Tradingschandaal bij de Federal Reserve: twee topmannen gedwongen op te stappen

Robert Kaplan, president van de Dallas Fed, handelde in 2020 niet alleen als een agressieve hedge fund hotshot, hij deed vijf jaar lang hetzelfde bij de Dallas Fed, terwijl hij tegelijkertijd toegang had tot niet-openbare, marktbewegende informatie van de Federal Reserve. FOMC-vergaderingen over rentetarieven en andere vertrouwelijke communicatie.Het grootste eigen handelsschandaal in de 108-jarige geschiedenis van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft gisteren twee presidenten van de Federal Reserve Bank ten val gebracht. De president van de Boston Fed Eric Rosengren, die vorig jaar in en uit REIT's handelde in bedragen van $ 1.000 tot $ 50.000, zal komende donderdag zijn bureau leegruimen (vanwege *proest* "gezondheidsredenen" stapt hij op); de president van de Dallas Fed Robert Kaplan, wiens handel Rosengren op een padvinder deed lijken, zal eind volgende week zijn functie neerleggen (ongetwijfeld ook met een of andere kutsmoes).

Bijgaande heren staan hier afgebeeld: links Eric Rosengren en de man waar iets uit het oor groeit Robert Kaplan.

Het schandaal heeft de Federal Reserve in verlegenheid gebracht. De Fed probeert al tijden het publiek ervan te overtuigen dat ze om de middenstand en de doorsnee Amerikaan geeft, zelfs als haar beleid de houders van activa verrijkt.

Door het opstappen van het duo blijven er ook zes zetels onbezet in het 19-koppige Federal Open Market Committee (FOMC). Dat kan in de komende maanden worden ingevuld, in een tijd waarin de Amerikaanse centrale bank onder druk staat om haar topposities diverser te maken (Raphael Bostic, de hoofd van de Fed in Atlanta, werd in 2017 de eerste zwarte regionale president, meer dan 100 jaar na de oprichting van het systeem in 1913 en van de 12 huidige regionale presidenten zijn er slechts drie vrouwen) - en ook verdeeld is over de vooruitzichten voor het monetaire beleid.

Terwijl de toonaangevende bankiers proberen de eerdere kritiek te bezweren, zal het leiderschap van de bank in Washington waarschijnlijk meer invloed krijgen op nieuwe benoemingen bij de regionale banken, waarvan de eigen besturen uiteindelijk buitenspel kunnen komen te staan, zeggen Fed-watchers.


Naast het speculeren in S&P 500-aandelenindexfutures (een instrument dat tijdens en na beursuren door hedgefondsen wordt gebruikt), heeft Kaplan de afgelopen vijf jaar ook tientallen miljoenen dollars verdiend aan aan- en verkopen van een hele reeks individuele aandelen, waaronder Big Tech en fossiele brandstofbedrijven, in plaats van zich te houden aan de gebruikelijke ethische norm door Fed-functionarissen van het aannemen van een buy-and-hold-positie in gediversifieerde beleggingsfondsen. In 2020 was de overgrote meerderheid van de individuele aandelentransacties van Kaplan ook voor "meer dan $ 1 miljoen".

Er zijn drie typische redenen voor een persoon om te handelen in speculatieve S&P 500-futures voor de korte termijn:
(1) de persoon denkt dat hij of zij de bewegingen van de markt op tijd kan inschatten;
(2) de persoon wil handelen voor of na beursuren;
(3) het individu wil inzetten met een hoge hefboomwerking op de richting van de markt, zowel long als short.

Het E-mini S&P 500-futurescontract is het populairste en meest liquide S&P 500-futurescontract. Het kan met een hefboomwerking tot 95 procent worden benut. De beurzen zijn in de VS alleen open van 9.30 uur tot 16.00 uur lokale tijd, tijdens weekdagen, maar de E-mini handelt continu vanaf 18.00 uur op zondagavond tot 17.00 uur op vrijdagavond, waardoor iemand die mogelijk met voorwetenschap wil handelen een toegangspoort heeft om dit te doen.

Eén van de meest opvallende en verontrustende facetten van de handel van Kaplan is hoeveel beveiligingen er ook in het systeem zijn ingebakken, zowel bij de Dallas Fed als bij de beursvennootschap die zijn transacties plaatste, die er niet in slaagden de alarmbellen te laten afgaan met betrekking tot deze ongekende speculatieve handelsactiviteit door een man die regelmatig toegang heeft tot niet-openbare marktbewegingen. Hierover hebben wij op de Economedian site afgelopen week (voor abonnee's) uitvoerig geschreven.

Net zoals een pokerspeler zijn hand kan weggeven met onbewust afgegeven signaal (een "tell"), kunnen financiële openbaarmakingsverklaringen ook een "tell" geven over de naam van de onderneming van Wall Street die de transacties plaatst.

Robert Kaplan, president van de Dallas Fed, heeft een "tell" op zijn financiële openbaarmakingsformulieren die suggereert dat hij ten minste enkele van zijn transacties plaatste bij de firma op Wall Street waar hij 22 jaar werkte, Goldman Sachs, de wereldwijde trading-gigant.

De meeste tradingaccounts bij de grote bedrijven hebben een zogenaamd "sweep-account". Wanneer een handelaar een aandeel verkoopt wordt, in plaats van dat de opbrengst in contanten gebeurt zonder rente te verdienen, de opbrengst "geveegd" naar een aangewezen geldmarktfonds. Het enige geldmarktfonds dat Kaplan aangeeft te bezitten, staat vermeld als het "GS Financial Square Money Market Fund" op zijn financiële openbaarmakingsformulier. GS staat voor...u raadt het al...Goldman Sachs.

Het Goldman Sachs Financial Square Money Market Fund stond niet vermeld op het financiële openbaarmakingsformulier van Kaplan voor het kalenderjaar 2015, het jaar dat hij bij de Dallas Fed in dienst trad. Maar het stond wel vermeld op zijn financiële openbaarmakingsformulieren voor de jaren 2016 tot en met 2020.

Het vermoeden bestaat (bij ons) dat Kaplan zijn talrijke "meer dan $ 1 miljoen" S&P 500-futures verhandelde via Goldman Sachs, net als zijn "meer dan $ 1 miljoen'" individuele aandelentransacties en de S&P 500-futures als individuele aandelentransacties. Goldman Sachs staat nog steeds onder een "Deferred Prosecution agreement" (overeenkomst van uitgestelde vervolging voor een strafrechtelijke aanklacht) met het Amerikaanse ministerie van Justitie en een lopende proefperiode van 3 jaar. Gezien de ernstige problemen bij de Federal Reserve over de mislukte nalevingsverplichtingen van de beursvennootschap die deze transacties voor Kaplan uitvoerde, zou het voor de hand liggen dat Goldman Sachs het snel openbaar zou willen maken als het deze transacties niet zou uitvoeren voor Kaplan.

De grootbank hult zich in stilzwijgen. Kunnen we met zekerheid zeggen dat Kaplan zaken deed met het bedrijf waar hij het grootste deel van zijn carrière doorbracht? Nee, dat kunnen we niet, maar we kunnen met zekerheid stellen dat twee leden van de raad van bestuur van de Dallas Fed, die namens de hele raad spreken, gisteren een wezenlijk onjuiste verklaring hebben afgegeven over de relatie van Kaplan met Goldman Sachs.

De verklaring waar wij op doelen werd gisteren vrijgegeven door Greg Armstrong, voorzitter van de raad van bestuur van de Dallas Fed, en Thomas Falk, plaatsvervangend voorzitter “namens en met de unanieme goedkeuring van” de hele raad. De verklaring bestond maar liefst uit de volgende twee zinnen:
"Toen hij bij de bank kwam, verkocht Rob systematisch al zijn persoonlijke bezittingen met betrekking tot financiële instellingen waarop de Federal Reserve regelgevend toezicht had of anderszins aan beperkingen onderhevig was. Rob voerde zijn investeringsactiviteiten ook uit in overeenstemming met de regels en het beleid van het Federal Reserve System."

De eerste zin is aantoonbaar onjuist. Kaplan bekleedde een functie die werd aangeboden door Goldman Sachs, een "financiële instelling waarop de Federal Reserve regelgevend toezicht had" op het moment van zijn eerste financiële openbaarmaking bij de Dallas Fed in 2015. Hij bekleedde meerdere functies die werden aangeboden door Goldman Sachs na zijn indiensttreding bij de Dallas Fed. Van de tweede zin klopt helemaal niets: Kaplan heeft ten minste twee verboden in de Dallas Fed-gedragscode overtreden.

Goldman Sachs is een wereldwijd systeemrelevante bank (GSIB) waarop de Federal Reserve regelgevend toezicht heeft gehad sinds Goldman op 21 september 2008 een bankholding werd. Bovendien weten we dat de Federal Reserve haar bankonderzoekers bij Goldman Sachs plaatst, omdat één van hen, Carmen Segarra, een rechtszaak had aangespannen waarin stond dat ze door de New York Fed was ontslagen toen ze een negatief onderzoeksrapport over Goldman wilde schrijven. Helaas is Goldman Sachs eigenlijk ook een aandeelhouder (eigenaar) van de New York Fed - een fatale fout in de (toezichthoudende) bestuursstructuur van elke regelgever.

Kaplan vermeldt op zijn financiële openbaarmakingsformulier voor 2015, toen hij toetrad tot de Dallas Fed, en voor de jaren 2016 tot 2020, de volgende activa: "Exchange Place LP" voor een bedrag van "meer dan $ 1 miljoen". Volgens een SEC-deponering van 28 oktober 2019 voor de Exchange Place LP, bevindt deze zich op het hoofdkantoor van Goldman Sachs, 200 West St. in Manhattan, en bevinden de leidinggevenden die als functionarissen worden vermeld zich óók op 200 West St. en inderdaad, werkten zij voor Goldman Sachs op het moment van deze SEC-aanvraag. Scroll naar de onderkant van het SEC-formulier en we zien dat het is ondertekend door David Kraut, die destijds algemeen directeur van Goldman Sachs was en in 2019 als adviseur op de juridische afdeling van Goldman Sachs werkte.

De SEC-deponeringen voor Exchange Place LP zijn cryptisch. Er is geen prospectus ingediend om uit te leggen waar dit aanbod over gaat. De deponeringen die zich bij de SEC bevinden, bevatten dit voorbehoud over het feit dat het publiek enige transparantie krijgt over het aanbod: "Staten kunnen niet routinematig vereisen dat materialen worden aangeboden onder deze verbintenis of anderszins en kunnen alleen het aanbieden van materialen eisen voor zover NSMIA hen toestaat dit te doen onder NSMIA's behoud van hun fraudebestrijdingsautoriteit.” NSMIA slaat op de National Securities Markets Improvement Act van 1996 en het is een wijziging van de federale effectenwetten van de Verenigde Staten om efficiëntie en kapitaalvorming op de financiële markten te bevorderen, en om de Investment Company Act van 1940 te wijzigen om een efficiënter beheer van onderlinge fondsen te bevorderen, beleggers te beschermen , en zorgen voor effectievere en minder belastende regelgeving tussen staten en de federale overheid.

Nadat Kaplan bij de Dallas Fed kwam werken, bezat hij drie eigen producten van Goldman Sachs: het eerder genoemde Goldman Sachs Financial Square Money Market Fund; de Goldman Sachs Medium Term Managed Corporate Bond Account en het Goldman Sachs Private Equity Fund 2000.

Wat betreft de verklaring van de Raad van Bestuur dat Kaplan "zijn investeringsactiviteiten heeft uitgevoerd in overeenstemming met de regels en het beleid van het Federal Reserve System", hebben we in een eerder artikel uitgelegd dat de Gedragscode van de Dallas Fed een bijlage A bevat over "diskwalificerende belangen ” die gedeeltelijk als volgt luidt:
"De minimis vrijstelling *) voor een kwestie van algemene toepasselijkheid. Een werknemer kan deelnemen aan een bepaalde aangelegenheid van algemene toepasselijkheid, zoals regelgeving, wanneer het diskwalificerende financiële belang voortvloeit uit eigendom door de werknemer, zijn of haar echtgenoot of minderjarige kinderen, van effecten die zijn uitgegeven door een of meer entiteiten die bij de zaak betrokken zijn, indien:
(1) de effecten openbaar worden verhandeld of gemeentelijke effecten zijn waarvan de marktwaarde niet hoger is dan; (a) $ 25.000 in een dergelijke entiteit; en (b) $50.000 in alle betrokken entiteiten;
of (2) de effecten zijn langetermijneffecten van de federale overheid, waarvan de marktwaarde niet hoger is dan $ 50.000."

*) De "De Minimis"-vrijstelling houdt in dat een beleggingsadviseur is vrijgesteld van registratie als hij vijf of minder klanten met een fysiek adres heeft gedurende een periode van 12 maanden.

Kaplan was een stemgerechtigd lid van het Federal Open Market Committee (FOMC) van de Federal Reserve in 2017 en 2020. Zijn stemmen waren van grote betekenis bij het bepalen van beleid, waaronder het verlagen van de Fed Funds-rente tot het nulpunt in 2020. Toen was er niets "de minimis" aan zijn "meer dan $ 1 miljoen" transacties.

Bovendien schrijft de gedragscode van de Dallas Fed het volgende voor:
"Elke werknemer heeft de verantwoordelijkheid jegens de Bank en het Systeem om gedrag te vermijden dat privéwinst boven zijn of haar taken jegens de Bank stelt en die aanleiding geeft tot een feitelijk of schijnbaar belangenconflict…"
Het feit dat Kaplans handelsgedrag negatieve berichtgeving in de pers heeft gekregen - in alle grote media die verslag doen van de Federal Reserve - toont aan dat hij duidelijk niet heeft voldaan aan de hierboven opgelegde norm.

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zelf ook niet vies van schimmige dealtjes, bezorgde de Federal Reserve gisteren een nòg slechtere reputatie door Kaplan te prijzen als onderdeel van de persverklaring over zijn vertrek. Powell zei het volgende:
"We zijn Rob dankbaar voor zes jaar dienst als president van de Federal Reserve Bank of Dallas en als een gewaardeerde collega in het FOMC. Hij is een gepassioneerde en krachtige publieke stem over een breed scala aan kwesties, waaronder de cruciale waarde van voorschools onderwijs en alfabetisering. Daarnaast versterkte hij het economisch onderzoek van de Bank en speelde hij een zeer constructieve rol in de inspanningen op het gebied van systeembreed beheer, budget en technologie. We wensen hem het beste."

Dit is een Alice in Wonderland-verklaring van de op één na machtigste man in de Verenigde Staten. Powell heeft op dit moment geen idee wat de SEC of het ministerie van Justitie zullen vinden als één of beide de korrelige details van de handel van Kaplan onderzoeken. Tot dusver heeft Kaplan niet voldaan aan de financiële openbaarmakingsvereiste dat hij de gegevens van zijn aankopen en verkooptransacties vermeldt zoals de andere presidenten van de Federal Reserve Bank doen, waaronder Rosengren. Dat is op zichzelf al een alarmbel die afgaat, waardoor het onmogelijk is om te zien of Kaplan handelde toen hij op de hoogte was van de marktbewegende informatie van de Fed.

Bovendien moet een onafhankelijk onderzoek nog bepalen of de beursvennootschap die de transacties van Kaplan plaatste, handelde met voorkennis of zijn transacties dupliceerde in de veronderstelling dat Kàplan voorkennis had. Door Kaplan te prijzen heeft Powell duidelijk de uitkomst van elk onderzoek van het ministerie van Justitie of de SEC bevooroordeeld. Om die reden, en vele andere met betrekking tot zijn eigen gedrag met financiële instellingen, moet Powell als roerganger van de Federal Reserve worden vervangen.

Daarnaast is het onbegrijpelijk maar tegelijkertijd zorgwekkend dat de raad van bestuur van de Dallas Fed Kaplan gedurende meer dan vijf jaar ongehinderd zijn gang heeft laten gaan. Om te beginnen zou die raad kunnen beginnen eventuele winsten die Kaplan heeft gemaakt terug te vorderen; en om zich te verontschuldigen voor de aantoonbaar onjuiste verklaringen van gisteren (en die pibliekelijk te corrigeren).

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][28 september 2021]

 

Afdrukken Doorsturen