Wat de FED vertelt - en verzwijgt

FED voorzitter: Amerikaanse huishoudens verkeren in sterke financiële vorm. Maar is dat ook zo?Tijdens zijn persconferentie op 27 juli zei de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) Jerome Powell het volgende: “Huishoudens verkeren over het algemeen in een ongeveer net zo sterke financiële vorm als ze in een zeer lange tijd zijn geweest – of misschien ooit het geld hebben gekregen dat op de balansen van mensen staat. Dus je hebt een mooi – vanuit het oogpunt van financiële stabiliteit – een behoorlijk fatsoenlijk beeld.”

Die verklaring geeft een blik in de achteruitkijkspiegel weer van Amerikaanse huishoudens. Het beeld verslechtert snel. Daarover zometeen meer, maar eerst een blik op enkele huiveringwekkende grafieken die de benarde situatie van Amerikaanse huishoudens tijdens de financiële crisis van 2008-2010 versus vandaag weergeven.

De New York Fed heeft vorige week haar Household Debt and Credit Report voor het tweede kwartaal van 2022 vrijgegeven. Het toonde aan dat de totale schuldenlast van huishoudens in het tweede kwartaal met $ 312 miljard steeg tot een historisch hoogtepunt van $ 16,10 biljoen (ofwel $ 1.610.000.000.000). Ook een nieuw historisch record was de hypotheekschuld, die opliep tot $ 11,39 biljoen en 70,5% van alle schulden van huishoudens vertegenwoordigde.


                                                      Totaal schuldensaldo en de samenstelling daarvan

Je zou denken dat met historische niveaus van uitstaande schulden op de balansen van huishoudens, inflatie op het hoogste punt van meerdere decennia en stijgende rentetarieven, je een dramatische toename zou zien van achterstallige vorderingen op creditcards en hypotheken, stijgende executiepercentages en faillissementsaanvragen. Maar kijk eens naar de onderstaande grafieken uit het rapport van de New York Fed van vorige week. Vergeleken met de gegevens op de grafieken voor 2008 tot en met 2010 ziet het er vandaag uit als een makkie. In het New York Fed-rapport wordt zelfs opgemerkt dat "het aandeel hypotheeksaldi van meer dan 90 dagen achterstallig bleef op 0,5%, dichtbij een historisch dieptepunt."

                                 
                          Aantal consumenten met nieuwe foreclosures (huisuitzettingen) en faillissementen


                                                    Consumentenschuld volgens status "achterstallig"

Wat noch de voorzitter van de Federal Reserve (Powell), noch het New York Fed-rapport het publiek vertelt, is dat de zaken heel snel zouden kunnen verslechteren zonder al dat stimuleringsgeld en schuldverlichting die het Amerikaans Congres heeft uitgevaardigd om de pandemie het hoofd te bieden. Een hint daarvan kwam uit het volgende fragment in het rapport van de New York Fed:
“Hoewel de foreclosures erg laag waren vanwege de moratoria op nieuwe foreclosures en hypotheekrenteaftrek, kwamen van 35.000 personen nieuwe foreclosures in de kredietrapporten, een stijging ten opzichte van 24.000 in het voorgaande kwartaal, een stijging die mogelijk het begin suggereert van een terugkeer naar meer normale niveaus.”

Een stijging van 24.000 foreclosures naar 35.000 is in feite een stijging van 45,8% in een tijdspanne van drie maanden. Dat lijkt ons nogal angstaanjagend.

We besloten eens te gaan grasduinen in de economische databank van de St. Louis Fed, wat bekend staat als "FRED", om te zien hoe de persoonlijke spaarrente van het Bureau of Economic Analysis (BEA) er in de loop der jaren en meer recentelijk heeft uitgezien. De BEA definieert de Personal Saving Rate als volgt: “Inkomen dat overblijft nadat mensen geld hebben uitgegeven en belasting hebben betaald, is persoonlijk sparen. De persoonlijke spaarquote is het percentage van het beschikbare inkomen dat mensen sparen. Dit percentage wordt gevolgd om meer te weten te komen over de financiële gezondheid van Amerikanen en om het consumentengedrag en de economische groei te helpen voorspellen.”

Onderstaande Personal Saving Rate grafiek helpt te verklaren waarom Fed-voorzitter Powell kan opscheppen over de financiële gezondheid van Amerikaanse huishoudens: ze werden tijdens de pieken van de pandemie aan hetzelfde soort voedings-infuus van de Amerikaanse regering geplaatst als de Federal Reserve met de banken van Wall Street deed tijdens de financiële crash van 2008, een tijd waarin het Congres tientallen miljoenen Amerikanen die door de crash werkloos werden achtergelaten, liet barsten - zonder enige reddingsboei. Zoals senator Bernie Sanders het tijdperk van de financiële crash van 2008 tot 2010 samenvatte: "Dit is een duidelijk geval van socialisme voor de rijken, het is het "zoek het zelf maar uit"-individualisme voor alle anderen."

Zoals de onderstaande grafiek ook illustreert, steeg de persoonlijke spaarquote in de VS tot het hoogste niveau in 60 jaar door de stimuleringscheques die in 2020 en 2021 aan Amerikanen werden verstrekt; de betalingen voor extra kinderbijslag die maandelijks worden uitgegeven van 15 juli tot 15 december 2021; en verschillende vormen van schuldverlichting. (Volgens een onderzoek van Brookings "hebben tussen maart 2020 en mei 2021 meer dan 70 miljoen consumenten met leningen ter waarde van $ 2,3 biljoen respijt gehad, waarbij ze $ 86 miljard van hun betalingen misten. In die periode hadden 6,3 miljoen hypotheken, 11 miljoen autoleningen, 68 miljoen studieleningen en 62 miljoen doorlopende leningen (zoals creditcards) respijt gekregen.)” Zij kregen dus meer tijd om schulden af te lossen.

Maar nu de financiële steun van de Amerikaanse overheid is beëindigd, is de persoonlijke spaarquote gedaald, van een historisch hoogtepunt van 33,8% in april 2020 naar 8,7% in december 2021; tot 5,8% in januari 2022; tot de meest recente lezing van het Bureau of Economic Analysis van 5,1% in juni van dit jaar.
 
                                                              BEA Personal Savings Rate, 1959 tot juni 2022

Naast het zwakke financiële beeld van Amerikaanse huishoudens, voerde Bankrate afgelopen januari een onderzoek uit, waaruit bleek dat een meerderheid van de Amerikanen (56%) niet in staat zou zijn om een onverwachte uitgave van $ 1.000 te dekken als zich een noodsituatie voordoet. Van de ondervraagden zei 20% dat ze het bedrag van een creditcard moesten halen en na verloop van tijd moesten betalen. Dat zou kunnen verklaren waarom de saldi op creditcards ook historische hoogtepunten bereiken. Volgens het New York Fed-rapport: "De kredietkaartsaldi zijn sinds het eerste kwartaal met $ 46 miljard gestegen - hoewel seizoenspatronen doorgaans een stijging in het tweede kwartaal omvatten, was de stijging van 13% op jaarbasis de grootste in meer dan 20 jaar.”
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][11 augustus 2022]

 

Afdrukken Doorsturen