiële crash van 2008, is het niets minder dan een verontwaardiging voor de Amerikaanse belastingbetalers dat haar banktoezichthouders vandaag het goed vinden dat 87% van haar spaargelden géén FDIC-verzekeringsbescherming te hebben. Van december 2007 tot medio 2010 ontving Citigroup/Citibank de volgende bailout-operaties: de Amerikaanse schatkist injecteerde 45 miljard dollar aan kapitaal; er was een overheidsgarantie van meer dan $ 300 miljard op bepaalde onderdelen van zijn activa; de FDIC gaf een garantie van $ 5,75 miljard op zijn senior ongedekte schuld en $ 26 miljard op zijn commercial paper en interbancaire deposito's; en geheime doorlopende leningen van de Federal Reserve hebben in totaal $ 2,5 biljoen (inderdaad, met een b!) aan leningen onder de marktrente aan Citigroup verstrekt, volgens de uiteindelijke audit uitgevoerd door het Government Accountability Office.

Het recente rapport van de FDIC over de bankfaillissementen van Silicon Valley Bank en Signature Bank en de opties die het Amerikaanse Congres kan overwegen bij de hervorming van het federale depositoverzekeringsprogramma, geeft toe dat onverzekerde spaargelden een cruciale rol spelen bij bankruns en het daaruit voortvloeiende faillissement van banken, en het schrijft het volgende:

“Afgezien van de specifieke kenmerken van de gebeurtenissen van maart 2023, suggereren verschillende ontwikkelingen dat het banksysteem is geëvolueerd op een manier die de blootstelling aan depositoruns zou kunnen vergroten. Deze ontwikkelingen omvatten de versterking van de zorgen via sociale media en de snelheid van sommige reacties van deposanten, de interactie van mislukkingen en het gedrag van deposanten, en het toegenomen volume en aandeel van onverzekerde deposito's in het banksysteem.
Het risico van spaarders die een run op de bank doen is inherent aan het bankwezen, waar langetermijnactiva worden gefinancierd door kortlopende depositoverplichtingen. De FDIC werd grotendeels opgericht als reactie op de wijdverbreide bankruns van de jaren dertig. Spaarders die niet door een depositoverzekering worden beschermd, kunnen overwegen hun geld te verplaatsen als ze zich zorgen maken over de liquiditeit of solvabiliteit van hun bank. Als onverzekerde spaarders denken dat andere spaarders hun zorgen delen en dat een run op de bank en mogelijk faillissement op handen is, dan kunnen ze snel handelen om hun geld op te nemen. Synchrone opnames van spaargelden kunnen dan de liquidatie van activa afdwingen en het faillissement van de bank veroorzaken. Een bankfaillissement veroorzaakt door een run kan een self-fulfilling prophecy zijn.”

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][15 mei 2023]

 

Afdrukken Doorsturen