Van de banken, voor de banken

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, koopt Amerikaanse schulden met geld dat ze uit het niets hebben gedrukt, en brengt vervolgens rente in rekening bij de Amerikaanse belastingbetalers. De overheid moest een inkomstenbelasting invoeren om de rentelasten aan de aandeelhouders van de Federal Reserve te betalen, maar de inkomstenbelasting werd nooit legaal aangenomen. Een stukje geschiedenis over de Federal Reserve, die overigens eigenlijk illegaal is.


"Sta mij toe de kwestie en het geld van de natie te controleren, en het kan mij niet schelen wie de wetten maakt!" Dit citaat wordt al lang toegeschreven aan de 18e-eeuwse bankier Amshell Rothschild (zijn bloedlijn controleert de Federal Reserve). Want als één gewetenloze groep het geld van een land mag drukken, kan zij dat geld uiteindelijk gebruiken om controle te krijgen over de pers èn de politici, en zo controle te krijgen over het maken van de wetten van het land – en uiteindelijk – controle over het land zelf.

Amerika heeft in totaal vier centrale banken gehad. Van 3 werden de activiteiten beëindigd. Nog 1 is er te gaan. De sluiting van de laatste centrale bank in de VS (de derde dus) vond plaats toen Andrew Jackson in 1836 de stekker uit de Second Bank trok. En het geeft ons een routekaart voor het beëindigen van de Federal Reserve - en andere centrale banken.

De Second Bank werd opgericht in 1816. Zoals alle centrale banken was het doel het vervalsen van geld in ruil voor de financiering van staatsschulden. Het opkopen van staatsschulden is de standaard voor centrale banken: het zijn de steekpenningen die zij aan de overheid betalen voor de vervalsingsvergunning. Ze gebruiken de vervalsingen om de staatsschuld tegen lage tarieven op te kopen, waardoor het voor overheden goedkoop wordt om tekorten aan te gaan.

Dat moeten we even toelichten. Artikel 1, Sectie 8 van de Amerikaanse Grondwet bepaalt dat het Congres de macht heeft om geld te drukken (te creëren) en de waarde ervan te reguleren. Tegenwoordig controleert en profiteert de Federal Reserve, een particulier bedrijf (in handen van bankiers als de Rothschild's, de Rockefellers en Goldman Sachs), door geld via de Amerikaanse Treasury bij te drukken en de waarde ervan te reguleren. De Federal Reserve begon met ongeveer 300 mensen of banken die eigenaar werden (aandeelhouders kochten aandelen voor $100 per aandeel – de aandelen worden niet openbaar verhandeld) in het Federal Reserve Banking System. Ze vormen een internationaal bankkartel van rijkdom van enorme proporties. Het Federal Reserve-banksysteem int jaarlijks miljarden dollars aan rente en verdeelt de winsten onder zijn aandeelhouders. Het Congres gaf de Federal Reserve op illegale wijze het recht om geld te drukken zonder dat de Federal Reserve er belang bij had. De Federal Reserve creëert geld uit het niets, leent het aan de burgers en bedrijven terug via banken en rekent rente op de Amerikaanse munt. De Feral Reserve koopt ook staatsschulden met geld dat op een drukpers is gedrukt en brengt rente in rekening bij de Amerikaanse belastingbetalers. Andere centrale banken in de wereld, ook de ECB, doen niet anders. Veel deskundigen zeggen dat dit fraude is - vervalsingen.

Regeringen schrijven gewoonlijk voor dat gewone mensen de vervalsingen moeten gebruiken met behulp van wettige betaalmiddelen, omdat anders de hele zaak uiteenvalt: de overheid zou waardeloze confetti krijgen die ze niet kan uitgeven. Afgezien van de winsten voor de sponsors van de centrale bankiers is de vloed aan vervalsingen populair bij politici omdat het een tijdelijke economische bloei teweegbrengt: de vervalsingen versterken het echte spaargeld enorm, waardoor het goedkoop wordt om te lenen.

De goedkope leningen veroorzaken een kunstmatige hausse, een razernij van aanwervingen, bouw en investeringen. Dit is cocaïne voor politici die de eer opeisen voor dat hausse-vuurtje dat helder maar kort brandt. Maar het eindigt onvermijdelijk in een crisis: een recessie of depressie. Op welk punt regeringen de markten tot zondebok maken – die mysterieuze Keynesiaanse "dierlijke geesten" van massale hallucinaties. Of ze geven externe crises de schuld, zoals oorlogen, of juist de financiële ineenstorting die door de crisis zelf werd veroorzaakt doordat de banken hun geld te veel uitbreidden.

Dat is dus de core business van de centrale banken: het zijn vervalsers met licentie om overheden goedkoop geld te geven, samen met een tijdelijke hausse die hopelijk na de verkiezingen op een mislukking uitloopt.

Even terug naar 1816.

Door het (bij)drukken van geld tijdens de oorlog van 1812 weigerden regionale banken hun papieren dollars in te wisselen voor goud, de bankversie van een default (in gebreke blijven). U moet weten dat een dollar destijds letterlijk goud vertegenwoordigde: ongeveer 1/20 ounce. Dus weigeren om in specie (goud en zilver) terug te betalen, stond gelijk aan een faillissement. Net als een pandjeshuis dat weigert je je gitaar terug te geven omdat je de schuld niet terugbetaalt.

De banken wilden een bailout, een reddingsoperatie, en een centrale bank – de Second Bank van de Verenigde Staten – was hun vehikel.

De Second Bank, opgericht door het Amerikaanse Congres, zou federale deposito's aanhouden en de betalingen afhandelen - zodat ze zich voor de federale overheid zou gedragen als een normale bank. Belangrijker nog is dat de Second Bank zou helpen de staatsschulden op de markt te "verkopen". In ruil daarvoor mocht de Second Bank bankbiljetten drukken en leningen uitgeven op dezelfde manier als centrale banken vandaag de dag doen: ze doen bijvoorbeeld alsof ze een miljoen dollar hebben en stellen een schuldbekentenis op aan een lener in ruil voor een belofte om een miljoen plus rente te betalen. Die schuldbekentenis – bankbiljetten – kan net als echt geld worden uitgegeven dankzij de wetgeving inzake wettige betaalmiddelen ("gegarandeerd aan toonder te betalen...."). Het is illegaal om te weigeren.

In tegenstelling tot de huidige Federal Reserve had de Second Bank geen rentetarieven vastgesteld. Maar de vervalsingen zorgden voor een daling van de rentetarieven, wat leidde tot een hausse die eindigde in de crash van 1819, één van de diepste recessies in de Amerikaanse geschiedenis.

Het een en ander leidde in 1819 tot publieke verontwaardiging waarbij de Second Bank de schuld kreeg van de crash. Maar gelddrukkers kunnen veel vrienden kopen, dus de Bank had nog steeds steun in het Congres. Dus de Bank veroorzaakte paniek na paniek – 1822, 1825. Elke drie jaar één. Deze wekten publieke woede op en lanceerden de opruiende populist Jackson die de intrekking van de Second Bank tot het middelpunt van zijn campagne maakte.

Jackson was de Donald Trump van zijn tijd – veracht door het establishment, dat hij op zijn beurt haatte. Hij was een oorlogsheld geweest en hij verachtte de elite. Donald Trump liet zelfs een buste van Jackson prominent in het Oval Office zien.

Jackson zelf had een hekel aan papiergeld, omdat hij bijna geruïneerd was door het accepteren van papieren bankbiljetten die waardeloos werden. Hij was van mening dat alleen goud en zilver echt geld waren. Bovendien stond Jackson sympathiek tegenover de rechten van staten en had hij het gevoel dat de Second Bank, als federaal karakter, staten kon ruïneren.

Jackson werd in 1828 gekozen, maar het charter van de bank zou pas in 1836 aflopen. Hij begon zich voor te bereiden door federale deposito's uit de Second Bank te verplaatsen. De Second Bank nam wraak door leningen op te vragen bij staatsbanken, in de hoop een bankcrash te veroorzaken – een "paniek" – die (zo was de gedachte) aan Jackson zou worden toegeschreven. Het plan mislukte en het publiek keerde zich verder tegen de Second Bank. Men zag het als een plutocratische manipulator, wat het natuurlijk ook was. Geconfronteerd met deze woede slaagde het Huis van Afgevaardigden er in 1834 niet in het charter van de Second Bank te verlengen en werd het gesloten.

Wat er daarna gebeurde? Jackson voerde de verkoop van grond op en betaalde de federale schuld af – voor de eerste en enige keer in de Amerikaanse geschiedenis.

Deze verkopen vonden aanvankelijk plaats met papiergeld, dat de staatsbanken bleven uitbrengen en dus de valsemunterij van de Second Bank overnamen. Dit veroorzaakte landspeculatie, die Jackson tegenging met de Specie Circular uit 1836, waarin werd geëist dat landaankopen in goud of zilver moesten worden betaald. Dat brak uiteindelijk de nek van de inflatoire banken: het einde van het goedkope geld zorgde ervoor dat bijna de helft van de Amerikaanse banken failliet ging – ongeveer 400 in totaal.

De overgrote meerderheid bestond uit nieuwe ‘wilde’ staatsbanken die waren opgericht om te profiteren van de landmanie. Maar zelfs de grote banken in New York conformeerden zich niet aan de Specie Circular, waardoor ze feitelijk failliet gingen.

De omstandigheden waren perfect voor een terugkeer naar gezond geld in Amerika. De Second Bank was dood, de gokkende banken waren gezuiverd. De staatsschuld werd zelfs afbetaald. Als de Amerikaanse regering op dat moment niets had gedaan, zouden de overgebleven conservatieve bankiers de gokkers hebben vervangen. Het land zou een gezond banksysteem hebben, een gezonde dollar, en er zou een komen aan de boom-bust-cycli van inflatie en depressie.

Helaas was Andrew Jackson op dat moment niet meer "in office". De trawanten waren terug. President Van Buren liet banken doorwerken ondanks de Specie Circular, de 19e-eeuwse versie van een bailout voor banken. Dat ging nog eens veertig jaar door, cycli van hoog- en laagconjunctuur.

Voorstanders van hard geld behaalden onderweg één overwinning, waardoor het land in 1879 weer de gouden standaard omarmde en de grootste gouden eeuw in de geschiedenis van de VS werd ingeluid. Ongetwijfeld in de wereldgeschiedenis.

Helaas duurde deze gouden eeuw slechts tot 1907. Toen een samenzwering van banken probeerde het metaal koper in het nauw te drijven, faalde dit en veroorzaakte het één van de grootste bankfaillissementen van het land. Deze ineenstorting werd vrijwel in zijn eentje gered door de grootste oligarch van het land, JP Morgan.

Het kostte JP veel geld, dus wendden hij en de andere bankiers zich onmiddellijk tot het institutionaliseren van de bailouts op kosten van de burgers. Met als hoogtepunt een heropleving van de Second Bank, nu onder de Orwelliaanse naam "Federal Reserve". De naam is zorgvuldig gekozen om veiligheid en zekerheid op te roepen voor een smakeloze heropleving van de bailoutmachine voor bankiers. Ook vandaag de dag is er niets federaals aan de Federal Reserve, en reserves heeft het al helemaal niet.

Na eerdere pogingen om de Federal Reserve Act door het Congres te krijgen, financierde en bemande een groep bankiers de campagne van Woodrow Wilson voor het presidentschap. Hij had (als tegenprestatie voor zijn benoeming) toegezegd deze wet te ondertekenen. In 1913 duwde een senator, Nelson Aldrich, grootvader van moeders kant van de Rockefellers, de Federal Reserve Act door het Amerikaanse Congres, vlak voor Kerstmis toen een groot deel van het Congres op vakantie was. Toen hij werd verkozen, passeerde Wilson de Federal Reserve Act. Later antwoordde Wilson berouwvol (verwijzend naar de Federal Reserve): “Ik heb onbewust mijn land geruïneerd”. Zo  ontstond dus de Federal Reserve, dat Schepsel van Jekyll Island.

Vandaag de dag steunen banken sympathieke (aankomend) politici financieel. Het is niet verrassend dat de meeste van die mensen worden gekozen. De Amerikaanse bankiers hebben ook in het weekend leden van het Congres in dienst - met lucratieve salarissen. Bovendien is de Federal Reserve in de jaren dertig van de vorige eeuw begonnen met het opkopen van de mainstream media en bezit of beïnvloedt zij nu het grootste deel ervan.

De presidenten Jackson, Lincoln en Kennedy probeerden deze familie van bankiers tegen te houden door Amerikaanse dollars te drukken zonder de belastingbetaler rente in rekening te brengen. U weet hoe de twee laatstgenoemde presidenten aan hun eind zijn gekomen.

Als de Amerikaanse regering vandaag de dag een tekort heeft, drukt de Federal Reserve dollars via het Amerikaanse ministerie van Financiën, koopt de schulden op en de dollars worden in de economie gebracht. In 1992 betaalden belastingbetalers het Federal Reserve-banksysteem 286 miljard dollar aan rente op schulden die de Federal Reserve had opgekocht door vrijwel kosteloos geld te drukken. In de VS gaat veertig procent van de persoonlijke federale inkomstenbelasting naar het betalen van deze rente. De boeken van de Federal Reserve zijn niet toegankelijk voor het publiek. Het Congres moet het nog controleren. Het Amerikaanse congreslid Wright Patman was veertig jaar lang voorzitter van de Commissie voor Banken en Valuta van het Huis van Afgevaardigden. Gedurende twintig van die jaren introduceerde hij wetgeving om de Federal Reserve Banking Act van 1913 in te trekken.

Congreslid Henry Gonzales, voorzitter van een bankcommissie, introduceert bijna elk jaar wetgeving om die Federal Reserve Banking Act van 1913 in te trekken. Het wordt altijd weggestemd, de mainstream media zwijgen en het publiek leert nooit de waarheid. Dezelfde bankiers die eigenaar zijn van de Federal Reserve controleren de mainstream media en geven enorme politieke bijdragen aan voor hen sympathieke leden van het Congres. De Federal Reserve vreest dat de bevolking zich bewust zal worden van deze fraude en verandering zal eisen.

Eerder genoemde Rockefeller controleert ook de Council on Foreign Relations (CFR), waarvan het enige doel is om te helpen bij het stimuleren van een grotere belangstelling voor buitenlandse zaken en voor een één-wereldregering. Bijna elke grote nieuwslezer in de VS is lid van de Council on Foreign Relations. De Council on Foreign Relations controleert veel grote kranten en tijdschriften. Bovendien zijn grote bedrijven die eigendom zijn van aandeelhouders van de Federal Reserve de bron van enorme advertentie-inkomsten die zeker de mainstream media beïnvloeden. Het mag geen wonder heten dat groepen als FED-UP minimale of geen persaandacht krijgen.

De Federal Reserve koopt Amerikaanse schulden met geld dat ze uit het niets hebben gedrukt, en brengt vervolgens rente in rekening bij de Amerikaanse belastingbetalers. De overheid moest een inkomstenbelasting invoeren om de rentelasten aan de aandeelhouders van de Feral Reserve te betalen, maar de inkomstenbelasting werd nooit legaal aangenomen. De Federal Reserve is illegaal volgens artikel 1, sectie 8 van de Amerikaanse Grondwet. Geen enkele staat in de VS heeft het 16e amendement juridisch geratificeerd, waardoor de inkomstenbelasting illegaal is. Waarom heeft het Congres toegestaan dat de Federal Reserve doorgaat? Nou, als een congreslid bijvoorbeeld de Federal Reserve probeert af te schaffen, financieren de banken de tegenstander van het congreslid bij de volgende verkiezingen. Probleem opgelost.

Het nieuwe congreslid zal uiteraard de Federal Reserve steunen. Wanneer Amerikaanse congresleden met pensioen gaan, worden de fondsen voor politieke campagnes niet belast. Je word gekozen en miljonair als je goed stemt. Overigens wordt de winst van de Federal Reserve ook niet belast. De bloedlijn van familiebankiers die eigenaar zijn van de Federal Reserve financierde beide kanten van alle grote oorlogen. Ze creëerden nepkoloniaal geld om de Amerikanen tijdens de Revolutionaire Oorlog te vernietigen en probeerden beide partijen in de Amerikaanse Burgeroorlog te financieren. Ze financierden dus beide partijen met geld dat uit het niets werd gecreëerd en profiteerden enorm. Diezelfde bankiers creëerden een aantal Amerikaanse depressies om de Amerikaanse wetgeving te veranderen en beslag te leggen op het geld van de burgers. Dit is dus feitelijk de reden waarom de Founding Fathers in de Grondwet schreven dat alleen het Congres geld kan uitgeven – en geen particuliere banken.

Meer oorlogen creëren meer schulden, wat meer winst voor de bankiers betekent. Het is tot op de dag van vandaag het business-model van de Verenigde Staten. Deze bankiers planden wereldoorlogen, zodat mensen de interventie van de Verenigde Naties zouden verwelkomen om de wereld in vrede te regeren, en niet in oorlog.

Banken (met behulp van politici) werken toe naar een situatie dat ze de burgers zullen dwingen tot een samenleving zonder contant geld. Bovendien zijn ze van plan een één-wereldregering te creëren via de Verenigde Naties onder leiding van de Federal Reserve, Trilateralen en de Council on Foreign Relations. Volgens de definitie van verraad hebben zij verraad gepleegd! Dit betekent dat burgers uiteindelijk hun rechten verliezen omdat de Grondwet dat dan regelt. Klinkt dit vergezocht?  De Federal Reserve maakte publiekelijk bekend dat het hun eerste doel was om het nationalisme uit de hoofden van het Amerikaanse volk te verdrijven, omdat patriottisme voor een land in de toekomst niet van waarde zou zijn. De mainstream media willen ons doen geloven dat de Verenigde Naties alle antwoorden heeft, en dat we "mondiaal moeten denken". Document 7277 van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept op tot de ontwapening van Amerika, waardoor de soevereiniteit wordt overgedragen aan een één-wereldregering.

Volgens de Federal Reserve Bank Act controleren de bankiers de Amerikaanse economie. De Federal Reserve controleert de rentetarieven en de hoeveelheid geld in de economie. Deze factoren bepalen de economische welvaart of het gebrek daaraan. Bankiers dringen nu aan op een één-wereldregering en een geldloze samenleving. Waarom cash-loos? Wat een geldloze samenleving werkelijk betekent, is dat de banken de burgers nu kunnen controleren. Als burgers in een geldloze samenleving het niet eens zijn met de politieke doelstellingen van de bankiers kan het maar zo zijn dat zij merken dat hun geld via een computerfout verdwenen is.

Als u de toekomstige rentetarieven, inflatie en deflatie nauwkeurig zou kunnen voorspellen, zou u weten wanneer u aandelen moet kopen of verkopen en een hoop geld kunnen verdienen. De centrale bank houdt (in de VS geheime) bijeenkomsten om de toekomstige rentetarieven en de hoeveelheid geld die moet worden gedrukt te bepalen. De Securities Exchange Commission (SEC) verhindert bij wet dat insiders profiteren van bevoorrechte informatie. Congresgegevens bewijzen dat bankiers van de Federal Reserve routinematig geheime bijeenkomsten houden om winst te genereren door de aandelenmarkt te manipuleren via rentetarieven en de hoeveelheid geld die ze creëren. Die bankiers profiteren ook enorm van economische rampen zoals een depressie.

Deze bankiers creëren inflatie, verkopen hun aandelen voordat de markt instort en kopen vervolgens aandelen op tegen lagere koersen. In de VS gaven bankiers dit toe aan het Congres. Dit is in strijd met de wet, maar het Congres treedt niet op omdat deze bankiers grote politieke contribuanten zijn. Thomas Jefferson voorspelde dit scenario als de politiek ooit een particuliere bank, zoals de Federal Reserve, zou toestaan de nationale munt te creëren.

Sectie 7 van de Federal Reserve Act, aangenomen op 23 december 1913, stelt dat een groot deel van de winst van de Amerikaanse centrale bank naar het ministerie van Financiën moet vloeien. In 1959 stond nieuwe wetgeving de Federal Reserve toe om zonder kosten voor de bank obligaties over te dragen aan commerciële banken. Nu ontvangt diezelfde Federal Reserve minder rente-inkomsten en minder winst voor het Amerikaanse ministerie van Financiën, omdat het geld via een boekhoudkundige truc naar andere banken wordt omgeleid.

Het Amerikaanse Congres en dito belastingdienst (de IRS) hebben geen toegang tot de financiële gegevens van de Federal Reserve. Elk jaar introduceert het Congres wetgeving om de centrale bank te controleren, en elk jaar wordt het weggestemd. Het FED-banksysteem zou elk jaar gemakkelijk honderden miljarden aan winst kunnen genereren. Door middel van "creatief boekhouden" kan winst gemakkelijk worden geherclassificeerd als kosten. Alle inkomsten zijn volgens de Federal Reserve Act belastingvrij, behalve de onroerendgoedbelasting,

De grootste les van de Second Bank is dat niet alleen de Federal Reserve, maar ook alle centrale banken kunnen worden beëindigd. Het is al drie keer eerder gedaan. Maar het belangrijkste is dat gewone mensen – kiezers – precies begrijpen wat alle centrale banken doen.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][7 september 2023]

 

Afdrukken Doorsturen