Handelsoorlog VS-EU met China in escalatiefase

De handelsoorlog tussen China, de EU en de VS blijft oplaaien. Het gaat dan vooral om halfgeleiders: die zijn uiterst belangrijke geopolitieke overwegingen geworden, gezien hun belang voor moderne economieën.


We lezen op de Belgische site BusinessAM ondermeer het volgende:
"Chinese fabrikanten bestellen materiaal voor productie van chips in bulk om handelsrestricties voor te zijn. Sinds 2020 krijgt de globale markt te maken met een tekort aan chips. Dit product maakt deel uit van steeds meer goederen en werd daarom ook als strategisch ‘wapen’ ingezet. De Verenigde Staten legden de eigen producenten exportbeperkingen op ten aanzien van China, en overtuigden bondgenoten Nederland en Japan om hetzelfde te doen voor de apparatuur waarmee chips gemaakt worden."

De handelsoorlog tussen China, de EU en de VS blijft oplaaien. In dit artikel willen we wat context bieden over halfgeleiders en waarom ze een belangrijk aandachtspunt zijn geweest in de geopolitiek. We gaan ook kort in op de recente handelscontroles die beide landen elkaar hebben opgelegd.

Halfgeleiders zijn uiterst belangrijke geopolitieke overwegingen geworden, gezien hun belang voor moderne economieën. Halfgeleiders zijn in eerste instantie natuurlijk cruciale elementen in de moderne elektronica vanwege hun vermogen om de stroom van elektrische stromen te manipuleren. Hierdoor kunnen ze worden gebruikt om diodes, transistors en geïntegreerde schakelingen te maken. Het zijn de componenten die de meeste moderne technologie mogelijk maken, samen met opkomende technologie.

Van computers tot broodroosters, van smartphones tot koelkasten: halfgeleiders zijn essentieel in ons dagelijks leven. Geavanceerde chips voeden militaire hardware, kunstmatige intelligentie en supercomputers. Maar een aanhoudend tekort in de wereld verandert de geopolitieke betrekkingen, waardoor de inflatie wordt aangewakkerd en de spanningen tussen de Verenigde Staten, de vazalstaten in de Europese Unie  en China toenemen.

De VS zijn nog marktleider in de halfgeleiderindustrie. Een groot deel van dit marktaandeel wordt echter bepaald door de Amerikaanse koploper op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, ontwerp en procestechnologie. Een groot deel van de productie vindt plaats in andere regio's in de wereld en varieert drastisch, afhankelijk van de grootte van het knooppunt. Naarmate chips kleiner worden, kunnen de transistors dichter opeengepakt worden, wat een grotere bruikbaarheid en rekenkracht oplevert.  Een belangrijk aspect om te weten is dat hoewel andere regio's betrokken zijn bij de productie, belangrijke innovaties op het gebied van halfgeleiders onevenredig sterk worden aangestuurd door in de VS gevestigde bedrijven zoals Intel, AMD, Qualcomm, NVIDIA, Micron en TI.

China heeft een groot marktaandeel op het gebied van productie en ontwerp voor grotere knooppuntgroottes, maar het verbetert steeds beter in het creëren van hoogwaardige chips, wat een uitdaging vormt voor het Amerikaanse leger. Omdat de meeste <10nm-chips ook in Taiwan worden vervaardigd, zien toeleveringsketens bovendien een enorme kwetsbaarheid in het geval van een eventuele Chinese invasie van Taiwan. Dit is de belangrijkste drijfveer achter Biden’s CHIPS Act om productiefaciliteiten terug te halen naar de VS.


Handelsoorlog VS-China

De handelsoorlog tussen de VS en China begon onder het bewind van Donald Trump. Eén van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Trump was het herstellen van het handelstekort met China en het aanpakken van wat volgens hem valutamanipulatie, IP-diefstal en het gebrek aan toegang tot de Chinese markt voor Amerikaanse bedrijven waren. Dit culmineerde in de Export Control Reform Act, die de uitvoerende macht controle verleende op de export van grondstoffen, software en technologie naar buitenlandse mogendheden. Het wilde hard optreden tegen goederen en technologie die zowel civiele als militaire toepassingen hadden. Dit was een directe reactie op het beleid van China van een militair-civiele fusie, waarbij werd getracht technologische ontwikkelingen te gebruiken voor militaire vooruitgang.

Wat volgde was een reeks tarieven die door de Amerikanen werden opgelegd aan een assortiment producten van onder andere staal, zonnepanelen en sojabonen. De regering-Biden heeft zich niet teruggetrokken van wat de regering-Trump is begonnen en in recente mediaberichten hebben we een reeks maatregelen gezien die zijn geïmplementeerd om de Chinese toegang tot halfgeleiders te verminderen.

Dit heeft grote gevolgen voor het Chinese leger, omdat het hun vermogen beperkt om capaciteiten te ontwikkelen op het gebied van AI, raketsystemen, satellieten, gevechtsvliegtuigen en nog veel meer.

De VS hadden het grootste deel van hun productie uitbesteed aan Taiwan, Zuid-Korea en China. Hoewel China één van de grootste producenten van deze chips is, beschikt het land niet over de technologie om deze uiterst gecompliceerde tools te vervaardigen. Het productieproces kan worden samengevat in de volgende drie stappen:
1. Ontwerp (waaronder ontwerp microprocessor, software en intellectueel eigendom)
2. Vervaardiging (gebruikte wafers, materialen en chemicaliën en lithografische gereedschappen)
3. Assemblage (testen en productie)
Binnen deze stappen bevinden zich ingewikkelde productietechnieken die extreme precisie en zorg vereisen, waaronder: fabricage, fotolakcoating, etsen, implantatie van doteermiddelen en afzetting. Voor elk onderdeel van het proces is apparatuur van wereldklasse vereist. Het grootste deel van deze apparatuur wordt vervaardigd door de VS en zijn naaste partners.

De regering-Biden heeft, uit angst om deze nieuwe rivaal van de ontwikkeling van hoogwaardige chips toe te staan, stappen ondernomen om exportcontroles op te leggen aan technologie die gebruikt zou kunnen worden om chips van de volgende kwaliteiten te vervaardigen:
- logica-chips: technologieknooppunten van 16 nanometer (nm) of lager;
- kortetermijngeheugen (DRAM): 18 nm of lager; en
- langetermijngeheugen (NAND): 128 lagen of hoger.

De angst van de Amerikanen werd aangewakkerd door de vrees dat Chinese bedrijven veel van deze apparatuur zouden kopen in het geval van exportcontroles die de VS uiteindelijk zouden opleggen. Elk bedrijf dat apparatuur wil verkopen die helpt bij de productie van dit soort chips, heeft een Amerikaanse exportvergunning nodig. Japan en vooral Nederland zijn ook belangrijke producenten van fabricageapparatuur, dus de regering-Biden heeft hen onder druk gezet om vanaf april 2023 mee te doen aan de controles op China.

De Chinezen hebben ook een machtspositie. China beschikt over aanzienlijke reserves en productiecapaciteiten voor andere cruciale mineralen die worden gebruikt bij de productie van halfgeleiders, zoals silicium, gallium, indium en wolfraam. De controle over deze minerale hulpbronnen heeft gevolgen voor de mondiale toeleveringsketens en geeft China een hefboomwerking in de door de VS ontketende  handelsoorlog door de markttoegang tot deze materialen te beperken. En die macht over de hefboomwerking heeft China inderdaad uitgeoefend. Op 3 juli voerde China de controles in op de export van germanium en gallium, belangrijke mineralen bij de productie van chips. Gallium is cruciaal voor de productie van samengestelde halfgeleiders zoals galliumarsenide en galliumnitride, die veel worden gebruikt in hoogfrequente toepassingen, power-elektronica en LED's. Germanium is een minder gebruikelijk mineraal in de moderne halfgeleiderproductie, maar wordt gebruikt in nichetoepassingen zoals hogesnelheidstransistors, fotodetectoren en optische infraroodvensters.

Vanaf 1 augustus hebben exporteurs toestemming van de Chinese overheid nodig om de twee mineralen samen met hun derivaten het land uit te exporteren. China voerde deze maatregelen in vlak voordat de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen een ontmoeting zou hebben met de Chinese leiders om de samenwerking tussen de VS en China te bespreken. China geeft duidelijk de boodschap af dat het bereid is terug te slaan.


De escalatieladder

De Amerikanen hebben eenmaal het pad van escalaties ingeslagen en zullen doorgaan naarmate de kloof tussen beide naties groter wordt. Het helpt ook niet echt dat Biden Xi een dictator noemde terwijl minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken China bezocht voor een staatsbezoek (om de banden tussen beide landen aan te halen). Hoewel de Chinese communistische partij geenszins een heilige organisatie is, kan China nog steeds als partner in de wereldeconomie worden ingezet.

De regering-Biden overweegt een reeks nieuwe beperkingen op de verkoop van chips aan China, met als doel het gebruik van kunstmatige intelligentie door Peking voor hacking en wapenontwikkeling te verstoren. Tegelijkertijd verstrekt de Amerikaanse regering na de goedkeuring van de Chips Act vorig jaar 39 miljard dollar aan subsidies voor nieuwe Amerikaanse chipfabrieken.

Het moge duidelijk zijn dat de Amerikaanse chipsindustrie niet blij is met de handelsrestricties van Biden. “Het is belangrijk om de industrie toegang te blijven geven tot de Chinese markt, ‘s werelds grootste commerciële markt voor halfgeleiders, om te voorkomen dat de positieve impact van deze inspanning wordt ondermijnd”, aldus de Semiconductor Industry Association, het orgaan van de industrie in Washington, D.C. geschreven verklaring. Amerikaanse chipsbedrijven hebben lang betoogd dat de overheid de impact van exportbeperkingen zorgvuldig moet afwegen, omdat de verkoop in China investeringen in de VS ondersteunt en onderzoek helpt financieren (dat hun technologische voorsprong in stand houdt).

Amerikaanse chipsbedrijven, waaronder de AI-chipleider Nvidia, hebben bij hun regering gelobbyd om af te zien van strengere exportcontroles na de oplopende spanning tussen beide landen, een verslechterende verstandhouding die zich concentreert op de halfgeleider- en elektrische auto-industrie. De financieel directeur van Nvidia waarschuwde voor een “permanent verlies van kansen voor de Amerikaanse industrie” in China als de verkoop van AI-chips zou worden verboden.


ASML

Op "verzoek" van de VS heeft onze premier medio dit jaar als een knipmes gereageerd door ook voor ons land verkoopbeperkingen op machines en gereedschappen voor de chipproductie in te voeren. Dat heeft vooral gevolgen gehad voor de Nederlandse gigant ASML – ‘s werelds grootste leverancier aan de halfgeleiderindustrie en het enige bedrijf dat in staat is fotolithografiemachines voor extreme ultraviolette lithografie (EUV) te vervaardigen. Voor de liefhebber van cijfers: elke EUV-lithografiemachine (één van de meest complexe apparaten ooit gebouwd, weegt 180 ton. EUV, een afkorting dus van Extreme Ultraviolet, is een extreem korte golflengte van licht dat ASML in grote hoeveelheden maakt om kleine, complexe circuits op siliciumwafels te graveren. Het extreme ultraviolette licht wordt geproduceerd door het bombarderen van vloeibare tindruppeltjes (gesmolten tin) die 50.000 keer per seconde worden uitgestoten door een koolstofdioxidelaser. Dit licht wordt via een ellipsoïde spiegel met een diameter van 0,65 meter in de lithografiemachine geleid. Een deel van de extreem ultraviolette lichtdeeltjes wordt op het oppervlak van de siliciumwafel gestraald, die op zijn beurt de kleine patronen uitsnijdt die de functie van elke chip bepalen.

EUV-lithografiemachines bestaan uit meerdere modules en honderdduizenden componenten van bijna 800 leveranciers over de hele wereld. Elke module wordt ontwikkeld en geproduceerd in ASML's 60 kantoren over de hele wereld en vervolgens voor montage naar Veldhoven verzonden. Nadat elke geassembleerde machine is getest, wordt deze gedemonteerd en naar chipsfabrikanten verzonden. Voor het transport van de EUV-lithografiemachine zijn twintig vrachtwagens en drie volledig beladen Boeing 747-vliegtuigen nodig.

EUV-machines worden dus gebruikt om de meest geavanceerde microchips te vervaardigen die momenteel bestaan. Terwijl het Amerikaanse besluit dus nadelig is voor ons land zijn de VS weer een stap dichter bij hun plan om de Europese economie (hun grote concurrent op de wereldmarkt) kapot te maken - en dan hebben we het nog niet eens over het feit dat de EU het dure vloeibaar gas uit de VS koopt (ook op "verzoek" van de VS). Misschien dat voor ons land door de massale uittocht van Tweede Kamer-leden straks een nieuwe lichting het gemiddeld IQ van hen weer boven de 100 doet stijgen...... en passende maatregelen kan nemen.


De machtspositie van China

Dit zeg maar "ASML-besluit" van onze regering bracht Chinese functionarissen ertoe om in eerste instantie te reageren door Nederland te waarschuwen geen misbruik te maken van deze exportcontrolemechanismen. Maar een paar dagen later nam Peking wraak door de export van gallium en germanium te beperken. Gallium en germanium worden zoals we al schreven gebruikt in een breed scala aan toepassingen, en denk dan vooral aan militaire toepassingen en ruimtevaart, maar ook zonnepanelen, chips en elektronica. China produceert 60% van het germanium in de wereld en 95% van het gallium in de wereld. Dit leidde ertoe dat bedrijven als een dolle voorraden van deze metalen opsloegen en zich haastten om vergunningen aan te vragen.
Maar na deze zorgwekkende ontwikkeling is de gifbeker voor de EU nog niet leeg. Kobalt, bijvoorbeeld, is cruciaal voor batterijen, windgeneratoren en digitale technologieën. De Democratische Republiek Congo (DRC) is goed voor ruim 70% van het mondiale aanbod en laat nu China eigenaar van dit aanbod van 70% van de Congolese mijnbouw zijn.

Het tegenwerken van China zal ernstige gevolgen hebben voor de consumenten, omdat de prijzen van goederen duurder worden en de kans op een gewapend conflict groter wordt. Vermoedelijk heeft China het grootste deel van zijn economische piek op dit moment bereikt, omdat in het land arbeid duurder wordt en de demografische opbouw van het land ouder wordt. China beschikt echter nog steeds over een groot deel van de infrastructuur die nodig is voor grootschalige productie. De beperkingen die de SIA omschreef als te breed, dubbelzinnig en soms eenzijdig “dreigen het concurrentievermogen van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie te verminderen, de toeleveringsketens te ontwrichten, aanzienlijke marktonzekerheid te veroorzaken en tot aanhoudende escalerende vergeldingsmaatregelen van China te leiden”, aldus de SIA. Het riep de regering-Biden op om met de industrie te overleggen alvorens nog meer beperkingen op te leggen.

Ambtenaren van de regering-Biden zeggen evenwel dat ze geloven dat China Amerikaanse chips en aanverwante technologieën gebruikt om de modernisering van zijn leger aan te wakkeren, inclusief de ontwikkeling van massavernietigingswapens, en om grootschalige surveillanceactiviteiten mogelijk te maken die tot mensenrechtenschendingen leiden. China heeft op zijn beurt grote Chinese bedrijven verboden om te kopen bij het Amerikaanse computergeheugenbedrijf Micron, en heeft onlangs beperkingen opgelegd aan de export van metalen die worden gebruikt in communicatiechips voor mobiele telefoons. De regering-Biden wil naar de volgende trede van de escalatieladder en overweegt nu verdere beperkingen die de AI-chips die Nvidia voor de Chinese markt heeft ontwikkeld, iin te voeren. Het overweegt ook om de Chinese toegang tot AI-chips via cloudcomputingbedrijven af te sluiten. Verwacht wordt dat Biden in een komende uitvoeringsbeschikking de Amerikaanse investeringen in onder meer geavanceerde Chinese chipproductie zal beperken.

De mondialisering als geheel lijkt in een snel tempo af te breken. De wereldeconomie is uiterst fragmentarisch van aard, omdat landen zich hebben gespecialiseerd op specifieke delen van de waardeketen. Naarmate de handelsspanningen echter escaleren, kan dit het tijdperk van de gemondialiseerde economie op de proef stellen.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][27 augustus 2023]

 

Afdrukken Doorsturen