Mainstream media niet open over Amerikaanse bankencrisis

De bankencrisis voor de grootste Amerikaanse banken begon in april 2022. Op 14 december van dat jaar waren ze $ 457 miljard aan spaargelden kwijtgeraakt.


Vrijwel alles wat de gemiddelde belegger heeft gelezen over de bankencrisis is verkeerd. En er is op zijn minst een prima facie-zaak die zou kunnen worden gemaakt dat de mainstream media verantwoordelijk is voor die verkeerde informatie.

Laten we beginnen met de tientallen berichten in de reguliere media dat in de VS kleine banken spaargelden zagen wegstromen en dat deze spaargelden de grootste banken binnenstroomden als een veilige haven. Die berichten wekten de duidelijke indruk dat de megabanken op Wall Street door Amerikanen worden gezien als een veilige plek om geld te stallen, terwijl het juist die banken waren die het Amerikaanse financiële systeem in 2008 hebben opgeblazen en waar nog steeds een derivatentijdbom van meer dan $ 200 biljoen (!) aan het tikken is.

Volgens FRED-gegevens verzameld door de St. Louis Fed (zie grafiek hieronder), piekten de ingelegde gelden bij de 25 grootste door de VS gecharterde commerciële banken op 13 april 2022 op $ 11,556 biljoen, en gingen toen in een aanhoudende neerwaartse trend die $ 457 miljard aan spaargelden (tegen 12 december 2022) in rook deed opgaan. Ondertussen produceerden de meer dan 4.000 kleine Amerikaanse banken in dezelfde tijdspanne een toename van $ 25 miljard aan spaargelden.


Pas toen in maart en april van dit jaar al die nieuwsartikelen verschenen waarin werd gezegd dat kleine Amerikaanse banken spaargelden weg zagen stromen, daalden hun spaargelden bij die kleine banken daadwerkelijk (en sterk).

Op 13 maart van dit jaar kopte de Financial Times: "Grote Amerikaanse banken worden overspoeld met nieuwe spaarders terwijl kleinere kredietverstrekkers met onrust worden geconfronteerd." De ondertitel was zelfs nog twijfelachtiger en luidde: "Mislukking van Silicon Valley Bank leidt tot vlucht naar onder meer JPMorgan en Citi." (JPMorgan Chase is in de afgelopen negen jaar door het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigd van een nog nooit eerder geziene vijf misdrijven).
Citigroup's aandelen is ook een mooie etalagezaak sinds de financiële ineenstorting in 2008. Citi voerde in 2011 een 1-op-10 omgekeerde aandelensplitsing uit om de aandelenkoers wat beter te laten lijken (window dressing).

Op 28 april schreef Bloomberg-columnist John Authers een column die werd gepubliceerd in de Washington Post. Authers namen de volgende misleidende informatie op over de vier grootste Amerikaanse banken: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo en Citigroup's Citibank:
"Deze samenvatting van de Canadese firma Palos Management legt netjes uit waarom de grotere banken nog steeds OK zijn: de prestaties van de Grote Vier in het eerste kwartaal kwamen overeen met een brede consensus dat de grote banken hebben geprofiteerd van de massale instroom van spaargeldenhouders, duidelijk gerelateerd aan de goed gedocumenteerde liquiditeitsproblemen waarmee hun kleinere, regionaal gevestigde broeders worden geconfronteerd. Dit zou geen verrassing moeten zijn. De door paniek aangewakkerde uittocht van spaargelden van de kleinere banken naar de grotere 'too big to fail'-banken is gewoon een rationele beslissing. Bescherming van kapitaalregels.”

Zoals we onlangs in ons weekendmagazine schreven, is de feitelijke realiteit dit: spaargelden bij JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo krompen met $ 465 miljard op jaarbasis; meer dan tweemaal het totaal van 4.000 kleine banken. In dat artikel hebben we de volgende gedetailleerde details verstrekt:
"De verliezen op ingelegde gelden bij JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo zijn meer dan twee keer zoveel als de 4.000 kleine banken in totaal in dezelfde periode verloren. Hùn gecombineerde verlies aan spaargelden was slechts $ 210 miljard...
Bank of America en Wells Fargo verloren niet alleen die grote spaargeldbedragen op jaarbasis, maar beide banken zagen de spaargelden de afgelopen vijf kwartalen dalen, inclusief het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2023 toen de krantenkoppen verklaarden dat ze een grote instroom van spaargelden zagen als gevolg van de bankencrisis. JPMorgan Chase raakte ingelegde gelden kwijt in elk van de kwartalen in 2022 en zag vervolgens een kleine stijging van de spaargelden in het eerste kwartaal van dit jaar - waarschijnlijk door al die misleidende krantenkoppen. (Deze informatie kan eenvoudig worden verkregen uit de financiële overzichten die de bedrijven openbaar indienen bij de SEC.)".

Het afgelopen weekend publiceerde de Wall Street Journal een groot artikel over hoe de bankencrisis "JPMorgan alleen maar sterker heeft gemaakt". (betaalmuur). Verslaggever David Benoit schrijft als volgt over de aankoop door JPMorgan Chase van de ingestorte bank First Republic:
"Toch legde het machtsvertoon van JPMorgan voor velen een zwak punt in het Amerikaanse financiële systeem bloot. De bank en haar grootste rivalen zijn zo groot geworden, hun bereik zo uitgebreid, dat de overheid vrijwel zeker zou ingrijpen om hun faillissement te voorkomen. Die impliciete garantie moedigt mensen en bedrijven aan om hun geld naar hen over te hevelen in tijden van stress, waardoor een feedback-lus ontstaat die grote banken groter maakt ten koste van hun kleinere collega's."

De enige feedback-lus die we zien is de echokamer van de manistream (zakelijke) pers.

Wat niet ter discussie staat over de greep van JPMorgan Chase op First Republic Bank is het volgende: JPMorgan Chase werd voor het eerst door de mainstream media de "redder" van First Republic genoemd. Toen werd JPMorgan Chase de "adviseur" van First Republic om strategische opties te vinden om te overleven. Vervolgens zette JPMorgan Chase ten minste 800 van zijn werknemers aan het werk om een due diligence-onderzoek uit te voeren om First Republic voor zichzelf te kopen en een mooie deal van de FDIC te krijgen.
De sweetheart-voorwaarden van de deal zijn onder meer dat
- de FDIC 80 procent van alle verliezen op eengezinswoninghypotheken gedurende 7 jaar opeet en
- 80 procent van alle verliezen op commerciële leningen, inclusief commercieel onroerend goed, gedurende vijf jaar.
De FDIC gaf JPMorgan Chase ook, bizar genoeg, een vijfjarige lening van $ 50 miljard met een vaste rentevoet tegen een niet bekendgemaakt rentetarief.

Dit alles roept bij ons de vraag op: wie kreeg de bail-out: onverzekerde spaarders bij First Republic Bank of JPMorgan Chase?
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][22 mei 2023]

 

Afdrukken Doorsturen