Hoe de VS nazi-kopstukken voor hun misdaden "bestraften"

In ons dossier over de rol van de NAVO en de ombouw van de EU tot het Vierde Rijk vandaag een artikel over hoe de Verenigde Staten aankeken tegen de nazi-kopstukken aan het einde van de Tweede Wereldoorlog (en erna), en hoe zij al snel tot de conclusie kwamen dat die oorlogsmisdadigers beter de Amerikaanse belangen konden dienen
Op 8 mei 1945 gaf nazi-Duitsland zich over aan de geallieerden, waarmee een einde kwam aan het zelfbenoemde "Derde Rijk" en aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. Tegen het einde van het jaar waren de meeste publieke figuren van de nazi-leiding dood of gevangengenomen - Adolf Hitler en Joseph Goebbels hadden naar verluidt op 1 mei van dat jaar zelfmoord gepleegd, Heinrich Himmler volgde op 23 mei en Hermann Göring zou het volgende jaar zelfmoord plegen, op 18 oktober 1946 nadat hij ter dood was veroordeeld voor zijn misdaden.

In bezet Duitsland begon het denazificatieproces officieel, met duidelijk verschillende benaderingen vanuit het Westen en de Sovjet-Unie. Het door de Sovjet-Unie bestuurde oosten streefde ijverig naar denazificatie, waarbij leden van de nazi-partij werden gearresteerd en geïnterneerd in gevangenkampen. In het Westen was de straftoediening echter meer, laten we zeggen “selectief", aangezien grote aantallen leden van de nazi-partij niet alleen elke straf ontweken voor de misdaden waaraan ze medeplichtig waren, maar ook bescherming en werk kregen van de bezettende Amerikanen.

Onder deze partijleden bevonden zich veel hooggeplaatste functionarissen die invloedrijke posities kregen in de West-Duitse regering en Amerikaanse inlichtingendiensten. De bescherming die aan deze erkende nazi's werd geboden, zou de opkomst van een soort "Vierde Rijk" mogelijk maken, gevormd uit een anticommunistische reactionaire alliantie tussen de Amerikaanse inlichtingendiensten en de fascistische geheime legers en particuliere militaire bedrijven die in heel Europa en daarbuiten opereerden. Om dit netwerk in dit artikel in detail te beschrijven hebben we veel geput uit informatie van Alexander Cockburn and Jeffrey St. Clair’s Whiteout, Martin A. Lee’s The Beast Reawakens, Paul L. Williams’s Operation Gladio: The Unholy Alliance, en Daniele Ganser’s NATO’s Secret Armies, en hebben we links naar bronnen geplaats voor een aantal beweringen die lezers misschien bijzonder ongeloofwaardig vinden.

Om te beginnen: het meest bekende voorbeeld van Amerikaanse rekrutering van nazi's aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was Operatie Paperclip. Het contraspionagekorps van de Verenigde Staten bracht meer dan duizend Duitse wetenschappers, velen van hen leden van de nazi-partij en een aantal van hen partijleiders, naar de Verenigde Staten. De bekendste van deze nazi-wetenschappers was Wernher von Braun (foto, achterste rij, 2e van rechts), die tijdens de Tweede Wereldoorlog het V-2-raketwapen voor Duitsland had ontwikkeld en een prominente rol zou gaan spelen in Amerika's programma's voor ballistische raketten en ruimteraketten. Voor de VS was hij de meest vitale activa. Vaak wordt over het hoofd gezien dat Von Braun niet alleen een raketingenieur was, maar een hoge officier in de SS. Tijdens zijn tijd dat hij toezicht hield op de bouw van de V-2-raketten, gebruikte Von Braun slavenarbeid uit het concentratiekamp Dora, waarbij meer dan twintigduizend gevangenen zuch letterlijk hebben doodgewerkt.

De constructie van de V-2-raketten heeft in feite meer mensen gedood dan ze hebben gedood bij hun inzet als wapens. Paperclip bracht ook andere vergelijkbare monsterlijke wetenschappers over naar de VS, waaronder Hubertus Strughold, die menselijke proefpersonen had vermoord - gevangenen die uit concentratiekampen waren gehaald stierven bij proeven door blootstelling aan extreme kou, intensieve luchtdruk en operatiea zonder verdoving. Verder Kurt Blome, het hoofd van het biowapenonderzoek van de nazi's die opzettelijk geïnfecteerde concentratiekampgevangenen met tal van verschillende ziekten confronteerde, waarvan vele dodelijk. Voor de Verenigde Staten zou het werk van Strughold van onschatbare waarde blijken om bemande ruimtevluchten zelfs maar op afstand mogelijk te maken, terwijl Blome's onderzoek vorm zou geven aan de ontwikkeling van Amerikaanse chemische wapen- en zenuwgasprogramma's voordat hij naar West-Duitsland werd gestuurd om te werken aan nog niet bekendgemaakte geheime projecten voor het leger. Merk op dat Blome ook een medewerker was geweest van de beruchte Japanse "Unit 731", die honderdduizenden gevangenen doodde in onmenselijke experimenten. Vergelijkbaar met het lot van Von Braun en de andere Paperclip-wetenschappers kregen de meeste wetenschappers van eenheid 731 ook immuniteit voor hun talrijke oorlogsmisdaden, waarbij de Verenigde Staten hun onderzoek in combinatie met dat van Blome gebruikten om hun eigen biowapens te ontwikkelen, biowapens die later werden ingezet in de Koreaanse oorlog.

Wetenschappers waren niet de enige rekruten van het naziregime die door de Verenigde Staten werden beschermd. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vluchtten talloze As-oorlogsmisdadigers naar landen als Spanje en Argentinië via 'ratlines', georkestreerd door de fascistische Kroatische katholieke priester Krunoslav Draganović in samenwerking met het Amerikaanse Counterintelligence Corps (CIC). Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Draganović toezicht gehouden op de deportatie van talloze Joegoslavische joden naar nazi-concentratiekampen, en na de oorlog organiseerde hij de ratlines om ontsnappingsroutes te bieden aan leden van de Ustaśe, de Kroatische fascistische beweging waartoe Draganović behoorde en die honderdduizenden Serviërs, Joden en Roma had vermoord.

Draganović breidde al snel de ratlines-operatie uit om ontsnappingsroutes te bieden aan verschillende prominente nazi's en andere fascisten. Onder de mensen die deze ratlines gebruikten, waren Adolf Eichmann, Josef Mengele, de Kroatische dictator Ante Pavelić en Léon Degrelle, die later de neonazistische organisatie CEDADE zou oprichten. De CIC was zich ervan bewust dat deze ratlines actief waren en hielp ze soms zelfs te faciliteren wanneer het bepaalde nazi's wilde rekruteren die anders de doodstraf zouden hebben gekregen voor hun misdaden.

Een van de meest prominente nazi's die via dit VS-Ustaśe-ratlinesysteem uit Europa werden gehaald om voor Amerikaanse inlichtingendiensten te werken, was Klaus Barbie (foto), de 'slager van Lyon'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Barbie een lid van de Gestapo die persoonlijk talloze gevangenen in Nederland en Frankrijk martelde en doodde, waaronder kinderen, en uiteindelijk verantwoordelijk zou zijn voor de dood van meer dan tienduizend mensen in deze hoedanigheid.

In 1947 zou Barbie door de CIC worden gerekruteerd als onderdeel van Amerikaanse anticommunistische inspanningen voordat hij in 1951 naar Bolivia ging in een ontsnapping die werd gefaciliteerd door de Amerikaanse regering. Barbie zou tientallen jaren in Zuid-Amerika wonen tot hij in 1983 door de Franse regering werd gevangengenomen, berecht en geëxecuteerd. In de decennia tussen zijn aankomst en gevangenneming zou hij zich echter buitengewoon nuttig maken voor de Verenigde Staten en een belangrijke rol spelen bij  "regimeveranderingen" in het land. Barbie sloot zich aanvankelijk aan bij de Boliviaanse regering, werd adviseur op het gebied van interne veiligheid en diende tegelijkertijd als de belangrijkste pion voor de CIA in het land. Toen diezelfde regering begin jaren zestig de vriendschappelijke betrekkingen met Cuba niet verbrak en mild optrad jegens het organiseren van tinmijnwerkers, stond Barbie in contact met de door de CIA gesteunde René Barrientos, die een staatsgreep tegen de gekozen regering zou leiden en een militaire dictatuur zou installeren die in overeenstemming zou zijn met de Amerikaanse belangen.

Evenzo was Barbie het belangrijkste aanspreekpunt voor de CIA in het land geweest toen agenten de dictatuur hielpen bij het vermoorden van de revolutionaire guerrilla Che Guevara. Toen het gebruikelijke tumult van de Latijns-Amerikaanse politiek in het midden van de 20e eeuw tot een nieuwe staatsgreep leidde, dit keer door een generaal die minder geneigd was zich aan de regels van de VS te houden, hielp Barbie bij het organiseren van een nieuwe staatsgreep, dit keer om zijn vriend generaal Hugo Banzer  Suárez in 1970 te installeren. Onder het bewind van Suarez 'verdwenen' duizenden linkse personen en vakbondsmensen, werden er gevangenkampen opgericht en werden de martelmethoden van Barbie toegepast, wat diende als een prelude op de methoden van de dictatuur van Pinochet en soortgelijke door de CIA gesteunde rechtse regimes.

Onder Banzer zou Barbie sterk betrokken raken bij het faciliteren van de productie van en handel in cocaïne, een niet verrassende keuze gezien zijn beschermheren. De Boliviaanse cocaïne-operatie zou de belangrijkste leverancier zijn voor het Medellín-kartel onder leiding van de beruchte cocaïnehandelaar Pablo Escobar, en zou op zijn beurt de oprichting van Barbie's narco-terroristische huurlingengroep, Los Novios de La Muerte, financieren. Toen wijdverbreid protest Banzer dwong af te treden en vrije verkiezingen terug te brengen (waarbij aan het licht kwam hoeveel zijn familie profiteerde van organisaties voor cocaïnehandel) speelde Barbie een belangrijke rol in de 'Cocaïne Coup' van 1980. Barbie leverde de huurlingen die generaal Luis García Meza met geweld zouden installeren, de man die zich tijdens zijn korte regeerperiode zou inzetten voor een "hardhandig optreden" tegen de drugshandel in Bolivia, wat uiteindelijk een rookgordijn was voor het consolideren van het cocaïnemonopolie dat Barbie had helpen vestigen. Toen Barbie in 1983 uiteindelijk werd opgepakt, had hij, ondanks een tip van de CIA over zijn op handen zijnde arrestatie, in heel Bolivia onnoemelijk onomkeerbaar leed veroorzaakt en diende hij als een belangrijke architect voor een van de grootste netwerken voor cocaïnehandel, die van bijzonder nut zouden zijn voor Barbie's contactpersonen bij de CIA. Hieruit blijkt dat Barbie gezien kan worden als het meest flagrante voorbeeld van nazi-oorlogsmisdadigers die bescherming kregen van de Amerikaanse inlichtingendiensten, het land uit werden gesmokkeld op de ratlines en vervolgens in het buitenland werden gebruikt als een instrument van imperiale overheersing.

Dit wil niet zeggen dat elke prominente nazi of fascist die de Amerikanen rekruteerden, naar de Verenigde Staten werd gebracht of naar Zuid-Amerika werd gestuurd: velen werden tot de belangrijkste figuren in de West-Duitse regering en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie gemaakt. Sommige van de voormalige leden van de nazi-regering konden een kleine mate van plausibele ontkenning uitoefenen met betrekking tot hun toewijding aan de ideologie.
Hans Speidel (foto) was een Duitse generaal die een van de deelnemers was aan het complot van 20 juli tegen Hitler in 1944, een samenzwering die meer was ingegeven door Hitlers slechte afhandeling van militaire aangelegenheden dan enige afkeer van de rechtse generaals voor het expliciet racistische beleid van de regering, gezien het feit dat ze een decennium van het laatstgenoemde konden tolereren. Speidels betrokkenheid bij het complot om een afzonderlijke vrede met het Westen te sluiten en tegelijkertijd de oorlog tegen de Sovjets voort te zetten, maakte hem aantrekkelijk genoeg om te dienen als een van de oprichters van de West-Duitse Bundeswehr, de opvolger van de in ongenade gevallen Wehrmacht.

Speidel diende als de eerste van de hoogste generaals en een sleutelfiguur bij het faciliteren van de integratie van het land in de NAVO, en diende vervolgens als opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten van Midden-Europa van 1957 tot 1963. Een andere hoge nazi-militaire officier die een van de hoogste generaals van West-Duitsland zou worden, was Adolf Heusinger, een lid van het opperbevel van de nazi's. Naar eigen zeggen was Heusinger niet betrokken bij het complot van 20 juli en vertelde hij de regering eigenlijk alles wat hij wist over de samenzweerders. Dit belette Heusinger natuurlijk niet om begin jaren zestig voorzitter te zijn van het Militair Comité van de NAVO. Interessant is dat zowel Speidel als Heusinger betrokken waren bij de Schnez Truppe, een illegaal "geheim leger" opgericht in 1949 en samengesteld uit duizenden Wehrmacht- en SS-veteraanofficieren. De Schnez Truppe stelde lijsten samen van socialisten en linkse sympathisanten die moesten worden opgepakt in het geval van een Sovjetinvasie, waarbij de Verenigde Staten op de hoogte waren van het hele plang. Andere voorbeelden van nazi's in de hoogste echelons van de militaire structuur van de NAVO zijn bijna ontelbaar. Johann von Kielmansegg, Ernst Ferber, Franz Joseph Schulze, Ferdinand von Senger und Etterlin en Karl Schnell waren allemaal nazi-militaire officieren die ook de titel van opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten van Centraal-Europa zouden dragen, terwijl Johannes Steinhoff een nazi-luitenant was en gevechtspiloot die begin jaren zeventig voorzitter was van het Militair Comité van de NAVO. Steinhoffs moment van de meeste aandacht was waarschijnlijk in 1985, toen hij de toenmalige president Ronald Reagan meenam om eer te betuigen op een Duitse militaire begraafplaats waar een aantal SS-leden begraven lag. Tijdens de Koude Oorlog bleven fascistische militaire officieren die onder Hitler hadden gediend, militaire operaties leiden in West-Duitsland en Midden-Europa.

Het leger was niet het exclusieve domein van hooggeplaatste nazi's in West-Duitsland. In 1957 waren meer dan driekwart van de hoge functionarissen van het West-Duitse ministerie van Justitie voormalige zelfbenoemde nazi's, een hoger percentage dan ooit onder nazi-Duitsland. Veel van deze nazi-advocaten en -juristen waren dezelfde die het wettelijk kader voor de holocaust hebben gecreëerd, en dan houden we zelfs geen rekening met de functionarissen die, hoewel ze geen lid waren van de nazi-partij, direct betrokken waren bij de nazi-beleidsvorming. Een van de hoogste restantlen van Hitlers regering was Hans Globke, de stafchef van de Duitse kanselarij van 1953 tot 1963. Terug in Hitlers Duitsland was Globke nooit officieel lid van de nazi-partij geweest, maar hij had de machtigingswet (Ermächtigungsgesetz) van1933 die Adolf Hitler aan de macht bracht, gemaakt, hij stelde tal van antisemitische wetten op en diende als de belangrijkste juridische adviseur van het Bureau voor Joodse Zaken dat verantwoordelijk was voor het beheer van de Holocaust. Toen de geallieerden uiteindelijk Duitsland innamen, kwamen de Britten en Amerikanen tot de conclusie dat Globke als staatsman te waardevol was om gestraft te worden voor zijn betrokkenheid bij de genocide, wat de weg vrijmaakte voor hem om de belangrijkste adviseur te worden van de eerste kanselier van West-Duitsland, Konrad Adenauer. Een decennium na de Tweede Wereldoorlog was een van de architecten van de Holocaust een van de machtigste mannen in West-Duitsland. In zijn hoedanigheid van stafchef speelde Globke een belangrijke rol bij het versterken van de banden met de Verenigde Staten, de NAVO en de CIA, en bij het opzetten van de inlichtingendiensten van het land, die toevallig onder het bestuur van zijn goede vriend Reinhard Gehlen vielen.

Reinhard Gehlen was waarschijnlijk de belangrijkste nazi die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen werd gerekruteerd. Gehlen, een luitenant-generaal en spionnensupervisor in nazi-Duitsland die de leiding had over de militaire inlichtingendienst aan het oostfront, was verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Sovjets tijdens zijn tijd daar. Het lijkt erop dat Gehlen te getalenteerd was voor zijn eigen bestwil, aangezien zijn inlichtingenrapporten de succesvolle opmars van het Sovjetleger correct beschreven, wat Hitler zag als een daad van "defaitisme", en hem ertoe bracht Gehlen in april 1945 uit zijn functie te ontslaan. Gehlen zou niet lang hoeven te wachten op nieuwe werkgevers, aangezien slechts ongeveer een maand later, met Hitler dood en nazi-Duitsland verslagen, hij zich overgaf aan het Amerikaanse contraspionagekorps, dat hem op zijn beurt voorstelde aan zijn nieuwe baas: Allen Dulles, destijds de Zwitserse afdelingsdirecteur van de CIA-voorloper Office of Strategic Services (OSS).

Een paar maanden eerder, nog voordat de oorlog was geëindigd, voerde Dulles geheime onderhandelingen met SS-generaal Karl Wolff. Wolff had destijds de leiding over bezet Noord-Italië en was verantwoordelijk voor de dood van driehonderdduizend Joden, en Dulles wilde spoedig vrede in de regio bewerkstelligen om te voorkómen dat het overwegend communistische Italiaanse verzet de fascisten omver zou werpen en aan de macht zou komen. Deze clandestiene onderhandelingen verleenden clementie aan een groot aantal SS-officieren in wat bekend stond als Operation Sunrise. Toen Stalin hoorde van deze onderhandelingen was hij woedend, in de veronderstelling dat de VS probeerden een afzonderlijke vrede te sluiten, in strijd met de overeenkomst tussen de Sovjets en de rest van de geallieerden. Stalin had reden om van het ergste uit te gaan, aangezien een deel van de onderhandelingen met Wolff een poging inhield om hem en zijn mannen te rekruteren voor Operation Unthinkable, de mogelijke invasie van de Sovjet-Unie na de nederlaag van nazi-Duitsland. Hoewel Dulles niet in staat was om zijn "afzonderlijke vrede" te verzekeren vóór de overgave van Duitsland, werd Wolff vanwege zijn medewerking beschermd tegen de processen van Neurenberg en mocht hij de rest van zijn leven als een vrij man leven.

Toen Dulles Gehlen ontmoette, was de onvermijdelijkheid van een conflict met de Sovjet-Unie de belangrijkste kwestie waar ze aan dachten. Daartoe bracht Gehlen Dulles op de hoogte van de onvolledige plannen voor project Weerwolf, een plan opgesteld door Heinrich Himmler toen het vooruitzicht van een nederlaag voor nazi-Duitsland begon in te dalen. Het plan riep op tot een geheim leger, georganiseerd achter de vijandelijke linies in Sovjetgebied, dat clandestiene paramilitaire operaties zou uitvoeren met plannen om gebruik te maken van verborgen voorraden en wapens die door het Reich waren opgezet. Als u dit bekend in de oren klinkt, komt dat omdat de Amerikanen een soortgelijk plan zouden uitvoeren in de vorm van Operatie Gladio, het 'stay-behind'-netwerk van geheime fascistische paramilitairen die in heel Europa worden ingezet onder toezicht van de NAVO en de CIA.

Oook Operatie Gladio was topgeheim. Nationale ministers van Defensie wisten niets van het bestaan van deze hele militaire tak, om te voorkomen dat informatie over operatie Gladio kon worden doorgespeeld aan het Kremlin. De enige reden dat we ervan weten is dan ook doordat ministers in de jaren ‘90 zelf publiekelijk hebben moeten navragen of deze operatie bestaan heeft. Sollicitantenn moesten een gloeiende hekel hebben aan de Sovjets. Daarom werden veel mensen geworven in de extreemrechtse, nationalistische of zelfs fascistische hoek. In West-Duitsland werden wederom ex-nazi’s voor deze commando’s geworven. Ze kregen gevechtstraining van de NAVO en op strategische plekken werden geheime wapenarsenalen ingericht met explosieven en geweren. Helaas voor hen bleef de ‘invasie’ van de Sovjets uit wat ertoe leidde dat een super geheim leger van tot de tanden bewapende extreemrechtse mensen thus duimen zaten te draaien. In het beste geval verkochten zij NAVO wapens door aan criminelen of de maffia. In het ergste geval zouden er terroristische aanslagen mee gepleegd zijn om er vervolgens de communisten in eigen land de schuld van te geven.

In 1947 werd Gehlen teruggestuurd naar Duitsland om onder de CIA te werken als hoofd van een nieuwe inlichtingendienst die simpelweg bekend zou worden als de Gehlen-organisatie. Bemand door tal van voormalige SS-officieren probeerde deze organisatie in samenwerking met MI6 deze geheime legers in de Baltische en Oekraïense sovjetrepublieken te implementeren, waarbij ze onder leiding van mannen als de Estse SS-officier en oorlogsmisdadiger Alfons Rebane anticommunistische ballingen achter de vijandelijke linies smokkelden. Ondanks enkele vroege successen slaagde de Sovjet-contraspionage erin de meeste van deze inspanningen met succes te dwarsbomen. Rond dezelfde tijd richtte de Gehlen-organisatie, in samenwerking met de CIA, ook de neofascistische organisatie Bund Deutscher Jugend en haar paramilitaire tak, de Technischer Dienst, op om opnieuw te dienen als West-Duitslands eigen "stay-behind" geheime leger, samengesteld uit Wehrmacht- en SS-veteranen.

Het is waarschijnlijk niet verwonderlijk om te horen dat een van de trainers voor de BDJ-TD toevallig Klaus Barbie, rekruut van het Amerikaanse contraspionagekorps, was. De ontdekking van de BDJ, zijn wapenopslagplaatsen, zijn Amerikaanse financiering en zijn dodenlijst van West-Duitse socialisten werden allemaal een punt van controverse in 1952, waardoor het US Counterintelligence Corps tussenbeide kwam om te voorkomen dat lokale West-Duitse autoriteiten toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie. Na ongeveer tien jaar van dit soort operaties werd de Gehlen-organisatie in 1956 ontbonden in de nieuw gevormde organisatie Bundesnachrichtendienst (BND), de Duitse buitenlandse inlichtingendienst die tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat, waarbij veel van de SS-officieren van de oorspronkelijke organisatie werden overgeplaatst naar de nieuwe nationale inlichtingendienst. Van zijn kant zou Gehlen van 1956 tot 1968 de eerste president van de BND zijn.

Een laatste verhelderend voorbeeld van dit supranationale "Vierde Rijk" is te vinden in de activiteiten na de Tweede Wereldoorlog van een van de belangrijkste rekruten van de Gehlen-organisatie, Otto Skorzeny. De heldendaden van deze met littekens bedekte SS-officier en inlichtingenagent zijn bijna te talrijk om volledig op te sommen, maar een kort overzicht van zijn activiteiten zou moeten dienen om aan te tonen hoe de door de VS gesteunde nazi-activiteiten in Europa, Latijns-Amerika en daarbuiten allemaal gebundeld zijn tot een wereldwijd netwerk.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Skorzeny zichzelf op de kaart gezet als een van de meest vitale operators van de speciale strijdkrachten van nazi-Duitsland, zoals in Operation Oak in 1943 toen hij Benito Mussolini van een zekere ondergang redde. Tegen het einde van de oorlog, met een groeiend begrip van de komende nederlaag van het Reich, leidde Skorzeny's reputatie tot zijn rekrutering door een aantal rijke Duitse industriëlen die het regime van Hitler hadden gesteund en ervan hadden geprofiteerd met als doel hun rijkdom het land uit te smokkelen. In die tijd werkte Skorzeny ook samen met Reinhard Gehlen als een van de coördinatoren van de eerder genoemde Operatie Weerwolf. Toen de oorlog ten einde liep, presenteerde Skorzeny zichzelf doelbewust als krijgsgevangene voor de Amerikaanse strijdkrachten, correct voorspellend dat zijn vaardigheden hem een ​​waardevolle aanwinst zouden maken voor de Verenigde Staten in hun  focus op anticommunistische inspanningen.

Terwijl hij als gevangene door de Amerikanen was geïnterneerd, had Skorzeny een netwerk van zijn eigen ratlines achtergelaten om SS-leden in staat te stellen het geallieerde grondgebied te ontvluchten naar veilige havens zoals Spanje, Portugal en Argentinië, in wat ook wel bekend stond als de Organisatie van SS-veteranen (ODESSA) of Die Spinne (De Spin), georganiseerd door de Weerwolfagenten die Skorzeny had getraind. Net als de ratlines van Krunoslav Draganović, werden deze ratlines stilzwijgend goedgekeurd en soms zelfs gefaciliteerd door het Amerikaanse contraspionagekorps. Skorzeny zou uiteindelijk in 1948 uit Amerikaanse hechtenis 'ontsnappen', maar volgens zijn eigen getuigenis hielpen de Amerikanen deze ontsnapping mogelijk te maken. Na zich een korte periode rustig te hebben gehouden zou Skorzeny weer actief worden als lid van de Gehlen Organisatie - waarvan Amerikaanse en Britse interne documenten aangaven dat de organisatie een dekmantel was voor geheime Amerikaanse sponsoring van Skorzeny (foto).

Skorzeny vestigde zich in 1950 in Madrid, waar hij comfortabel leefde onder de dictatuur van Francisco Franco, waar hij al snel ontdekte dat zijn diensten voor Duitse industriëlen vruchten hadden afgeworpen. In 1951 ontving Alfried Krupp, de erfgenaam van de SS-geassocieerde wapenfabrikant die tijdens de Tweede Wereldoorlog slavenarbeid had gebruikt en particuliere concentratiekampen had geëxploiteerd, gratie van de Amerikaanse bezetters voor zijn oorlogsmisdaden en richtte zich weer tot het runnen van zijn bedrijf met al zijn teruggegeven kapitaal.  Krupp, opnieuw een ongelooflijk rijke man, diende als een van Skorzeny's beschermheren door hem te rekruteren om als vertegenwoordiger van zijn bedrijf in Argentinië te dienen.

Door deze Argentijnse connectie raakte Skorzeny betrokken bij frequente contacten met president Juan Perón, die zijn land veranderde in een toevluchtsoord voor nazi-oorlogsmisdadigers en hun onrechtmatig verkregen buit. Buiten Argentinië hield Skorzeny zich bezig met wereldreizen namens de Gehlen-organisatie en in het verlengde hiervan de CIA, nam deel aan de Egyptische staatsgreep van 1952, bracht Duitse technici aan boord en hielp bij het reorganiseren van de Egyptische dienst op basis van het feit dat de nieuwe nationalistische leiding de Verenigde Staten een waardevolle anticommunistische bondgenoot zou opleveren, zelfs als dit betekende dat de Britten moesten worden ondermijnd door militante antikolonialisten te installeren in een van hun belangrijkste voormalige koloniën. Toen de Egyptische leider Gamal Abdel Nasser echter weigerde de Amerikanen toe te staan ​​een militaire basis in zijn land te vestigen en de betrekkingen met de Sovjet-Unie en het communistische China bleef onderhouden, kwamen de Verenigde Staten op hun standpunt terug en zou Skorzeny veel van de Duitse technici overtuigen om het landte verlaten - ironisch genoeg als gevolg van orders die hem door de Israëlische Mossad waren opgedragen.

Buiten zijn inlichtingenwerk direct namens de CIA opereerde Skorzeny als het middelpunt voor een onafhankelijke 'Fascistische Internationale'. Skorzeny was een mentor van Jean-Fraçois Thiriart, de "nazi-maoïst" met sterke banden met de Belgische tak van Operation Gladio, sloot zich aan bij de Belgische fascist Leon Degrelle bij de oprichting van de Spaanse neonazistische groep CEDADE, onderhield tijdens zijn activiteiten contacten met Klaus Barbie in Bolivia, en was geassocieerd met de geheime Portugese huurlingengroep Aginter Press die anticommunistische tegenopstanden uitvoerde en verbonden was met de "spanningsstrategie" die door Gladio-agenten in Italië werd uitgevoerd. In samenwerking met een van de oprichters van Aginter Press en lid van de Propaganda Due-loge, de Italiaanse neofascist Delle Chiaie, richtte Skorzeny zijn eigen huurlingenorganisatie op, de Paladin Group. die paramilitaire doodseskaders zou trainen. Tijdens het laatste decennium van Skorzeny's leven, van eind jaren zestig tot begin jaren zeventig, zou de Paladin Group zijn diensten verlenen aan het Spanje van Franco, de Apartheid in Zuid-Afrika, de militaire junta in Griekenland (gerund door Operation Gladio-activa) en Augusto Pinochet's door de CIA gesteunde dictatuur in Chili. Na de dood van Skorzeny in 1975 zette Chiaie zijn huursoldaten en neofascistische activiteiten voort, waaronder het assisteren van Klaus Barbie (de meest sadistische nazibeul) en de CIA bij de Boliviaanse 'Cocaïne Coup'.

Laten we het allemaal samenvatten: de Verenigde Staten hebben de ontsnapping van talloze SS-officieren en nazi-oorlogsmisdadigers aan alle gevolgen of straffen mogelijk gemaakt, ze geïntegreerd in wetenschappelijke overheidsinstanties, ze geïnstalleerd in leidinggevende posities in West-Duitsland en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), en gebruiken ze als inlichtingen-assets. Deze door de CIA gesteunde nazi's zouden zowel helpen bij het opzetten van de geheime legers van Operation Gladio, als tussenpersoon voor hun Amerikaanse sponsors, om staatsgrepen in landen te vergemakkelijken om ze meer in overeenstemming te brengen met de Amerikaanse belangen.

We weten dat slechts weinigen bekend zijn met bovenstaande feiten en eigenlijk zou er in relatie hiermee een radicale herziening van de geschiedenis moeten plaatsvinden. Gezien de omvang van de Amerikaanse samenwerking met en steun voor voormalige nazi-leiders, evenals andere fascistische organisaties via Operation Gladio, moeten we bedenken dat Stalin niet alleen gelijk had toen hij geloofde dat de Amerikanen hadden geprobeerd een afzonderlijke vrede te sluiten met delen van de nazi-regering, maar dat ze dat ook daadwerkelijk hadden gedaan.

In dit licht bezien was de Koude Oorlog een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog, waarbij de Verenigde Staten een bondgenootschap aangingen met de overblijfselen van het Derde Rijk, die ze opnieuw vormden in een nieuwe, supranationale vorm. Het Amerikaanse militaire inlichtingenapparaat verwierp de gedoemde aanpak van Operation Unthinkable ten gunste van een langdurige Weerwolfstijloorlog gevoerd met clandestiene middelen zoals Operation Gladio en Operation Condor. De ideologische vurigheid van het Hitlerisme mocht in 1945 zijn verdwenen, maar het pragmatische nieuwe nazisme leefde voort dankzij de inspanningen van mannen als Dulles en Gehlen en zegevierde uiteindelijk over zijn eeuwige vijand in 1991.

Dat het Amerikaanse beleid zoals hierboven beschreven vandaag de dag nog nagestreefd wordt blijkt wat er sinds het hierboven beschreven gebeurd en nog steeds gebeurd. Denk aan de gebeurtenissen in de jaren ‘90 zien in het voormalig Joegoslavië. Hier waren bij de val van de socialistische regeringen in de verschillende deelrepublieken nationalistische groepen aan de macht gekomen. Daar steunden zij de landen die zich af wilden scheiden van Joegoslavië. Wat volgde, was bijna twee decennia van bloedvergieten, waarin ook de NAVO met veelvuldige bombardementen haar deel opeiste.

Of neem het geval van Libië. Hier was de regering van Khadaffi schuldig aan een hoop misstanden, maar hij werd vooral schuldig bevonden voor het feit dat zijn koers de belangen van delen van het Afrikaans kapitaal probeerde te behartigen, in plaats van die van de VS en Frankrijk. Vooral het idee van Khadaffi om een eigen muntstandaard te introduceren voor Afrika was de Amerikanen een doorn in het oog, omdat die met de dollar zou kunnen concurreren. Toen in 2011 in heel het Midden-Oosten demonstraties tegen regeringen opkwamen, greep de NAVO niet in Algerije en Egypte in, maar werd boven Libië een no-fly zone ingericht en uitgebreid gebombardeerd. Tegenwoordig speelt de nasleep van deze interventie zich nog steeds voor onze ogen af. Libië is een staat waar milities de dienst uitmaken en waar slavenkampen voor migranten en vluchtelingen bestaan. Met de destabilisatie van het land heeft ook hier de NAVO haar doel behaald.

Met het uiteenvallen van de Sovjet Unie raakte de NAVO haar belangrijkste bestaansreden kwijt. Fat heeft zij toen alras gevonden in het beschermen van de belangen van het Noord-Amerikaans en Europees grootkapitaal onder het mom van vrede en multilateralisme. Nu biedt de NAVO het grootkapitaal een wapen om zich ongeremd in te mengen in de interne aangelegenheden van andere landen, waaronder het meest recente voorbeeld: Oekraïne, waar de burgers van het land opgeofferd worden als pionnen op het wereldwijde geopolitieke schaakbord. De NAVO zich in de afgelopen decennia ontpopt tot een steeds agressievere gevechtsorganisatie om de belangen van het Westers grootkapitaal, onder het mom van het brengen van vrede, veiligheid en democratie (maar kijk eens wat de bezette landen aan voorspoed heeft gebracht).

Tegenwoordig leven we in de wereld die is gecreëerd door die aanhoudende nazi-overwinningen: een onzichtbaar veramerikaniseerd rijk.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][8 december 2022]

 

Afdrukken Doorsturen