Veel beloven, weinig geven

Europa is meer afhankelijk van Rusland voor de brandstoffen die het in de winter verwarmen, in de zomer koelen, het hele jaar door water verwarmen en zijn fabrieken van energie voorzien, dan enig ander deel van de wereld, maar zware druk vanuit Washington heeft zijn leiders er toe gedreven om de invoer van Russische brandstoffen te verminderen. Europese leiders hebben doodvonnissen voor de economieën van hun naties bezegeld door te voldoen aan de eisen van Washington om te doen wat Washington van hen verlangt om Rusland te verslaan. Of Washington Rusland zal verslaan of niet, Europa zal er voor bloeden.De oorlog in Oekraïne lijkt bij politici in de Europese Unie tot waanzin te leiden en produceert alleen maar meer gekte en gekken. Omdat de sancties tegen Rusland, niet van de VS maar vooral die van de EU, niet alleen niet het gehoopte effect hebben, maar een schot in eigen voet te zijn, wordt er steeds hoger op de escalatieladder geklommen. Maar ook buiten de EU zijn politici trots op elke domheid en provocatie die de escalatie vergroot. De Amerikaanse regering heeft nu een Russisch vliegtuig verboden om op Amerikaans grondgebied te landen.

Het vliegtuig zou uitgewezen Russische diplomaten en hun families uit de Verenigde Staten ophalen. Rusland kondigde inmiddels vergelding aan. Op welke manier, dat zal nog een verrassing zijn. Groot-Brittannië weigerde op zijn beurt de Russische delegatie de toegang tot de vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en gaf geen visum voor toegang tot Groot-Brittannië. De OVSE-bijeenkomst in Birmingham begin juli zal daarom plaatsvinden zonder Russische deelname. De Britten verwijzen naar de opgelegde sancties en zeggen: "Deze sancties verbieden hen onder meer om naar Groot-Brittannië te reizen". Dit zal waarschijnlijk niet zonder gevolgen blijven.

De aanpak van Litouwen zal een grotere impact hebben. Het kleine Baltische land legde (waarschijnlijk in opdracht van de NAVO en/of de VS; het is toch bijna hetzelfde) een gedeeltelijke blokkade op van de Russische exclave Kaliningrad. Enerzijds is deze exclave direct over zee vanuit Rusland te bereiken, b.v. vanuit Sint-Petersburg, en anderzijds op een contractueel geregelde transitroute van Rusland via Wit-Rusland en Litouwen naar Kaliningrad. En Litouwen blokkeerde nu een deel van het Russische vrachtverkeer op de transitospoorroute.

Ongeveer de helft van alle vervoerde goederen, zoals b.v. bouwmaterialen, ijzer, hout, glaswerk, cement, etc. vallen hieronder. Omdat ze zogenaamd onder de sancties vallen. Er moet echter worden opgemerkt dat deze transporten eigenlijk noch export, noch import zijn. Strikt genomen vinden ze plaats van Rusland naar Rusland of binnen Rusland. En de sancties zijn niet opgelegd door de VN-Veiligheidsraad, zoals voorzien in het internationaal recht, maar door de EU.

Ook in sanctiepakket nummer 4 was doorvoer volgens insiders verboden, maar de EU zit momenteel al bij sanctie nummer 6 - de vraag is dus waarom er niet eerder actie werd ondernomen. En waarom zoekt de EU geen overeenstemming met Moskou? Waarom bemoeien de VS en de NAVO zich daar nu mee? ...

De EU blijft achter Litouwen staan. Blijkbaar zijn Brussel en Washington op zoek naar een confrontatie. Men kan nieuwsgierig zijn naar de Russische reactie, want Litouwen is NAVO-lid. Maar de Russen zullen zeker reageren.

Een enquête over Oekraïne, uitgevoerd in opdracht van het EU-nepparlement, heeft nu bevestigd wat al lang duidelijk was: de Oostenrijkers willen niet "lijden voor Oekraïne". Ze willen niet bevriezen in de winter vanwege de "machtsspelletjes" van de EU, overgeleverd zijn aan een golf van inflatie, werkloos worden, bang zijn voor een escalatie van de oorlog, enz. Ook in dit land handelt de regering tegen wil en de belangen van het volk. Van de Italianen wil 70% dat er geen wapens worden geleverd aan Oekraïne.

Dat de structuur en rechtsorde van de hele EU aangetast blijkt o.d. uit het feit dat d e Europese Commissie de lidstaten heeft aanbevolen om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te verlenen - hetgeen dus gebeurd is. En om het in één keer te doen, zodat Brussel het maar één keer hoeven te bespreken en de EU-burgers maar één keer de middelvinger hoeft te laten zien, is ook de status van kandidaat-lidstaat van Moldavië - die eigenlijk nooit ter discussie stond - geregeld, en vanwege de toetredingsperspectieven van Georgië valt erg nog wat te bespreken.

We hoeven niet langer de vraag stellen: "Zijn ze gek geworden?" We kunnen beter zeggen: "Ze zijn gek geworden!" Oekraïne is in oorlog en chanteert de EU en wil de EU bij de oorlog betrekken. En het is algemeen bekend dat het helemaal niet meer nodig is om op alle gebieden, tot in de hoogste kringen, over corruptie in Oekraïne te praten. Wat de Oekraïense regering betreft bestaat die op de hoogste niveau's niet.

Het is ook algemeen bekend dat de huidige president Zelensky allesbehalve een zuiver persoon is. Amper een jaar geleden werd hij in de westerse mainstream media in stukken verscheurd toen zijn dubieuze bedrijfsnetwerken en zijn zakelijke relaties met oligarchen bekend werden bij het publiek via de "Pandora Papers". In de Zwitserse “Weltwoche” op 22 maart dit jaar kon men b.v. lezen: "Toen de Pandora Papers vijf maanden geleden kleptocraten over de hele wereld ontmaskerden, stond Oekraïne op de eerste plaats van het aantal corrupte ambtenaren. Eén van hen was Zelensky met rekeningen in Belize, Cyprus en de Britse Maagdeneilanden. Hij zou (toen al - red.) 41 miljoen dollar hebben ontvangen, overgemaakt van de dubieuze oligarch Kolomojskyj..." En westerse politici maken hem nu het hof en zijn niet bang om hem uit te nodigen of hem te bezoeken.

Maar deze man werd vergeven voor zijn corruptie (misschien omdat dat binnen Brussel ook op alle niveau's vóórkomt) en kreeg bovendien een aureool van het Westen (EU, VK, VS) toen de oorlog begon en hij geen aanstalten maakte om deze te beëindigen. Als beloning daarvoor heeft het land dus de status van kandidaat-lidstaat van de EU gekregen. Al vele jaren, zelfs lang voor Zelensky, is Oekraïne “geïntroduceerd en gesteund en gevoed met ontelbare miljarden euro’s – inclusief geld van EU-belastingbetalers. En toch staat Oekraïne in 2021 op de 122e plaats in de wereldwijde Corruption Perceptions Index (CPI). Het slechtst geplaatste EU-land is overigens Bulgarije, dat ook erg corrupt is.

En dit Oekraïne gaat serieus kandidaat worden voor het EU-lidmaatschap? Of, als de EU-baas en Zelensky hun zin krijgen, een EU-lid min of meer onmiddellijk. Een substituut voor Groot-Brittannië, om zo te zeggen. Echter geen netto betaler, maar een netto-ontvanger. En als premier Rutte denkt dat hij alleen onder bepaalde voorwaarden kan instemmen met de status van kandidaat, moet we ook dat van hem - zoals gebruikelijk - niet serieus nemen.

Aangezien het resultaat unaniem moet zijn, zal Rutte de Europese Commissie nooit, maar dan ook nooit durven tegenspreken met een "nee". En wat Moldavië betreft; ook hier deed de Europese Commissie een aanbeveling voor de status van kandidaat-lidstaat. Blijkbaar is niemand geïnteresseerd in hoe het probleem van de afgescheiden regio Transnistrië moet worden opgelost. Moldavië staat op nummer 105 in de corruptieperceptie-index, d.w.z. ook "voorbij goed en slecht", en wordt ook al jaren "gevoerd" met talloze EU-miljoenen. Op 5 april 2017 was nog te lezen: "De Europese Unie steunde Moldavië tussen 2007 en 2015 met meer dan 782 miljoen euro. Minstens de helft van dit geld is in duistere kanalen verdwenen..." Dat zei de toenmalige president en beschuldigde de EU van ernstige tekortkomingen bij het controleren van financiële hulp.

De Duits-Franse publicist Peter Scholl-Latour zei ooit: "Wie de helft van Calcutta in zich opneemt, redt Calcutta niet, maar wordt zelf Calcutta". Wanneer we dat toepassen op de EU, worden de sombere vooruitzichten voor de "Union of Values" al wat duidelijker. Maar de vooruitzichten zijn hoe dan ook somber.

De Europese regeringen duwen heel bewust de economie in het afvoerputje, met alle gevolgen van dien in het belang (lees: de verborgen agenda) van de EU, de VS en de NAVO. Door de westerse aanvallen verschuift Rusland zijn economische belangen in toenemende mate naar de BRICS-landen Brazilië, India, China, Zuid-Afrika en andere opkomende landen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

Dit voorspelt niet veel goeds voor de lidstaten van de EU, aangezien veel van de voor de industrie belangrijke grondstoffen tot dusver afkomstig zijn uit Rusland en in de toekomst wellicht moeilijker, zo niet onmogelijk, daar weg te halen zijn. Als Europa in een depressie terechtkomt, en dat gaat gebeuren, is het de schuld van de politici.

Europa is meer afhankelijk van Rusland voor de brandstoffen die het in de winter verwarmen, in de zomer koelen, het hele jaar door water verwarmen en zijn fabrieken van energie voorzien, dan enig ander deel van de wereld, maar zware druk vanuit Washington heeft zijn leiders er toe gedreven om de invoer van Russische brandstoffen te verminderen, deze in oktober dràstisch te verminderen, en ze vervolgens vrijwel geheel te elimineren kort daarna, in december, wanneer het koudste weer begint.
Doordat de brandstofvoorraden laag zijn (en te laag blijven) zullen de brandstofprijzen in Europa (nog verder) stijgen. Dit zal niets minder zijn dan de geplande verarming van de volkeren van de Europese Unie. Het is gepland in Washington en wordt uitgevoerd door zijn vazallen-staatshoofden in Europa.

Dit alles wordt gedaan om Rusland te straffen. Washington is geobsedeerd door zijn haat tegen Rusland, en dat al sinds 25 juli 1945. De obsessie van Washington voor regimeverandering in Rusland (d.w.z. dat Washington de baas wordt over Rusland net zoals het over de rest van Europa is) zal een economische crash in Europa veroorzaken, voordat dit jaar om is. Europese leiders hebben doodvonnissen voor de economieën van hun naties bezegeld door te voldoen aan de eisen van Washington om te doen wat Washington van hen verlangt om Rusland te verslaan. Of Washington Rusland zal verslaan of niet, dit zal Europa vernietigen.

Hier is hoe en waarom:

Het was niet louter bravoure toen het Russische RT News op 19 juni kopte "EU waarschuwde voor jaren van hoge gasprijzen in de toekomst", en opende met: "De gasprijzen in de EU zullen nog enkele jaren hoog blijven, hebben de Russische vice-premier en voormalig minister van energie Aleksander Novak afgelopen vrijdag gezegd en zij waarschuwden voor ernstige problemen in heel Europa wanneer de herfst-winterperiode begint." Er staat ons dus een "koude" winter te wachten, veroorzaakt door de Amerikaanse stromannenleiders van de Europese Unie, die bevelen van Washington opvolgen, veel meer dan dat ze de basisbehoeften van hun eigen volk dienen - zelfs van de mensen die op hen hadden gestemd.

Europa is, niet alleen sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, maar sinds 1945 in de westelijke delen, een verzameling van Amerikaanse vazalstaten. De enige significante verschillen tussen de belangrijkste politieke partijen in Europa zijn de mate waarin zij zich houden aan de instructies van Washington. Europeanen zullen de komende tijd een toenemende verarming ervaren zodat hun keizerlijke meesters in Washington de duimschroeven nog strakker kunnen aandraaien tegen Rusland, het land dat ze zo intens haten omdat ze niet voor het "empire" buigen (zoals de rest van Europa wèl heeft gedaan).

Deze actie tegen Rusland wordt (officieel) uitgevoerd omdat "Poetin op 24 februari 2022 de oorlog in Oekraïne is begonnen". Maar dat is een halve waarheid. Obama begon de oorlog in Oekraïne, in februari 2014, om de democratisch gekozen en neutralistische president van Oekraïne te vervangen door een hondsdol anti-Russisch regime dat vervolgens snel zou overgaan tot het elimineren van de mensen in de delen van Oekraïne die overweldigend hadden gestemd vóór de Oekraïense leider die Obama had omvergeworpen (Obama wilde dat het nieuwe, anti-Russische regime permanent, "democratisch" permanent zou zijn). De staatsgreep werkte. De daaropvolgende etnische zuivering was slechts gedeeltelijk succesvol.

Het neoconservatieve (VS-imperialistische) Amerikaanse regime deed dat – het veranderde Oekraïne in de vijand van Rusland, aan de grenzen van Rusland. Bijvoorbeeld: in 2003-2009 had slechts ongeveer 20% van de Oekraïners het NAVO-lidmaatschap gewild, terwijl ongeveer 55% ertegen was. In 2010 ontdekte Gallup dat terwijl 17% van de Oekraïners de NAVO beschouwde als "bescherming van uw land", 40% zei dat het "een bedreiging voor uw land" is. Oekraïners zagen de NAVO voornamelijk als een vijand, niet als een vriend. Maar na Obama's Oekraïense staatsgreep in februari 2014 zou "het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne 53,4% van de stemmen krijgen, een derde van de Oekraïners (33,6%) zou zich ertegen verzetten." Daarna bedroeg de steun echter gemiddeld ongeveer 45% - nog steeds meer dan twee keer zo hoog als vóór de staatsgreep.

Poetin had vóór 24 februari 2022 alles gedaan wat hij kon, behalve Obama's Oekraïne binnenvallen, om ongedaan te maken wat Obama had gedaan. Dit was een kwestie van de essentiële nationale veiligheid van Rusland, om te voorkómen dat Amerikaanse raketten uiteindelijk aan de Russische grens zouden worden geplaatst, op slechts vijf minuten vliegafstand van Moskou. De oorlog in Oekraïne begon zeker niet in februari 2022 - in feite begon het in februari 2014. Maar eigenlijk was het uiterlijk in juni 2011 begonnen, aangezien het zich toen in de planningsfase bevond van het Obama-regime. Toen is wat uiteindelijk WW III zou kunnen worden, gepland. We zouden dit niet eens weten als Julian Assange ons er niet over had verteld.

Het afsnijden van de essentiële brandstoftoevoer van Rusland naar Europa is slechts een voortzetting van die oorlog, die al gepland was door Obama in Washington, uiterlijk in juni 2011. Obama zei in 2014 zelfs dat Europa "onnodig" is. Dat is de houding van een imperialist tegenover een kolonie (of groep kolonies). Het is de houding van de Amerikaanse heersers ten opzichte van hun stromannenregimes. De volkeren van Europa betalen daar nu de prijs voor, en die prijzen zullen torenhoog zijn als het weer koud wordt. Natuurlijk zullen die leiders Poetin de schuld geven (van wat ze zichzelf - en ons - feitelijk hebben aangedaan).[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][24 juni 2022]

 

Afdrukken Doorsturen