Oppenheimer. Waarom nu?

Nu de veelvuldig gehypete Amerikaanse film Oppenheimer in de bioscoop draait, is het tijd om een kijkje te nemen in de geschiedenis die Amerika wil dat de mensen niet weten, en die de film blijkbaar ook is vergeten. Een artikel over Oppenheimer die uiteindelijk land stal van mensen die daar eeuwenlang woonden en wat vervolgens direct en indirect leidde tot hun dood. En over de film die als het er op aan komt de gruwelijke werkelijkheid verzweeg. En blijven wij achter met de vraag: waarom nu?

"Oppenheimer", de oogverblindende film van Christopher Nolan over J. Robert Oppenheimer, de man die bekend staat als "de vader van de atoombom", vat een gigantische verschuiving in bewustzijn samen in drie spookachtige uren. Een drama - gebaseerd op de biografie American Prometheus - over genialiteit, overmoed en fouten, zowel individueel als collectief, brengt het turbulente leven in kaart van de Amerikaanse theoretisch natuurkundige die hielp bij het onderzoek en de ontwikkeling van de twee atoombommen die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima en Nagasaki werden gedropt. Helaas vertelt Nolan niet het hele verhaal.


American Prometheus

Zoals gezegd is de film Oppenheimer gebaseerd op American Prometheus, een biografie van 725 pagina's over J. Robert Oppenheimer door Kai Bird en Martin J. Sherwin, en de film van regisseur Nolan brengt de rol van de theoretisch natuurkundige in het Manhattan Project in kaart. Het boek, dat in 2007 de Pulitzer Prize won, is een kaskraker op zich. De twee getalenteerde historici uit de Koude Oorlog kwamen samen om het aangrijpende en buitengewone verhaal van Oppenheimer te vertellen.

Ze onthullen de complexiteit van een man wiens joodsheid tot uiting kwam door middel van seculier humanisme, die opviel door zijn ethisch besef en eruditie, maar desalniettemin een leidende rol speelde bij het tot stand brengen van massavernietigingswapens. Oppenheimers uiteindelijke vrees dat deze prestatie de wereld zou ruïneren, bracht hem ertoe aan te dringen op internationale controle over atoomenergie, wat hem, samen met zijn omarming van linkse doelen tijdens de tumultueuze jaren dertig, ertoe bracht het meest gevierde slachtoffer te worden van de anticommunistische paranoia van de jaren vijftig. De auteurs geven weer hoe deze problemen Oppenheimer destijds overkwamen en beschrijven zijn interactie met de opmerkelijke figuren met wie hij regelmatig contact had: George Kennan, David Lilienthal, Isidor Rabi en de antiheld Lewis Strauss.

Hun boek heeft zo'n reikwijdte dat het een trauma dat de 14-jarige Robert op zomerkamp ervoer, verbindt met het zelfvernietigende stoïcisme dat hij uiteindelijk in de getuigenbank zou demonstreren. American Prometheus is een omvangrijk werk, dat zijn veelzijdige portret verenigt met een scherp begrip van Oppenheimer's essentiële aard. Wat deed hij toen hij zich in een lift in Capitol Hill bevond met senator Joseph McCarthy, de belichaming van Oppenheimer's verdiende loon? "We keken elkaar aan," zei de natuurkundige tegen een vriend, "en ik knipoogde."

American Prometheus ziet de volledige implicaties van zo'n gebaar: charme en bravoure aan de oppervlakte, Dostojevskiaanse duisternis daaronder. Het herleidt de arrogantie van Oppenheimer tot de opvoeding die hem bij één van de mondelinge examinatoren van zijn proefschrift ertoe zou brengen te zeggen: "Ik kwam daar net op tijd weg. Hij begon me vragen te stellen."

Hoewel zijn sterke punt niet natuurkunde is, legt het boek de wereld vast waarin Oppenheimer zijn geloofsbrieven vestigde: vol met toekomstige Nobelprijswinnaars, boordevol innovatie en concurrentievermogen. Uit deze smeltkroes kwam Oppenheimer tevoorschijn met de leiderschapscapaciteiten die hem uiteindelijk de leiding zouden geven over een uiterst geheim onderzoek naar de creatie van kernwapens. Dit boek beschrijft Oppenheimers brandbare mengsel van charisma en wreedheid.


Wie was precies J. Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom?

Oppenheimer's naam is 'een metafoor geworden voor massale sterfte onder een paddestoelwolk', in de woorden van Kai Bird en Martin J. Sherwin, de schrijvers van het hierboven genoemde boek 'American Prometheus' uit 2005. Maar om de natuurkundige volledig te begrijpen, hebben biografen gezocht naar aanwijzingen in zijn geloofssysteem - een ethische code gebaseerd op wetenschap en rationaliteit, een vurig gevoel voor rechtvaardigheid en een levenslange ambivalentie ten opzichte van zijn eigen joodse erfgoed.

In dit artikel gaan we in op zijn joodse verhaal, de andere joodse personages die hij ontmoette tijdens het ontwikkelen van het Manhattan-project en hoe de film het weergeeft.  Spoiler Alert: Oppenheimer was de Duitse Jood die “noch Duits noch Joods” was.

Oppenheimer werd in 1904 geboren uit Duits-joodse ouders die zich snel opwerkten tot de hogere klasse van Manhattan. Zijn vader, Julius Oppenheimer, kwam uit de Duitse stad Hanau en arriveerde als tiener in New York - zonder geld of een woord Engels - om familieleden te helpen bij het runnen van een klein textielimportbedrijf. Hij werkte zich op tot volwaardige partner, verwierf een reputatie als handelaar in gekweekte stoffen en werd verliefd op Ella Friedman, een schilderes wiens Duits-joodse familie zich in de jaren 1840 in Baltimore had gevestigd.

Hun seculiere huishouden omarmde de Amerikaanse samenleving. De Oppenheimers gingen nooit naar een synagoge noch hadden ze een bar mitswa voor hun zoon; in plaats daarvan sloten ze zich aan bij de Ethical Culture Society, een uitloper van het hervormingsjodendom dat religieuze overtuigingen verwierp ten gunste van seculier humanisme en rationalisme. Oppenheimer werd naar de Ethical Culture School in de Upper West Side in New York gestuurd, waar hij interesse ontwikkelde voor universele morele leerstellingen en een stevige afstand tot Joodse tradities.

Hoewel zijn ouders Duitse immigranten van de eerste en tweede generatie waren, stond Oppenheimer er altijd op dat hij geen Duits sprak, volgens Ray Monk, de auteur van "Robert Oppenheimer: A Life Inside the Center." Hij beweerde ook dat de "J" in "J. Robert Oppenheimer' helemaal nergens voor stond  - ook al stond er op zijn geboorteakte 'Julius Robert Oppenheimer', wat aangeeft dat zijn vader de joodse naam had doorgegeven. "Voor de buitenwereld stond hij altijd bekend als een Duitse jood, en hij hield altijd vol dat hij noch Duits noch joods was", vertelde Monk aan de Jewish Telegraphic Agency. "Maar het beïnvloedde zijn relatie met de wereld dat hij zo werd gezien."

Oppenheimers academische genialiteit werd een zwak schild tegen het antisemitisme dat zijn leven beheerste. Hij kwam Harvard binnen op het moment dat de universiteit op weg was naar een quotasysteem vanwege bezorgdheid over het aantal toegelaten joden. Desalniettemin bleef hij studeren en hield hij zich afzijdig van de controverse over de campus, aldus Monk. Hij probeerde zelfs vriendschap te sluiten met niet-joodse studenten, maar het heersende antisemitisme deed die pogingen grotendeels teniet en liet hem achter met een overwegend joodse vriendengroep.

Na het behalen van een bachelordiploma aan Harvard in 1925, deed hij onderzoek aan het Cavendish Laboratory van de Universiteit van Cambridge en promoveerde hij aan de Universiteit van Göttingen - in het pre-nazi-Duitsland - onder leiding van Max Born, een pionier op het gebied van de kwantummechanica. Maar voordat hij naar Cambridge ging, schreef een professor van Harvard hem een aanbeveling die de geïnstitutionaliseerde vooroordelen in de academische wereld weergaf: "Oppenheimer is een Jood, maar geheel zonder de gebruikelijke kwalificaties."

Oppenheimer keerde terug uit Europa om natuurkunde te doceren aan het California Institute of Technology en de University of California in Berkeley. Terwijl hij in Berkeley was, probeerde hij een baan te bemachtigen voor zijn collega Robert Serber, maar dat werd afgewezen door zijn afdelingshoofd Raymond Birge, die zei: "Eén Jood op de afdeling is genoeg." Hij kwam niet terug op de beslissing en huurde later Serber in om aan het Manhattan-project te werken. Het is in Berkeley dat het traject van Oppenheimer's leven dramatisch verschuift, na nieuwsberichten dat Duitsland Polen is binnengevallen. Op dat moment is hij bevriend geraakt met Ernest Lawrence (Josh Hartnett), een natuurkundige die een deeltjesversneller uitvond, de cyclotron, en die een belangrijke rol speelt in het Manhattan Project. Het is ook in Berkeley dat Oppenheimer het militaire hoofd van het project ontmoet, Leslie Groves (een voorspelbaar goede Matt Damon), die hem tot directeur van Los Alamos maakt, ondanks de linkse doelen die hij steunde – waaronder de strijd tegen het fascisme tijdens de Spaanse Burgeroorlog – en sommige van zijn associaties, waaronder met leden van de Communistische Partij zoals zijn broer Frank (Dylan Arnold).

Overiigens is de cast van Matt Damon als een nogal "charismatische" en sympathieke generaal Leslie Groves een miskleun. Groves was buitengewoon dik en een bullebak, promootte koste wat het kost het gebruik van de bom tegen Japan, weigerde zelfs maar een minuut uit te stellen voordat hij Nagasaki trof, en deed toen meer dan wie dan ook om informatie over stralingsgevaren te onderdrukken (waarbij hij arbeiders en soldaten onnoemelijke schade toebracht en vervolgens miljoenen Amerikanen die in de jaren daarna werden onderworpen aan radioactieve neerslag door kernproeven). Nolan gaf ook opdracht tot tientallen veranderingen in de film die het transformeerde van een waarschuwing aan de wereld van wetenschappers tot pro-bompropaganda van het Pentagon en het Witte Huis.


Het nazi-effect op de wetenschappelijke ontwikkeling

Tot de jaren dertig stond Oppenheimer resoluut onverschillig tegenover politiek. Hoewel hij naast wetenschap ook Sanskriet studeerde en klassiekers, romans en poëzie las, interesseerde hij zich niet voor actuele zaken. Later legde hij dit uit tijdens zijn beruchte hoorzitting in 1954 voor de Atomic Energy Commission van de Verenigde Staten – die, op het hoogtepunt van het McCarthy-tijdperk, zou eindigen met het verlies van zijn veiligheidsmachtiging vanwege eerdere associaties met communisten en steun voor linkse doelen. "Ik was bijna volledig gescheiden van de hedendaagse scene in dit land," zei hij. “Ik heb nooit een krant gelezen of een actueel tijdschrift zoals Time of Harper's; Ik had geen radio, geen telefoon; Ik hoorde pas lang na de beurscrash daarover in de herfst van 1929; de eerste keer dat ik stemde was bij de presidentsverkiezingen van 1936.”

Maar halverwege de jaren dertig vond er een ingrijpende verandering plaats bij Oppenheimer, toen hij zag hoe familie, vrienden en grote wetenschappelijke geesten werden verpletterd door de getijden van het nazisme in Duitsland en de economische ineenstorting in de VS. "Ik had een aanhoudende, smeulende woede over de behandeling van Joden in Duitsland", zei hij in zijn getuigenis. “Ik had daar familie en zou later helpen hen te bevrijden en naar dit land te brengen. Ik zag wat de depressie met mijn studenten deed... en via hen begon ik te begrijpen hoe diep politieke en economische gebeurtenissen het leven van mensen konden beïnvloeden."

Naast het redden van familieleden reserveerde hij, terwijl hij lesgaf in Berkeley, 3% van zijn salaris om Joodse wetenschappers te helpen ontsnappen aan nazi-Duitsland. Tegen de Tweede Wereldoorlog zou zijn drive om Duitsland te verslaan hem ertoe aanzetten om het Manhattan-project te leiden - de uiterst geheime ontwikkeling van een Amerikaanse atoombom - in het Los Alamos Laboratory in New Mexico.
In zijn rol in het Manhattan Engineer District (het Manhattan Project) werkte hij als directeur van een clandestien wapenlaboratorium gebouwd in een bijna verlaten stuk van Los Alamos, in New Mexico, waar hij en vele andere van de meest oogverblindende wetenschappelijke geesten van het tijdperk zich afvroegen hoe nucleaire reacties konden worden gebruikt voor de wapens die tienduizenden onmiddellijk zouden kunnen doden, waardoor de oorlog in de Stille Oceaan werd beëindigd.

Uit interne documenten blijkt dat de Amerikaanse regering aanvankelijk probeerde de bom te testen op "een derdewereldland", maar dat zij zich zorgen maakten over diplomatieke betrekkingen. Ze kozen er toen voor om het op het platteland van New Mexico te laten vallen, omdat daar "niets anders dan koeien en Mexicanen" waren.

Wat Nolan niet vermeldt, is het feit dat het gebied werd bewoond door Hispano die 24 uur de tijd kregen om te vertrekken. Veel van die families woonden al eeuwen op hetzelfde land. De crew van  Oppenheimer schoot letterlijk al hun vee door het hoofd en bulldozerde de huizen van de bewoners. Mensen vluchtten te voet en konden nergens heen. Hun land in beslag genomen door de Amerikaanse regering. Alle Hispano mannen in New Mexicodie die voor de laboratoria werden verdreven, werden door Oppenheimer later ingehuurd om met beryllium te werken. De blanken kregen beschermende uitrusting. De Hispano-mannen niet. Velen stierven allemaal aan berylliose. Dit waren Amerikaanse burgers, mensen. Dus hun land werd ingenomen, dieren gedood, boerderijen platgewalst, zij werden gedwongen te werken voor de mensen die alles van hen hadden afgepakt, en uiteindelijk vermoord door diezelfde mensen.

Oppenheimer was in eerste instantie een onwaarschijnlijke kandidaat voor de functie. De FBI had hem al aangemerkt als politiek verdachte wegens communistische sympathieën. Hij was een theoretische wetenschapper, geen toegepaste wetenschapper met ervaring in het leiden van een laboratorium. Hij was nog geen 40 jaar oud. Maar luitenant-kolonel Leslie Groves koos In 1942 voor Oppenheimer als directeur van het Manhattan Project, deels omdat hij blijk gaf van een brandend gevoel van noodzaak. "Oppenheimer zei tegen Groves: 'Kijk, de nazi's zullen hun eigen bomproject hebben en het zal worden geleid door Heisenberg, één van de toonaangevende kernfysici ter wereld. We moeten in beweging komen en we moeten snel handelen'', zei Monk. Andere prominente joodse wetenschappers voelden zich genoodzaakt zich aan te sluiten. Zes van de acht leiders van het project waren joods, samen met een aanzienlijk aantal joodse technici, wetenschappers en soldaten van hoog tot laag, van wie sommigen vluchtelingen uit Europa.


De Strauss-vete

Hoewel uiteindelijk twee atoombommen vielen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, niet op Duitsland - en Duitsland had zich toen al overgegeven - werd Oppenheimer geprezen als een held vanwege zijn rol bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Maar slechts negen jaar later werd hij vernederd voor de Atomic Energy Commission en werd hem zijn veiligheidsmachtiging ontnomen. Lewis Strauss, de voorzitter van de AEC, wantrouwde Oppenheimer omdat hij zich verzette tegen de ontwikkeling van een waterstofbom. Oppenheimer drong aan op internationale controle op kernwapens, in de overtuiging dat het doel van het atoomwapen was om alle oorlogen te beëindigen.

Maar Strauss had een ander doel: de suprematie van de VS over de Sovjet-Unie. “Oppenheimer zei dat je gek moest zijn om een wapen te gebruiken dat 1000 keer krachtiger was dan de bom die Hiroshima verwoestte. Dus zijn stelling was: 'We kunnen dit ding niet ontwikkelen', 'zei Monk. "Lewis Strauss was geneigd te denken dat de enige persoon die zou pleiten voor het niet ontwikkelen van een waterstofbom door de VS, iemand was die de belangen van de Sovjet-Unie op het oog had."

Strauss ontwikkelde ook een persoonlijke haat tegen Oppenheimer, die arrogant en hooghartig kon zijn. Ze hadden heel verschillende joodse achtergronden: Strauss was een toegewijde hervormingsjood van bescheiden afkomst, die werkte als reizende schoenenverkoper in plaats van naar de universiteit te gaan. Hij identificeerde zich nauw met zijn geloof en was van 1938 tot 1948 president van Temple Emanu-El in New York. "Ik denk dat Strauss ook moest navigeren als joods zijn in een Amerikaanse samenleving die joden niet volledig omarmde, en ik denk dat het een beetje een bedreiging voor hem was om iemand als Oppenheimer te hebben wiens benadering van het omgaan met zijn jodendom was om het te verbergen, eigenlijk," vertelde natuurkundige en rabbijn Jack Shlachter aan het Jewish Telegraphic Agency.

De film probeert Kitty's communisme te bagatelliseren. Het feit dat Oppenheimer met communistische vriendinnen uitging voordat hij met Kitty de communiste trouwde, duidt erop dat hij sympathie had voor de USSR. Strauss' vermoedens waren dus niet ongegrond. Feit is echter dat sommige joden in de VS sympathiek stonden tegenover het communisme, aangezien ze toen de aartsvijand waren van antisemitische fascisten. Rusland voerde het grootste deel van de gevechten uit door Hitler te verslaan, dus in de jaren 50 zouden de meeste normale mensen de Sovjet-Unie als een bondgenoot hebben gezien. De toespraak van Churchill in Fulton in 1946 in de VS heeft dat land waarschijnlijk paranoïde gemaakt over het communisme, net zoals Churchill zo lovend was over Hitler in de jaren '30.

In de film wordt Strauss geportretteerd als degene die in het geheim de ondergang van Oppenheimer door toedoen van de Atomic Energy Commission heeft georkestreerd, deels door samen te werken met de Hongaars-joodse natuurkundige Edward Teller, die het met Strauss eens was over de noodzaak van de waterstofbom.


Hoe de film van Nolan de verschillende joodse personages uit het verhaal portretteert

Bird schrijft een verslag van Oppenheimer die Albert Einstein tegenkomt, één van de beroemdste joodse figuren van de 20e eeuw, kort voor de hoorzitting in 1954. De twee mannen waren vrienden en collega's aan Princeton's Institute for Advanced Study; Einstein trad toe tot de faculteit nadat hij in 1933 nazi-Duitsland was ontvlucht, terwijl Oppenheimer in 1947 directeur van het instituut werd. Einstein had een brief aan president Franklin Delano Roosevelt ondertekend, geschreven door natuurkundige Leo Szilard, waarin hij in 1939 aandrong op de ontwikkeling van een kernsplijtingsbom. Einstein had er later spijt van dat hij die had ondertekend.

Volgens Bird drong Einstein er bij zijn vriend op aan om niet voor de AEC te verschijnen. Hij zei dat Oppenheimer zijn plicht voor Amerika al had gedaan, en als het land hem zou terugbetalen met een heksenjacht, zou hij 'haar de rug moeten toekeren'. Oppenheimer's secretaresse Verna Hobson, die getuige was van het gesprek, zei dat hij niet kon worden ontmoedigd. "Hij hield van Amerika," zei ze, "en deze liefde was net zo diep als zijn liefde voor de wetenschap."  Einstein reageerde door Oppenheimer een 'nar' of 'dwaas' in het jiddisch te noemen.

De film haalt veel uit de relatie van Oppenheimer met Einstein, gespeeld door de Schotse acteur Tom Conti. De twee mannen komen regelmatig in botsing, zowel tijdens als na de ontwikkeling van de bom. Een andere vriend en collega van een joodse natuurkundige, Isidor Rabi, schreef Oppenheimers levenslange eenzaamheid en depressies toe aan de afstand die hij creëerde tot andere joden – een gemeenschap die hem misschien enige troost had kunnen bieden na de afwijzing van zijn eigen regering. "Isidor Rabi zei dat zijn probleem was dat hij zich niet volledig als joods kon identificeren", zei Monk. "Hoewel Rabi niet religieus was, zei hij toen hij een groep Joden zag: 'Dit zijn mijn mensen.' En dat zou Oppenheimer nooit kunnen doen."In de film herhalen personages Oppenheimer's volharding dat de "J" staat voor "niets", terwijl ze hem zelden ondervragen over zijn jodendom. Hij komt nooit enig openlijk antisemitisme tegen dat tegen hem is gericht. Toch lijkt de filmversie van Oppenheimer, gespeeld door de Ierse acteur Cillian Murphy, niet zo gekweld door zijn joodse identiteit als Rabi zei dat hij in het echte leven was. Op verschillende punten in de film krijgt Oppenheimer een band met andere personages in zijn baan over hun jodendom en drukt hij zijn woede uit over Hitlers behandeling van Duitse joden. De Oppenheimer uit de film beweert ook goed Duits te lezen, inclusief het vermogen om Karl Marx's "Das Kapital" in de oorspronkelijke taal te lezen. Het maakt deel uit van de levenslange fascinatie van het personage voor talen, die ook zijn beroemde uiting van het Bhagavad Gita-citaat informeert: "Nu ben ik de Dood geworden, vernietiger van werelden."

De enige taal die Oppenheimer in de film lijkt te willen leren, is jiddisch - een feit waar Rabi (gespeeld door de joodse acteur David Krumholtz) hem over uitscheldt tijdens hun eerste ontmoeting in het vooroorlogse Duitsland, wanneer Rabi een band probeert op te bouwen met Oppenheimer omdat hij het gevoel heeft dat hun soort niet welkom is. In de film wordt ook getoond hoe Oppenheimer meerdere joodse vluchtelingfysici verwelkomt in de Manhattan Project-faciliteit. Teller, gespeeld door de joodse acteur Benny Safdie, is één van hen, ook al wordt hij een belangrijke tegenstander. Wat betreft het personage van Strauss, gespeeld door Robert Downey Jr., vermeldt hij trots zijn belangrijkste joodse cv-punt al vroeg in de film. "Ik ben de president van Temple Emanu-El in Manhattan", roept hij uit.

De atoombom en wat het veroorzaakte bepalen de nalatenschap van Oppenheimer en geven ook vorm aan deze film. Nolan gaat diep en lang in op het bouwen van de bom, een fascinerend en afschuwelijk proces, maar hij toont geen beelden van de aanvallen; er zijn geen documentaire beelden van de doden of panorama's van steden die in de as liggen, beslissingen die lezen als zijn ethische absolute waarden. De gruwel van de bombardementen, de omvang van het leed dat ze veroorzaakten en de wapenwedloop die daarop volgde, doordringen de film. "Oppenheimer" is een geweldige prestatie in formele en conceptuele termen, en echt boeiend, maar het filmmaken van Nolan staat, cruciaal, in dienst van de geschiedenis die het vertelt. Nolan weigert echter zoals gezegd de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki te tonen, wereldbepalende gebeurtenissen die uiteindelijk naar schatting 100.000 tot meer dan 200.000 zielen hebben gedood. Je ziet Oppenheimer echter wel naar de eerste testbom kijken en, kritisch, hoor je ook de beroemde woorden die hij uitsprak toen de paddenstoelwolk opsteeg: "Nu ben ik de dood geworden, de vernietiger van werelden." Zoals Nolan je eraan herinnert, ging de wereld snel over van de verschrikkingen van de oorlog naar de bom.


De vader van de atoombom

Was Oppenheimer nu werkelijk de vader van de atoombom? Er zijn documenten waaruit blijkt dat Amerika's geheime ontwikkeling van de atoombom, het Manhattan Project, midden 1945 niet genoeg verrijkt uranium zou hebben geproduceerd om een bom te maken. Aangezien alleen een plutoniumbom werd getest in Alamogordo, New Mexico, op 16 juli 1945, hebben onderzoekers zich afgevraagd hoe de VS het voor elkaar gekregen hebben om minder dan een maand later een uraniumbom op Japan te gooien. Sommigen hebben gespeculeerd dat de Verenigde Staten een nazi-bom gebruikten of nazi-verrijkt uranium hebben gebruikt om zijn bommen te vervaardigen.

De Trinity-bom die ontplofte op 16 juli 1945 in de buurt van Alamogordo, New Mexico was een plutoniumbom. Hoe kan het dan zijn dat de  Verenigde Staten op 6 augustus van dat jaar de Little Boy, een ongeteste uraniumbom, op Japan lieten vallen. Een rationele verklaring is dat de ‘Little Boy’ niet is getest door de Amerikanen omdat.zij het niet hoefden te testen, namelijk omdat Duitse ontwerpers dat al hadden gedaanl. Dit idee wordt ondersteund door de verklaring van de Duitse auteurs Edgar Meyer en Thomas Mehner die beweerden dat de 'vader van de atoombom',  J. Robert Oppenheimer, eigenlijk een bom had die van "Duitse herkomst" was. Natuurlijk, dit idee zou indruisen tegen de lang geaccepteerde geallieerde legende dat Duitsland tegen het einde van de oorlog gewoon geen atoombom kon maken.

Waar hadden de nazi's verrijkt uranium kunnen krijgen voor zo'n bom? Een mogelijke bron was het beveiligde ondergrondse laboratorium van Baron Manfred von Ardenne, gebouwd in Lichterfelde buiten Berlijn, die een 2 miljoen volt elektrostatische generator en een cyclotron bevatten. Opgemerkt moet worden dat Hitler tegen het einde van de oorlog enthousiast sprak over een nieuw wonderwapen dat het tij zou doen keren.

Een aantal onderzoekers beweert dat de nazi-ontwikkeling van een uraniumbom geheim werd gehouden omdat het werk geen deel uitmaakte van het Duitse militair-industrieel systeem maar verborgen was binnen de Duitse Post. Alle faciliteiten van Von Ardenne waren verstrekt door een doorlopende financiering beschikbaar gesteld via het patronaat van één man, Reichsminister von Posten en een lid van de Reichspräsident van de Onderzoeksraad voor Nucleaire Zaken, Wilhelm Ohnesorge. Naar verluidt heeft Hitler ooit opgemerkt dat terwijl zijn partij en legerleiding zich zorgen maakte over hoe de oorlog te winnen, het zijn postbeambte was die hem de oplossing bracht.

De Reichspost was in die dagen overspoeld met geld, en had daarom een deel van de enorme financiering kunnen verstrekken die nodig was het project betreffende uraniumverrijkin], een operatie die zwaar op de begroting drukte.

Een andere bron rept over een gigantische fabriek voor synthetisch rubber, gebouwd door I.G. Farben naast Auschwitz, het beruchte vernietigingskamp. De site was gekozen vanwege de nabijheid van transportknooppunten, zowel spoorlijnen als rivieren,
evenals het nabijgelegen aanbod van slavenarbeid beschikbaar in het kamp Auschwitz. Deze site is waarschijnlijk ook gekozen met het idee dat de geallieerden een concentratiekampniet zouden bombarderen, een veronderstelling die juist bleek te zijn. Maar ondanks de feiten - vastgesteld tijdens de processen van Neurenberg - dat meer dan $ 2 miljard in dollars (waarde vandaag) werd uitgegeven; er meer dan  300.000 dwangarbeiders werden  gebruikt bij zowel de bouw als de werking van deze fabriek; en dat het meer elektriciteit had verbruikt dan de stad Berlijn, is er nooit synthetisch rubber geproduceerd.

Wat er dan wel werd gemaakt? De faciliteit heeft alle kenmerken van een uraniumverrijkingsfabriek. Vergeet niet dat de verschillende onderdelen van de Duitse atoombompogingen konden worden uitgevoerd met een hoge mate van geheimhouding, zelfs van andere nazi's op hoog niveau, gezien Bormanns hechte relaties met Ohnesorge; Schmitz, die chef was van IG Farben; [Rudolf] Hess, de commandant van Auschwitz; en Heinrich Mueller, die naast zijn vele andere taken als hoofd van de Gestapo toezicht hield op de levering van dwangarbeiders aan Auschwitz.

Er is een theorie geopperd dat, laat in de oorlog, bepaalde nazi's het zó geregeld hadden dat de overdracht van verrijkt uranium aan de Verenigde Staten gedaan kon worden in ruil voor immuniteit van vervolging. De kern van deze overdrachtstheorie is de sage
van een nazi-onderzeeër - de U-234. Daarover hebben we in het verleden al een artikel aan gewijd.

Wat een cadeau voor de Amerikanen! Het enige wat ze deden was het plaatsen van nieuwe staartvinnen op de bommen, ze opnieuw dchilderen en ze op Japan laten vallen. Natuurlijk kregen de Amerikaanse wetenschappers die betrokken waren bij het Manhattan Project
daarvoor krediet. Een gedachte die door de hoofden van de nazi-leiders moet zijn gegaan, was de totale vernietiging van Duitsland die het gevolg zou zijn geweest van het gebruik van een nucleair wapen door de nazi's zelf.

De verwoesting van Londen of New York zou het verloop van de oorlog in het voorjaar van 1945 wezenlijk hebben veranderd. En de
vergelding van de geallieerden zou ondenkbaar zijn geweest. Verder, hooggeplaatste nazi's, zoals Hitlers secretaris Martin Bormann, die door het einde van de oorlog de op één na machtigste man in nazi-Duitsland was geworden, besefte dat de oorlog verloren was en gebruikte geavanceerde technologie als onderhandelingsobject met de westerse "bondgenoten".


Tenslotte

Zoals te verwachten was toont de film, ondanks dat hij stilstaat bij de eerste test, niet wat er na die ontploffing gebeurde - een radioactieve wolk die over nabijgelegen nederzettingen dreef - en regisseur Nolan verwijst er zelfs niet naar. Oppenheimer had zich hier zorgen over gemaakt, maar deed niets om het te stoppen en stemde ermee in de gegevens daarna geheim te houden. Het is waar dat Nolan veel uit zijn verhaal moest weglaten, maar in het algemeen worden de componenten van straling, geheimhouding en doofpotaffaire in de tragedie rond wat er gebeurde in 1945, en in het nucleaire tijdperk dat daarop volgde, helaas onderbelicht in de film - gezien het feit dat er miljoenen burgers, soldaten en arbeiders er gedurende tientallen jaren door zouden lijden.

Op ongeveer driekwart van de film - dat wil zeggen 135 minuten - constateren we dat er niet eens een aantal belangrijke aspecten van de beslissing om de bom te gebruiken of de nasleep ervan werd genoemd. Dan, alsof Nolan zich tegen die kritiek wil indekken, verschijnen er  plotseling kleine hints - zij het kort en op sommige plaatsen niet erg effectief. Maar daar zijn ze, dat is tenminste iets, als je ze voorbij kunt zien vliegen en, als een leek, ze begrijpt.

Zo komen we er plotseling achter, bijvoorbeeld, in een enkel fragment van vijf seconden, dat Oppenheimer, verre van zijn handen van het militaire gebruik van de bom af te houden, wel degelijk deelnam aan beslissingen over het richten, inclusief het bepleiten dat het doel is om de meeste vernietiging te veroorzaken boven het centrum van een stad. En we horen hem zeggen dat de twee bommen werden gebruikt tegen een "in wezen verslagen" vijand. We zijn kort en op afstand getuige van een incident (bekend bij ingewijden) waarbij een van de Los Alamos-wetenschappers overgeeft in de struiken, terwijl zijn collega's feesten in een lodge na Hiroshima. Dit is echt gebeurd, de jongeman was een criticus van het bombardement, maar we vermoeden dat argeloze kijkers zullen aannemen dat de arme kerel gewoon te veel gedronken had.

Lange tijd is er geen melding gemaakt van de bom op Nagasaki, maar in het laatste deel van de film wordt het plotseling drie of vier keer geciteerd, zij het altijd op een ongemakkelijke, bedachtzame manier. Dat is beter dan niets, maar je komt niet te weten dat zelfs veel hardnekkige historici die de Hiroshima-missie steunen grote twijfels hebben over Nagasaki - een soort oorlogsmisdaad - en over het waarom komen we uit de film ook niets te weten. Het bagatelliseren van Nagasaki in de film is verrassend omdat in het echte leven door het opkomende dodental van de tweede bom Oppenheimers spijt kreeg over het militaire gebruik van de bom. Overigens is er een extra tragedie verbonden aan de stad: de tweede bom was bedoeld voor de stad Kokura, maar deze was bedekt met wolken, waardoor de B-29 bommenwerper op weg ging naar Nagasaki. Daar vond de bemanning het ook, een zwaar verduisterend wolkendek en het vliegtuig draaide bijna weg, totdat er een kleine opening verscheen en de bom werd losgelaten.

Je kunt je afvragen wat de overweldigende impuls is om bijna onmiddellijk een tweede bom te gebruiken die nog krachtiger is dan de eerste. Kritiek op de aanval op Nagasaki concentreert zich op de reden waarom de Amerikaanse president Truman niet tussenbeide kwam na het succes van de eerste om Japan nog een paar dagen de tijd te geven om zich over te geven voordat hij een andere stad met uitsterven bedreigde. Bovendien wisten de Verenigde Staten dat hun bondgenoot, de Sovjet-Unie, zich binnen enkele uren bij de oorlog zou aansluiten, zoals eerder was afgesproken, en dat de intrede van de meest gehate vijand van Japan de overgave waarschijnlijk zou versnellen. (Inderdaad, Truman had in zijn dagboek in Potsdam geschreven, nadat hij de belofte van Stalin om Japan in augustus aan te vallen, dat dit "Fini Japs" betekende, zelfs zonder gebruik van de A-bom.) Als dat echter zou gebeuren, zou dit kunnen leiden tot een bredere Sovjetclaim op voormalige Japanse veroveringen in Azië. Er viel dus voor de Amerikanen veel te winnen door de oorlog voorbij te krijgen voordat de Russen oprukten. In die zin was de Nagasaki-bom niet het laatste schot van de Tweede Wereldoorlog, maar de eerste klap van de Koude Oorlog.


Waarom nu?

We blijven nog steeds zitten met de vraag: waarom nu? Is er een verborgen motief achter de release van deze film juist nu terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne oplaait? Worden we gepropageerd door de Global Deep State Elites om ons klaar te maken voor een Derde Wereldoorlog? Zijn de NAVO en de VS van plan Rusland aan te vallen met kernwapens? Of komt er een valse vlaggebeurtenis in Oekraïne om Rusland te provoceren om de NAVO, Europa en of de VS met kernwapens aan te vallen?

De dreiging van een nucleaire oorlog is op dit moment nog groter dan tijdens de Cubacrisis, de gevaarlijkste twee weken van de hele Koude Oorlog. Hoewel weinigen het hebben opgemerkt, lijken we van een naoorlogse periode naar een vooroorlogse periode te zijn verschoven.

De oude wereldorde – die werd ingeluid door de bom die Oppenheimer en zijn collega-wetenschappers van het Manhattan Project tot stand brachten – was een binaire orde die gepaard ging met een beveiligingsarchitectuur die tientallen jaren vrede opleverde. Die architectuur is lang geleden verdwenen en we leven nu in een multipolaire, nucleair bewapende wereld.

De huidige "tegenstanders" van Amerika, waaronder Rusland en China, beschikken over nucleaire arsenalen die niet onder doen voor die van het Westen. Een ontluikend Iraans nucleair programma zou op korte termijn een bom kunnen produceren, om nog maar te zwijgen van "schurkenstaten" als Noord-Korea. Onder westerse bondgenoten hebben kernwapens zich verspreid (in feite zijn het Amerikaanse veiligheidsgaranties) en zou het moeten fungeren als de stabiliteit van een door VS geleide wereldorde die plaats maakt voor een nieuw tijdperk van grote machtspolitiek. Het is geen geheim dat de VS haar machtspositie niet uit handen wil geven.

De angst voor een nucleaire oorlog voelt misschien net zo retro als de driedelige pakken en gleufhoeden die door de cast van Oppenheimer worden gedragen. Dat is het niet. Als de nucleaire machten in actie komen voor een reset van het internationale systeem, kan er van alles gebeuren. En dan hebben we het nog niet eens over kunstmatige intelligentie, een technologie die volgens velen de nucleaire doorbraak van onze tijd is. De waarschuwingen van de hedendaagse technologen weerspiegelen die van Oppenheimer na Hiroshima en Nagasaki.

Wanneer de mentor van Oppenheimer, de Nobelprijswinnende natuurkundige Niels Bohr, de voortgang van de bom te zien krijgt, zegt hij: "Dit is geen wapen - het is een nieuwe wereld."

Helaas beginnen nieuwe werelden bijna altijd met een grote knal.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][23 juli 2023]

 

Afdrukken Doorsturen