Brits document onthult dat bloedmonsters van de Skripals gemanipuleerd kunnen zijn

Er is nieuw bewijs naar voren gekomen van grove malversaties tijdens het Britse onderzoek naar de vermeende vergiftiging van Sergei en Yulia Skripal in Salisbury op 4 maart 2018. De nieuwe onthullingen zetten vraagtekens bij het belangrijkste bewijs dat de Skripals waren vergiftigd met het zenuwgas Novitsjok.
Ongelooflijke transformatie: Yulia Skripal (links) na de vermeende vergiftiging met het dodelijkste bekende zenuwgas Novichok. Yulia en haar vader Sergei Skripal (rechts) voor de vermeende zenuwgasvergiftiging.


Er kan met de bloedmonsters van de Skripals geknoeid zijn, zodat ze positief testten op Novitsjok, zo blijkt uit nieuw bekendgemaakte informatie van het Britse Ministerie van Defensie. Verder blijkt uit documenten dat Rusland niet het enige land ter wereld was dat in verband kon worden gebracht met het zenuwgas Novitsjok.

De Verenigde Staten hadden hun eigen Novitsjok-programma verdoezeld als onderzoek naar zenuwgassen van de vierde generatie (fourth generation nerve agents - FGA's) en had de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) al een decennium vóór de aanval op de Skripals gemuilkorfd.

Nieuw vrijgegeven informatie verkregen van het Britse Ministerie van Defensie (MOD) onder de Freedom of Information Act trekt de integriteit van het belangrijkste bewijs dat de Skripals vergiftigd zijn met Novitsjok, namelijk hun bloedmonsters, in twijfel. Het ministerie heeft de leiding over het Britse militaire laboratorium DSTL Porton Down, dat de bloedmonsters van Skripals analyseerde en naar verluidt Novitsjok identificeerde.

"Onze zoekopdrachten hebben geen informatie opgeleverd die het exacte tijdstip aangeeft waarop de monsters zijn verzameld", stelt het ministerie. De informatie in het bezit van het MOD geeft daarom aan dat de monsters zijn verzameld tussen 16:15 uur op 4 maart 2018 en 18:45 uur op 5 maart 2018 (de geschatte tijd volgens het MOD, toen de monsters arriveerden bij DSTL Porton Down). Zelfs het tijdstip van aankomst in Porton Down wordt als "bij benadering" aangegeven.

Het ontbreken van deze informatie is een grove schending van de chain of custody (de chronologische documentatie). Het Britse NHS-protocol vereist dat een aanvraagformulier vergezeld gaat van alle specimens die naar het laboratorium worden gestuurd en dat duidelijk de exacte (niet geschatte) datum en tijd van afname wordt vermeld. Deze nieuw onthulde informatie zet vraagtekens bij het hele Skripals- Novitsjok-vergiftigingsverhaal. Het feit dat de bewaringsketen van deze bloedmonsters werd verbroken, doet vermoeden dat ze gemanipuleerd zijn en dat er mee geknoeid kan zijn.

Volgens het document van het Britse Ministerie van Defensie is er geen informatie over wanneer precies (datum en tijd) de bloedmonsters zijn verzameld. Daarom zijn deze monsters ontoelaatbaar bewijs voor de rechtbank, aangezien - zoals gezegd - de monsters zonder een behoorlijke keten van bewaring hadden konden worden gemanipuleerd en besmet met Novitsjok.

Een Britse toxicoloog met uitgebreide kennis op het gebied van de analyse van organofosfaatpesticiden die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, heeft het MOD-document beoordeeld: "Het is ondenkbaar dat met zo'n zichtbaar geval en de duidelijke betekenis van alle biologische monsters, normale en verwachte monsterregistratie en -documentatie niet plaatsvonden. De persoon die het monster neemt, in een klinische of forensische setting, weet dat de datum en tijd moeten worden vastgelegd en dat de donor positief moet worden geïdentificeerd. In een strafzaak zou het bewijs dat uit deze monsters is verzameld, als ontoelaatbaar terzijde worden gelegd. Bewaarzegels kunnen worden verbroken en opnieuw worden aangebracht. Bij een normale bloedafname zou de donor het zegel ondertekenen dat over de injectieflacons wordt geplaatst. In dit geval, met de donoren schijnbaar bewusteloos, zou de flebotomist de ondertekening moeten doen en later zijn/haar handtekening op het zegel kunnen verifiëren. Omdat onbekend is wanneer, of mogelijk waar de monsters zijn genomen, zou het moeilijk zijn om te bewijzen dat de zegels in feite de originele zegels waren. Dit gebrek aan protocol is ofwel erg slordig of clandestien."

De chain of custody is het meest kritische proces van bewijsdocumentatie. Chain of Custody (CoC) verwijst in juridische contexten naar het systeem van controles die de verzameling, verwerking en opslag van monsters regelen. Deze controles verminderen de kans dat er per ongeluk of kwaadwillig met monsters wordt geknoeid.

Een Chain of Custody (CoC)-formulier bevat gedetailleerde informatie over elke persoon die het (de) monster(s) hanteert vanaf het moment van afname tot ontvangst door de analist. Deze essentiële informatie ontbreekt in de Skripals-zaak. Zelfs het tijdstip van aankomst in Porton Down is "bij benadering" niet exact, volgens het Britse MoD-document.

De chain of custody kan worden verbroken als:
- een bewaarformulier onjuist is gelabeld of er ontbreekt informatie zoals de exacte datum en tijd van ophaling, overdracht en ontvangst
- als een bewijsoverdracht onredelijk veel tijd kost, of
- als er reden is om aan te nemen dat er met het bewijs is geknoeid.

Hoewel zelfs één van de bovenstaande voorwaarden voldoende is om de chain of custody te doorbreken, zijn ze in het geval van Skripals alle drie van toepassing:
1) Volgens het MoD is er geen informatie over wanneer de monsters zijn verzameld en is het tijdstip waarop ze in Porton Down aankwamen bij benadering (niet exact) bepaald
2) Volgens het Ministerie van Defensie arriveerden de bloedmonsters 25 uur nadat de Skripals in het ziekenhuis waren opgenomen in Porton Down. Ter referentie: de afstand tussen het districtsziekenhuis van Salisbury en Porton Down is slechts 13 km of 18 minuten rijden, wat betekent dat de overdracht van bewijs onredelijk veel tijd kostte.3) Er zijn vier redenen om aan te nemen dat er met de monsters is geknoeid aangezien:
3.1. Geen van de mensen die in direct contact stonden met de Skripas testte positief op Novitsjok. Volgens de Britse regering was het zenuwgas op de deurklink van het Skripals-huis gespoten. Yulia en haar vader Sergei raakten de deurklink aan en een paar uur later zakten de twee tegelijk in elkaar op een bank in Salisbury. Ondertussen, enkele minuten nadat ze naar verluidt waren vergiftigd door de deurklink aan te raken, overhandigden de Skripals brood aan drie kinderen om eenden te voeren. Een van de kinderen at zelfs het brood op. Dit werd gedocumenteerd door camerabeelden die de politie aan hun ouders liet zien. Ondanks het directe contact ontwikkelde geen van de kinderen vergiftigingsverschijnselen en uit hun bloedonderzoek bleek dat er geen sporen van Novitsjok waren te zien.
3.2. De mainstream media hebben keer op keer gezegd dat Novitsjok het dodelijkste zenuwgas is dat ooit is ontwikkeld. Geen van de vermeende "doelen van het Kremlin" (de Skripals en Alexei Navalny) stierf echter en ze herstelden allemaal volledig zonder enige schade aan hun gezondheid of blijvende schade daaraan toe te brengen. Hoe is het mogelijk dat het dodelijkste zenuwgas ter wereld geen van de beoogde slachtoffers schade heeft berokkend en dat ze allemaal volledig zijn hersteld?
3.3. Sergei Skripal en zijn dochter Yulia werden vergiftigd met het medicijn Fentanyl, niet met het zenuwgas Novitsjok, onthult het eerste rapport over het incident. Nadat de media hierover melding maakten, werd de informatie onmiddellijk geredigeerd en werd het medicijn Fentanyl verwijderd uit de originele versie.
3.4 Porton Down, dat de bloedmonsters ontving en analyseerde, had volgens de Britse premier Boris Johnson al Novitsjok gehad voorafgaand aan de vermeende Skripals-vergiftiging. Hoewel de Britse regering publiekelijk loog dat alleen Rusland de bron van het Novitsjok-zenuwgas zou kunnen zijn, blijkt dat ook Porton Down de bron zou kunnen zijn van het Novitsjok-middel dat toevallig precies door Porton Down in de bloedmonsters van Skripals werd geïdentificeerd.

De chain of custody kan worden verbroken als een bewijsoverdracht onredelijk lang duurt. Dat is het geval met een ander vermeend slachtoffer van zenuwgas – Alexey Navalny. Zijn biologische monsters werden verzameld in een Duits ziekenhuis en werden met 5 dagen vertraging overgebracht naar door de OPCW aangewezen laboratoria, blijkt uit een OPCW-document.

Zoals u wellicht nog kunt herinneren werd Alexey Navalny ziek tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou op 20 augustus 2020 en werd hij na een noodlanding naar een ziekenhuis in Omsk gebracht. Het Russische ziekenhuis identificeerde geen gif in zijn bloed en schreef zijn toestand toe aan een stofwisselingsziekte. Op verzoek van Navalny's vrouw Yulia stond Rusland toe dat de patiënt twee dagen later voor medische behandeling naar Duitsland werd vervoerd. Duitsland kondigde aan dat Rusland Navalny met Novitsjok had vergiftigd en vroeg de OPCW om hulp.
De volgende tijdlijn van gebeurtenissen, zoals beschreven door OPCW, laat duidelijk zien dat de biomedische monsters die van Navalny zijn genomen om onverklaarbare redenen 5 dagen (werkdagen volgens de kalender) vertraging hebben opgelopen voordat ze werden overgebracht naar door de OPCW aangewezen laboratoria:Volgens het OPCW-rapport zijn op 6 september biomedische monsters genomen van Navalny. Op 11 september ontving OPCW een verzoek uit Duitsland (5 werkdagen nadat de monsters waren verzameld) en stuurde deze naar OPCW aangewezen laboratoria voor analyse. Volgens onlangs vrijgegeven correspondentie tussen Duitsland en OPCW over de vermeende vergiftiging van Navalny, "mag de overdracht van de monsters naar OPCW-referentielaboratoria alleen plaatsvinden na toestemming van Duitsland". Hoewel de monsters al waren verzameld, stelde Duitsland zijn toestemming met 5 dagen (werkdagen volgens de kalender) uit. Er is geen verklaring waarom Duitsland zijn toestemming zo veel dagen heeft uitgesteld.Net als het Verenigd Koninkrijk bezat Duitsland ook Novitsjok voorafgaand aan de vermeende vergiftiging door Navalny. Volgens Duitse mainstream media is het monster in de jaren negentig verkregen. In een gezamenlijk artikel zeiden de Duitse krant Sueddeutsche Zeitung, het weekblad Die Zeit en de omroepen NDR en WDR dat het Duitse spionagebureau BND het monster van het zenuwgas Novitsjok van een Russische wetenschapper had gekregen. Het Duitse mediaverslag meldde dat de BND de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten had geïnformeerd over de zaak nà de analyse, en dat kleine hoeveelheden van het gif later werden geproduceerd in verschillende NAVO-lidstaten. Eén van deze NAVO-lidstaten was de VS.

Het Amerikaanse leger produceerde in 1998 Novitsjok A-234 (hetzelfde zenuwgas dat werd geïdentificeerd in de bloedmonsters van de Skripals) en lanceerde in 2002 een speciaal Novitsjok-onderzoeksprogramma, gemaskeerd als onderzoek naar vierde generatie agenten (FGA's), blijkt uit documenten.
Dennis Rohrbaugh van het Edgewood Research Development and Engineering Center van het Amerikaanse leger heeft het massaspectrometrieprofiel van het Novitsjok-zenuwgas A-234 toegevoegd aan de versie 1998-2001 (NIST 98) van het National Institute of Standards and Technology Mass Spectral Library. De biochemische fabriek in Edgewood maakte, synthetiseerde en analyseerde ongeveer 20 jaar lang A-234 vóór de Skripal-aanval in Salisbury.


De verbinding met formule C8H18FN2O2P (Novichok A-234) en de naam van de Edgewood-chemicus die de invoer naar de NIST-database van 1998 heeft ingediend: Bron: NIST98

De NIST-editie die werd uitgebracht nadat de versie van 1998 het spectrum had verwijderd. Volgens informatie verkregen van NIST, werd de inschrijving ingetrokken op verzoek van een Amerikaanse ministerie. Het spectrumbestand bestaat nog steeds in het archief, maar sinds 1998 niet meer in een bibliotheek.

In 2001 rapporteerde het ministerie van Defensie (DoD) aan het Amerikaanse Congres dat Russische wetenschappers informatie hadden gepubliceerd over een nieuwe generatie agenten, soms ook wel "Novitsjoks" genoemd. Uit een speciale groep hoge inlichtingenfunctionarissen en wetenschappers werd de Chemical and Biological Agents Action Group (CBAAG) opgericht om de dreiging van Fourth Generation Agents (FGA's) aan te pakken. Op dat moment waren er slechts drie generaties zenuwgassen bekend. Novitsjoks zijn de nieuwe vierde generatie zenuwgassen (FGA's), blijkt uit een DoD-rapport uit 2019 over Fourth Generation-agentia, ook bekend als A-series of Novitsjok-zenuwmiddelen.Het rapport stelt dat "er bekend is dat er in de Verenigde Staten geen ongeoorloofd gebruik of illegale vervaardiging van een FGA of ander zenuwgas heeft plaatsgevonden". Bron: Fourth Generation Agents: Reference Guide, januari 2019.

Documenten van het Pentagon laten precies het tegenovergestelde zien. De VS hebben FGA's vervaardigd, volgens het DoD-jaarverslag van 2002 aan het Congres. In dat jaar lanceerde het Pentagon twee programma's: TC2 en TC3 met onderzoek naar Fourth Generation Agents (FGA's). Onder de doelstellingen voor 2002 worden in het document vermeld:
- Een programma starten voor de synthese, toxicologie, screening en karakterisering van nieuwe bedreigingsmaterialen (inclusief Fourth Generation Agents - FGA's) die zijn geïdentificeerd als dringende behoeften, terwijl de beoordeling van langetermijnbehoeften wordt voortgezet;
- Bevestigen van cardiale pathologie gezien na blootstelling aan FGA's;
- Een geavanceerde beoordeling uitvoeren van medische tegenmaatregelen bij proefkonijnen door evaluatie van fysiologische en histopathologische parameters.
- Evalueren van de voorbehandeling met bioscavenger (natuurlijk voorkomende eiwitten die in staat zijn tot effectieve eliminatie van zenuwgas) als medische tegenmaatregel tegen FGA's bij proefkonijnen. Het uitvoeren van geavanceerde beoordelingsstudies (farmacokinetische en biologische beschikbaarheid) van leidende medische tegenmaatregelen tegen FGA's bij hogere diersoorten om de werkzaamheid bij de mens  in te schatten.
- Het ontwikkelen van surrogaatmarkers bij proefkonijnen voor alternatieve medische tegenmaatregelen bij FGA-blootstelling. Ontwikkelen van selectiecriteria voor de keuze van de beste kandidaten voor verbeterde medische tegenmaatregelen bij FGA-blootstelling.Chemisch en biologisch defensieprogramma - FY 2001-2003 Performance Plan 2002, Volume II, april 2002, door de voorzitter van de Advisory Board van de door de VS gemuilkorfde OPCW over volgende generatie agenten: diplomatiek bericht.

In februari 2006 verklaarde de toenmalige voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van de OPCW, de Tsjech Jiri Matousek, dat er Novitsjoks werden ontwikkeld in het Edgewood Research Development and Engineering Center. Uit een diplomatiek bericht van 28 februari 2006 blijkt dat de Amerikaanse delegatie tegen OPCW loog dat Edgewood Novitsjok geen Novitsjok aan het ontwikkelen was. Bovendien dwong een Amerikaanse diplomaat de Tsjechische Republiek om Jiri Matousek te instrueren om in de toekomst niet publiekelijk over agenten van de volgende generatie te praten, blijkt uit een geheim diplomatieke telegram, getiteld: Czechs muzzle Advisory Board Chairman on Next Generation Agents (28 maart 2006).Een geheime telegram van 26 maart 2009 van een Amerikaanse afgevaardigde aan de OPCW meldde dat tijdens een bijeenkomst van de OPCW Data Validation Group in Den Haag “vertegenwoordigers van verschillende landen (Finland, Nederland, VK) waren begonnen met het bespreken van het Mirzayanov-boek in de kantlijn van de vergadering". Enkele maanden eerder publiceerde Vil Mirzayanov, een voormalige Sovjetwetenschapper die naar de VS was overgelopen, een boek waarin hij de chemische formule van een aantal Novitsjok-zenuwmiddelen openbaarde. De Amerikaanse afgevaardigde verzocht om verdere toelichting. Het telegram was gericht aan de CIA, de Nationale Veiligheidsraad, de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken.

In een daaropvolgend bericht van 3 april 2009 droeg minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton de Amerikaanse delegatie bij de Australia Group (informele vereniging van 42 landen die zich inzet om de export van chemische en biologische wapens te voorkómen) op om:
– Elke inhoudelijke discussie over het Mirazayanov-boek "State Secrets: An Insider's View of the Russian Chemical Weapons Program" of de zogenaamde "Fourth Generation Agents", te vermijden.
– Als Australia Group-deelnemers de kwestie van Vils Mirazayonovs boek “State Secrets: An Insider’s View of the Russian Chemical Weapons Program” ter sprake brengen, moet de delegatie:
– Alle gevallen melden waarin het boek wordt genoemd
– Geen gesprekken beginnen of uitlokken over het boek of inhoudelijk betrokken raken als het ter sprake komt
– Uiting geven van een gebrek aan bekendheid met het onderwerp
– In alle stilte inhoudelijke discussies ontmoedigen door te suggereren dat de kwestie het beste kan worden overgelaten aan deskundigen.

Deze diplomatieke telegrammen laten zien dat het Amerikaanse onderzoek naar Fourth Generation Agents (Novitsjok) minstens tien jaar duurde en om onbekende redenen geheim werd gehouden. In 2012 besteedde het Pentagon veel van zijn onderzoek naar zenuwgas uit aan het Britse militaire laboratorium Dstl Porton Down, waarbij tests met zenuwgas op dieren werden uitgevoerd. Aangezien Porton Down vóór de aanval van Skripals over monsters van Novitsjok beschikte, is het zeer waarschijnlijk dat Novitsjok een van de geteste zenuwgassen was.(
Dit artikel verscheen eergisteren in onze weekend nieuwsbrief. Vanwege het onderwerp bij uitzondering nu beknopt op ons blog)

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][6 september 2021]

 

Afdrukken Doorsturen