Archief februari 2019

Het TTIP-spook waart weer rond in Brussel

Twee jaar na de opschorting van het zeer controversiële Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) bereiden EU-lidstaten en de Europese Commissie mandaten voor nieuwe handelsbesprekingen met de VS voor. Maar er is niet veel veranderd: opnieuw lopen lobbyisten van de grote concerns door de gangen van EU-onderhandelaars om de agenda (en de eindresultaten) voor de besprekingen vast te stellen, terwijl de Europese Commissie de banden met grote bedrijven aanhaalt. Het TTIP-spook waart met een zweem van grootschalige corruptie opnieuw door Brussel.

[28 februari 2019]  

De "Framing Manual" van de Duitse staatsomroep ARD is een Soros-product

De controversiële Framing-handleiding van de ARD heeft sinds het Duitse Die Welt er op 11 februari over bericht heeft, voor nogal wat opschudding gezorgd bij onze oosterburen. De topman van staatsomroep ARD, Tom Buhrow, heeft zich nu moeten distantiëren van het manipulatiehandboek waarvoor de belastingbetaler 120.000 euro heeft moeten neertellen.

[27 februari 2019]  

EU verslikt zich in Arabische Liga

Voor het eerst ontmoeten Europese en Arabische regeringsleiders elkaar op het allerhoogste niveau. Ook premier Rutte is erbij,net als de Duitse bondskanselier Merkel en de meeste andere EU-regeringsleiders. Op het laatste moment had de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman - omstreden vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi - afgezegd voor de Top der Gewetenlozen.

[25 februari 2019]  

Eén volk, één rijk, één religie

Paus Franciscus en de belangrijkste imam van de soennitische islam hebben deze maand een convenant getekend dat de wereld veel dichterbij een Nieuwe Wereldorde duwt....

[24 februari 2019]  

Klimaatbeleid EU leidt tot groter concurrentienadeel

De derde periodieke studie (van de Europese Commissie) over de wereldwijde elektriciteits- en gasprijzen vergelijkt voor het eerst de prijzen in de EU28 met die van de G20 in de periode tussen 2008 en 2016. Gebleken is dat de elektriciteitsprijzen per huishouden in de EU28 nu méér dan twee keer zo hoog zijn als in de G20, terwijl de elektriciteitsprijzen voor de industrie maar liefst 50% hoger uitvallen. De enige G20-landen met nòg hogere prijzen voor industriële elektriciteit zijn die met sterke verplichtingen ten aanzien van hernieuwbare energie.

[23 februari 2019]  

Brussel neemt gevechtsposities in voor mei-verkiezingen

In bijna alle EU-landen neemt de kritiek op de EU toe. De goedkeuringsratings van kritische EU-partijen in deze landen nemen gestaag toe. Drie maanden voor de verkiezingen voor het Europees Parlement is dit geen goed teken voor de "Superstaat EU".

[22 februari 2019]  

De geheime clausule

Bij het ondertekenen van het Verdrag van Aken zijn Duitsland en Frankrijk speciale exportregels voor gezamenlijk ontwikkelde wapens overeengekomen. Een geheime clausule toont aan dat niet alleen de wapenindustrie een smerig spel speelt, maar ook dat regeringen in het geniep er een meedogenloze opvatting op na houden van "normen en waarden".

[21 februari 2019]  

Het brein achter de CO2-tax

De wereld gaat naar de knoppen als we niet snel de opwarming van de aarde tegengaan. Dat verkondigen onze politici in (christelijk?) koor. Kritische geluiden worden met minachtende hoon beantwoord. De CO2-uitstoot in de atmosfeer moet hoe dan ook worden gereduceerd. Maar heeft u zich nooit afgevraagd wie nu met dat plan voor het invoeren van een CO2-tax gekomen is? Wij wel, en het antwoord zal ù misschien verbazen, maar òns niet.

[18 februari 2019]  

Eurogroep wil faillissementsstelsel voor lidstaten

De ministers van Financiën van de eurozone bereiden zich momenteel voor op de invoering van insolventieprocedures voor lidstaten. Dat klinkt misschien goed, maar het is brandgevaarlijk: voor zo'n regime zou de eurozone nòg meer afhankelijk zijn van de grillen van de financiële markten en loopt de eurozone het risico uiteen te vallen.

[17 februari 2019]  

Burger straks de dupe van schuldenpolitiek ECB

De signalen op de financiële markten wijzen op een naderende storm. Een teken aan de wand is de situatie in Duitsland, het ziet er economisch somber uit. Inkomende orders in de verwerkende industrie zijn er sinds juni 2018 bijna exponentieel gedaald. Het lijdt geen twijfel dat het de voorbode is van een flinke recessie. De enige vraag is hoe hard de klap voor de burger zal zijn, na een jarenlange hausse die kunstmatig is gecreëerd door centrale banken.

[16 februari 2019]  

De terugkeer van Bolkestein: EU-commissie wil democratie verder uithollen

Nieuwe informatie toont de huiveringwekkende reikwijdte van de voorgestelde EU-regels voor diensten (de "Bolkestein-richtlijn") die de Europese Commissie een vetorecht moet geven over beslissingen van nationale parlementen en gemeenteraden over een breed scala aan diensten, van kinderopvang tot energie, waterbeheer, en zelfs prostitutie.
Fuck de burgers, de kleine bedrijven en hun belangenorganisaties. Op naar de vervolmaking van het Vierde Rijk!

[15 februari 2019]  

Brusselse censuurnazi's willen af van vrijheid van meningsuiting

Na maanden van touwtrekken is het duidelijk dat de "democratische" Europese Unie niet welgevallige websites en apps het zwijgen op wil leggen door het verplichtstellen van het filteren van inhoud. Het nieuwe internet, waar dictators van dromen. Weg met de vrijheid van meningsuiting. De voornaamste reden: de linkse censuurnazi's van het nepparlement van het Vierde Rijk zijn bang voor het verlies van hun zetels bij de komende verkiezingen.

[14 februari 2019]  

RTL Nieuws: serieus nieuws of ordinaire propaganda?

Nadat de Amerikaanse speciale onderzoeker Mueller miljoenen dollars aan Trump heeft uitgegeven voor zijn "heksenjacht", worden hij en de mainstream media geconfronteerd met het feit dat er geen enkel bewijs is tegen Trump of Rusland. De voorzitter van een Amerikaanse senaatscommissie heeft, na een onderzoek van twee jaar, gezegd dat er geen duidelijk bewijs is voor een samenzwering tussen Donald Trump en de Russen, voor de verkiezingen van 2016.
Hoe de mainstream media proberen Trump en zijn medewerkers tòch schuldig te laten lijken, ondanks de eerste klas vrijspraak, laten we zien aan de hand van een artikel van RTL Nieuws van vandaag.

[13 februari 2019]  

Franco's geest waart rond in Madrid

Zelfs als Spaanse politici en bijna alle mainstream media het de burgers wil doen geloven: de rechtszaak in Madrid is geen normale procedure zoals zovele voor het Hooggerechtshof. Er zijn twaalf aanhangers van de Catalaanse onafhankelijkheid van Spanje in de rechtszaal aanwezig - waaronder veel van de voormalige Catalaanse regering en de Voorzitter van het Parlement. Het is de aftrap voor een maandenlang durend politiek (show)proces.

[12 februari 2019]  

Het is oorlog tussen het VK en de EU

Er is een propaganda-oorlog gaande tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, een oorlog waarbij op allerlei manieren de toevlucht wordt genomen tot "dirty tricks", van leugens tot onbeduidende grappen, waarbij de ongekozen elite in Brussel hoe dan ook wil voorkómen dat de Britten het europese sterfhuis gaan verlaten.

[11 februari 2019]  

EU wil meer censuur om ons te "beschermen"

De Europese Commissie heeft een "actieplan tegen desinformatie" gepresenteerd. De nieuwe richtlijnen stellen ondermeer dat journalisten moeten oppassen om termen als "moslim" of "islam" niet in verband te brengen met negatieve dingen. Bovendien moeten alle EU-burgers "beschermd worden" tegen haatcommentaren jegens moslims. Het hele Actieplan is in feite een herschreven uitgave van George Orwell's "1984" - alleen is het geen fictie meer. U bent gewaarschuwd (en wordt geacht uw mond te houden).

[10 februari 2019]  

Corrupt EU wordt geregeerd door multinationals

Lidstaten spelen een enorm belangrijke rol in de besluitvorming van de EU, maar veel te vaak fungeren ze als tussenpersonen voor bedrijven en hun belangen. Er is nieuwe rapport verschenen en daarin combineren onderzoekers case studies, origineel onderzoek en analyse om de diepte van het probleem te illustreren - en wat eraan gedaan kan worden.

[9 februari 2019]  

Energietransitie: politiek goochelen met getallen

Hoewel de Zwitsers op 21 mei 2017 de nieuwe Energiewet hebben aangenomen, is de uitvoering ervan technisch, economisch en politiek, onzeker. Er zijn tegenstrijdigheden tussen het constitutionele mandaat dat de kiezers de regering hadden gegeven en de Energiewet.
Een strategie vereist echter niet alleen doelen, maar ook instrumenten. Op dit moment zijn deze ofwel contraproductief (subsidies en feed-in-prioriteit) ofwel volledig afwezig (marktregulering, internationale overeenkomsten). Een op behoeften gebaseerde vernieuwing van de elektrische infrastructuur vereist lange doorlooptijden en duidelijke randvoorwaarden voor investeerders.
Nieuwe berekeningen tonen aan dat de Zwitserse burgers door hun politici is misleid: de kosten voor de Zwitserse energietransitie vallen maar liefst vijfig keer hoger uit dan hen werd voorgespiegeld.

[8 februari 2019]  

Aasgieren cirkelen rond boven Caracas

De situatie in en rond in Venezuela is nog steeds gespannen en het lijkt erop dat het Westen haar greep op dit land en vooral haar olie aan het verliezen is. Welke rol spelen de westerse landen hier en heeft de nieuwe "interim-president" nog wel een kans om Maduro's plaats in te nemen?

[6 februari 2019]  

Huichelachtige "democraten"

Een aantal EU-lidstaten, waaronder ons land, hebben zich schaamteloos aangesloten bij het door Brussel gestelde ultimatum tegen Venezuela. Zials zo vaak is er in het Brusselse kippenhok weer eens geen gemeenschappelijke lijn te ontdekken. Een meerderheid van de EU-lidstaten erkent de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó niet, wat natuurlijk de "machtige" minderheid (Duitsland, Frankrijk) erg irriteert. Een stel democraat-hypocrieten blijft daarom geloven dat zij kunnen bepalen wie recht heeft op de macht in Venezuela.

[5 februari 2019]  

De tijd moet Deutsche Bank redden

Duitsland mag graag andere lidstaten van de EU de maat nemen, maar in het bijzonder geeft de Merkel regering voortdurend kritiek op Italië - ondermeer vanwege de bankroete banken en staatssteun die die instellingen gegeven wordt (en natuurlijk omdat Merkel een gloeiende hekel heeft aan het beleid van Salvini). De Duitsers vinden zelfs dat de slechte leningen als voorwendsel moeten worden gebruikt om een eind te maken aan de europese depositoverzekering.
Maar tegelijkertijd is Deutsche Bank bijna nog gevaarlijker...... dan heel Italië!

[5 februari 2019]  

Hoe snel krijgt de CIA zeggenschap over Venezuela?

Al zeker twintig jaar lang proberen de Amerikanen de machthebbers van Venezuela ten val te brengen. Regime change is een beproefd middel van de CIA om hun onwelgevallige regeringen uit de weg te ruimen en "eigen" marionetten te installeren. De vraag is hoe lang Maduro het nog kan uithouden

[4 februari 2019]  

Nieuws in beeld

Behalve de artikelen die we schrijven brengen we onze abonnee's ook nieuws in de vorm van foto's en video's. Vandaag op ons blog een kleine selectie van wat we de afgelopen week meldden.

[3 februari 2019]  

Eén van de gevaarlijkste vrouwen van de EU

Er is een elitair masterplan om de Europese grenzen en oude cultuur etnisch, religieus en economisch te vernietigen ten behoeve van een wereldregering (Agenda 21) - en de plannen van de nazi's liggen aan dat draaiboek ten grondslag. Eén van de hogere EU-functionarissen levert daarvoor hand- en spandiensten. Maak kennis met één van de machtigste vrouwen in de Brusselse fascistoïde dictatuur: Federica Mogherini.

[2 februari 2019]  

Het INF-verdrag als opmars naar W.O. III

De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat hij wil ophouden met het INF-akkoord, waarin Moskou en Washington overeenkwamen dat ze alle nucleaire raketten en kernkoppen die een reikwijdte van 500 tot 5500 kilometer hebben, zouden ontmantelen en vernietigen, omdat Rusland het zou schenden. Krijgen we weer een nieuwe wapenwedloop?

[1 februari 2019]