De Grote Verdwijntruc van de Federal Reserve

De voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell en Fed-vice-voorzitter voor Toezicht, Randal Quarles, zouden heel graag drie van de noodhulpprogramma's van de Fed voor Wall Street willen laten verdwijnen van verder onderzoek door het Congres of het Amerikaanse volk.De voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve (kortweg "de Fed" genoemd) Jerome Powell en Fed-vice-voorzitter voor Toezicht, Randal Quarles, zouden heel graag drie van de noodhulpprogramma's van de Fed voor Wall Street willen laten verdwijnen van verder onderzoek door het Congres of het Amerikaanse volk.
Dat komt omdat de specifieke details van die programma’s niet in overeenstemming zijn met de getuigenissen die Powell en Quarles tijdens de pandemie hebben afgelegd tijdens hoorzittingen van het Congres. Zowel Powell als Quarles hebben het Congres verteld dat de Amerikaanse megabanken een bron van kracht waren tijdens de pandemie. In eerdere artikelen van Economedian hebben we het tegendeel aangetoond.

De drie noodleningprogramma's die de Fed wil laten verdwijnen zijn de Primary Dealer Credit Facility (PDCF); de Commercial Paper Funding Facility (CPFF); en de Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF). Dit zijn niet alleen de meest ondoorzichtige "officiële" reddingsprogramma's van de Federal Reserve, maar het zijn ook de eerste drie noodleningsprogramma's die de Fed in 2020 heeft opgezet. De PDCF en CPFF werden beide op 17 maart 2020 door de Fed aangekondigd. De MMLF werd de daaropvolgende dag bekendgemaakt.

Voor elk van de andere noodleningprogramma's van de Federal Reserve, die zijn opgesteld op grond van artikel 13, lid 3, van de Federal Reserve Act, heeft de Fed de transactiegegevens gerapporteerd, inclusief de namen van de ontvangers en ontvangen dollarbedragen. Maar de Fed heeft die informatie voor het Congres voor deze drie programma's achtergehouden – ondanks de belofte van volledige transparantie.

Nu lijkt het erop dat de Fed deze programma's helemaal wil laten verdwijnen.

In de maandelijkse 13(3) noodleningenrapporten aan het Congres, van januari tot en met mei van dit jaar, verschenen die drie programma's met een forfaitair totaalbedrag voor wat was uitgeleend, maar zonder de namen van de ontvangers of de transactiedetails. Nu zijn zelfs de namen van die programma's volledig verdwenen in de meest recente rapporten van juni, juli en augustus aan het Congres.

Hoeveel geld werd er onder deze programma's naar Wall Street gesluisd? Uit de wekelijkse H.4.1-publicatie van de Fed van de posten op haar balans weten we dat op 8 april 2020, slechts een paar weken nadat deze drie programma's waren gestart, de Primary Dealer Credit Facility was gestegen tot $ 33 miljard aan uitstaande leningen, terwijl de Money Market Mutual Fund Liquidity Facility was gestegen tot $ 53 miljard.

De Commercial Paper Funding Facility (CPFF) groeide veel langzamer, maar draaide in het begin op een verontrustende manier. Volgens de wekelijkse H.4.1-publicaties van de Fed bedroeg het CPFF op 20 mei 2020 $ 4,3 miljard, maar een week later, op 27 mei, was het bijna verdrievoudigd tot $ 12,8 miljard, wat sterk suggereert dat een of meer grote financiële instellingen handelspapieren niet kwijt konden vanwege een of andere smet die erop rustte. Maar de omvang van deze drie "officiële" noodleningsfaciliteiten verbleekt in vergelijking met wat de Federal Reserve vier maanden vóórdat er in de Verenigde Staten ooit van COVID-19 was gehoord, had uitgerold.

Op 22 juni 2021 riep het House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis een hoorzitting bijeen om Powell een getuigenis af te nemen over de inspanningen van de Fed ten aanzien van crisishulp. Tijdens de openingsverklaring van Powell getuigde hij als volgt: "Onze instrumenten voor noodleningen vereisen de goedkeuring van de Treasury en zijn alleen beschikbaar in ongebruikelijke en urgente omstandigheden, zoals die veroorzaakt door de crisis."

Wanneer de ogen van de mainstream media op de Federal Reserve zijn gericht, zegt Powell snel dat de Fed alleen noodleningen kan verstrekken met goedkeuring van de Treasury. In feite was er geen goedkeuring daarvan verkregen, of toezicht door het Congres, toen de Fed op 17 september 2019 haar repo-leningen voor Wall Street lanceerde – vier maanden vóór het eerste gemelde geval van COVID-19 in de Verenigde Staten. Op 27 januari 2020 hadden de lopende repo-leningen van de Fed om Wall Street te redden een cumulatieve $ 6,6 biljoen (!) bereikt. Volgens de eigen gecontroleerde financiële overzichten van de Fed voor 2020 en 2019 had de repo-leningoperatie van de Fed op de piekdag in 2020 $ 495,7 miljard aan leningen aan Wall Street uitstaan, tegenover $ 259,95 miljard op de piekdag in 2019. Dat is veel bailoutgeld van Wall Street dat toezicht door het Congres wil vermijden.

Het Amerikaanse volk heeft goede redenen om sceptisch te zijn over de Federal Reserve als een transparante operatie, omdat deze het publiek tijdens en na de laatste grote bailout-operatie van Wall Street van december 2007 tot ten minste juli 2010 heeft tegengewerkt. De Federal Reserve heeft jarenlang mediabedrijven voor de rechtbank gesleept, omdat zij weigerde de namen en dollarbedragen bekend te maken van waar het geld naartoe ging. Toen het Government Accountability Office (GAO) in juli 2011 eindelijk de gedetailleerde gegevens van zijn controle van de bailout-programma's van de Fed vrijgaf, bracht het kantoor van senator Bernie Sanders een persbericht uit waarin het volgende stond:
"De eerste top-to-bottom audit van de Federal Reserve onthulde oogverblindende nieuwe details over hoe de VS maar liefst $ 16 biljoen aan geheime leningen verstrekte om Amerikaanse en buitenlandse banken en bedrijven te redden tijdens de ergste economische crisis sinds de Grote Depressie...
De Fed heeft vrijwel alle operaties van haar noodleningprogramma's uitbesteed aan particuliere contractanten zoals JP Morgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo. Dezelfde bedrijven ontvingen ook biljoenen dollars aan leningen van de Fed tegen een rente van bijna nul. In totaal was ongeveer tweederde van de contracten die de Fed toekende voor het beheer van haar noodleningenprogramma's no-bid-contracten. Morgan Stanley kreeg het grootste no-bid-contract ter waarde van $ 108,4 miljoen om de bailout van AIG door de Federal Reservete te helpen beheren."

Maar de GAO-audit omvatte niet alle geheime reddingsprogramma's van de Fed. Toen het Levy Economics Institute de aanvullende kredietfaciliteiten toevoegde die niet door de GAO waren opgenomen, kwam het totale cumulatieve totaal uit op $ 29 biljoen. De realiteit was dat de Fed probeerde haar eigen incompetentie bij het toezicht op de megabanken van Wall Street te verdoezelen.

In het persbericht werd Sanders als volgt geciteerd: "De Federal Reserve moet worden hervormd om te voorzien in de behoeften van werkende gezinnen, niet alleen van CEO's op Wall Street." Ondanks twee ongekende bailout-operaties van Wall Street in 2007-2010 en opnieuw in 2019-2021 is het Congres er niet in geslaagd om de Fed te ontdoen van zijn toezichthoudende rol op de megabanken op Wall Street of zijn vermogen om elektronisch geld uit het niets te creëren om dezelfde banken overeind te houden, terwijl ze de details voor het Amerikaanse volk verborgen houden.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][23 augustus 2021]

 

Afdrukken Doorsturen