Amerikaanse Senaat start onderzoek over ethische fouten Federal Reserve

Hardnekkige, aanhoudende ethische fouten bij de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, zullen morgen in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat onder het vergrootglas worden gelegd.

De opeenstapeling van belangenconflicten, ethische misstappen en algehele morele schanddaden bij de Amerikaanse centrale bank, deFederal Reserve, hebben geresulteerd in een recente Gallup-peiling waaruit blijkt dat het vertrouwen in de voorzitter van de Federal Reserve (momenteel Jerome Powell) het dieptepunt heeft bereikt in twee decennia van Gallup-peilingen op dit onderwerp. Amerikanen die "veel" of "redelijk" vertrouwen hebben in de Fed-voorzitter, staan volgens de peiling op slechts 36 procent.

Morgen is de Subcommissie voor economisch beleid van de Senaat (Senate Banking’s Subcommittee on Economic Policy) van plan om de ethisch betwiste structuur van de Federal Reserve frontaal aan te pakken. We zien er naar uit want de verwachting is dat er flink wat vuurwerk zal zijn tijdens deze hoorzitting omdat de voorzitter van deze subcommissie senator Elizabeth Warren is, die Fed-voorzitter Powell afgelopen augustus heeft bestempeld als "een gevaarlijke man" en gesproken heeft over een "corruptiecultuur" bij de Federal Reserve. (Warren, een voormalig professor in de rechten van Harvard, heeft meer dan voldoende redenen om deze beschuldigingen te uiten.)

Hoewel Powell niet als getuige op de hoorzitting zal verschijnen, zal de man die belast is met het onderzoeken van wangedrag door Fed-functionarissen dat wel. Die man is de inspecteur-generaal van de Federal Reserve, Mark Bialek, wiens eigen kantoor zeer zeker ook ethisch onderzoek verdient.

In tegenstelling tot de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie, evenals meer dan 30 andere federale instellingen, wordt de inspecteur-generaal van de Federal Reserve niet voorgedragen door de president van de Verenigde Staten en bevestigd door de Amerikaanse Senaat. In plaats daarvan wordt de inspecteur-generaal van de Federal Reserve benoemd door het "hoofd" van de Federal Reserve Board of Governors; hij rapporteert aan de Federal Reserve Board of Governors; en hij kan worden ontslagen door de Federal Reserve Board of Governors met een tweederde meerderheid van stemmen.

Ondanks dat duidelijke gebrek aan onafhankelijkheid verwees Powell op 4 oktober 2021 het ergste handelsschandaal in de toen 108-jarige geschiedenis van de Federal Reserve naar Bialek, ondanks eisen van waakhondgroepen voor een onderzoek naar handel met voorkennis door het ministerie van Justitie en/of de Securities and Exchange Commission (SEC).

Het kostte Bialek slechts negen maanden om Powell en voormalig Fed-vicevoorzitter Richard Clarida vrij te pleiten van het overtreden van "de wetten, regels, voorschriften of het beleid", terwijl Bialek de afgelopen 19 maanden gezwegen heeft over de grootste verdachte in het handelsschandaal, voormalig Dallas Fed-president Robert Kaplan. (Zie onze artikelen: Tradingschandaal bij de Federal Reserve: twee topmannen gedwongen op te stappen en Topman Federal Reserve Jerome Powell probeert tradingschandaal weg te poetsen.)

Bialek zal tijdens deze hoorzitting als enige getuige in het eerste panel verschijnen. Het tweede panel zal de volgende getuigen hebben: dr. Peter Conti-Brown, universitair hoofddocent financiële regelgeving, universitair hoofddocent juridische studies en bedrijfsethiek aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania; dr. Paul H. Kupiec, Senior Fellow, American Enterprise Institute; en mevrouw Mayra Rodríguez Valladares, Managing Principal, MRV Associates.

De Senate Banking Committee is zich al jaren bewust van ernstige ethische kwesties bij de Federal Reserve. In november 2014 plaatste haar subcommissie voor financiële instellingen en consumentenbescherming (Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Protection) de toenmalige president van de New York Fed, William Dudley, in de getuigenbank nadat interne bandopnamen bij de New York Fed waren vrijgegeven, waaruit bleek hoe een toezichthouder als een schoothondje bang was om het op te nemen tegen een machtig Wall Street-onderneming, Goldman Sachs.

De bandopnamen waren gemaakt door Carmen Segarra, een advocaat en voormalig bankonderzoeker bij de New York Fed (een zeer tegenstrijdige en bizar gestructureerde toezichthouder van de megabanken op Wall Street, die ook twee handelsvloeren exploiteert (een in New York en een in Chicago) en handelt met dezelfde Wall Street-banken die het reguleert). De New York Fed is, letterlijk, eigendom van enkele van de grootste banken van Wall Street en is feitelijk verantwoordelijk voor het redden van die banken.

Segarra had in oktober 2013 in een federale rechtszaak verklaard dat haar door collega's van de New York Fed was opgedragen haar negatieve onderzoek over Goldman Sachs te wijzigen, collega's die haar onderzoek ook belemmerden en verstoorden. Volgens haar rechtszaak werd ze, toen ze weigerde haar bevindingen te wijzigen, als vergelding ontslagen en uit het Fed-gebouw gebonjourd. Nadat haar rechtszaak was afgewezen door een rechter wiens echtgenoot Goldman Sachs vertegenwoordigde, droeg Segarra haar 46 uur aan bandopnames over aan Jake Bernstein van ProPublica en This American Life van de publieke radio, wat een media-razernij veroorzaakte.

Al heel wat jaren schrijven we over een reeks belangenconflicten bij de New York Fed. In de loop van 2007 en 2008, toen Citigroup in een hardnekkige doodsspiraal terechtkwam door schuldenbommen buiten de balans om – niet in de laatste plaats vanwege het gebrek aan goed toezicht door de New York Fed – had de toenmalige president, Tim Geithner, met Citi handjeklap gedaan wat leidde tot meer dan 29 ontbijten, lunches, diners en andere vergaderingen (bleek uit zijn dagelijkse agenda's). Op 25 januari 2007 ontving Geithner voormalig Citigroup-voorzitter en CEO, Sandy Weill, voor een lunch bij de New York Fed. Volgens de afsprakenkalender van Geithner deelde Elise Geithner, zijn dochter, de auto met chauffeur om met haar vader te werken en voegde ze zich vervolgens bij hem tijdens de lunch met Sandy Weill. Geithner werd vervolgens minister van Financiën en speelde een cruciale rol om ervoor te zorgen dat Citigroup niet failliet ging, maar in plaats daarvan werd gered (middels bailouts) door de belastingbetaler. Weill was een van de grootste individuele aandeelhouders van Citigroup en ging als miljardair met pensioen. Hij verkocht een groot deel van zijn Citigroup-aandelen voordat de koers instortte. In het voorjaar van 2009 deed een aandeel Citigroup 99 dollarcent.

Een andere megabankholding op Wall Street die onder toezicht staat van de New York Fed en tegelijkertijd een van de grootste aandeelhouders van de New York Fed is, is JPMorgan Chase. Begin 2012, toen JPMorgan grote weddenschappen met derivaten aanging in Londen met behulp van de verzekerde spaargelden van zijn bankklanten, zat de voorzitter en CEO, Jamie Dimon, in de raad van bestuur van de New York Fed. Terwijl de bank werd onderzocht door de New York Fed, bleef Jamie Dimon in de raad van bestuur ervan zitten en diende hij zijn twee ambtstermijnen uit, die eind 2012 afliepen. Het debacle in derivaten werd berucht bekend als de London Whale-transacties. JPMorgan Chase gaf toe $ 6,2 miljard aan geld van zijn spaarders te hebben verloren.

De London Whale-kwestie resulteerde in een vernietigend rapport van 300 pagina's van de permanente subcommissie voor onderzoek van de Amerikaanse Senaat (Senate’s Permanent Subcommittee on Investigations).

Eén van de getuigen die voor de hoorzitting van morgen zijn gepland, dr. Peter Conti-Brown, is de auteur van The Power and Independence of the Federal Reserve. In hoofdstuk 5 van het boek voert Conti-Brown een overtuigend argument aan dat de 12 quasi-particuliere regionale Federal Reserve Banken op zijn best ondoorzichtig en onaantastbaar zijn, en in het slechtste geval ongrondwettelijk.

We gaan het toch niet meemaken dat de Federal Reserve wordt aangepakt?

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][16 mei 2023]

 

Afdrukken Doorsturen