De coronacrisis ontrafeld

Meer dan 900 pagina's met materiaal met betrekking tot door de VS gefinancierd coronavirusonderzoek in China werden vrijgegeven na een FOIA-rechtszaak door The Intercept. Een kort uittreksel van een artikel uit ons komende weekend magazine.Hoewel in de coronacrisis de meeste verhalen met een vleermuisthema bizar waren, gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toe dat Covid-19 en vleermuizen hoogstwaarschijnlijk voorouderlijk met elkaar verbonden zijn. Dat is echter waar ze zeggen dat de verbinding eindigt. De WHO beweert nog steeds dat de oorsprong van Covid-19 een mysterie blijft.
Maar is dat zo?

Een explosief onderzoeksrapport van Fox News-presentator Steve Hilton heeft vier maanden geleden een geheel nieuw licht geworpen op de oorsprong van Covid-19, en volgens het rapport heeft het niets te maken met vleermuisbesmetting en alles met Dr. Fauci (de Amerikaanse Van Dissel) en fretten.

Fretten? Ja, fretten.

Fretten zijn die schattig ogende harige kleine wezels die nogal wat Amerikanen als huisdier houden... en Dr. Fauci is die vervelende kleine wezel waar Amerikanen niet van af kunnen komen. Maar wat heeft Steve Hilton in zijn nieuwe onderzoek naar de oorsprong van de Coronavirus-pandemie nu eigenlijk beweerd?

Het verhaal van Covid-19 begint volgens Hilton niet in Wuhan, China. Het begon eigenlijk zo'n tien jaar geleden in een Nederlands onderzoekslab. In het Erasmus Medisch Centrum in ons land vond een innovatief epidemiologisch onderzoek plaats. Daarbij was ook Ron Fouchier van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam betrokken. Hij spreekt daarover in de Tegenlicht uitzending "Virus van morgen". Toen al  experimenteerden wetenschappers dus met voorlopers van het huidige coronavirus. Door menselijk ingrijpen wilden ze de werking ervan op de menselijke luchtwegen versterken. Precies wat het huidige coronavirus zo gemeen maakt.

Onderzoekers waren op zoek naar verschillende manieren waarop respiratoire virussen bij mensen reageerden. Wetenschappers gebruikten fretten in hun onderzoek omdat fretten vergelijkbare longstructuren hebben als mensen, met goed ontwikkelde ademhalingsbronchioli en submucosale klieren.

Specifiek wilden onderzoekers weten of een niet-luchtgedragen virus kan worden gemuteerd om een besmettelijke ziekte in de lucht te worden. Om hier achter te komen injecteerden onderzoekers de fretten met een griepvirus en na een reeks tests ontdekten ze dat niet-luchtgedragen virussen konden worden gemanipuleerd om veel sterker te worden en zich via ademhalingsdruppeltjes te verspreiden. De bevindingen waren baanbrekend en deze studie maakte de weg vrij voor een geheel nieuw type wetenschappelijk genomics-onderzoek dat "gain-of-function" wordt genoemd.

Gain-of-function onderzoeken richten zich op het versterken van al aanwezige eigenschappen of het introduceren van nieuwe eigenschappen in een virus. Er is dus sprake van menselijk ingrijpen in een natuurlijk organisme. In dit geval gaat het specifiek om de aantasting van de luchtwegen en de wijze van verspreiding, zoals we ook bij Covid-19 zien. Het enzym ACE2 speelt daarbij een belangrijke rol.

Het doel van gain-of-function-onderzoek was om in een laboratorium te repliceren wat er met de fretten in Nederland was gedaan - om een virus te nemen en het te manipuleren en te muteren om het "sterker" te maken om te zien of het "gain-of-function" zou krijgen.

Op het eerste gezicht klinkt het een beetje griezelig en bijna "Frankenstein-achtig", maar stel je de vooruitgang voor die medisch onderzoek zou kunnen maken op het gebied van virustests en vaccins door deze virussen eenvoudigweg in een laboratorium te recreëren. Gain-of-function-onderzoek was gebaseerd op de filosofie: "houd je vrienden dichtbij, maar je vijanden dichterbij." Als je je vijanden echter te dichtbij houdt, loop je het risico om je te verbranden.

Het creëren van deze goddeloos sterke en zeer besmettelijke virussen voor onderzoeksdoeleinden zou kunnen leiden tot een accidentele of snode catastrofe van epische proporties. Maar toch, en ondanks het gevaar, geloofden velen in de wetenschappelijke gemeenschap dat het potentieel voor vooruitgang groter was dan de enorme risico's die ermee gepaard gingen. Dr. Anthony Fauci was een van die mensen.

Het gain-of-function-onderzoek verspreidde zich snel naar laboratoria over de hele wereld en het geld stroomde binnen vanuit alle hoeken van de wereld, inclusief de Verenigde Staten.

Volgens een Newsweek-artikel uit 2019 hadden het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) en het door Fauci geleide National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), $ 3,7 miljoen dollar toegezegd voor onderzoek naar vleermuizen en coronavirussen in China gedurende een periode van zes jaar. Het is de moeite waard om op te merken dat in dat Newsweek-artikel de Amerikaanse inlichtingendiensten terugkwamen op hun eerdere beweringen dat de uitbraak van het coronavirus “van nature” plaatsvond en toegaven dat de pandemie “mogelijk” is begonnen vanuit een lek in het Wuhan-lab.

Maar dit nieuwe onderzoek ging niet alleen over vleermuizen. Het ging dieper en duisterder dan dat. In feite was Dr. Fauci een van de eersten die het controversiële "gain-of-function"-onderzoek naar fretten in Wuhan, China, financierde. Fauci was zó toegewijd aan het controversiële werk dat hij in 2011 een opiniestuk schreef in The Washington Post, getiteld "A Flu Virus Risk Worth Taking - Een griepvirus dat de moeite waard is om risico te nemen", waarin hij het gebied van gain-of-function-onderzoek krachtig verdedigde.

Maar er gebeurde iets heel interessants vlak voordat Obama's moratorium op gain-of-function van kracht werd. Dr. Fauci had opdracht gegeven voor een onderzoek om het risico te beoordelen van nieuwe coronavirussen die bij wilde dieren opdoken. Fauci wilde zien welke virussen dieren en mensen kunnen infecteren. De richtlijn achter het onderzoek en geschreven in de samenvatting van het project was gain-of-function manipulatie.

Maar de Obama-admininistratie kreeg gemengde gevoelens bij het programma. Hoewel velen in de wetenschappelijke gemeenschap (zoals Fauci) erg enthousiast waren over gain-of-function-onderzoek, hoe populairder het werd, hoe meer aandacht het kreeg. Er werden belangrijke veiligheidsproblemen aan de orde gesteld. Uiteindelijk werd de controverse te veel en in 2014 trokken de Verenigde Staten de stekker eruit.

NPR meldde dat de regering-Obama zich zorgen maakte over elk onderzoek dat de virussen gevaarlijker zou kunnen maken, dus wilden ze stoppen met onderzoeken en deze herzien om te zien of ze deze ziektekiemen in staat zouden kunnen stellen meer ziekten te veroorzaken of zich gemakkelijk door de lucht te verspreiden. Dit is officiële Amerikaanse verklaring over het niet meer financieren van gain-of-function-onderzoek.

Gain-of-function-studies, of onderzoek dat het vermogen van een ziekteverwekker om ziekte te veroorzaken verbetert, helpen bij het definiëren van de fundamentele aard van interacties tussen mens en ziekteverwekker, waardoor het pandemische potentieel van opkomende infectieuze agentia kan worden beoordeeld, en informatie wordt gegeven over inspanningen op het gebied van volksgezondheid en paraatheid, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van medische tegenmaatregelen. Gain-of-function-onderzoeken kunnen bioveiligheid en bioveiligheidsrisico's met zich meebrengen; daarom moeten de risico's en voordelen van gain-of-function-onderzoek worden geëvalueerd, zowel in de context van recente bioveiligheidsincidenten in de VS als om gelijke tred te houden met nieuwe technologische ontwikkelingen, om te bepalen welke soorten studies dóór moeten gaan en onder welke voorwaarden.

In het licht van jarenlange zorgen met betrekking tot bioveiligheid had de Amerikaanse regering toen met onmiddellijke ingang de nieuwe staatsfinanciering stopgezet voor 'gain-of-function"" -onderzoek naar influenza-, MERS- of SARS-virussen, zoals hieronder gedefinieerd. Deze onderzoeksfinancieringspauze zou effectief zijn totdat er een robuust en breed deliberatieproces was voltooid dat resulteert in de vaststelling van een nieuw door de overheid gefinancierd gain-of-function onderzoeksbeleid .
Beperkingen op nieuwe financiering waren als volgt van toepassing:
Nieuwe staatsfinanciering zou niet worden vrijgegeven voor gain-of-function onderzoeksprojecten waarvan redelijkerwijs kon worden verwacht dat ze attributen verleenden aan influenza-, MERS- of SARS-virussen, zodat het virus een verhoogde pathogeniteit en/of of overdraagbaarheid bij zoogdieren via de luchtwegen teweeg kon brengen. De onderzoeksfinancieringspauze was niet van toepassing op karakterisering of testen van natuurlijk voorkomende influenza-, MERS- en SARS-virussen, tenzij redelijkerwijs kon worden verwacht dat de tests de overdraagbaarheid en/of pathogeniteit zouden verhogen.

Maar Dr. Fauci stopte niet met het financieren van gain-of-function onderzoek. Die kleine wezel bleef maar doorgraven...

Fauci hield het onderzoek levend door het werk slim uit te besteden aan een New Yorkse groep genaamd Eco-Health Alliance, onder leiding van zoöloog Peter Daszak. Daszak's "claim to fame" was het ontdekken van het verband tussen vleermuizen en SARS.

Fauci betaalde de drie-miljoen-plus dollar aan Eco-Health Alliance en het onderzoek ging door. Maar het "mooiste" komt nog...

Volgens de onderzoekingen van Steve Hilton maakte Eco-Health vervolgens een draai en besteedde zij het gain-of-function-gedeelte van Fauci's onderzoek uit aan het Wuhan Institute of Virology. Hilton zegt dat het papierwerk uit Wuhan een "referentienummer" heeft dat rechtstreeks terugleidt naar de fondsen die Fauci aan Eco-Health Alliance heeft betaald.

Alle wegen leiden terug naar Wuhan en Fauci bestuurt de auto. Het is geen geheim dat Fauci het Wuhan-lab heeft gefinancierd, er is veel gerapporteerd over zijn "algemene financiering". Het onderzoek van Steve Hilton onthulde echter bloederige details over het specifieke werk dat werd gedaan waarover tot nu toe niemand iets heeft gemeld.

Volgens de Wuhan-papieren die Hilton heeft gedownload, verzamelde het laboratorium vleermuisuitwerpselen uit een grot in China en ontdekte het veel gevallen van het nieuwe Coronavirus in de monsters. Onderzoekers analyseerden en sequeneerden hun genetische informatie, bouwden vervolgens nieuwe virussen uit die monsters en besmetten menselijke cellen ermee. Uit dat onderzoek bleek dat hun door de mens gemaakte virussen zich precies als een natuurlijk virus zouden kunnen gedragen. Maar er is iets wat onderzoekers hebben ontdekt dat het meest angstaanjagend is.

Volgens Hilton's bevindingen ontgrendelden de creatie en het onderzoek van het virus door het laboratorium een zeer specifieke "toegangspoort" tot het menselijk lichaam. En nog merkwaardiger en griezeliger is dat het Covid-19-virus waar we vandaag de dag mee te maken hebben exact dezelfde toegangspoort-kenmerken heeft. Bestaat toeval?

Het Covid-19-virus plakt 10-20 keer sterker aan cellen dan het SARS-virus, en dit is wat Covid-19 zo ongelooflijk besmettelijk maakt. Kijk eens wat er gebeurt als Covid het lichaam binnendringt: het coronavirus komt het lichaam binnen via de neus, mond of ogen. Eenmaal in het lichaam gaat het gezonde cellen binnen en gebruikt het de machinerie in die cellen om meer virusdeeltjes te maken. Als de cel vol virussen zit, breekt hij open. Hierdoor sterft de cel af en kunnen de virusdeeltjes meer cellen infecteren.

De virussen die tijdens het Wuhan-onderzoek zijn ontstaan, zijn niet precies dezelfde als het Covid-19-virus waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Zoals Hilton opmerkt, bevestigde het uitgevoerde onderzoek echter dat Covid-19 in een laboratorium kon worden vervaardigd met behulp van dezelfde technieken die werden ontwikkeld in het project van Dr. Fauci.

Bovendien duurde het project van Fauci nog drie jaar. Het huidige Covid-virus is anders dan elk ander "natuurlijk" virus dat we in het verleden hebben gezien. Natuurlijke virussen worden in de loop van de tijd besmettelijker omdat ze van nature muteren, maar het huidige virus had die functie al direct "ingebouwd". Documenten van het project van Dr. Fauci leggen uit hoe onderzoekers virussen van vleermuizen en andere dieren verwisselden om meer besmettelijke(r) virussen te maken om te bestuderen. En nòg merkwaardiger was wat de Chinese virologe Shi Zhengli zei – ze legde uit dat de “ruggengraat” van dit Covid-19-virus overeenkomt met andere door de mens gemaakte virussen uit de laboratoriumbibliotheek van Wuhan.

Volgens Steve Hilton zeggen experts dat Covid-19 eruitziet als twee verschillende soorten vleermuizen, en een ander niet-geïdentificeerd dier... misschien wel weer de fret? De vraag is: kan zoiets als Covid-19 op natuurlijke wijze gebeuren? En zo ja, waarom ziet het er dan zo uit en werkt het zo op door de mens gemaakte virussen van slechts een paar jaar eerder, waarvan vele afkomstig zijn uit de persoonlijke ziektekluis van Dr. Fauci? Alweer toeval? Die beginnen zich wel op te stapelen....

Wij geloven niet snel in toeval, maar we weten ook niet hoe Covid is ontstaan of hoe het op de wereld is losgelaten. Maar we denken wel dat het onderzoek van Steve Hilton het meest diepgaande en overtuigende is dat we tot nu toe hebben gezien. Het plaatst Fauci absoluut op een zeer precaire manier in het midden van de dingen, en het opent de deur naar veel meer vragen.

We kunnen ons niet voorstellen dat al dit baanbrekende onderzoek plaatsvond zonder medeweten van Obama. Hij is een man die ervan houdt om dingen "toe te rusten". Dat is waar zijn hele nalatenschap uit bestaat: een toegeruste belastingdienst, geheime diensten en mainstream media.
Hield Dr. Fauci het onderzoek voor Obama verborgen, of verborgen Obama en Dr. Fauci het onderzoek voor alle anderen? En na al deze informatie die we zojuist hebben verstrekt: is het zó vergezocht om te vragen of het project en onderzoek van Dr. Fauci later werden gebruikt voor iets vreselijks om weer meer macht te krijgen? Of was alles één groot toeval?

Hier is de video die Dr. Fauci's gain-of-function-onderzoek naar voren bracht, en op dit moment hangt alles waar hij voor heeft gewerkt af van het feit of Amerikanen deze video zien en antwoorden eisen.

Maar er zijn meer ontwikkelingen....

Dr. Fauci loog tegen het Amerikaanse Congres over hun financiering van onderzoek naar "gain of function" in Wuhan om Amerikaanse instellingen te beschermen. En om hun waardering te tonen, zullen de instellingen Dr. Fauci beschermen door te weigeren zijn leugens te ontmaskeren.

The Intercept deed hier verslag over. Uit onthullingen van de FOIA-verzoeken van The Intercept, waarvoor de Amerikaanse regering een jaar tijd nodig had om vrij te geven voor het publiek (en pas nadat een rechtszaak was aangespannen), blijkt dat federale fondsen werden gebruikt “om onderzoek naar vleermuis-coronavirus in het Chinese laboratorium te financieren.”

De documenten werden vrijgegeven in verband met lopende rechtszaken over de Freedom of Information Act door The Intercept tegen de National Institutes of Health. “Dit is een routekaart naar het risicovolle onderzoek dat tot de huidige pandemie had kunnen leiden”, zegt Gary Ruskin, uitvoerend directeur van U.S. Right To Know, een groep die de oorsprong van Covid-19 heeft onderzocht.

The Intercept gaat verder:
Volgens Richard Ebright, moleculair bioloog aan de Rutgers University, bevatten de documenten kritische informatie over het onderzoek dat in Wuhan is gedaan, onder meer over het ontstaan van nieuwe virussen. "De virussen die ze bouwden, werden getest op hun vermogen om muizen te infecteren die waren ontworpen om menselijke receptoren op hun cel weer te geven", schreef Ebright aan The Intercept na het bekijken van de documenten.

De documenten laten zien dat het doel van het project, geleid door EcoHealth Alliance, was om "te begrijpen welke factoren het risico vergroten dat het volgende CoV [coronavirus] bij mensen opduikt." Dit omvatte aanpassingen aan de coronavirussen die door EcoHealth Alliance werden verzameld. Zoals vermeld in het projectoverzicht:Komt Dr. Fauci in beeld.

Als EcoHealth Alliance bekend voorkomt, is dat omdat zijn president, Peter Daszak, de leiding heeft genomen bij de poging om het publiek te misleiden over de oorsprong van COVID-19 en de waarschijnlijkheid dat het uit het laboratorium is gelekt. Het was Daszak die een invloedrijke "wetenschappelijke" verklaring in The Lancet organiseerde en ondertekende waarin hij de laboratoriumlektheorie negeerde - terwijl hij zijn rol in het onderzoek verhulde "en de indruk wekte van wetenschappelijke eensgezindheid". Tussen 2014 en 2019 coördineerde Daszak het onderzoek met Shi Zhengli, beter bekend als "Batwoman".

Een van de verstrekte beurzen, getiteld "Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence", schetst een ambitieuze inspanning onder leiding van Peter Daszak om duizenden vleermuismonsters te screenen op nieuwe coronavirussen. Het onderzoek omvatte ook het screenen van mensen die met levende dieren werken. De documenten bevatten verschillende kritische details over het onderzoek in Wuhan, waaronder het feit dat belangrijk experimenteel werk met gehumaniseerde muizen werd uitgevoerd in een laboratorium van bioveiligheidsniveau 3 in het Wuhan University Center for Animal Experiment - en niet in het Wuhan Institute of Virology, zoals eerder werd gedaan. verondersteld. De documenten roepen aanvullende vragen op over de theorie dat de pandemie mogelijk is begonnen in een laboratoriumongeval, een idee dat Daszak agressief heeft verworpen.

Uit de uitspraken van Daszak kan worden opgemaakt dat het Wuhan Instituut voor Virologie in het lab experimenten deed met coronavirussen. "Je kunt ze in het lab vrij eenvoudig manipuleren," zei hij. Daszak maakte overigens ook deel uit van het WHO-team dat naar Peking was afgereise om onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus. Het WHO-team, met daarin ook Marion Koopmans, zei na afloop van het onderzoek dat het "extreem onwaarschijnlijk is" dat het coronavirus uit een Chinees lab komt.

Het was ook Daszak die samenwerkte met de Amerikaanse regering – in het bijzonder Dr. Fauci – om dat valse verhaal te verspreiden dat COVID niet uit een laboratorium gelekt kon zijn. In april 2020 werd Dr. Fauci door Daszak gefeliciteerd met het helpen van "het verdrijven van de mythen die rond de oorsprong van het virus worden verteld".Opmerkelijk genoeg kwam dit nadat Dr. Fauci was gewaarschuwd dat COVID-19 “ongebruikelijke kenmerken” had die “ontworpen” leken. Het kwam ook nadat Dr. Fauci op de hoogte was gebracht dat het onderzoek naar de "gain of function" was goedgekeurd door de NIH.Nadat het artikel van The Intercept was gepubliceerd, ligt Dr. Fauci (opnieuw) onder vuur omdat hij tegen senator Rand Paul had gelogen over de financiering door de Amerikaanse regering van onderzoek naar "gain of function" in Wuhan.Natuurlijk was Dr. Fauci niet de enige ambtenaar die tegen het publiek loog. Dr. Francis Collins, de directeur van de NIH, werd ronduit door radiopresentator Hugh Hewitt gevraagd naar deze financiering. Dr. Collins zei het volgende:
Hugh Hewitt: "Maar kunt u uitsluiten, dr. Collins, dat de Verenigde Staten enige vorm van "gain of function"-onderzoek in Wuhan heeft gefinancierd?"
Dr. Francis Collins: "We hebben absoluut geen onderzoek naar "gain of function" in Wuhan gefinancierd."

Even goed begrijpen wat dit inhoudt. En als we het goed begrijpen, voeren de twee machtigste volksgezondheidsfunctionarissen in de Verenigde Staten – Dr. Collins en Dr. Fauci – een inlichtingenoperatie uit tegen het Amerikaanse volk. Assisteren bij de operatie is het Biden's ministerie van Justitie, dat blijkbaar weigert Dr. Fauci te vervolgen voor zijn valse verklaringen aan senator Paul. Hulpverleners zijn ook degenen binnen de overheid die FOIA-verzoeken van het publiek en de media hebben belemmerd in de financiering van het "gain of function"-onderzoek.

We stellen echter vast dat hun bedrog, hoewel effectief, ook zelfvernietigend is en hun standpunt dat COVID-19 van natuurlijke oorsprong was, ondermijnt. Voor een scherpzinnige waarnemer zijn de leugens van Dr. Collins en Dr. Fauci indirect bewijs van schuld.

De omvang van die schuld moet nog volledig duidelijk worden. De grote stelligheid waarmee sommige wetenschappers menen te kunnen beweren dat het virus onmogelijk door menselijk ingrijpen kan zijn ontstaan, is misplaatst en misleidend. Dat valt ook op temaken uit een artikel uit Newsweek van 27 april vorig jaar. Daarin wordt onder andere aangehaald hoe oorspronkelijk menselijk ingrijpen in DNA kan worden verdoezeld, door gemanipuleerde genen in dieren over te brengen, ze daar een aantal generaties te laten muteren, en ze vervolgens weer te onderzoeken. Dat soort onderzoek werd ook in Nederland gedaan door Ron Fouchier van het Erasmus Medisch Centrum.

In onze Economedian Weekend Nieuwsbrief - dat geheel in het teken zal staan van de coronacrisis - meer over de rol van de diverse instituten en (bekende) personen met hun eigen belangen. Verder zal er aandacht worden besteed aan de wetenschappelijke kant van covid-19: waar, wanneer en hoe is het precies ontstaan, en wat ons de komende tijd nog te wachten staat.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][10 september 2021]

 

Afdrukken Doorsturen