Coronavrij voor een paar euro's?

Farmaceuten willen zo snel mogelijk de door hen ontwikkelde "vaccins" op de markt brengen. Vele miljarden euro's en dollars zijn al gesluisd naar de farmaceutische industrie, vaccins zijn al gekocht zonder dat bekend was of het middel wel zou werken, en bij deze wereldwijde pandemie wordt dan ook nog niet eens hun kennis gedeeld maar is het ieder voor zich. Een zoektocht die de aandacht afleidt van een beproefd, werkzaam medicijn tegen Covid-19: ivermectine. Een succesvolle behandeling daarmee kost maar een paar euro's.


We vragen even uw aandacht voor het volgende diagram:We halen dit overzicht uit het rapport "Efficacy and Safety of Ivermectin for Treatment and prophylaxis of COVID-19 Pandemic", (werkzaamheid en veiligheid van Ivermectine voor de behandeling en en het voorkómen van COVID-19 pandemie) - PDF hier.

We geven even een toelichting: groep I waren mensen met milde en matige symptomen. Groep III was van degenen met ernstige symptomen (en veronderstelde ziekenhuisopname op basis van de vermelde criteria).
Groepen II en IV volgden dezelfde criteria maar met hun zorgstandaard, inclusief HCQ (Hydroxychloroquine).

We wijzen hier op het belangrijke punt: bij de licht zieke mensen die dit medicijn ontvingen, verminderde het sterftecijfer tot NUL en bijna volledig (99% van de tijd) de progressie naar een ernstiger ziekte.

Bij de ernstig zieke mensen, die al veel medische problemen hadden met het virus, daalde het sterftecijfer met 90%.

Maar hier stopt het niet. De onderzoekers bestudeerden ook het gebruik ervan als profylaxe (het voorkómen) bij zowel gezondheidswerkers als familieleden van geïnfecteerden, mensen die duidelijk een hoog risico lopen om zelf geïnfecteerd te worden.De vergelijking tussen groep V en groep VI (geen ivermectine) geeft een vermindering van 80% in de overdracht - wat in hetzelfde bereik ligt als een vaccin.

Waarom hebben we eigenlijk duurbetaalde vaccins nodig als je één of twee keer (niet één keer per dag) een pil van minder dan een euro kunt nemen en net zo goed beschermd kunt zijn tegen het coronavirus? En verder, als de bescherming statistisch faalt, zullen mensen niet sterven, aangezien de vermindering van de mortaliteit voor degenen die met milde ziekte werden behandeld NUL was en van de 100 slechts één tot een ernstiger ziekte leidde in plaats van verbetering.

Ivermectine is een ongelooflijk veilig medicijn dat over de hele wereld wordt gebruikt en het is zelfs zó veilig dat niet-medisch personeel het in de derde wereld mag toedienen. Het wordt ook routinematig bij dieren gebruikt voor parasitaire bestrijding. Letterlijk miljarden doses zijn verbruikt door zowel mensen als dieren en, op basis van het bewijs: het werkt!

Dit is slechts de laatste gerapporteerde proef van een reeks van deze onderzoekers. Inderdaad, de studie is nog niet door vakgenoten beoordeeld (maar dat is ook niet het geval bij de "veilige" vaccins). Maar dit is niet de enige: in Florida werd dit medicijn uitgeprobeerd en het leidde ook tot een verbazingwekkende vermindering van de mortaliteit. Waarom is dit niet opgevolgd en op grote schaal gebruikt, aangezien het allemaal potentiële beloningen tot gevolg heeft en weinig of geen risico lijkt te leiden?

Hoeveel mensen zijn er niet in de afgrond geduwd door te weigeren deze infectie hiermee te bestrijden, en in plaats daarvan mensen naar huis te sturen?

Het oorspronkelijke rapport hierover in Broward County en het off-label gebruik van Ivermectine vond al plaats in APRIL. Zo meldde de website Arts en Auto al op 7 april het volgende: "Volgens geneesmiddelenbedrijf MSD, dat in Haarlem ivermectine produceert voor geneesmiddelen tegen rivierblindheid en bijvoorbeeld schurft, is het middel niet geschikt om COVID-19 te bestrijden. Australisch laboratoriumonderzoek liet zien dat ivermectine het virus in twee dagen kan doden."
Onderzoekers meldden toen dus een sterke effectiviteit, terwijl een farmaceut dat bestreed.

Onthoud dat de grootste klacht tegen dit medicijn is dat het belachelijk goedkoop is (je kunt genoeg krijgen om een paard te behandelen voor maar een paar euro's). Dat komt omdat het niet meer gepatenteerd is en, in tegenstelling tot de meeste medicijnen, heb je maar één of twee doses nodig, niet één of meer per dag.
Dit betekent natuurlijk dat als we het in juni hadden gebruikt, het waarschijnlijk was dat we ziekenhuisinfecties grotendeels zouden voorkómen hebben en dat er geen reden zou zijn geweest om vaccins of iets anders te moeten kopen (waarbij alleen al de Europese Unie vele miljarden heeft betaald aan de farnaceutische industrie - zonder garantie dat de vaccins werken en geen enkele aansprakelijkheid voor de ontwikkelaars). Maar kennelijk moeten alle economieën worden opgeofferd om de farmaceutische industrie te begunstigen.

We lezen in het rapport over Groep V: 100 contactpersonen uit de gezondheidszorg en/of huishoudelijke patiënten ontvingen een profylactische dosis ivermectine 400 microgram/kg enkelvoudige orale dosis vóór het ontbijt, die na een week moest worden herhaald, naast persoonlijke beschermingsmiddelen.
Als we dit lezen dan zou je zeggen dat we allemaal in een week "400 microgram/kg eenmalige orale dosis voor het ontbijt" zouden moeten nemen en dan..... gewoon doorgaan met het leven. Door het gebruik van ivermectine werd de verspreiding van het corona-virus immers met 80% verminderd.

Nog even de rekensom: 400 microgram/kg is 0.4 milligram per kg. Dus iemand die 60 kilo weegt heeft een eenmalige wekelijkse dosis nodig van 60 * 0,4 = 24 milligram. Iemand die 100 kilo weegt, 40 milligram.

Als we op het internet struinen dan vinden we zelfs dat het medicijn al in de markt wordt gezet. Zie bijvoorbeeld de website van Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC). Wel is voorzichtigheid geboden indien een persoon bloedverdunners gebruikt, maar voor de massa zou het een prima middel zijn.

Dus als dit allemaal klopt en het hele land (eigenlijk de hele wereld) vanaf toen één of twee pillejtes had kunnen slikken dan hadden we terug kunnen gaan naar 99% van het (oude) normaal.

Veel mensen zouden ongetwijfeld nog hebben geleefd.
PS. Ten aanzien van de PCR-testen hebben we een bijzonder lezenswaardig artikel aangetroffen op de site van neuroloog Jan B. Hommel (link hier). Een eye-opener!


[26 november 2020]

Afdrukken Doorsturen