Amerikaanse hoorzitting over beleid FED tijdens crises

Amerikaans Congreslid van Goldman Sachs gaat aan de slag om de noodleningsbevoegdheden van de Federal Reserve in een crisis te onderzoeken. [humor-modus uit]Jim Himes, een Amerikaanse democraat uit Connecticut, is voorzitter van de Subcommissie nationale veiligheid, internationale ontwikkeling en monetair beleid van het House Financial Services Committee. Die subcommissie heeft zojuist een hoorzitting aangekondigd die gepland staat voor 23 september om 10:00 uur lokale tijd met de titel: "Lending in a Crisis: Reviewing the Federal Reserve's Emergency Lending Powers during the Pandemic and Examining Proposals to Address Future Economic Crises." De lijst van getuigen voor deze zitting is nog niet bekend gemaakt.

Er is een goede reden voor elke Amerikaan om nerveus te zijn over de echte agenda van deze hoorzitting.

Om te beginnen is Jim Himes een 12-jarige veteraan van Goldman Sachs. Ten tweede woont hij in Greenwich, Connecticut - de tony-enclave van hedgefonds-miljardairs. Bovendien zijn zes van zijn top 10 donoren tijdens zijn carrière in het Congres de megabanken van Wall Street. Zie het bijgaande overzicht. (
Congreslid Jim Himes' grootste donoren tijdens zijn carrière in het Congres. Het geld kwam van de verkiezingsfondsen van de bedrijven, hun leidinggevenden of werknemers en de directe families van die personen.)

Er is ook het feit dat Himes een co-sponsor was van wetgeving die bekend staat als HR 922, een wetsvoorstel geschreven door Citigroup om het deel van de Dodd-Frank financiële hervormingswetgeving in te trekken dat bekend staat als de "push-out-regel". Onder Dodd-Frank zou de regel de gevaarlijkste vormen van derivaten uit de federaal verzekerde bankeenheden van de megabanken van Wall Street hebben verdreven. Hoewel HR 922 nooit door de Senaat is overgenomen, werd de taal ervan in december 2014 in de verplichte uitgavenwetgeving gepropt die bekend staat als de Cromnibus. Het werd dus wet en is verantwoordelijk voor de huidige nachtmerrie van derivaten op Wall Street.

Noch Wall Street, noch zijn voormannen zijn blij met de huidige beperkingen op het vermogen van de Federal Reserve om biljoenen (!) dollars aan bailout-geld te verspillen aan de megabanken van Wall Street, elke keer dat ze zichzelf opblazen met hun nieuwste innovaties op het gebied van financiële massavernietigingswapens.

De belangrijkste frontmannen voor het verwijderen van de handboeien van de Federal Reserve zijn onder meer voormalig Fed-voorzitter Ben Bernanke; voormalig minister van Financiën in de regering van George W. Bush en ex-CEO van Goldman Sachs, Hank Paulson; en voormalig president van de New York Fed, Tim Geithner (die er niet in slaagde minister van Financiën te worden in de regering Obama).

Deze drie mannen zijn sinds september 2018 op een eeuwige roadshow geweest om de Federal Reserve de onbetwiste bevoegdheden terug te geven die ze had tijdens de financiële crisis van 2008-2010, waarbij de Federal Reserve gedurende een periode van 2 1/2 jaar $ 29 biljoen (!) aan cumulatieve leningen verstrekte aan Wall Street, hun derivaten-tegenpartijen bij buitenlandse banken, en dollarswaplijnen naar buitenlandse centrale banken.

Dit is de tijdlijn voor het verloop van die roadshow. De vraag is: zal de hoorzitting van Himes op 23 september de volgende etappe zijn in deze roadshow met misschien nieuwe frontmannen of -vrouwen die de agenda bevorderen?

7 september 2018: Bernanke, Paulson en Geithner schrijven samen een ingezonden stuk voor de New York Times met de titel "What We Need to Fight the Next Financial Crisis". Het trio dat tijdens de financiële crisis van 2008-2010 aan het roer stond, drong in feite aan op intrekking van bepalingen in de Dodd-Frank financiële hervormingswetgeving van 2010 die bedoeld waren om de onverklaarbare acties van de Federal Reserve tijdens de laatste crisis te beteugelen. Het drietal schreef:
"Zelfs als een financiële crisis nu minder waarschijnlijk is, zal er uiteindelijk een plaatsvinden. Om de schade te beperken, hebben de Treasury en de financiële regelgevers adequate brandbestrijdingsmiddelen nodig... Maar bij de hervormingen na de crisis heeft het Congres ook enkele van de krachtigste instrumenten weggenomen die door de FDIC, de Federal Reserve en de Treasury werden gebruikt. Eén van deze veranderingen is dat de FDIC niet langer algemene garanties voor bankschulden kan geven zoals ten tijde van de crisis, de noodleningsbevoegdheden van de Federal Reserve zijn beperkt en de Treasury zou haar garantie van de geldmarktfondsen niet kunnen herhalen. Deze bevoegdheden waren van cruciaal belang bij het stoppen van de paniek van 2008."

Die bevoegdheden waren ook handig bij het ondersteunen van insolvente instellingen zoals Citigroup en wankelende instellingen zoals Merrill Lynch en Morgan Stanley. Citigroup ontving meer dan $ 2,5 biljoen aan cumulatieve geheime leningen van de Federal Reserve; Morgan Stanley kreeg 2,04 biljoen dollar; terwijl Merrill Lynch een "kleine" $ 1,9 biljoen kreeg doorgesluisd, blijkt uit de audit van het Government Accountability Office van de bailout-programma's van de Federal Reserve die in juli 2011 werd vrijgegeven. (Zie pagina 131 van de GAO-audit hier.)

16 april 2019: Bernanke, Paulson en Geithner brengen een paperback uit met de titel: Firefighting: The Financial Crisis and Its Lessons. Het boek bood dekking voor de drie om een nationale spreektour te lanceren om de intrekkingsagenda van Wall Street te promoten. In het boek schrijven ze:
“Na de crisis hoopten Tim en Ben de nieuwe bevoegdheden te behouden die we hadden gebruikt om het systeem te stabiliseren en extra bevoegdheden te krijgen voor eerstehulpverleners om systeemgevaarlijke instellingen in toekomstige crises op een ordelijke manier af te bouwen. De regering-Obama stelde ook nog sterkere garantiebevoegdheden voor voor de FDIC, om de kans op een Lehman-achtig falen te verkleinen en de noodzaak voor de Federal Reserve om eenmalige reddingsacties van individuele bedrijven zoals Bear en AIG te organiseren, te verminderen. Maar de TARP-autoriteit liep af en de laatste congresversie van Dodd-Frank beperkte de brandbestrijdingsmiddelen van de regering in plaats van ze uit te breiden. De brede garantiebevoegdheid van de FDIC, die zo effectief was tijdens de crisis, werd geëlimineerd, evenals het vermogen van de Federal Reserve om leningen te verstrekken aan individuele niet-bancaire financiële ondernemingen in het kader van haar 13(3) noodbevoegdheden.
De Fed behield de mogelijkheid onder 13(3) om leningen te verstrekken aan brede klassen van instellingen zoals het had gedaan voor primary dealers, en om belangrijke financieringsmarkten te ondersteunen, zoals het had gedaan voor commercial paper, maar met minder discretie en minder vermogen om risico's te nemen dan voorheen. Het Congres beperkte bijvoorbeeld de beoordelingsvrijheid van de Federal Reserve om te beoordelen wanneer haar leningen naar tevredenheid zijn gedekt, waardoor het voor de centrale bank moeilijker wordt om in een toekomstige noodsituatie risicovol onderpand te accepteren. Er was gewoon geen politieke steun voor iets dat zou kunnen worden opgevat als het mogelijk maken van toekomstige bailout-operaties.”

U moet die voorlaatste zin in de bovenstaande alinea zorgvuldig opnieuw lezen. Bernanke, Paulson en Geithner lijken te beweren dat het oké is dat de Federal Reserve “riskant onderpand accepteert” om incompetent beheerde megabanken van Wall Street van hun financiële ondergang te redden.

Dit is precies wat de New York Fed deed tijdens de financiële crisis van 2008-2010 onder haar Primary Dealer Credit Facility (PDCF). De New York Fed deelde in dat programma $ 8,9 biljoen aan leningen uit, waarbij ze soms aandelen en junk bonds als onderpand accepteerde op een moment dat de koersen van beide instortten. Volgens de GAO-audit ging 63 procent van de $ 8,9 biljoen aan leningen van de PDCF naar slechts drie banken van Wall Street: Citigroup, Morgan Stanley en Merrill Lynch.

28 april 2019: Bernanke, Paulson en Geithner verschijnen op CNN om hun visie een "boost" te geven voor het verstrekken van ruime bevoegdheden aan de Federal Reserve om Wall Street financieel (met bailout-geld) te redden. Paulson verklaarde:
"En ik denk dat de grootste reden waarom ze boos zijn in Amerika is, als we hard werken en we slagen, verwachten mensen dat er beloningen zijn en als je faalt, verwachten ze dat je faalt en ze verwachten niet dat de regering erbij komt en de reddende hand biedt. En we probeerden Wall Street niet te redden. Weet u, je moest, om hiermee om te gaan - er is zoveel concentratie om een probleem aan te pakken, we moesten naar de bron en wat we deden was een tourniquet plaatsen om het bloeden te stoppen, maar weet u, als we dat niet hadden gedaan, als we de ineenstorting niet hadden gestopt, zou dat veel, veel Amerikanen schade hebben berokkend......"

Om te suggereren dat de inspanningen van de Federal Reserve hebben voorkómen dat "vele, vele Amerikanen" geschaad zijn, is een ernstige belediging voor de 8,7 miljoen Amerikanen die hun baan verloren en de 10 miljoen Amerikaanse huizen die verloren gingen doordat zij onteigend werden, terwijl crimineel Wall Street financieel werd gered door de Federal Reserve.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][2 september 2021]

 

Afdrukken Doorsturen