EU draait duimschroeven Polen en Hongarije aan

Brussel wil de onwillige lidstaten Polen en Hongarije op de knieën krijgen vanwege hun migratiebeleid, en de club van Juncker en Timmermans denken dat te kunnen bereiken door beide landen financiële steun te ontzeggen. Een artikel over deze strijd die zij zullen verliezen, en het meten met twee maten als politiek beleid van een fascistische organisatie.

Het idee komt uit Berlijn, het is gepropageerd door de dEUtsche begrotingscommissaris Oettinger (CDU). Nu heeft het europees nepparlement er ook voor gepleit om de EU-steun te verlagen voor landen die de democratie en de rechtsstaat negeren.
De afgevaardigden gaan nog verder.

Volgens het nepparlement moet het nieuwe "instrument voor de bescherming van de EU-begroting in rechtsgebieden" ook worden gebruikt tegen lidstaten van de Europese Unie die belastingontduiking of oneerlijke belastingconcurrentie bevorderen, geen controle uitoefenen op de efficiënte toewijzing van EU-middelen, en onvoldoende samenwerken met het EU Bureau voor fraudebestrijding (Olaf).

Je zou dus kunnen zeggen dat tegen iedereen strijd moet worden gevoerd. Tot nu toe zijn namelijk alle EU-lidstaten actief betrokken geweest bij belastingconcurrentie. Belastingfraude is niet beperkt tot Malta of Cyprus. En volgens Olaf zou zij ook problemen hebben gehad met Duitsland.

Maar waar het hier in essentie om gaat: het besluit is natuurlijk vooral gericht op Polen en Hongarije, waartegen de Europese Unie al rechtszaken heeft lopen. De nieuwe extra overtredingen werden waarschijnlijk alleen ingevoegd om voor de bühne niet eenzijdig maatregelen tegen het oosten te willen nemen.

Maar zelfs in het geval van Polen en Hongarije heeft de Europese Unie nog niet kunnen bewijzen dat de - voor de hand liggende - schendingen van de rechtsstaat en de democratie ook hebben geleid tot misbruik van EU-middelen.

Het argument dat het gebruik van EU-geld niet door onafhankelijke rechters kan worden beoordeeld zonder een goed functionerende rechtsstaat lijkt ver weg. Waarom heeft trouwens de EU een Rekenkamer - en ook Olaf, het fraudebestrijdingsbureau?

Nee, de EU wil bij deze twee landen gewoon de duimschroeven aandraaien, omdat de rechtsstaatprocedures tot nu toe nauwelijks werken. En waar kun je onwillige lidstaten gemakkelijker treffen dan in de portemonnee?

Hier komen we op gevaarlijk terrein: de vraag is dan of financiële steun van de EU in de toekomst moet worden gekoppeld aan de rechtsstaat. Op het eerste gezicht lijkt dit verleidelijk. In de portekonnee zijn staten als Polen het gemakkelijkst in een dwangbuis te stoppen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vooral in Duitsland het initiatief van de Europese Commissie veel voorstanders heeft. Het intrekken van uitkeringen of subsidies zou dan een geschikt middel kunnen zijn om de rechtsstaat (zoals Brussel zich die ziet) te handhaven.

Maar het principe "voor wat hoort wat" heeft verschillende haken en ogen. Ten eerste is een onafhankelijke rechterlijke macht niet iets dat kan worden gemeten in termen van geldwaarde - de rechtsstaat is een van de basisvoorwaarden voor toetreding tot de EU!
En hoe onafhankelijk is een rechterlijke macht van bijvoorbeeld Nederland, waar de Raad van State niet-democratisch gekozen is en waar leden van politieke partijen besluiten nemen? Op de website van het Historisch Nieuwsblad lezen we "dat de Raad van State adviseert over wetgeving en recht spreekt, klopt niet met de scheiding der machten. Sinds 1861 is een aantal zaken veranderd, maar de Raad heeft nog steeds beide functies. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het zogenoemde Procola-arrest van 1995 bepaald dat deze dubbelrol in strijd is met de eis van een onpartijdige rechter".
Dit artikel is afkomstig van www.economedian.com
Wie de rechtsstaat en de democratie met voeten treedt, moet strikt genomen de Europese Unie verlaten. Maar niemand durft hierover in Brussel te praten, begrijpelijk. Na de Brexit wil je immers Polen of Hongarije niet verliezen. En stel je voor dat het hen in zo'n geval béter gaat dan toen ze nog in de EU zaten?

In plaats daarvan proberen ze Boedapest en Warschau dus in hun portemonnee te pakken - en met de wet in de hand. Maar hierbij proberen Jean Claude Juncker en de Commissaris voor begroting Oettinger hun toevlucht te nemen tot een juridische goocheldoos vol trucs.

Geen wonder dat Hongarije de EU van "chantage" beschuldigt - men was waarschijnlijk niet op deze truc voorbereid. Het grootste probleem zit echter elders: het hele debat over de rechtsstaat is tegenstrijdig en onjuist en wel hierom:

De juridische problemen met EU-hulp zijn voorbarig. Noch in Polen, noch in Hongarije zijn gerechtshoven verplicht om financiële overschrijvingen vanuit Brussel te controleren. Het argument van Juncker en Oettinger dat onafhankelijke rechters hiervoor nodig zijn, doet er niet toe. In het geval van misbruik kan Brussel zelfs nú al de geldkraan dichtdraaien.

Het is een Brusselse kruistocht tegen Polen en Hongarije (vanwege hun migrantenbeleid) - zelfs als de Europese Commissie dat ontkent. Als het anders was, zouden duidelijk corrupte EU-lidstaten zoals Malta en Roemenië, en mogelijk ook Spanje en Oostenrijk, bang moeten zijn voor EU-hulp, omdat er zelfs dáár problemen zijn. Maar Brussel wil dat niet toegeven.

Als het gaat om "dwingende belangen" gaat, speelt de rechtsstaat geen rol. Het beste voorbeeld is Turkije, aan wie de EU miljarden betaalt, hoewel de regering Erdogan de rechterlijke macht en de pers de mond snoert. Voor de migrantendeal is er zelfs helemaal geen wettelijke basis! Maar dat lijkt de voorstanders van de theorie "voor wat hoort wat" niet te storen ...
Als de Europese Commissie ècht serieus zou zijn met betrekking tot de rechtsstaat, dan zou ze zelfs tegen Duitsland moeten optreden, omdat ook de Duitse rechterlijke macht niet onafhankelijk is, zoals blijkt uit de VW-dieselgate affaire. In de VS worden de verantwoordelijken van deze zaak voor het gerecht gesleept, in de Europese Unie krijgen ze financiële premies....

De zaak heeft straks echter een ons inziens grappig eindresultaat, dat de Europese Unie te wijten heeft aan de structuur van haar eigen waterhoofd-organisatie: om het nieuwe martelinstrument in werking te laten treden, moeten alle 27 EU-staten het begrotingsvoorstel van Oettinger goedkeuren.
Polen en Hongarije kunnen dan gemakkelijk hierover hun veto uitspreken...

Afdrukken Doorsturen