Federal Reserve geeft (zoals gebruikelijk) geen openheid van zaken

Er lijkt in de VS een eeuwigdurend embargo te bestaan op door de Federal Reserve aan de banken verstrekte nood-repo-leningen. Wat is hier precies aan de hand en waarom mogen de burgers er niets van weten?Vier dagen geleden maakte de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de namen bekend van de banken die in het laatste kwartaal van 2019 $ 4,5 biljoen (!) aan cumulatieve leningen hadden ontvangen in het kader van haar nood-repo-leningen voor een liquiditeitscrisis die nog geloofwaardig moet worden verklaard. Tot de grootste kredietnemers behoorden JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup, drie van de banken van Wall Street die in 2008 centraal stonden in de subprime- en derivatencrisis die de Amerikaanse economie ten val bracht. Dat is alarmerend nieuws. Maar sinds die bekendmaking heeft geen enkele grote zakelijke media-outlet de details van de grote onthulling van de Federal Reserve gemeld.

Op 17 september 2019 begon de Fed met het verstrekken van biljoenen dollars per maand aan nood-repo-leningen aan 24 handelshuizen op Wall Street. De Fed maakte dagelijks de dollarbedragen vrij die ze uitleende, maar hield de namen van de specifieke banken en hoeveel ze hadden geleend achter voor het grote publiek. Hierdoor kon die niet zien welke bedrijven van Wall Street de zwaarste kredietcrisis doormaakten.

Het was de eerste keer dat de Federal Reserve ingreep op de repomarkt sinds de financiële crash van 2008 - de ergste financiële crisis sinds de Grote Depressie. De COVID-19-crisis bleef nog maanden uit beeld. Het eerste gemelde geval van COVID-19 in de VS werd pas op 20 januari 2020 door het CDC gemeld en de Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde pas op 11 maart 2020 het een pandemie.

De dollarbedragen van de repo-leningen van de Fed stegen tot duizelingwekkende niveaus.
Op 24 oktober 2019 hebben we het volgende gemeld:
“De New York Fed zal nu tot $ 120 miljard per dag uitgeven aan goedkope "overnight"-leningen aan effectenhandel-bedrijven in Wall Street, wat een dagelijkse stijging van $ 45 miljard ten opzichte van de eerder aangekondigde $ 75 miljard per dag betekent. Bovendien verhoogt het zijn 14-daagse leningen aan Wall Street, een programma dat ook in september zomaar uit de lucht kwam vallen, tot $ 45 miljard. Die termijnleningen zijn sinds september twee keer per week verstrekt, wat betekent dat er nòg eens $ 90 miljard per week zal worden aangeboden, wat het totale wekelijkse aanbod op een verbazingwekkende $ 690 miljard brengt.
Opgemerkt moet worden dat als dezelfde Wall Street-bedrijven deze leningen continu krijgen uitgekeerd, het in feite permanente leningen zijn. We willen even in herinnering brengen dat precies dàt gebeurde tijdens de instorting van Wall Street 2007-2010: sommige wankelende casino's in Wall Street ontvingen individueel $ 2 biljoen (dat is $ 2.000 miljard) aan cumulatieve leningen die twee en een half jaar werden verlengd - zonder de toestemming of zelfs de kennis daarvan van het Congres of het Amerikaanse volk.
Eén bank, Citigroup, ontving meer dan $ 2.5 biljoen aan Fed-leningen, veel tegen een rentetarief van minder dan 1%, in een tijd dat deze bank insolvent was en géén leningen op de open markt kon krijgen - zelfs niet tegen hogere dubbelcijferige rentetarieven.”

Op grond van de Dodd-Frank financiële hervormingswetgeving van 2010 was de Fed wettelijk verplicht om de namen van de banken en de bedragen die ze geleend hebben vrij te geven “op de laatste dag van het achtste kalenderkwartaal volgend op het kalenderkwartaal waarin de gedekte transactie werd uitgevoerd. ” De New York Fed bracht afgelopen donderdag de informatie over het derde kwartaal van 2019 naar buiten, een dag eerder dan vereist. We hebben er kort daarna over bericht.

Die onthullingen van de Fed, die twee jaar voor het Amerikaanse volk waren achtergehouden, hadden de voorpagina's moeten halen in kranten en op de digitale voorpagina's van elk groot zakelijk nieuwskanaal. In plaats daarvan was er een universele nieuwsverduistering van het verhaal bij de grootste zakelijke nieuwsuitzendingen, waaronder: Bloomberg News, de Wall Street Journal, het zakelijke gedeelte van de New York Times, de Financial Times, Dow Jones' MarketWatch en Reuters.

Zou dit uiterst belangrijke verhaal zomaar aan de aandacht zijn ontglipt bij al die onderzoeksjournalisten en Fed-watchers bij deze nieuwsmedia? Absoluut niet.
De Fed moest aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar haar gegevens over repo-leningen en namen van de banken voor de periode van 17 september tot en met 30 september 2019 vrijgeven. We hebben op onze site gerapporteerd over wat die informatie onthulde.

Genoemde mainstream media hebben niet greageerd op vragen waarom zij hierover niets hebben gepubliceerd. Een aantal verslaggevers die dit verhaal in 2019 brachten maar niet langer bij media werken hebben gezegd dat ze "geen commentaar kunnen geven". De zin "kan geen commentaar geven" staat in contrast met "wil geen commentaar geven". De megabanken van Wall Street zijn berucht omdat ze eisen dat hun personeel geheimhoudingsovereenkomsten en (anti)minachtingsovereenkomsten tekent om ontslagvergoedingen en andere voordelen te krijgen wanneer hun dienstverband wordt beëindigd. Zijn de redactiekamers van de megabanken van Wall Street nu aan het eisen dat journalisten spreekverboden krijgen? Als dat zo is, kijken we naar een vorm van bedrijfstirannie die voorheen ongezien was in de Verenigde Staten van Amerika.

Dat doet ons denken aan de geschiedenis van Bloomberg News. Die nieuwszender was eerder onder vuur komen te liggen vanwege het opduiken van verhalen die mogelijk indruisen tegen de zakelijke belangen van zijn miljardair/eigenaar Michael Bloomberg, die zijn miljarden rijkdom ontleent aan het verhuren van de Bloomberg-dataterminal aan de tradingvloeren van Wall Street over de hele wereld (wij hebben er bij ABNAMRO in de dealingroom ook mee gewerkt).

Op 11 maart 2016 schreef Matt Winkler, hoofdredacteur bij Bloomberg, een stuk getiteld "Stop het bashen van Wall Street. De tijden zijn veranderd."  Winkler schreef een fantasiebeeld van hoe de zaken er destijds voor stonden: "Eén van de redenen waarom de Amerikaanse economie beter presteert dan een van de grootste in Azië en Europa, is dat de regelgevers de schade van de financiële crisis en de ergste recessie sinds de Grote Depressie hebben hersteld. Onder leiding van de Federal Reserve vervingen ze prikkels voor roekeloze speculatie door katalysatoren voor ouderwetse kredietcreatie, ondersteund door kapitaalniveaus die ongekend zijn in de moderne tijd."

De column van Winkler was een flagrante dekmantel van de 'roekeloze speculatie' die op Wall Street op steroïden voortduurde. De megabanken verhandelden hun eigen aandelen in hun eigen Dark Pools - wat tot op de dag van vandaag door blijft gaan. Het Office of the Comptroller of the Currency zou melden dat op 31 maart 2016 slechts vier banken (van alle banken en spaarverenigingen in de VS) 91% van $ 192,9 biljoen aan fictieve derivaten in handen hadden. Die vier banken waren JPMorgan Chase, Citigroup's Citibank (die zichzelf in 2008 opblies met derivaten), Goldman Sachs Bank USA en Bank of America – dezelfde banken die in 2019 gigantische bedragen onttrokken aan de nood-repo-leningfaciliteit van de Fed.

Ook in 2016 toonde Michael Bloomberg een zeer slecht beoordelingsvermogen te hebben bij het co-schrijven van een ingezonden artikel met Jamie Dimon, voorzitter en ceo van JPMorgan Chase, een man die het doelwit had moeten zijn van onderzoeksrapportage door Bloomberg-journalisten voor een ongekende misdaadreeks bij zijn bank.

Een jaar eerder, in 2015, bracht Luke O'Brien van Politico uitgebreid verslag uit over de details van een Bloomberg News-artikel dat kritisch was over China en dat erop uit leek te zijn om de zakelijke verkoop van de Bloomberg-terminal in dat land te behouden. En dan zijn er nog die vreemde associaties met justitiële aanklachten of boetes bij banken van Wall Street en die dure Bloomberg-terminals. De chatrooms die het manipuleren van de Libor-rentebenchmark en de strafrechtelijke vervolging die voortkwamen uit het manipuleren van de valutahandel, waren gekoppeld aan chatrooms op de Bloomberg-terminals. Volgens wijlen Bloomberg-verslaggever Mark Pittman had de Bloomberg-terminal ook de mogelijkheid om hedgefondsen in staat te stellen de ergste subprime-rommel in de markt te vinden, waardoor het voor hedgefondsen zoals dat van John Paulson mogelijk werd om short te gaan op de markt terwijl ze banken als Goldman Sachs binnenhaalden om de andere kant van de deal aan zijn onwetende investeerders te verkopen.

Op 20 november 2019 schreef Brian Chappatta, die nog steeds voor Bloomberg News werkt, het volgende over de nood-repo-leningen van de Federal Reserve onder de kop "Fed gebruikt alle mogelijke methoden voor lage rentes en heeft het nog steeds moeilijk":
"Denk eens na over alle stappen die de Fed sinds 16 september heeft genomen, alleen om [Fed-voorzitter] Powell zover te krijgen dat hij denkt dat de financieringsmarkten onder controle zijn:
- sept. 17: De New York Fed sluit haar eerste nachtelijke systeem-terugkoopovereenkomst in tien jaar, waarbij $ 53,2 miljard aan effecten wordt ingenomen.
- sept. 25: De New York Fed verhoogt de omvang van haar nachtelijke systeem-terugkoopovereenkomsten tot een maximum van $ 100 miljard, van $ 75 miljard eerder, en verhoogt ook de limiet voor haar 14-daagse repo-operatie van $ 30 miljard tot $ 60 miljard.
- okt. 11: De Fed kondigt aan dat ze maandelijks voor $60 miljard aan schatkistpapier zal kopen en dat zal blijven doen 'ten minste tot in het tweede kwartaal van volgend jaar'.
- okt. 23: De New York Fed verhoogt de omvang van haar nachtelijke repo-aanbiedingen tot ten minste 120 miljard dollar, een omvang die zij tot ten minste 12 december zal handhaven.
- nov. 14: De New York Fed zegt dat het twee repo-transacties zal uitvoeren, elk met een looptijd van 42 dagen, op 25 november en 2 december. Met maximale omvang van ten minste $ 25 miljard en $ 15 miljard, zouden deze lopen tot het einde van de jaar. Alles bij elkaar genomen, is het duidelijk dat Fed-functionarissen alles uit de kast trekken voor de kortetermijnfinancieringsmarkten en hopen dat het zich zal herstellen …."

Talloze andere Bloomberg News-verslaggevers schreven over de nood-repo-operaties van de Fed in 2019 en begin 2020, waaronder Liz McCormick, Adam Tempkin en Alex Harris. En toch heeft geen van hen vandaag aan het Amerikaanse volk onthuld dat dezelfde megabanken die in 2008 aan de tiet van de Fed lagen, in 2019 dat opnieuw deden.

Een van de meest nieuwsgierige verslaggevers in september 2019 als het ging om wat had geleid tot de overhaaste interventies van de Fed op de repomarkt, was Francine McKenna, die op dat moment schreef voor de Dow Jones-dochter MarketWatch. Nog geen twee maanden later werkte McKenna volgens haar LinkedIn-profiel niet meer voor MarketWatch. Ze was onafhankelijk geworden en publiceerde The Dig, een nieuwsbrief bij Substack. Op 3 november 2019 schreef McKenna op The Dig als volgt over de aanhoudende repo-crisis:
“Eén van de opinieschrijvers van MarketWatch schreef eind vorige week dat de Fed zich in de ‘stealth’-interventiemodus bevindt nadat de Fed $ 99,9 miljard aan tijdelijke liquiditeit in het financiële systeem heeft geïnjecteerd en $ 7,5 miljard aan permanente reserves als onderdeel van een programma om $ 60 miljard per maand aan schatkistpapier op te kopen. Maar de marktvraag naar nachtelijke repo-operaties overtrof zelfs de 75 miljard dollar die de Fed had toegewezen. Dus op woensdag voegde de Fed $ 45 miljard toe aan de repo-faciliteit van $ 75 miljard voor een dagelijks totaal van $ 120 miljard.
"Er is niets stiekems aan om miljarden in de terugkoopmarkt te blijven pompen, lang nadat het zei dat het nodig zou zijn. De Fed zei oorspronkelijk dat het van plan was om tot 10 oktober dagelijkse repo-operaties uit te voeren. Die interventie is nu tot na het einde van de maand oktober doorgegaan en het einde is nog niet in zicht. Er is iets aan de hand, maar niemand die vertelt wie plotseling chronisch illiquide is."

Het is duidelijk dat de banken die voortdurend die enorme sommen geld van de Fed leenden, ‘chronisch illiquide’ waren. JPMorgan Chase en Citibank van Citigroup behoren tot de grootste federaal verzekerde banken in de VS die deposito's nemen. Amerikanen hebben het recht om te weten waarom ze in het najaar van 2019 voor noodgevallen van de Federal Reserve geld moesten lenen.

We draaien toch al heel wat jaartjes mee in de financiële wereld maar hebben nog nooit een totale nieuwsuitval gezien van een financieel handelen van deze omvang. Daarentegen hebben we toch regelmatig een patroon herkend en beschreven van bedrijfsmedia die nieuws censureren over de misdaden van de megabanken van Wall Street.

We hebben enkele theorieën over waarom het huidige verhaal verboden terrein is voor de mainstream media. Eén theorie gaat als volgt: de Federal Reserve heeft de afgelopen maanden de krantenkoppen gehaald over haar eigen tradingschandaal – het ergste in haar geschiedenis. Gedetailleerde details over hoe diep dit Fed-tradingschandaal gaat, zijn ook voor het grote publiek en leden van het Amerikaanse Congres achtergehouden. Als de mainstream media zich nu zouden concentreren op het zoveelste schandaal bij de Federal Reserve – zoals het redden van de banken in 2019 vanwege hun eigen hoogmoed – zou er in het Congres wetgeving kunnen worden geïntroduceerd om de Fed te ontslaan van haar toezichthoudende rol op de megabanken wat zou kunnen leiden tot een herstel van de Glass-Steagall Act om de federaal verzekerde commerciële banken te scheiden van de tradingcasino's op Wall Street.

Waarom zo'n uitkomst een probleem zou kunnen zijn voor mainstream media in New York City? Drie van de serieel aangeklaagde banken (JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup) zijn eigenlijk eigenaren van de New York Fed – de regionale Fed-bank die de belangrijkste rol speelde bij het uitdelen van het bailout-geld in 2008 en opnieuw in 2019. De New York Fed en zijn onbeperkte mogelijkheid om elektronisch geld (uit het niets) bij te drukken zijn een zegen voor de economie van New York City, wat dan weer een zegen is voor de advertentie-inkomsten bij de grote mainstream media die in New York City gevestigd zijn.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][3 januari 2022]

 

Afdrukken Doorsturen